Iedereen kan met een juridisch conflict te maken krijgen. En conflicten kunnen hoog oplopen. Bijvoorbeeld als je ruzie hebt met je buren, als je een geschil hebt over de aan- of verkoop van je woning of een arbeidsconflicht. Met de Rechtsbijstandverzekering van ZEKUR krijg je dan hulp van juristen en eventueel advocaten. Zo sta je er niet alleen voor. 

Hulp bij conflicten

 Deskundige juridische hulp

 Lage premie door bundeling

 Bij consumentengeschillen, letsel, ongevallen, aanrijdingen en huurkwesties

Bereken mijn premie
Renee 1

Wel verzekerd of niet verzekerd

Je verzekert je voor schade die je niet verwacht. Zo houden we je premie laag en bieden we een eerlijke verzekering voor iedereen. 

Dit is verzekerd

Je bent onder andere verzekerd voor:

Consumentengeschillen
Ontslag
Letselschade
Aanrijding en ongeval (bijvoorbeeld als voetganger, fietser, passagier of bevoegd bestuurder van een motorrijtuig). Zowel bij materiële als letselschade wordt rechtsbijstand verleend.
Huurkwesties (bijvoorbeeld over een studentenkamer)
• Verzekeringsrecht*
• Burenrecht
• Geschillen rond aan- en verkoop van een woning waar je zelf in woont of in gaat wonen
• Juridisch advies bij echtscheiding
• Bij geschillen over auto's, motoren, scooters, bromfietsen en pleziervaartuigen, bijvoorbeeld bij aankoop, reparatie of verzekering
• Bij geschillen over studiefinanciering
• Bij arbeidsconflicten
• Bij conflicten als uitkeringsgerechtigde
• Bij geschillen over pensioenuitkering of pensioenaanspraak

*Bijvoorbeeld als je het niet eens bent met een uitkering op je inboedelverzekering.

Dit is niet verzekerd

We betalen niet:

als je conflict of de gebeurtenis die zorgt voor een conflict al bestond voor het afsluiten van de verzekering
fiscale geschillen
bij geschillen over vermogensbeheer, inclusief beleggingen en
aan- en verkoop van aandelen, obligaties of andere waardepapieren.

Lees de polisvoorwaarden voor een volledig overzicht. 

Om het vergelijken van verzekeringen makkelijk te maken, heeft elke verzekering een verzekeringskaart. Bekijk de verzekeringskaart van de Rechtsbijstandverzekering

We betalen het juridisch advies

Wanneer je ons nodig hebt, krijg je de kosten voor ons juridisch advies en het door ons in behandeling nemen en afhandelen van de zaak vergoed. Je krijgt dan bijstand van onze juridische specialisten. Dit noemen we de interne kosten. Aan de interne kosten zit geen maximum vergoeding. Er is al dekking als het onderwerp van geschil minimaal € 100,- bedraagt.  

Als het voor jouw zaak verplicht is een advocaat in te schakelen en je kiest voor een externe rechtshulpverlener, dan worden er externe kosten gemaakt. Voor externe kosten geldt een maximum van € 20.000,- per gebeurtenis. 

Is het voor jouw zaak niet verplicht een advocaat in te schakelen en je kiest wel een externe advocaat of rechtshulpverlener, dan geldt er altijd een eigen risico van € 250,-. En er geldt een maximum vergoeding van € 3.500,-.


Hier ben je verzekerd

Voor Wonen ben je binnen Nederland verzekerd. Voor consumentenzaken, Werk en Inkomen ben je binnen de landen van de EU verzekerd.  Voor rechtshulp in een strafzaak of een conflict als verkeersdeelnemer is er dekking in de landen die op je groene kaart staan. Voor letselschade in het verkeer heb je werelddekking. Kijk in de voorwaarden voor de volledige omschrijving.

Rechtsbijstandverzekering afsluiten

De Rechtsbijstandverzekering is opgenomen in de bundel Super ZEKUR Wonen. 

Bereken mijn premie

Over ons

Doordat je met de bundel Extra ZEKUR Wonen 6 verzekeringen tegelijkertijd afsluit, heb je een flink premievoordeel.
Lees meer over ZEKUR