Vertrouwen en veiligheid


Vertrouwen is voor ons de basis om met jou en onze partners samen te werken. Dit vertrouwen vraagt om openheid van ons en van jou over de gegevens die wij van je vragen. Maar ook om veiligheid van diezelfde gegevens bij ons als jouw verzekeraar. Wij zullen daarom zorgvuldig omgaan met de gegevens die je ons verstrekt. En natuurlijk houden wij ons aan de daarvoor geldende wetten en regels.

Privacyverklaring


Omdat het belang van je privacy ook voor ons groot is, hebben wij als ZEKUR van Univé regels over hoe wij omgaan met jouw gegevens. Deze regels vind je terug in onze privacyverklaring. Daar mag je ons aan houden.

Wat dit voor jou betekent


Wij willen graag het contact met jou zo eenvoudig, transparant en vlot mogelijk laten verlopen. Tegelijkertijd willen en moeten wij ervoor zorgen dat niemand onterecht je gegevens kan zien of je identiteit of gegevens kan misbruiken. Dit doen wij door onze systemen te beveiligen, door werkafspraken te maken en door te controleren dat jij degene bent die je aangeeft te zijn.

Beveiligde site


Ook de site die je nu bezoekt en gebruikt, is natuurlijk beveiligd. Personen die toegang hebben tot jouw gegevens op de site, zijn gehouden aan de wetten en regels op privacygebied. Wij verzamelen en analyseren de gegevens over je bezoek aan deze website om de site te verbeteren en aan je gebruikswensen aan te passen. Deze gegevens worden verzameld met behulp van cookies. Hierbij verzamelen wij geen persoonlijke gegevens. Mocht je bezwaar hebben tegen het gebruik van deze cookies, dan kun je in je eigen browser "cookies off" inschakelen.

Waarvoor we je gegevens gebruiken


Voor de aanvraag van een verzekering vragen wij je om persoonsgegevens. Die gegevens gebruiken we bij de afhandeling van je aanvraag, het uitvoeren van onze verzekeringstaak en om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen. Daarnaast hebben we bepaalde gegevens nodig voor bijvoorbeeld fraudepreventie en statistische analyses. En bovendien om je te kunnen informeren over andere producten en diensten die mogelijk voor jou interessant zijn.

Verwerking bijzondere gegevens


Voor al onze verzekeringen (behalve het Basispakket zorg) vragen wij je naar strafrechtelijke gegevens en verzekeringshistorie. Dit doen we omdat we graag willen weten met wie we zaken doen. En omdat we ervoor willen zorgen dat onze klanten snel en makkelijk een terechte claim vergoed krijgen. Je gegevens worden ook bij de Stichting Centraal Informatie Systeem (CIS) in Zeist opgevraagd. Deze stichting verzamelt gegevens van alle aangesloten verzekeraars met het doel risico’s te beheersen en fraude tegen te gaan. Het privacyreglement van de Stichting CIS is hierop van toepassing.

Wetten en regels


De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) regelt de omgang met persoonsgegevens. Op basis van de AVG hebben veel branches en beroepsgroepen een gedragscode opgesteld. Dit hebben verzekeraars ook gedaan: één voor Verzekeraars en één specifiek voor Zorgverzekeraars.

Vragen of opmerkingen


Heb je vragen, opmerkingen of klachten met betrekking tot jouw privacy? Geef deze dan via e-mail door aan privacy@unive.nl. Vermeld daarin ook jouw naam- en adresgegevens. Binnen twee werkdagen krijg je een reactie van onze privacymanager.