Iedereen kan met een juridisch conflict te maken krijgen. En conflicten kunnen hoog oplopen. Bijvoorbeeld als je ruzie hebt met je buren, als je een geschil hebt over de aan- of verkoop van je woning of een arbeidsconflicht. Met de Rechtsbijstandverzekering van ZEKUR krijg je dan hulp van juristen en eventueel advocaten. Zo sta je er niet alleen voor. 

Hulp bij conflicten

 Deskundige juridische hulp

 Lage premie door bundeling

 Bij consumentengeschillen, letsel, ongevallen, aanrijdingen en huurkwesties

Bereken mijn premie

Wel verzekerd of niet verzekerd

Je verzekert je voor schade die je niet verwacht. Zo houden we je premie laag en bieden we een eerlijke verzekering voor iedereen. 

Dit is verzekerd

Je bent onder andere verzekerd voor:

• consumentengeschillen
geschil over een particulieren aankoop via Marktplaats
• ontslag
letselschade
aanrijding en ongeval (bijvoorbeeld als voetganger, fietser, passagier of bevoegd bestuurder van een motorrijtuig). Zowel bij materiële als letselschade wordt rechtsbijstand verleend.
• huurkwesties (bijvoorbeeld over een studentenkamer)
• verzekeringsrecht*
• burenrecht
• geschillen rond aan- en verkoop van een woning waar je zelf in woont of in gaat wonen
• geschillen over de aankoop van zonnepanelen
• juridisch advies bij echtscheiding
• bij geschillen over auto's, motoren, scooters, bromfietsen en pleziervaartuigen, bijvoorbeeld bij aankoop, reparatie of verzekering
• bij geschillen over studiefinanciering
• bij arbeidsconflicten
• bij conflicten als uitkeringsgerechtigde
• bij geschillen over pensioenuitkering of pensioenaanspraak

*Bijvoorbeeld als je het niet eens bent met een uitkering op je inboedelverzekering.

Dit is niet verzekerd

We betalen niet:

als je conflict of de gebeurtenis die zorgt voor een conflict al bestond voor het afsluiten van de verzekering
fiscale geschillen
bij geschillen over vermogensbeheer, inclusief beleggingen en
aan- en verkoop van aandelen, obligaties of andere waardepapieren.