Vergoeding onderzoek tijdens de zwangerschap

Tijdens je zwangerschap heb je recht op prenatale screening, zoals een 20 weken echo. Met prenatale screening wordt je ongeboren kind onderzocht op verschillende aangeboren afwijkingen.

Vergoeding vanuit de basisverzekering


Dit wordt vergoed

20 weken echo (SEO)

Bij deze echo wordt onderzocht of je kind lichamelijke afwijkingen heeft. De kosten voor een 20 weken echo worden vergoed vanuit de basisverzekering. Voor deze zorg geldt geen eigen risico.

Prenatale screening

Als je overweegt een prenatale screening te laten doen, dan heb je hierover eerst een uitgebreid gesprek met je verloskundige of gynaecoloog. Zij geven voorlichting en advies over prenatale screening. Dit adviesgesprek wordt vergoed vanuit de basisverzekering. Voor deze zorg geldt geen eigen risico.

Na het adviesgesprek beslis je of je de screening wel of niet wilt. Je kan dan kiezen uit een combinatietest of een NIPT. Deze testen berekenen de kans dat je kind het Downsyndroom of het syndroom van Edwards of Patau heeft. Komt uit de combinatietest of NIPT een verhoogde kans op een afwijking, dan kan je kiezen voor vervolgonderzoek zoals de vlokkentest of vruchtwaterpunctie.

Je krijgt de kosten voor de combinatietest, de NIPT en de vlokkentest of vruchtwaterpunctie alleen vergoed als je hiervoor een medische indicatie hebt. Voor de kosten van een NIPT geldt het eigen risico.

Als je geen medische indicatie hebt, dan kan je voor eigen rekening een combinatietest of NIPT ondergaan. Voor de combinatietest betaal je dan € 180,12. De NIPT  kost € 175,-.  

Doe je op eigen kosten een combinatietest of NIPT en

  • blijkt uit de combinatietest dat je een aanmerkelijke kans hebt op een kind met een chromosoomafwijking, dan krijg je een NIPT of invasieve diagnostiek vergoedt. Voor de kosten van een NIPT geldt het eigen risico.
  • en blijkt uit de NIPT dat je een aanmerkelijke kans hebt op een kind met een chromosoomafwijking, dan krijg je de vlokkentekst of vruchtwaterpunctie vergoed.

Hier kan je terecht

De combinatietest en de twintig-weken echo mogen alleen uitgevoerd worden door een zorgverlener die daarvoor een vergunning volgens de Wet op het bevolkingsonderzoek (WBO) of door een zorgverlener die een samenwerkingsafspraak heeft met een Regionaal Centrum voor Prenatale Screening. Als er sprake is van een medische indicatie dan is er geen vergunning volgens de WBO nodig om het onderzoek uit te voeren.

In onze Zorgvinder vind je de zorgaanbieders waar wij een contract mee hebben. Zo weet je zeker dat zij de zorg mogen verlenen. Ga je naar een niet-gecontracteerde zorgverlener, hou er dan rekening mee dat je een deel van de kosten zelf moet betalen.

Naar de zorgvinder

Interessante links

Meer informatie over NIPT en de subsidieregeling: www.meerovernipt.nl

Meer informatie over prenatale screening: www.thuisarts.nl

Meer vergoedingen speciaal voor vrouwen

Bekijk ook de andere vergoedingen.