Verschillen 2020 en 2021

Dit verandert er in 2021

Op deze pagina zie je per verzekering wat er is gewijzigd in 2021 ten opzichte van 2020.

Basisverzekering

Extra ZEKUR

Tand

Dit verandert er in de basisverzekering

Basisverzekering

2020

2021

Absorberend incontinentiemateriaal

In het Reglement Hulpmiddelen staat het aantal stuks incontinentiemateriaal dat je vergoed krijgt. 

De vergoeding van het incontinentiemateriaal is afhankelijk van jouw incontinentieprofiel. Dit profiel geeft aan hoe erg de incontinentie is.

Wet ambulancevoorzieningen

In 2020 is ambulancezorg geregeld in de Tijdelijke Wet ambulancezorg.

In 2021 is ambulancezorg geregeld in de Wet Ambulancevoorzieningen. 
Door de nieuwe wet kan de ambulancezorg verder worden verbeterd.

Aftoppingsgrens automatisch incasso

Moet je aan ons een bedrag betalen voor eigen risico? En is dat bedrag € 220,- of minder? Dan schrijven wij dat bedrag automatisch af van je rekening. Als het bedrag hoger is schrijven wij niet automatisch af. Je krijgt dan een rekening van ons. Je kan betalen via iDEAL of door het bedrag over te maken.

 

Wij schrijven nu maximaal € 385,- af van jouw rekening. Zo heb je minder omkijken naar je betalingen.

Als het bedrag hoger is dan € 385,-, dan schrijven wij het niet automatisch af. Je krijgt dan een rekening van ons. Je kan dan betalen via iDEAL of door het bedrag over te maken.

Vind je het bedrag te hoog om in 1 keer te betalen, dan kan je het bedrag in delen betalen.

Lees meer over betalen in delen

Brexit

Het Verenigd Koninkrijk (VK) is sinds 31 januari 2020 uit de Europese Unie (EU). Tot eind 2020 zijn er nog afspraken tussen de EU en het VK. Alle EU-afspraken en regels gelden dan nog voor het VK.

Ga je naar het VK? Dan ben je tot eind 2020 verzekerd met je Nederlandse zorgverzekering.

Op 1 januari 2021 stoppen de afspraken tussen het VK en de EU. Waarschijnlijk verandert de vergoeding van zorgkosten in het VK. Wij vergoeden dan mogelijk minder.

Als wij meer weten, zetten wij een bericht op onze website.

Diploma kraamverzorgende

Heeft je kraamverzorgster geen contract met ons? Dan vragen wij altijd om een diploma kraamverzorgende.

Heeft je kraamverzorger/ster geen contract met ons? Dan vergoeden wij kraamzorg alleen als hij of zij is ingeschreven bij het Kenniscentrum Kraamzorg.

Het is handig dit van tevoren te controleren.

Eigen bijdrage

Voor sommige zorg betaal je een eigen bijdrage of we vergoeden niet meer dan een bepaald bedrag (maximale vergoeding). Het verplicht eigen risico is € 385,-.

Bekijk het overzicht van eigen bijdragen en maximale vergoedingen

 

Voor sommige zorg betaal je een eigen bijdrage. Of we vergoeden niet meer dan een bepaald bedrag (maximale vergoeding). De hoogte van bepaalde eigen bijdragen of maximale vergoedingen is voor 2021 gewijzigd. Het verplicht eigen risico blijft € 385,-.

Bekijk het overzicht van eigen bijdragen en maximale vergoedingen

Donatie bij leven

Donoren betalen eigen risico als ze medische kosten hebben na een bepaalde periode. Het gaat om medische kosten als gevolg van de donatie. Het gaat hier om donatie bij leven. Dus als iemand een orgaan aan iemand anders geeft.

Donoren betalen geen eigen risico meer, als ze na een bepaalde periode toch nog medische kosten hebben als gevolg van de donatie. Zo betaalt de donor geen eigen risico meer voor de zorgkosten van de donatie.

Flash glucose monitoring (FGM)

Flash Glucose Monitoring (FGM) is voor personen met diabetes en vervangt het prikken in de vinger. Het Zorginstituut heeft de groep patiënten die FGM vergoed krijgen uitgebreid. Dit staat in 2020 nog niet in ons Reglement hulpmiddelen.

 

De nieuwe groepen patiënten die FGM vergoed krijgt, staan in 2021 in ons Reglement hulpmiddelen zoals het Zorginstituut dit wil.

Wij vergoeden FGM voor:

- Patiënten met diabetes type 1 & 2, die vaak moeten prikken.

- Vrouwen die al diabetes hebben en die zwanger zijn of zwanger willen worden.

Geneeskundige Zorg voor Specifieke Patiëntgroepen

Geneeskundige zorg voor kwetsbare patiënten

Deze zorg is bedoeld voor kwetsbare patiënten. Ze hebben meerdere problemen met hun gezondheid en ze wonen nog thuis.

Sinds 2020 vergoeden wij een deel van deze zorg vanuit de basisverzekering. Het gaat om een arts speciaal voor ouderen (specialist ouderengeneeskunde) en een arts speciaal voor verstandelijk gehandicapten (arts verstandelijk gehandicapten).

Geneeskundige zorg voor kwetsbare patiënten

We vergoeden al deze zorg nu vanuit de basisverzekering. Vanaf 2021 vergoeden wij ook zorg in een groep voor verschillende patiënten. Bijvoorbeeld voor kwetsbare ouderen.

Wij vergoeden ook het vervoer van en naar de plek waar deze patiënten de zorg krijgen. Soms heb je hiervoor toestemming van ons nodig. Kijk voor meer informatie in de polisvoorwaarden.

 

Geneesmiddelen en dieetpreparaten voorschrijvers toevoegen

In onze voorwaarden zijn de verpleegkundige en de physician assistant niet vermeld als zorgverleners die een geneesmiddel of een dieetpreparaat kunnen voorschrijven.

In onze voorwaarden zijn de verpleegkundige en de physician assistant toegevoegd aan de zorgverleners die een dieetpreparaat of geneesmiddel kunnen voorschrijven.

Parenterale voeding

Totale Parenterale Voeding (TPV) is vloeibare voeding via een infuus. Wij vergoeden Totale Parenterale Voeding (TPV) als geneeskundige zorg, farmaceutische zorg en hulpmiddelen. 

Wij vergoeden Totale Parenterale Voeding (TPV) alleen als geneeskundige zorg door een medisch specialist. Dat betekent dat je de voeding en hulpmiddelen via je medisch specialist krijgt.

CVC keurmerk Hoortoestellen schrappen in Reglement hulpmiddelen

Wij vergoeden alleen hoortoestellen als de audicien een CvC-keurmerk heeft.

Het CvC-keurmerk bestaat niet meer. Wij vergoeden nu ook hoortoestellen van audiciens zonder keurmerk. Heb je een hoortoestel nodig? Lees dan de polisvoorwaarden.

Een audicien is een specialist voor hoortoestellen. Andere voorwaarden voor een vergoeding zijn:

- De audicien staat in de officiële lijst van audiciens. Deze lijst heet de StAr.

- De winkel voor hoortoestellen moet het bewijs van kwaliteit De Audicien hebben of geaccepteerd zijn door de SEMH (leveranciers van hulpmiddelen).

ClaudicatioNet, naamsverandering

ClaudicatioNet heeft een nieuwe naam gekregen. Dit is Chronisch ZorgNet geworden.

Heb je looptraining nodig vanwege etalagebenen? Dan kan je terecht bij fysiotherapeuten of oefentherapeuten van Chronisch ZorgNet.

Robotarm

Deze wijziging gaat over hulpmiddelen zoals een robotarm of armondersteuning. Heb je zo’n hulpmiddel nodig? En wil je naar een niet-gecontracteerde zorgaanbieder? Dan heb je onze toestemming (een machtiging) nodig. Je hebt ook toestemming (een machtiging) nodig als je het hulpmiddel binnen de gebruikstermijn vervangt.

Voor het aanschaffen van een robotarm of armondersteuning heb je altijd onze toestemming (een machtiging) nodig.

Vervangingstermijn voor wisselpaar schoenen

Deze wijziging gaat over (Semi-)orthopedische schoenen, orthopedische voorzieningen aangebracht aan confectieschoenen en allergeenvrije schoenen. Ben je 16 jaar of ouder? Dan heb je recht op maximaal 2 paar schoenen. 

Wij gaan ervan uit dat je de schoenen 18 maanden kunt gebruiken. Heb je geen goede schoenen meer en heb je de schoenen nog geen 18 maanden? Dan heb je onze toestemming (een machtiging) nodig voor vervanging of reparatie. Kijk voor alle voorwaarden in het Reglement hulpmiddelen.

Deze wijziging gaat over (Semi-)orthopedische schoenen, orthopedische voorzieningen aangebracht aan confectieschoenen en allergeenvrije schoenen. Ben je 16 jaar of ouder? Dan heb je recht op maximaal 2 paar schoenen. 

Je gebruikt het eerste paar schoenen 18 maanden. Het reservepaar gebruik je 36 maanden. Heb je geen goede schoenen meer? En heb je de schoenen nog geen 18 of 36 maanden? Dan heb je onze toestemming (een machtiging) nodig voor vervanging of reparatie. Kijk voor alle voorwaarden in het Reglement hulpmiddelen.

Geriatrische revalidatiezorg - assessment door specialist ouderengeneeskunde

Wij vergoeden geriatrische revalidatie als een geriater of internist ouderengeneeskunde hiervoor een indicatie heeft gegeven.

Ook een specialist ouderengeneeskunde mag een indicatie geven.

Scleralenzen aanpassen in Reglement hulpmiddelen

Wij vergoeden scleralenzen als je een medische indicatie hebt voor het dragen van lenzen. Scleralenzen staan niet in ons Reglement hulpmiddelen bij gezichtshulpmidddelen.

Scleralenzen zijn lenzen die wat groter zijn dan de normale contactlenzen. Ze rusten op het oogwit, dus niet op de pupil.

Scleralenzen stonden nog niet in het Reglement hulpmiddelen. We hebben ze nu opgenomen bij gezichtshulpmiddelen in het reglement. Kijk voor meer informatie in het Reglement hulpmiddelen.

Diabetestestmateriaal normgebruik

Wij vergoeden per insuline-injectie 1 lancet en 1 teststrip. Bij moeilijk instelbare diabetes kunnen wij meer vergoeden.

De vergoeding van teststrips en lancetten is gebaseerd op landelijke afspraken en wat je zorgverlener voorschrijft. De zorgverlener houdt zich daarbij aan de EADV (V&VN)-richtlijn.

Bekijk het Reglement hulpmiddelen 2021 

Oefentherapie bij COPD, GOLD groep B2

Patiënten met COPD kunnen oefentherapie vergoed krijgen. Het aantal behandelingen hangt af van de ernst van de klachten. En het risico op longaanvallen. Hiervoor is een indeling: GOLD-groep A, B, C of D.

Er is een nieuwe indeling voor patiënten in GOLD-groep B. Dit wordt groep B1 en B2. Het aantal behandelingen van groep B1 is hetzelfde als groep B in 2020.

Bij GOLD groep B2 vergoeden wij:

- 70 behandelingen in de eerste 12 maanden

Na de eerste 12 maanden vergoeden wij:

- Iedere 12 maanden 52 behandelingen

Indicatiestelling fysiotherapie en oefentherapie door Physician Assistent en de Verpleegkundig Specialist

Soms is er een verklaring nodig om een vergoeding te krijgen voor fysiotherapie of oefentherapie. De huisarts, bedrijfsarts en medisch kunnen deze verklaring opstellen.

In onze voorwaarden staan nu meer zorgverleners die deze verklaring kunnen geven. Dat zijn de:

- huisarts

- bedrijfsarts

- medisch specialist

- physician assistant

- verpleegkundig specialist

SEH-arts als verwijzer voor GGZ opnemen

Heb je geestelijke gezondheidszorg (GGZ) nodig? Dan vergoeden wij dit alleen als je een verwijzing hebt. Deze verwijzing krijg je van je huisarts, bedrijfsarts, medisch specialist, psychiater, specialist ouderengeneeskunde, arts verstandelijk gehandicapten of straatdokter.

Je kan deze verwijzing nu ook krijgen van de SEH-arts (spoedeisende hulp arts).

Verwijzers MSZ

In onze voorwaarden vind je de zorgverleners die kunnen verwijzen naar medisch specialistische zorg. Een arts-assistent kan wel verwijzen, maar staat hier in de voorwaarden van 2020 nog niet bij vermeld.

In onze voorwaarden vind je de zorgverleners die kunnen verwijzen naar medisch specialistische zorg. Een arts-assistent kan wel verwijzen, maar stond hier nog niet bij vermeld in de voorwaarden van 2020. In de voorwaarden van 2021 is dit toegevoegd.

Paramedische herstelzorg COVID-19 (Corona)

Ben je ernstig ziek geweest door COVID-19 (corona)? Vanaf 18 juli 2020 heb je gedurende 6 maanden recht op:

- Fysiotherapie of oefentherapie (maximaal 50 behandelingen)

- Ergotherapie (maximaal 10 uur)

- Diëtetiek (maximaal 7 uur)

- Logopedie (geen maximum).

Heb je na 6 maanden nog zorg nodig? Dan heb je nog eens 6 maanden recht op deze zorg.

Je hebt recht op deze zorg als je voldoet aan de voorwaarden.

Lees meer over herstel na corona 

Bent je ernstig ziek geweest door COVID-19 (corona)? Tot 1 augustus 2021 heb je gedurende 6 maanden recht op:

- Fysiotherapie of oefentherapie (maximaal 50 behandelingen)

- Ergotherapie (maximaal 10 uur)

- Diëtetiek (maximaal 7 uur)

- Logopedie (geen maximum).

Heb je na 6 maanden nog zorg nodig? Dan heb je nog eens 6 maanden recht op deze zorg.

Je hebt recht op deze zorg als je voldoet aan de voorwaarden.

Lees meer over herstel na corona

Voorwaardelijke toelatingstrajecten

De minister van Volksgezondheid Welzijn en Sport kan zorg tijdelijk opnemen in de basisverzekering. Voorwaarde is dat er wordt onderzocht of de zorg effectief is.

De minister heeft de voorwaardelijke toelating aangepast. Daarom passen wij de verzekeringsvoorwaarden aan. Het gaat om:

 

In de basisverzekering

-Occipitale zenuwstimulatie (ONS) bij clusterhoofdpijn. Deze behandeling komt in de basisverzekering.

 

Niet in de basisverzekering

De chemotherapie HIPEC bij darmkanker. Deze behandeling komt niet in de basisverzekering.

 

Tijdelijk in de basisverzekering

Twee soorten zorg komen tijdelijk in de basisverzekering. Tot het zeker is of de behandeling effectief is. Het gaat om:

- Nusinersen voor de behandeling van patiënten van 9,5 jaar en ouder met de spierziekte SMA.

- De chemotherapie HIPEC bij patiënten met eierstokkanker.

Marokko

Tussen Nederland en Marokko zijn afspraken gemaakt over spoedeisende zorg (Verdrag met Marokko). Je hebt recht op spoedeisende zorg op grond van dit verdrag. Je kan hiervoor het 111-formulier gebruiken.

Je hebt recht op zorg uit jouw basisverzekering. Wij vergoeden het maximale bedrag dat dezelfde behandeling in Nederland kost. Heb je een aanvullende verzekering, dan heb je recht op een aanvulling op de vergoeding. Voorwaarde is dat je vooraf contact opneemt met onze Alarmcentrale.

Je hebt nog steeds recht op spoedeisende zorg. Maar niet meer op grond van het Verdrag met Marokko. Wij geven geen 111-formulieren meer af.

De vergoeding van zorg uit de basisverzekering en de aanvullende verzekering blijft hetzelfde als vorig jaar. Ontvang je op 31 december 2020 zorg op grond van het Verdrag? Dan blijf je in 2021 recht houden op deze zorg totdat de medische behandeling is beëindigd

Bloedonderzoek en andere diagnostiek

Dit geldt alleen voor Gewoon ZEKUR, niet voor Gewoon ZEKUR Vrij

Wil je huisarts dat je je bloed laat onderzoeken? Of ander lichaamsmateriaal inlevert voor onderzoek? Of moet je bloedprikken vanwege trombose? Dan is het voor de vergoeding belangrijk dat je naar een zorgverlener gaat waarmee wij afspraken hebben (een contract). Je vindt de gecontracteerde zorgverleners in de Zorgvinder.

Bij zorgverleners met een contract vergoeden wij volledig. Bij zorgverleners zonder contract, betaal je mogelijk een deel zelf. Ook als je huisarts het te onderzoeken materiaal zelf instuurt naar een zorgverlener waar wij geen contract mee hebben.

Dit geldt alleen voor Gewoon ZEKUR, niet voor Gewoon ZEKUR Vrij

In de vergoeding is niets veranderd. Sinds dit jaar kan je huisarts zien welke zorgverleners een contract met ons hebben voor dit onderzoek. Wij verwachten dan ook geen doorverwijzingen meer naar niet-gecontracteerde zorgverleners. Laat het ons weten als dit toch gebeurt.

Dit verandert er in Extra ZEKUR

Extra ZEKUR

2020

2021

Second Opinion

Wij vergoeden de kosten van een 2e medisch specialist. Die kan je om advies vragen als je twijfelt aan een behandeling die je gaat krijgen. Dit heet ‘second opinion’.

Er is geen vergoeding meer van een 2e medisch specialist voor advies over je behandeling. Deze vergoeding is in de aanvullende verzekering niet nodig. Je hebt al recht op de vergoeding van advies van een 2e medisch specialist uit de basisverzekering. Dit heet ‘second opinion’.

Anticonceptie 21+

Wij vergoeden anticonceptiemiddelen aan verzekerden van 21 jaar en ouder. De anticonceptiepil moet je bestellen bij een online apotheek die wij hebben gekozen. De andere middelen worden vergoed bij een apotheek of huisarts met apotheek met wie wij een contract hebben.

Wij vergoeden anticonceptiemiddelen aan verzekerden van 21 jaar en ouder. De anticonceptiepil en andere anticonceptiemiddelen krijg je vergoed bij een apotheek of huisarts met een apotheek met wie wij een contract hebben.

Anticonceptie 21-

Ben je jonger dan 21 jaar? Wij vergoeden dan de eigen bijdrage voor een anticonceptiemiddel.

Er is geen vergoeding meer van de eigen bijdrage van een anticonceptiemiddel.

Eigen bijdrage bevalling

Als je bevalt in een ziekenhuis of geboortecentrum zonder dat dit medisch noodzakelijk is, vergoeden wij je eigen bijdrage. Dit geldt niet als je bevalt in een geboortecentrum waar wij geen contract mee hebben. 

Als je bevalt in een ziekenhuis of geboortecentrum zonder dat dit medisch noodzakelijk is, vergoeden wij je eigen bijdrage nu ook als je bevalt in een geboortecentrum waar wij geen contract mee hebben.

Eigen bijdrage kraamzorg

Als je kraamzorg krijgt van een kraamzorginstelling met wie wij een contract hebben, dan vergoeden wij je eigen bijdrage. Je vindt een kraamzorginstelling met een contract de Zorgvinder.

Wij vergoeden je eigen bijdrage bij kraamzorg van een kraamzorginstelling ook als de kraamzorginstelling geen contract met ons heeft.

Buitenland (niet-spoedeisend)

Wij vergoeden de kosten van zorg ook in het buitenland als je daar tijdelijk verblijft (tot 12 maanden).

Fysiotherapie, brillen/lenzen, voetbehandelingen, steunzolen, tandheelkundige zorg, orthodontie, anticonceptie, reisvaccinatie, eenvoudige loophulpmiddelen, pruiken en plakstrips vergoeden we ook in het buitenland als het gaat om vergelijkbare zorg als in Nederland.

We leggen dit uit toe leggen dit uit in onze verzekeringsvoorwaarden bij het betreffende zorgartikel. Een vergoeding van de wettelijke eigen bijdrage is ook mogelijk voor zorg in het buitenland die wij vergoeden vanuit de zorgverzekering.

Hulpmiddelen

Wij vergoeden de kosten van hulpmiddelen tot € 250,-. Deze vergoeding is voor je eigen bijdrage bij een hulpmiddel, bijvoorbeeld orthopedisch schoeisel of een gezichtshulpmiddel. En ook voor de aanschaf van krukken (maximaal €25,-) en een pessarium.

Wij vergoeden de kosten van hulpmiddelen tot € 250,-. De vergoeding is bedoeld voor je eigen bijdrage voor bijvoorbeeld een hoorhulpmiddel, een gezichtshulpmiddel en een pessarium. Krukken, eigen bijdrage schoeisel en steunzolen vallen niet meer onder dit budget. Hiervoor zijn aparte vergoedingen.

Eigen bijdrage schoeisel

De vergoeding komt uit het budget voor hulpmiddelen

Je ontvangt een volledige vergoeding van de wettelijke eigen bijdrage voor orthopedisch of allergeenvrije schoenen.

Eenvoudige loopkrukken

De vergoeding van loopkrukken komt uit het budget voor hulpmiddelen.

Wij vergoeden krukken en andere eenvoudige hulpmiddelen tot € 35,- per kalenderjaar.

Steunzolen

De vergoeding van steunzolen komt uit het budget voor hulpmiddelen.

Wij vergoeden steun- en therapiezolen tot € 125,- per kalenderjaar

Tandheelkundige zorg

Wij vergoeden een groot deel (75%) van de kosten van de tandarts. De vergoeding is tot € 500,-. De eigen bijdrage voor een gebitsprothese valt ook onder deze vergoeding.

Je krijgt een groot deel (75%) van de kosten van de tandarts vergoed. Controles (C11 en C13) worden volledig vergoed. Wij vergoeden tot € 500,-. De eigen bijdrage voor een gebitsprothese wordt volledig vergoed.

Preventieve zorg

Wij vergoeden tot € 200,- voor preventieve zorg. 

Dit zijn kosten voor preventieve cursussen (tot € 25,- per cursus), EHBO- en reanimatiecursus, gewichtsconsulent, gezondheidstest, griep- en reisvaccinaties en sportmedisch advies.

Wij vergoeden € 200,- voor preventieve zorg. 

Cursussen die wij vergoeden, zijn: omgaan met een chronische aandoening, aangewezen preventieve cursussen, EHBO- en reanimatiecursus, valpreventie, leefstijlcheck (gezondheidstest vervalt), consult en advies voor vrouwen en sportmedisch advies.

Voor reisvaccinatie en de gewichtsconsulent is er een aparte vergoeding. De vergoeding voor griepvaccinatie voor niet risico-groepen vervalt

Griepvaccinatie

De vergoeding van griepvaccinatie komt uit het preventiebudget.

Er is geen vergoeding meer uit de aanvullende verzekering voor griepvaccinatie.

Als je tot de risicogroep behoort, dan komt de vergoeding van griepvaccinatie uit de basisverzekering.

Reisvaccinaties

De preventieve vaccinaties en geneesmiddelen bij een reis naar het buitenland vergoeden wij uit het preventiebudget.Je gaat hiervoor naar een zorgverlener met wie wij een contract hebben.

Je vindt de zorgverleners met een contract in de Zorgvinder.

Wij vergoeden preventieve vaccinaties en geneesmiddelen bij een reis naar het buitenland volledig bij zorgverleners met wie wij een contract hebben.

Je vindt de zorgverleners met een contract in de Zorgvinder.

Lidmaatschap patientenvereniging

Wij vergoeden het lidmaatschap van een patiëntenvereniging tot € 25,- per jaar. Dit is een patiëntenvereniging van de Patiënten Federatie Nederland.

Wij vergoeden het lidmaatschap van een patiëntenvereniging tot € 25,- per jaar. We vergoeden alleen als deze patiëntenvereniging is aangesloten bij de Patiënten Federatie Nederland of bij de koepelorganisatie leder(in).

Sport en spel voor hartpatiënten

Wij vergoeden tot € 25,- per 2 kalenderjaren als je meedoet aan activiteiten voor hartpatiënten.

Er is geen vergoeding voor het meedoen aan activiteiten voor hartpatiënten.

Huidbehandelingen

Je hebt een budget van € 500,- per jaar voor therapieën. Deze therapieën zijn: huidbehandelingen, fysiotherapie, voetbehandelingen, diëtetiek en ergotherapie.

Wij vergoeden tot € 300,- per jaar voor huidbehandelingen. Deze behandelingen zijn: acnébehandelingen, camouflagetherapie en ontharen.

Diëtetiek

Wij vergoeden tot € 500,- voor therapieën per jaar. Dit is een budget.

Deze therapieën zijn onder andere: huidbehandelingen, fysiotherapie, voetbehandelingen, diëtetiek en ergotherapie. De vergoeding voor diëtetiek is extra bovenop de vergoeding uit de basisverzekering.

Voor diëtetiek krijg je een vergoeding tot 2 behandeluren per kalenderjaar. Deze vergoeding is extra bovenop de vergoeding voor diëtetiek uit de basisverzekering.

Ergotherapie

Wij vergoeden € 500,- per kalenderjaar voor therapieën. Dit is een budget.

Deze therapieën zijn onder andere: huidbehandelingen, fysiotherapie, voetbehandelingen, diëtetiek en ergotherapie. De vergoeding voor ergotherapie is extra boven de vergoeding uit de basisverzekering.

Voor ergotherapie krijg je tot 5 behandeluren per kalenderjaar vergoed. Deze vergoeding is extra bovenop de vergoeding uit de basisverzekering

Flebologie en proctologie

Wij vergoeden tot € 500,- per kalenderjaar voor therapieën. Dit is een budget.

Ook de vergoeding van de kosten van flebologie en proctologie komt uit dit budget.

Er is geen vergoeding voor flebologie en proctologie.

Uit de basisverzekering komt de vergoeding van ernstige vormen van de therapieën flebologie (spataderen) en proctologie (onder andere de behandeling van aambeien).

Fysiotherapie, oefentherapie en oedeemtherapie en manuele therapie

Wij vergoeden tot € 500,- per kalenderjaar voor therapieën. Dit is een budget.

Deze therapieën zijn onder andere: huidbehandelingen, fysiotherapie, voetbehandelingen, diëtetiek en ergotherapie.

Wij vergoeden tot 12 behandelingen per kalenderjaar voor fysiotherapie, oefentherapie Cesar/Mensendieck en oedeemtherapie. 

Voor manuele therapie is de vergoeding tot 9 behandelingen per indicatie (klacht) per kalenderjaar. Deze 9 behandelingen vallen onder de 12 behandelingen.

Zorghotels

Wij vergoeden tot € 500,- per kalenderjaar voor therapieën. Dit is een budget.

Ook de vergoeding van de kosten van een verblijf in herstellingsoorden/zorghotels komt uit dit budget.

Voor het verblijf in een herstellingsoord of zorghotel vergoeden wij tot € 500,- per kalenderjaar. De vergoeding is tot € 100,- per dag.

Kuuroord

Wij vergoeden tot € 500,- per kalenderjaar voor therapieën. Dit is een budget.

Uit dit budget vindt ook de vergoeding plaats van de kosten voor behandeling in een kuuroord.

Wij vergoeden geen behandelingen in een kuuroord.

Voetbehandelingen

Wij vergoeden tot € 500,- per kalenderjaar voor therapieën. Dit is een budget.

Deze therapieën zijn onder andere: huidbehandelingen, fysiotherapie, voetbehandelingen, diëtetiek en ergotherapie.

Je hebt een budget van € 200,- per jaar voor voetbehandelingen.

Stottertherapie

De vergoeding voor stottertherapie of -coaching komt uit het budget therapieën.

Stottertherapie wordt uit de aanvullende verzekering vergoedt.

Uit de basisverzekering komt, onder voorwaarden, de vergoeding van medisch noodzakelijke zorg voor stotteren.

Traumaopvang

Wij vergoeden tot € 25,- voor traumaopvang. Deze vergoeding is 1 keer zolang je deze aanvullende verzekering hebt.

Wij geven geen vergoeding voor traumaopvang.

Mantelzorgmakelaar

Wij vergoeden tot € 250,- voor mantelzorg en/of voor het verblijf in een logeer- of familiehuis van een ziekenhuis.

Wij vergoeden tot € 250,- als je gebruik maakt van een mantelzorgmakelaar.

Logeerhuis

Wij vergoeden tot € 250,- voor mantelzorg en/of voor het verblijf in een logeer- of familiehuis van een ziekenhuis.

Bij verblijf in logeer-, gasthuizen, Ronald McDonaldhuizen en familiehuizen ontvang je een vergoeding tot € 45,- per nacht voor de kosten van dit verblijf.

Huishoudelijke hulp

Wij vergoeden tot 12 uur huishoudelijke hulp per kalenderjaar. Wij vergoeden de hulp nadat je in het ziekenhuis hebt gelegen. En als je 18 jaar of ouder bent.

Deze hulp krijg je van een thuiszorgorganisatie of van een organisatie die wij hebben aangewezen.

Er is geen vergoeding voor huishoudelijke hulp.

Sterilisatie

Wij vergoeden sterilisatie volledig. Je gaat hiervoor naar een medisch specialist. Voor een vasectomie (sterilisatie van de man) kan je ook naar een huisarts.

Wij vergoeden sterilisatie volledig.

Voor de sterilisatie ga je naar een medisch specialist met wie wij een contract hebben. Voor een vasectomie (sterilisatie van de man) kan je ook naar een huisarts.

Je vindt de medisch specialisten met een contract in de Zorgvinder.

Gewichtsconsulent

Wij vergoeden tot € 200,- voor preventieve zorg.

Dit zijn kosten voor preventieve cursussen (tot € 25,- per cursus), EHBO- en reanimatiecursus, gewichtsconsulent, gezondheidstest, griep- en reisvaccinaties en sportmedisch advies.

Je ontvangt een vergoeding tot € 50,- per kalenderjaar voor voedingsadviezen van een gewichtsconsulent.

Dit verandert er in Tand

Tand

2020

2021

Tandheelkundige zorg

Wij vergoeden een groot deel (75%) van de kosten van de tandarts.

De vergoeding is tot € 250,-. De eigen bijdrage voor een gebitsprothese valt ook onder deze vergoeding.

Je krijgt een groot deel (75%) van de kosten van de tandarts vergoed. Soms krijg je alles vergoed. Dit is als je voor controle naar de tandarts gaat (C11 en C13).

De vergoeding is tot € 250,-. De eigen bijdrage voor een gebitsprothese wordt volledig vergoed.