Vertrouwen is dé basis voor een goede relatie tussen ZEKUR, klanten, zorgverleners, verzekeraars en andere partijen waar we mee samenwerken. Fraude kan dit vertrouwen schaden. Elke vorm van fraude kost geld en kan dus leiden tot hogere premies van de verzekeringen. Dit willen we natuurlijk voorkomen. Daarom werken we actief aan het voorkomen, opsporen, onderzoeken en aanpakken van fraude.

Dit is fraude

We spreken van fraude als een verzekerde, zorgverlener of iemand anders bewust en opzettelijk de regels overtreedt. Als deze ons of 1 van onze partners bewust probeert te benadelen in het voordeel van zichzelf of iemand anders. De fraudeur geeft dan bewust een foute voorstelling van zaken met als doel een verzekeringsovereenkomst te sluiten of met als doel een (hogere) uitkering te krijgen waar hij/zij eigenlijk geen recht op heeft. 

Een paar voorbeelden:

 • Het indienen van valse nota’s of vervalsen van nota’s.
 • Het aanpassen van het bedrag op een nota om zo een hogere vergoeding te ontvangen.
 • Een zorgverlener die een behandeling declareert die je niet hebt gehad.
 • Een zorgverlener die een duurdere behandeling declareert dan die is gegeven.
 • Het niet eerlijk opgeven van een strafrechtelijk verleden.
 • Het niet eerlijk opgeven van een eerdere opzegging door een verzekeraar.
 • Het niet eerlijk vertellen wat er is gebeurd bij een schade.
 • Het meer declareren dan de daadwerkelijk geleden schade.
 • Het nog een keer indienen van een schade met een ander verhaal.

Help ons bij het voorkomen en aanpakken van fraude

Laat het ons weten als je een vermoeden van fraude hebt. Natuurlijk gaan wij vertrouwelijk om met de informatie die we van je krijgen. Heb je een vermoeden van fraude met betrekking tot de zorgverzekering? Bel of chat dan met de klantenservice van ZEKUR Zorg.

Heb je een vermoeden van fraude met betrekking tot een andere verzekering dan je zorgverzekering? Bel, app of chat dan met de klantenservice van ZEKUR voor de andere verzekeringen.

 

Phishing

Als je twijfelt je of een mail of sms echt van ZEKUR komt, neem ook dan contact op met onze klantenservice. Dan kijken we samen met jou of de mail of sms echt van ons is. 

Dit doen wij om fraude te voorkomen

Om fraude te voorkomen en aan te pakken is het nodig om goed samen te werken. We doen er zoveel mogelijk aan om fraude te voorkomen en op te sporen:

 • We stellen onze polisvoorwaarden duidelijk op. Zo voorkomen we dat (zorg)declaraties onterecht worden uitbetaald.
 • We maken heldere afspraken met zorgverleners. De declaraties die wij ontvangen, worden netjes verwerkt en (automatisch) gecontroleerd.
 • Via verschillende wegen krijgen we signalen van fraude. Bijvoorbeeld via verzekerden, toezichthouders, Zorgverzekeraars Nederland en andere (zorg)verzekeraars.

De verzekeringsbranche verzamelt gegevens over schadeclaims en specifieke fraude-informatie in het Centraal Informatiesysteem, CIS. Dit is een landelijk systeem waarin belangrijke informatie voor verzekeraars wordt bewaard. Bij het afsluiten van een verzekering of bij de behandeling van een schadeclaim kunnen wij aan de hand van dit systeem controleren of wij naar waarheid worden geïnformeerd.

 • We werken met geautomatiseerde kennissystemen, die speciaal zijn ingericht om fraude te detecteren.
 • Onze medewerkers worden getraind om fraude te herkennen.
 • We raadplegen openbare bronnen zoals het kentekenregister van de RDW, de registers van de Kamer van Koophandel, het Kadaster en internet.

Fraude onderzoeken

Zodra wij fraude bij een zorgverzekering vermoeden, dan onderzoekt onze afdeling Veiligheidszaken deze vermoedens met veel aandacht. Als we fraude vermoeden bij een andere verzekering, dan informeren wij de afdeling Integriteitszaken van onze volmachtgever hierover. Deze afdeling kan besluiten om een onderzoek te starten.

Dit zijn de maatregelen bij fraude

Bij fraude leggen we passende maatregelen op. 

Voor je zorgverzekering kunnen we de volgende maatregelen opleggen:

 • We keren vergoedingen niet uit. Als een vergoeding al is uitbetaald, dan kunnen we je vragen deze terug te betalen.
 • Zijn er extra kosten gemaakt, zoals onderzoekskosten? Dan brengen we die in rekening. 
 • De persoon die fraude pleegt, nemen we op in het interne incidentenregister. 
 • We beëindigen de zorgverzekering(en) of de zorgovereenkomst(en).
 • We melden de persoon die fraude pleegt aan bij het Centraal Informatie Systeem (CIS). Dit is een informatiesysteem van de verzekeringsmaatschappijen. 
 • We doen aangifte bij de politie.
 • Fraude door zorgverleners melden we bij de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).
 • We informeren de andere zorgverzekeraars via Zorgverzekeraars Nederland.

 

Voor je andere verzekeringen kunnen we de volgende maatregelen opleggen:

 • De verzekeringsovereenkomst(en) worden per direct beëindigd.
 • De schade wordt niet vergoed. Als er al een schadebedrag is uitgekeerd, wordt deze teruggevorderd. En je krijgt een boete van € 532,-.
 • De gemaakte interne/externe onderzoekskosten brengen we in rekening. 
 • De gegevens van de persoon die fraude pleegt, worden opgenomen in het interne register om te voorkomen dat in de toekomst geen nieuwe verzekeringsovereenkomsten van deze persoon meer wordt geaccepteerd.
 • De persoonsgegevens worden aangemeld bij CIS. Deze databank kan door andere financiële instellingen in Nederland worden geraadpleegd. In het Protocol Incidentenwaarschuwingssystemen Financiële Instellingen lees je hoe dit werkt. Kijk voor meer informatie bij Stichting CIS.
 • Wij melden de fraude bij het Centrum Bestrijding Verzekeringscriminaliteit. Dit kan gevolgen hebben voor als je werkt of wilt werken bij een verzekeringsmaatschappij of een andere financiële instelling. Deze kan het CBV raadplegen en jouw registratie zien. Het plegen van fraude kan dus ook gevolgen hebben voor jouw carrière. 
 • We doen aangifte bij de politie.