Zorgnota's declareren

Rechtstreekse betaling


Tegenwoordig sturen de meeste zorgaanbieders nota’s rechtstreeks naar ons. Je hoeft zelf niet meer te declareren, want we verrekenen deze nota’s direct met de zorgaanbieder. Daar merk je niets van, tenzij je moet bijbetalen. Bijvoorbeeld vanwege het eigen risico of eigen bijdrage of omdat de kosten hoger zijn dan het verzekerde bedrag. 

Zelf een nota ontvangen


Als je toch zelf een nota hebt ontvangen, declareer deze dan online of met de post

Het is belangrijk dat de volgende informatie op de nota staat:

  • je naam, adres en geboortedatum
  • soort behandeling, het bedrag per behandeling en de datum van de behandeling
  • naam en adres van de zorgaanbieder

Online declareren

Wil je een snelle uitbetaling van je declaratie, dien dan je declaratie online in.Het bedrag dat we vergoeden, krijg je binnen 6 werkdagen op je rekening.

Met de post declareren

Je kunt je declaratie natuurlijk ook per post aan ons sturen. Vul hiervoor een declaratieformulierin en stuur het samen met de originele nota’s naar:

ZEKUR
Postbus 25030
5600 RS Eindhoven

Medische kosten die je in het buitenland hebt gemaakt kun je via het declaratieformulier medische kosten buitenland declareren.

Je ontvangt het bedrag dat we vergoeden binnen 10 werkdagen. Vergeet niet een kopie te maken voor je eigen administratie.

Medische kosten veroorzaakt door een ander


Je hebt medische kosten gemaakt waarvoor iemand anders aansprakelijk is. Geef dit zo snel mogelijk aan ons door via het online ongevallenformulier. Dan kunnen we de kosten die we vergoeden, terugvragen bij de tegenpartij. De verzekeraar van de tegenpartij of de schuldige zelf betaalt dan de kosten. Zo houden we de premie laag. 

Wij vergoeden de medische kosten waarvoor je verzekerd bent. Voor zorg vanuit de basisverzekering betaal je een eigen risico. Daarnaast kan het zijn dat je zelf extra kosten hebt moeten maken door de schade die je hebt opgelopen. Als je dit aangeeft op het formulier kunnen we deze niet-medische kosten en het ingehouden eigen risico voor je verhalen op de veroorzaker. 

Voor vragen of een doorverwijzing naar een letselschadeadvocaat kun je ons bellen op 010-2843951.

Toestemming vooraf


Voor sommige zorg moet je vooraf toestemming aanvragen. Deze toestemming noemen we ook wel een machtiging. In de 
verzekeringsvoorwaarden vind je terug wanneer je toestemming nodig hebt.

Meer over machtigingen