Opzegging doorgeven


Wil je een verzekering opzeggen, geef het dat aan ons door. Hoe je dit doet en wanneer de wijziging ingaat, verschilt per verzekering.

Je zorgverzekering opzeggen

Opzeggen per 1 januari 

Bij ZEKUR kan je je zorgverzekering per 1 januari opzeggen. De opzegging moet voor 1 januari bij ons bekend zijn. Let op: je bent verplicht vóór 1 februari een nieuwe zorgverzekering af te sluiten. Deze gaat vervolgens met terugwerkende kracht in per 1 januari. 

Belangrijk

Heb je niet al je premies betaald en staat er nog een bedrag open? Dan kan je jouw zorgverzekering niet opzeggen. Dit heeft de overheid zo bepaald. Als je jouw zorgpremie dit jaar helemaal betaalt, kan je wel opzeggen.

Overstappen naar ZEKUR

Je zorgverzekering wijzigen

Tussentijds opzeggen

In sommige gevallen kan je je zorgverzekering ook tussentijds opzeggen. Bijvoorbeeld als je in het buitenland gaat wonen of werken. Bel met onze klantenservice en we bekijken jouw situatie.

Het kan ook voorkomen dat de premie wijzigt of dat we de voorwaarden van de zorgverzekering wijzigen. Dit kan midden in een kalenderjaar gebeuren. Als dit in jouw nadeel is en het is geen wettelijke wijziging vanuit de zorgverzekeringswet, dan mag je je zorgverzekering opzeggen. Dit kan tot 1 maand nadat we de wijziging aan je hebben doorgegeven. 

31 december 

Je hebt tot en met 31 december de tijd om je huidige zorgverzekering op te zeggen of aan te passen. Dit geldt zowel voor je basisverzekering als je aanvullende zorgverzekering. Als je voor 1 januari overstapt, wordt je oude zorgverzekering automatisch opgezegd door je nieuwe zorgverzekeraar. Als je in januari wilt overstappen, moet je zélf je oude zorgverzekering opzeggen voor 1 januari. Dit doe je via de ZEKUR Zorg app.

Geef het aan ons door als je iets wilt wijzigen.

31 januari

Dit is de laatste dag voor het afsluiten van een nieuwe zorgverzekering. Tenminste als je zelf je oude verzekering uiterlijk 31 december hebt opgezegd. Je nieuwe zorgverzekering gaat dan per 1 januari met terugwerkende kracht in.

ZEKUR Wonen of ZEKUR Rijden opzeggen


Wij willen vooral dat onze klanten tevreden zijn en daarom is de verzekering tussentijds opzegbaar. Zeg je na de opzegdatum op, dan stopt de verzekering op de 1e dag van de volgende maand. Of op de eerste dag van een andere maand, als jij dat wilt. Je kan een opzegging doorgeven via mail of stuur een bericht via Facebook. Vermeld daarbij:

• dat het gaat om een opzegging
• per welke datum je wilt opzeggen
• waarom je wilt opzeggen

Mail het vrijwaringsbewijs naar ons als je je auto, motor of bestelauto hebt verkocht en geen andere wilt verzekeren. Doe dit wel zo snel mogelijk. De verzekering wordt beëindigd met ingang van de datum dat wij het vrijwaringsbewijs van jou hebben ontvangen. 

Geef het aan ons door als je iets wilt wijzigen.

Overstappen

ZEKUR ZZP en ZEKUR MKB opzeggen

De ZEKUR ZZP en ZEKUR MKB verzekeringsbundel loopt tot 1 januari. Na 1 januari kun je de verzekering tussentijds opzeggen. De verzekering stopt dan op de 1e dag van de volgende maand. Geef je opzegging door via de mail of stuur een bericht via Facebook. Vermeld daarbij: 

• dat het gaat om een opzegging
• per welke datum je wilt opzeggen
• waarom je wilt opzeggen

Mail de uitschrijving van de KVK als je je bedrijf hebt stopgezet. De verzekering wordt dan beëindigd met ingang van de datum die op het bewijs van uitschrijving staat. 

Geef het aan ons door als je iets wilt wijzigen.

Overstappen

ZEKUR Zorgongevallen opzeggen

De ZEKUR Zorgongevallenverzekering loopt tot 1 januari. Na 1 januari kan je de verzekering tussentijds opzeggen. De verzekering stopt dan op de 1e dag van de volgende maand. Of op de 1e dag van een andere maand als jij dat wilt. Geef je opzegging door via de mail of stuur een berichtje Facebook. Vermeld daarbij: 

• dat het gaat om een opzegging

• per welke datum je wilt opzeggen

• waarom je wilt opzeggen

Je Arbeidsongeschiktheidsverzekering opzeggen

Wil je je Arbeidsongeschiktheidsverzekering van Univé opzeggen? Stuur ons dan een mail. Vermeld in de mail duidelijk je naam en adresgegevens. Dan kunnen we je sneller helpen.