Rechtsbijstand­verzekering

 

 •  Deskundige juridische hulp bij o.a. consumentengeschillen, letsel, ongevallen, aanrijdingen en huurkwesties
 •  Lage premie door bundeling

 

Bereken mijn premie

Hulp bij juridische conflicten

Iedereen kan met een juridisch conflict te maken krijgen. En conflicten kunnen hoog oplopen. Bijvoorbeeld als je ruzie hebt met je buren, bij een arbeidsconflict of als er onenigheid bestaat over de aan- of verkoop van je woning. Met de ZEKUR Rechtsbijstandverzekering krijg je dan hulp van juristen en eventueel advocaten. Zo sta je er niet alleen voor. 

Rechtsbijstandverzekering: wat is verzerkerd

Je kunt Extra ZEKUR Wonen uitbreiden met de Rechtsbijstandverzekering. Je kiest hierbij tussen de dekking Basis of Extra. Als je Super ZEKUR Wonen hebt, dan zitten alle dekkingen standaard in je verzekeringsbundel.

 

Met Rechtsbijstand Basis ben je verzekerd voor juridische bijstand bij conflicten over:

 • Consument, Koop en Wonen
 • Verkeer en Voertuigen
 • Familie, Relaties en Erfenis

Je bent hiermee onder andere verzekerd voor:

 • consumentengeschillen
 • geschil over een particuliere aankoop via Marktplaats
 • letselschade
 • aanrijding en ongeval (bijvoorbeeld als voetganger, fietser, passagier of bevoegd bestuurder van een motorrijtuig). Zowel bij materiële- als letselschade.
 • huurkwesties
 • verzekeringsrecht*
 • burenrecht
 • geschillen rond aan- en verkoop van een woning waar je zelf in woont of in gaat wonen
 • geschillen over de aankoop van zonnepanelen
 • geschillen over auto's, motoren, scooters, bromfietsen en pleziervaartuigen, bijvoorbeeld bij aankoop, reparatie of verzekering

*Bijvoorbeeld als je het niet eens bent met een uitkering van je inboedelverzekering.

 

Met Rechtsbijstand Extra ben je ook verzekerd voor juridische bijstand bij conflicten over:

 • Werk en Salaris
 • Uitkeringen, Toeslagen en Pensioen

Je bent hiermee onder andere verzekerd voor:

 • geschillen over studiefinanciering
 • arbeidsconflicten
 • conflicten als uitkeringsgerechtigde
 • geschillen over pensioenuitkering of pensioenaanspraak

We betalen niet:

 • als je conflict of de gebeurtenis die zorgt voor een conflict al bestond voor het afsluiten van de verzekering
 • bij juridisch advies bij echtscheiding
 • bij fiscale geschillen
 • bij geschillen over vermogensbeheer, inclusief beleggingen en aan- en verkoop van aandelen, obligaties of andere waardepapieren

Lees de polisvoorwaarden voor een volledig overzicht.

Hier ben je verzekerd

Voor Wonen ben je binnen Nederland verzekerd. Voor Consument, Koop en Wonen, Werk en Salaris, Uitkeringen, Toeslagen en Pensioen ben je binnen de landen van de EU verzekerd.

Voor rechtshulp in een strafzaak of een conflict als verkeersdeelnemer is er dekking in de landen die op je Groene Kaart staan. Voor letselschade in het verkeer heb je werelddekking. Kijk in de polisvoorwaarden voor de volledige omschrijving.

We betalen het juridisch advies

Wanneer je ons nodig hebt, krijg je de kosten voor ons juridisch advies en het door ons in behandeling nemen en afhandelen van de zaak vergoed. Je krijgt dan bijstand van onze juridische specialisten. Dit noemen we de interne kosten. Aan de interne kosten zit geen maximale vergoeding. Er is al dekking als het onderwerp van geschil minimaal € 100,- bedraagt.  

Als het voor jouw zaak verplicht is een advocaat in te schakelen en je kiest voor een externe rechtshulpverlener, dan worden er externe kosten gemaakt. Voor externe kosten geldt een maximum van € 15.000,- per gebeurtenis bij Extra ZEKUR Wonen. Bij Super ZEKUR Wonen is het maximale bedrag € 20.000,- per gebeurtenis.

Is het voor jouw zaak niet verplicht een advocaat in te schakelen, maar wil je wel een externe advocaat of rechtshulpverlener? Dan geldt er altijd een eigen risico van € 250,-. En er geldt een maximale vergoeding van € 4.500,-.

 

Eigen risico

Je bepaalt zelf welk eigen risico je op je woonverzekeringsbundel hebt. Hoe hoger je eigen risico, hoe lager je premie. Op je polisblad staat welk eigen risico je hebt. Dit eigen risico geldt niet voor je Rechtsbijstandverzekering. Er geldt alleen een eigen risico bij je Rechtsbijstandverzekering als je een externe rechtshulpverlener inschakelt en dit niet verplicht is. Het eigen risico is dan € 250,-.

Rechtsbijstandverzekering afsluiten

De Rechtsbijstandverzekering is opgenomen als keuze in de bundel Extra ZEKUR Wonen en zit standaard in Super ZEKUR Wonen. Bij Extra ZEKUR Wonen kies je tussen Rechtsbijstand Basis of Rechtsbijstand Extra. In Super ZEKUR Wonen zitten alle dekkingen van Rechtsbijstand Basis én Extra.

Je kunt deze verzekering niet los afsluiten. Doordat je de verzekering samen met andere verzekeringen afsluit, kies je voor gemak en premievoordeel.  

Bereken mijn premie

Veelgestelde vragen

 • 2. Waarvoor ben je verzekerd bij de Rechtsbijstandverzekering?

 • 1. Wat vergoedt de Rechtsbijstandverzekering?

 • 3. Tot welk bedrag ben je verzekerd bij de Rechtsbijstandverzekering?

 • 4. Waar kan ik een zaak/geschil melden?

 • 7. Waar kan ik een klacht melden?

 • 6. Kan ik een second opinion aanvragen?

 • 5. Kan ik zelf een advocaat kiezen?

 • 8. Hoe wordt de kwaliteit van de rechtshulp gecontroleerd?