Iedereen kan met een juridisch conflict te maken krijgen. En conflicten kunnen hoog oplopen. Bijvoorbeeld als je ruzie hebt met je buren, als je een geschil hebt over de aan- of verkoop van je woning of een arbeidsconflicht. Met de Rechtsbijstandverzekering van ZEKUR krijg je dan hulp van juristen en eventueel advocaten. Zo sta je er niet alleen voor. 

Hulp bij conflicten

 Deskundige juridische hulp

 Lage premie door bundeling

 Bij consumentengeschillen, letsel, ongevallen, aanrijdingen en huurkwesties

Bereken mijn premie

Wel verzekerd of niet verzekerd

Je verzekert je voor schade die je niet verwacht. Zo houden we je premie laag en bieden we een eerlijke verzekering voor iedereen. Op jouw polis staat of je deze verzekering hebt of niet en welke dekkingen je verzekerd hebt. 

Dit is verzekerd 

Je kan Extra ZEKUR Wonen uitbreiden met de Rechtsbijstandverzekering. Je kiest hierbij tussen de dekking Basis of Extra. Als je Super ZEKUR Wonen hebt, dan zitten alle dekkingen standaard in je verzekeringsbundel. 

Met Rechtsbijstand Basis ben je verzekerd voor juridische bijstand bij conflicten over:
- Consument, Koop en Wonen
- Verkeer en Voertuigen
- Familie, Relaties en Erfenis

Je bent hiermee onder andere verzekerd voor:

• consumentengeschillen
geschil over een particuliere aankoop via Marktplaats
letselschade
aanrijding en ongeval (bijvoorbeeld als voetganger, fietser, passagier of bevoegd bestuurder van een motorrijtuig). Zowel bij materiële- als letselschade.
• huurkwesties 
• verzekeringsrecht*
• burenrecht
• geschillen rond aan- en verkoop van een woning waar je zelf in woont of in gaat wonen
• geschillen over de aankoop van zonnepanelen
• geschillen over auto's, motoren, scooters, bromfietsen en pleziervaartuigen, bijvoorbeeld bij aankoop, reparatie of verzekering

*Bijvoorbeeld als je het niet eens bent met een uitkering van je inboedelverzekering.

Met Rechtsbijstand Extra ben je ook verzekerd voor juridische bijstand bij conflicten over:
- Werk en Salaris
- Uitkeringen, Toeslagen en Pensioen

Je bent hiermee onder andere verzekerd voor:

• geschillen over studiefinanciering
• arbeidsconflicten
• conflicten als uitkeringsgerechtigde
• geschillen over pensioenuitkering of pensioenaanspraak

Dit is niet verzekerd

We betalen niet:

als je conflict of de gebeurtenis die zorgt voor een conflict al bestond voor het afsluiten van de verzekering
• juridisch advies bij echtscheiding
fiscale geschillen
bij geschillen over vermogensbeheer, inclusief beleggingen en
aan- en verkoop van aandelen, obligaties of andere waardepapieren.