Heb je een klacht of ben je het oneens met een beslissing van een ZEKUR-medewerker? Neem dan contact met ons op. Wij kijken graag wat we voor je kunnen doen.

Ben je niet tevreden met de oplossing? Of ben je het niet eens met de beslissing en je wilt dat wij deze heroverwegen? Dan kun je een klacht of een verzoek tot heroverweging indienen. Beantwoord in jouw klacht deze 3 vragen:

- Waar ben je ontevreden over?
- Wat is volgens jou de beste oplossing?
- Op welk telefoonnummer kunnen we jou bellen 

De manier waarop je een klacht in kan dienen, hangt af van de verzekering waar jouw klacht betrekking op heeft: 

Een klacht over je zorgverzekering

Heb je een klacht of verzoek tot heroverweging met betrekking tot je zorgverzekering? Vul dan online het klachtenformulier in of stuur een brief aan:

ZEKUR
Afdeling Klachtenmanagement
Postbus 1256
5602 BG Eindhoven

Vermeld hierbij je NAW-gegevens, je verzekerdenummer en je telefoonnummer. Dan kunnen we je sneller helpen.

Een klacht over een andere verzekering

Heb je een klacht met betrekking tot je Reisverzekering of de verzekeringen van ZEKUR Wonen, ZEKUR Auto, ZEKUR Fiets, ZEKUR Motor, ZEKUR ZZP of ZEKUR MKB? Vul dan online het klachtenformulier in of stuur een brief aan:

ZEKUR
Afdeling Klachtenmanagement
Postbus 15
9400 AA Assen

Klachtbehandeling

Onze reactie

Zodra wij je klacht hebben ontvangen, nemen we binnen 14 dagen contact met je op.

Lukt dat niet, omdat bijvoorbeeld verder onderzoek nodig is, dan laten wij je weten wanneer je een reactie van ons kunt verwachten. Wij nemen het liefst telefonisch of via de mail contact met je op.

Niet tevreden met onze reactie?

Blijft onze reactie uit of ben je er niet tevreden mee? Dan kun je met je klacht terecht bij de volgende instanties:

Voor je zorgverzekering

Bent je niet tevreden met onze reactie? Of heb je niet binnen 30 dagen een reactie ontvangen? Dan kun je terecht bij de Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen (SKGZ). Onder de SKGZ vallen de Ombudsman en de Geschillencommissie. In de meeste gevallen zal de Ombudsman proberen te bemiddelen. 
Kan het probleem niet door bemiddeling worden opgelost? Dan neemt de Geschillencommissie de zaak in behandeling. De Geschillencommissie brengt vervolgens een advies uit. Dit advies is bindend voor beide partijen.

Voor een andere verzekering

Mocht je blijvend niet tevreden zijn over onze klachtenafhandeling, dan kun je binnen drie maanden na kennisname van de uitkomst je klacht voorleggen aan het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid).Ons aansluitnummer bij Kifid is 300.008224.
Je zaak zal in dat geval eerst aan de Ombudsman Financiële Dienstverlening worden voorgelegd. Deze start aan de hand van de door jouw geleverde informatie een onderzoek. Na een hoor en wederhoor procedure geeft de Ombudsman Financiële Dienstverlening een advies. Mocht dit niet de klacht oplossen, dan is er een Geschillencommissie die een bindende uitspraak kan doen.


Je kunt je klacht ook altijd voorleggen aan de gewone rechter. De Rechtbank te Zwolle – Lelystad zijn bevoegd als er een geschil is tussen jou en ZEKUR. Er is Nederlands recht van toepassing.