Opzeggen

Opzegging doorgeven


Wil je een verzekering opzeggen, geef het dat aan ons door. Hoe je dit doet en wanneer de wijziging ingaat, verschilt per verzekering.

Je zorgverzekering opzeggen

Opzeggen per 1 januari 2019

Bij ZEKUR kun je je zorgverzekering per 1 januari 2019 opzeggen. De opzegging moet voor 1 januari 2019 door ons zijn ontvangen. Stuur ons hiervoor een mail. Wij zullen het dan zo snel mogelijk voor je in orde maken. Let op: je bent verplicht vóór 1 februari 2019 een nieuwe zorgverzekering af te sluiten. Deze gaat vervolgens met terugwerkende kracht in per 1 januari 2019.

Overstappen

Tussentijds opzeggen

In sommige gevallen kun je je zorgverzekering ook tussentijds opzeggen. Bijvoorbeeld als je in het buitenland gaat wonen of werken. Bel met onze klantenservice en we bekijken jouw situatie.

Het kan ook voorkomen dat de premie wijzigt of dat we de voorwaarden van de zorgverzekering wijzigen. Dit kan midden in een kalenderjaar gebeuren. Als dit in jouw nadeel is en het is geen wettelijke wijziging vanuit de zorgverzekeringswet, dan mag je je zorgverzekering opzeggen. Dit kan tot één maand nadat we de wijziging aan je hebben doorgegeven. 

31 december 2018

Je hebt tot en met 31 december 2018 de tijd om je huidige zorgverzekering op te zeggen of aan te passen. Dit geldt zowel voor je basisverzekering als je aanvullende zorgverzekering. Als je voor 1 januari 2019 overstapt, wordt je oude zorgverzekering automatisch opgezegd door je nieuwe zorgverzekeraar. Als je in januari wilt overstappen, moet je zélf je oude zorgverzekering opzeggen voor 1 januari 2019.

31 januari 2019

Dit is de laatste dag voor het afsluiten van een nieuwe zorgverzekering. Tenminste als je zelf je oude verzekering uiterlijk 31 december 2018 hebt opgezegd. Je nieuwe zorgverzekering gaat dan per 1 januari 2019 met terugwerkende kracht in.

ZEKUR Wonen, ZEKUR ZZP of ZEKUR Rijden opzeggen


Wij willen vooral dat onze klanten tevreden zijn en daarom is de verzekering tussentijds opzegbaar. Zeg je na de opzegdatum op, dan stopt de verzekering op de eerste dag van de volgende maand. Of op de eerste dag van een andere maand, als jij dat wilt. Je kunt een opzegging doorgeven via mail. Vermeld daarbij:

• dat het gaat om een opzegging
• per welke datum je wilt opzeggen
• waarom je wilt opzeggen

Overstappen