Schade melden

Je hebt schade


Bekijk per verzekering wat je moet doen om je schade te melden

Schade melden

Begin
Aansprakelijkheidsverzekering

Schade melden Aansprakelijkheidsverzekering

 • Zorg dat de schade zoveel mogelijk wordt beperkt. 
 • Erken geen aansprakelijkheid, ZEKUR zoekt dit voor je uit. 
 • Meld de schade zo snel mogelijk aan ZEKUR. Gebruik hiervoor het schadeformulier. Vul het formulier in, onderteken en scan het en stuur het inclusief bijlagen aan schadezekur@ybas.nl.
 • Is er sprake van een calamiteit, bel dan met onze alarmcentrale +31 (0)20 592 9152.
 • Bekijk de voorwaarden voor meer informatie over verplichtingen bij het melden van schade.

Annulering Reisverzekering

Schade melden Doorlopende Annuleringsverzekering

 

 • Meld de schade zo snel mogelijk aan ZEKUR. Gebruik hiervoor het schadeformulier. Vul het formulier in, onderteken en scan het en stuur het inclusief bijlagen aan schadezekur@ybas.nl.
 • Aan de hand van de aard van de annulering moet je de juiste bewijsstukken en andere inlichtingen die nodig zijn voor een juiste schadeafhandeling, indienen. Zoals bijvoorbeeld een doktersverklaring, werkgeversverklaring of nota van de annuleringskosten. 
 • Is er sprake van een calamiteit, bel dan met onze alarmcentrale +31 (0)20 592 9152.
 • Bekijk de voorwaarden voor meer informatie over verplichtingen bij het melden van schade.

Doorlopende Reisverzekering

Schade melden Doorlopende Reisverzekering

 • Zorg dat de schade zoveel mogelijk wordt beperkt.
 • In geval van overlijden of ziekenhuisopname langer dan 24 uur moet dit zo spoedig mogelijk, zo mogelijk binnen 24 uur, bij de alarmcentrale gemeld worden.
 • In alle andere gevallen moet dit zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen één maand na terugkeer in Nederland bij ZEKUR gemeld worden.
 • In bepaalde gevallen moet vooraf aan de alarmcentrale toestemming worden gevraagd om kosten vergoed te kunnen krijgen. Het gaat hierbij om het uitvallen en/of huren van een vervoermiddel, terugroeping naar Nederland, vervangend verblijf, ziekenhuisopname, overlijden of vervoer per ambulance, taxi of ambulance-vliegtuig.
 • Gebruik het schadeformulier voor het melden van je schade. Na het invullen, kun je dit formulier ondertekenen, scannen en vervolgens inclusief bijlagen via email insturen aan schadezekur@ybas.nl
 • Is er sprake van diefstal of verlies van bagage en/of reisdocumenten? Dan moet je de omvang van de schade kunnen bewijzen, evenals het feit dat je deze spullen werkelijk bezat.
 • Je kunt de schade aantonen door middel van bijvoorbeeld originele rekeningen of kopieën daarvan, garantiebewijzen, geldopnamebewijzen, een proces-verbaal (bij verlies, vermissing of diefstal uit de woning) en verklaringen van deskundigen over de mogelijkheid van reparatie. Je moet ZEKUR in staat stellen om bij beschadiging de schade te beoordelen.
 • Word je in het buitenland geconfronteerd met een situatie waarin je hulp nodig hebt? Neem dan direct contact op met onze alarmcentrale via telefoonnummer +31 (0)20 592 9152.
 • Bekijk de voorwaarden voor meer informatie over verplichtingen bij het melden van schade.

Inboedelverzekering

Schade melden Inboedelverzekering

 • Zorg dat de schade zoveel mogelijk wordt beperkt.
 • De schade moet zo snel mogelijk worden gemeld aan ZEKUR. Je kunt hiervoor het schadeformulier gebruiken. Vul het formulier in, onderteken en scan het en stuur het inclusief bijlagen via email aan schadeZEKUR@ybas.nl
 • Je kunt de schade aantonen door middel van bijvoorbeeld originele rekeningen of kopieën daarvan, garantiebewijzen, geldopnamebewijzen, een proces-verbaal (bij verlies, vermissing of diefstal uit de woning) en verklaringen van deskundigen over de mogelijkheid van reparatie. Je moet ZEKUR in staat stellen om bij beschadiging de schade te beoordelen.
 • Is er sprake van een calamiteit, bel dan met onze alarmcentrale via telefoonnummer +31 (0)20 592 9152.
 • Bekijk de voorwaarden voor meer informatie over verplichtingen bij het melden van schade.

Multimedia Buitenshuisverzekeing

Schade melden Multimedia Buitenshuisverzekering

 • Zorg dat de schade zoveel mogelijk wordt beperkt.
 • De schade moet zo snel mogelijk worden gemeld aan ZEKUR. Je kunt hiervoor het schadeformulier gebruiken. Vul het formulier in, onderteken en scan het en stuur het inclusief bijlagen via email aan schadeZEKUR@ybas.nl
 • Je kunt de schade aantonen door middel van bijvoorbeeld originele rekeningen of kopieën daarvan, garantiebewijzen, geldopnamebewijzen, een proces-verbaal (bij verlies, vermissing of diefstal uit de woning) en verklaringen van deskundigen over de mogelijkheid van reparatie. Je moet ZEKUR in staat stellen om bij beschadiging de schade te beoordelen.
 • Is er sprake van een calamiteit, bel dan met onze alarmcentrale via telefoonnummer +31 (0)20 592 9152.
 • Bekijk de voorwaarden voor meer informatie over verplichtingen bij het melden van schade.

Ongevallenverzekering

Schade melden Ongevallen

We wensen je veel sterkte als de verzekerde is overleden of als je letsel hebt opgelopen. 

 • Neem bij een ongeval of overlijden direct contact op met ZEKUR. Bel dan naar 088 35 35 766. 
 • Vul zo snel mogelijk het schadeformulier in. 
 • Beschrijf precies wat er gebeurd is en de aard van de klachten. 
 • Onderteken het formulier als je het hebt ingevuld. Scan het en stuur het met de eventuele bijlagen naar schadeZEKUR@ybas.nl
 • Bel met ons alarmnummer als er sprake is van een calamiteit. Het alarmnummer is: +31 (0)20 592 9152
 • Bekijk de voorwaarden voor meer informatie over je verplichtingen bij het melden van schade.

Rechtsbijstandverzekering

Geschil melden Rechtsbijstandverzekering

Rechtsbijstand wordt verleend door DAS. Een geschil meld je zo snel mogelijk online bij DAS.

Het aanmelden gaat sneller als je een scan of een duidelijke foto van jouw ZEKUR polisblad meestuurt. 

Woonhuisverzekering

Schade melden Woonhuisverzekering

 • Zorg dat de schade zoveel mogelijk wordt beperkt.
 • De schade moet zo snel mogelijk worden gemeld aan ZEKUR. Je kunt hiervoor het schadeformulier gebruiken. Vul het formulier in, onderteken en scan het en stuur het inclusief bijlagen via email aan schadeZEKUR@ybas.nl
 • Je kunt de schade aantonen door middel van bijvoorbeeld originele rekeningen of kopieën daarvan, garantiebewijzen, geldopnamebewijzen, een proces-verbaal (bij verlies, vermissing of diefstal uit de woning) en verklaringen van deskundigen over de mogelijkheid van reparatie. Je moet ZEKUR in staat stellen om bij beschadiging de schade te beoordelen.
 • Is er sprake van een calamiteit, bel dan met onze alarmcentrale via telefoonnummer +31 (0)20 592 9152.
 • Bekijk de voorwaarden voor meer informatie over verplichtingen bij het melden van schade.

Begin
Aansprakelijkheid MKB

Schade melden Aansprakelijkheid MKB

 • Zorg dat de schade zoveel mogelijk wordt beperkt.
 • Meld de schade zo snel mogelijk aan ZEKUR. Gebruik hiervoor het schadeformulier.
 • Beschrijf precies wat er gebeurd is. Als je niet genoeg hebt aan de ruimte op het formulier, stuur dan een mail met aanvullende informatie.
 • Onderteken het formulier als je het hebt ingevuld. Scan het en stuur het met de eventuele bijlagen naar schadeZEKUR@ybas.nl
 • Bel met ons alarmnummer als er sprake is van een calamiteit. Het alarmnummer is: +31 (0)20 592 9152
 • Bekijk de voorwaarden voor meer informatie over je verplichtingen bij het melden van schade. 

Inventaris en Goederen MKB

Schade melden Inventaris en goederen MKB

 • Zorg dat je werknemers en je zelf veilig bent. 
 • Zorg dat de schade zoveel mogelijk wordt beperkt, maar neem geen onnodige risico's bij bijvoorbeeld brand.
 • Meld de schade zo snel mogelijk aan ZEKUR. Gebruik hiervoor het schadeformulier.
 • Beschrijf precies wat er gebeurd is. Als je niet genoeg hebt aan de ruimte op het formulier, stuur dan een mail met aanvullende informatie.
 • Doe bij inbraak aangifte bij de politie en stuur de aangifte mee.
 • Maak als het kan foto's van de schade en stuur deze mee. 
  Onderteken het formulier als je het hebt ingevuld. Scan het en stuur het met de eventuele bijlagen naar schadeZEKUR@ybas.nl
  Bel met ons alarmnummer als er sprake is van een calamiteit. Het alarmnummer is: +31 (0)20 592 9152
  Bekijk de voorwaarden voor meer informatie over je verplichtingen bij het melden van schade. 

Geld MKB

Schade melden Geld MKB

 • Meld de schade zo snel mogelijk aan ZEKUR. Gebruik hiervoor het schadeformulier.
 • Beschrijf precies wat er gebeurd is. Als je niet genoeg hebt aan de ruimte op het formulier, stuur dan een mail met aanvullende informatie.
 • Doe bij inbraak aangifte bij de politie en stuur de aangifte mee.
 • Maak als het kan foto's van de schade en stuur deze mee.
 • Onderteken het formulier als je het hebt ingevuld. Scan het en stuur het met de eventuele bijlagen naar schadeZEKUR@ybas.nl
 • Bel met ons alarmnummer als er sprake is van een calamiteit. Het alarmnummer is: +31 (0)20 592 9152

Bekijk de voorwaarden voor meer informatie over je verplichtingen bij het melden van schade. 

Bedrijfsschade MKB

Schade melden Bedrijfsschadeverzekering MKB

 • Meld de schade zo snel mogelijk aan ZEKUR. Gebruik hiervoor het schadeformulier.
 • Beschrijf precies wat er gebeurd is. Als je niet genoeg hebt aan de ruimte op het formulier, stuur dan een mail met aanvullende informatie.
 • Onderteken het formulier als je het hebt ingevuld. Scan het en stuur het met de eventuele bijlagen naar schadeZEKUR@ybas.nl
 • Bel met ons alarmnummer als er sprake is van een calamiteit. Het alarmnummer is: +31 (0)20 592 9152
  Bekijk de voorwaarden voor meer informatie over je verplichtingen bij het melden van schade. 

Rechtsbijstand

Schade melden Rechtsbijstand MKB

 • Als er sprake is van een calamiteit, bel dan op werkdagen tussen 08.30 en 17.30 uur met telefoonnummer 020 88 15 651
 • Wil je advies over een geschil of een zaak, bel dan op werkdagen tussen 08.30 en 17.30 uur met DAS op 088 32 79 800
 • Vertel dat je bij ZEKUR verzekerd bent en hou je polisnummer bij de hand. Zo kunnen we je sneller helpen. 
  Rechtsbijstand wordt verleend door DAS. Meldt het conflict zo snel mogelijk online bij DAS als je juridische hulp nodig hebt.  
 • Stuur alle documenten die over het conflict gaan mee als bijlage in de mail.

 

Incassobijstand:

 • Je krijgt bijstand bij het incasseren van onbetaalde vorderingen die niet ouder zijn dan  6 maanden,
  maar alleen als er geen juridisch conflict over de vordering is.
 • En je moet tenminste twee keer schriftelijk een aanmaning hebben verstuurd.
 • Een niet betaalde factuur kan online worden aangemeld.

Bekijk de voorwaarden voor meer informatie over verplichtingen bij het melden van schade.

Elektronica

Schade melden Elektronica MKB

 • Meld de schade zo snel mogelijk aan ZEKUR. Gebruik hiervoor het schadeformulier.
 • Beschrijf precies wat er gebeurd is. Als je niet genoeg hebt aan de ruimte op het formulier, stuur dan een mail met aanvullende informatie.
 • Onderteken het formulier als je het hebt ingevuld. Scan het en stuur het met de eventuele bijlagen naar schadeZEKUR@ybas.nl
 • Bel met ons alarmnummer als er sprake is van een calamiteit. Het alarmnummer is: +31 (0)20 592 9152.

Bekijk de voorwaarden voor meer informatie over je verplichtingen bij het melden van schade.

Ongevallen MKB

Schade melden Ongevallen MKB

We wensen je veel sterkte als de verzekerde of een medewerker is overleden of als deze letsel heeft opgelopen. 

 • Neem bij een ongeval of overlijden direct contact op met ZEKUR. Bel dan naar 088 0106 999.
 • Vul zo snel mogelijk het schadeformulier in.
 • Beschrijf precies wat er gebeurd is en de aard van de klachten.
 • Onderteken het formulier als je het hebt ingevuld. Scan het en stuur het met de eventuele bijlagen naar schadeZEKUR@ybas.nl.
 • Bel met ons alarmnummer als er sprake is van een calamiteit. Het alarmnummer is: +31 (0)20 592 9152

Bekijk de voorwaarden voor meer informatie over je verplichtingen bij het melden van schade.

Gebouwen MKB

Schade melden Gebouwen MKB

 • Zorg dat de schade zoveel mogelijk wordt beperkt
 • De schade moet zo snel mogelijk worden gemeld aan ZEKUR. Gebruik hiervoor het schadeformulier.
 • Vul het formulier in, onderteken en scan het en stuur het inclusief bijlagen via email aan schadeZEKUR@ybas.nl
 • Je kan de schade aantonen door middel van bijvoorbeeld originele rekeningen of kopieën daarvan, garantiebewijzen, geldopnamebewijzen, een proces-verbaal (bij verlies, vermissing of diefstal uit de woning) en verklaringen van deskundigen over de mogelijkheid van reparatie. Je moet ZEKUR in staat stellen om bij beschadiging de schade te beoordelen.
 • Is er sprake van een calamiteit, bel dan met onze alarmcentrale via telefoonnummer +31 (0)20 592 9152.

Bekijk de voorwaarden voor meer informatie over verplichtingen bij het melden van schade.

Huurdersbelang MKB

Schade melden Huurdersbelang MKB

 • Zorg dat de schade zoveel mogelijk wordt beperkt, maar neem geen onnodige risico's bij bijvoorbeeld brand.
 • Meld de schade zo snel mogelijk aan ZEKUR. Gebruik hiervoor het schadeformulier.
 • Beschrijf precies wat er gebeurd is. Als je niet genoeg hebt aan de ruimte op het formulier, stuur dan een mail met aanvullende informatie.
 • Doe bij inbraak aangifte bij de politie en stuur de aangifte mee.
 • Maak als het kan foto's van de schade en stuur deze mee.
 • Onderteken het formulier als je het hebt ingevuld. Scan het en stuur het met de eventuele bijlagen naar schadeZEKUR@ybas.nl
 • Bel met ons alarmnummer als er sprake is van een calamiteit. Het alarmnummer is: +31 (0)20 592 9152

Bekijk de voorwaarden voor meer informatie over je verplichtingen bij het melden van schade. 

Eigen Vervoer MKB

Schade melden Eigen Vervoer MKB

 • Meld de schade zo snel mogelijk aan ZEKUR. Gebruik hiervoor het schadeformulier
 • Beschrijf precies wat er gebeurd is. Als je niet genoeg hebt aan de ruimte op het formulier, stuur dan een mail met aanvullende informatie.
 • Onderteken het formulier als je het hebt ingevuld. Scan het en stuur het met de eventuele bijlagen naar schadeZEKUR@ybas.nl
 • Bel met ons alarmnummer als er sprake is van een calamiteit. Het alarmnummer is: +31 (0)20 592 9152


Bekijk de voorwaarden voor meer informatie over je verplichtingen bij het melden van schade.

Bouw en Montage MKB

Schade melden Bouw en Montage MKB

 • Meld de schade zo snel mogelijk aan ZEKUR. Gebruik hiervoor het schadeformulier.
 • Beschrijf precies wat er gebeurd is. Als je niet genoeg hebt aan de ruimte op het formulier, stuur dan een mail met aanvullende informatie.
 • Onderteken het formulier als je het hebt ingevuld. Scan het en stuur het met de eventuele bijlagen naar schadeZEKUR@ybas.nl
 • Bel met ons alarmnummer als er sprake is van een calamiteit. Het alarmnummer is: +31 (0)20 592 9152


Bekijk de voorwaarden voor meer informatie over je verplichtingen bij het melden van schade.

Begin
ZEKUR Zorg - Doorlopende Reis- of Annuleringsverzekering

Schade melden Doorlopende Reis- en Annuleringsverzekering

Let op: ZEKUR heeft 2 doorlopende reis- en annuleringsverzekeringen. Hieronder vind je wat je moet doen als je schade wilt melden op de reis- of annuleringsverzekering die bij jouw ZEKUR Zorgverzekering zit. Wil je een schade melden op jouw verzekering van ZEKUR Wonen, kijk dan bij ZEKUR Wonen. 

Tijdens je vakantie kan het voorkomen dat je schade lijdt door bijvoorbeeld een ongeluk of diefstal van bagage. Dit is erg vervelend, want vaak is er, buiten emotionele schade, ook sprake van financiële schade.

Heb je tijdens een vakantie/reis schade en wil je deze melden? Of moet je je vakantie annuleren of tussentijds afbreken?
Gebruik dan het schade-aangifteformulier Doorlopende Reisverzekering of Doorlopende Annuleringsverzekering. Na het invullen, kun je het formulier ondertekenen, scannen en vervolgens inclusief bijlagen via email insturen aan schade@unive.nl.

Diefstal: doe aangifte
In geval van verlies, diefstal of vermissing van je bagage en/of geld doe dan direct (of bij de eerstkomende gelegenheid) aangifte bij de plaatselijke politie. Zorg ervoor dat je daarbij een bewijs van aangifte krijgt. Meld vervolgens zo snel mogelijk de schade bij ZEKUR.

 

Univé Alarmcentrale
Bij overlijden, een ernstige ziekte, bezoek aan een ziekenhuis, pech onderweg of een ongeval in het buitenland kun je contact opnemen met de Univé Alarmcentrale. Is er sprake van ziekenhuisopname of repatriëring, dan ben je dat zelfs verplicht. De Univé Alarmcentrale is dag en nacht bereikbaar via +31 592 348 112. Zorg ervoor dat je in ieder geval je polisgegevens en de belangrijkste gegevens over je locatie bij de hand hebt als je contact opneemt.

ZEKUR Wonen
ZEKUR Rijden
ZEKUR ZZP
ZEKUR MKB
ZEKUR Zorgongevallenverzekering

Schade melden Zorgongevallen

We wensen je veel sterkte als de verzekerde is overleden of als je letsel hebt opgelopen. 

 

 • Neem bij een ongeval of overlijden direct contact op met ZEKUR. Bel dan naar 088 35 35 766. 
 • Vul zo snel mogelijk het schadeformulier in. 
 • Beschrijf precies wat er gebeurd is en de aard van de klachten. 
 • Onderteken het formulier als je het hebt ingevuld. Scan het en stuur het met de eventuele bijlagen naar schadeZEKUR@ybas.nl
 • Bel met ons alarmnummer als er sprake is van een calamiteit. Het alarmnummer is: +31 (0)20 592 9152
 • Bekijk de voorwaarden voor meer informatie over je verplichtingen bij het melden van schade.

Begin
Aansprakelijkheid ZZP

Schade melden Aansprakelijkheid ZZP

 • Zorg dat de schade zoveel mogelijk wordt beperkt.
 • Meld de schade zo snel mogelijk aan ZEKUR. Gebruik hiervoor het schadeformulier
 • Beschrijf precies wat er gebeurd is. Als je niet genoeg hebt aan de ruimte op het formulier, stuur dan een mail met aanvullende informatie. 
 • Onderteken het formulier als je het hebt ingevuld. Scan het en stuur het met de eventuele bijlagen naar schadeZEKUR@ybas.nl
 • Bel met ons alarmnummer als er sprake is van een calamiteit. Het alarmnummer is: +31 (0)20 592 9152
 • Bekijk de voorwaarden voor meer informatie over je verplichtingen bij het melden van schade. 

Beroepsaansprakelijkheid ZZP

Schade melden Beroepsaansprakelijkheid ZZP

Meld de schade zo snel mogelijk en stuur een mail aan beneluxclaims@chubb.com

Vermeld in je mail duidelijk: 
- je naam en je adresgegevens.
- dat je bij ZEKUR verzekerd bent.
- een korte omschrijving van wat er is gebeurd.
- de datum van de claim.
- de gegevens van de partij die je aansprakelijk stelt.
Stuur alle documenten die van belang zijn mee als bijlage in de mail. Zo kunnen we je sneller helpen. 
Je schade wordt behandeld door de verzekeraar Chubbs. 

Als je telefonisch contact wilt, bel dan met 010 28 93 545
Dit nummer is van maandag tot en met vrijdag tussen 09:00 uur en 17:00 uur bereikbaar.

Inventaris en Goederen ZZP

Schade melden Inventaris en Goederen ZZP

 • Zorg dat je zelf veilig bent. 
 • Zorg dat de schade zoveel mogelijk wordt beperkt, maar neem geen onnodige risico's bij bijvoorbeeld brand.
 • Meld de schade zo snel mogelijk aan ZEKUR. Gebruik hiervoor het schadeformulier
 • Beschrijf precies wat er gebeurd is. Als je niet genoeg hebt aan de ruimte op het formulier, stuur dan een mail met aanvullende informatie. 
 • Doe bij inbraak aangifte bij de politie en stuur de aangifte mee. 
 • Maak als het kan foto's van de schade en stuur deze mee. 
 • Onderteken het formulier als je het hebt ingevuld. Scan het en stuur het met de eventuele bijlagen naar schadeZEKUR@ybas.nl
 • Bel met ons alarmnummer als er sprake is van een calamiteit. Het alarmnummer is: +31 (0)20 592 9152
 • Bekijk de voorwaarden voor meer informatie over je verplichtingen bij het melden van schade. 

Rechtsbijstand ZZP

Schade melden Rechtsbijstand ZZP

 • Als er sprake is van een calamiteit, bel dan op werkdagen tussen 08.30 en 17.30 uur met telefoonnummer 020 88 15 651
 • Wil je advies over een geschil of een zaak, bel dan op werkdagen tussen 08.30 en 17.30 uur met DAS op 088 32 79 800
  Vertel dat je bij ZEKUR verzekerd bent en hou je polisnummer bij de hand. Zo kunnen we je sneller helpen. 
 • Rechtsbijstand wordt verleend door DAS. Meldt het conflict zo snel mogelijk online bij DAS als je juridische hulp nodig hebt.  
 • Stuur alle documenten die over het conflict gaan mee als bijlage in de mail. 
   
Incassobijstand:
 • Je krijgt bijstand bij het incasseren van onbetaalde vorderingen die niet ouder zijn dan zes maanden,
 • maar alleen als er geen juridisch conflict over de vordering is.
 • En je moet tenminste twee keer schriftelijk een aanmaning hebben verstuurd. 
 • Een niet betaalde factuur kan online worden aangemeld.

  Bekijk de voorwaarden voor meer informatie over verplichtingen bij het melden van schade.

Ongevallen ZZP

Schade melden Ongevallen ZZP

We wensen je veel sterkte als de verzekerde is overleden of als je letsel hebt opgelopen. 

 • Neem bij een ongeval of overlijden direct contact op met ZEKUR. Bel dan naar 088 0106 999. 
 • Vul zo snel mogelijk het schadeformulier in. 
 • Beschrijf precies wat er gebeurd is en de aard van de klachten. 
 • Onderteken het formulier als je het hebt ingevuld. Scan het en stuur het met de eventuele bijlagen naar schadeZEKUR@ybas.nl
 • Bel met ons alarmnummer als er sprake is van een calamiteit. Het alarmnummer is: +31 (0)20 592 9152
 • Bekijk de voorwaarden voor meer informatie over je verplichtingen bij het melden van schade.

Multimedia Buitenshuis ZZP

Schade melden Multimedia Buitenshuis ZZP

 • Meld de schade zo snel mogelijk aan ZEKUR. Gebruik hiervoor het schadeformulier
 • Beschrijf precies wat er gebeurd is. Als je niet genoeg hebt aan de ruimte op het formulier, stuur dan een mail met aanvullende informatie. 
 • Onderteken het formulier als je het hebt ingevuld. Scan het en stuur het met de eventuele bijlagen naar schadeZEKUR@ybas.nl
 • Bel met ons alarmnummer als er sprake is van een calamiteit. Het alarmnummer is: +31 (0)20 592 9152

Bekijk de voorwaarden voor meer informatie over je verplichtingen bij het melden van schade.

Eigen Vervoer ZZP

Schade melden Eigen Vervoer ZZP

 • Meld de schade zo snel mogelijk aan ZEKUR. Gebruik hiervoor het schadeformulier
 • Beschrijf precies wat er gebeurd is. Als je niet genoeg hebt aan de ruimte op het formulier, stuur dan een mail met aanvullende informatie. 
 • Onderteken het formulier als je het hebt ingevuld. Scan het en stuur het met de eventuele bijlagen naar schadeZEKUR@ybas.nl
 • Bel met ons alarmnummer als er sprake is van een calamiteit. Het alarmnummer is: +31 (0)20 592 9152

Bekijk de voorwaarden voor meer informatie over je verplichtingen bij het melden van schade.

Bouw en Montage ZZP

Schade melden Bouw en Montage ZZP

 • Meld de schade zo snel mogelijk aan ZEKUR. Gebruik hiervoor het schadeformulier
 • Beschrijf precies wat er gebeurd is. Als je niet genoeg hebt aan de ruimte op het formulier, stuur dan een mail met aanvullende informatie. 
 • Onderteken het formulier als je het hebt ingevuld. Scan het en stuur het met de eventuele bijlagen naar schadeZEKUR@ybas.nl
 • Bel met ons alarmnummer als er sprake is van een calamiteit. Het alarmnummer is: +31 (0)20 592 9152

Bekijk de voorwaarden voor meer informatie over je verplichtingen bij het melden van schade.

Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Ziekte melden Arbeidsongeschiktheidsverzekering van Univé

Je bent ziek of hebt een ongeval gehad. Als je hierdoor helemaal niet of gedeeltelijk niet kan werken, dan is het belangrijk dat je dit zo snel mogelijk aan ons doorgeeft.

Vul de gegevens in en verstuur het formulier. 


Na ontvangst van je ziekte- of ongevalmelding neemt een van onze schadebehandelaars zo snel mogelijk contact met je op. Vanaf dat moment is deze schadebehandelaar je vaste contactpersoon. Hij of zij verzamelt alle informatie en overlegt met je over de hoogte en duur van je eventuele uitkering. Als het nodig is schakelt hij andere deskundigen in om je situatie goed te kunnen beoordelen.


Hulp bij re-integratie

Als je ziek bent of een ongeval heeft gehad, wil je zo snel mogelijk weer aan het werk. Onze arbeidsdeskundigen geven je daarvoor graag advies en helpen je bij je re-integratie. De kosten van je re-integratie worden geheel of gedeeltelijk vergoed. Denk hierbij bijvoorbeeld aan zaken als:

 • aanpassingen aan je werkplek
 • scholing waardoor je ander werk kunt doen
 • bemiddeling naar ander werk

Begin
Autoverzekering

Schade melden Autoverzekering

Alarmcentrale

Telefoon: +31 (0)20 592 91 52
24 uur per dag bereikbaar


Schade melden

Schade moet je zo snel mogelijk melden aan ZEKUR. Het belangrijk om je schade te beschrijven op het Europees Schademeldformulier. Na het invullen en ondertekenen, scan je het formulier en stuur je het inclusief bijlagen naar schadeZEKUR@ybas.nl.


Algemene tips

 • Meld je schade zo snel mogelijk. Hoe langer je wacht, des te meer risico je loopt dat je schade niet meer kan worden behandeld.
 • Stuur alle mogelijk relevante (originele) bewijsstukken via de post na. Zoals een aankoopnota, reparatienota, proces-verbaal, sleutels, foto's van de schade enzovoort. 
 • Vraag eventuele getuigen of zij een getekende getuigenverklaring willen maken.
 • Ben je de dupe geworden van diefstal op vakantie? Doe dan altijd meteen aangifte bij de plaatselijke politie en stuur het originele proces-verbaal met de schademelding mee.
 • Bij grote schades wordt er meestal een schade-expert ingezet. Dan is het belangrijk dat je de beschadigde zaken niet repareert, herstelt of weggooit voordat de expertise heeft plaatsgevonden. Zo kan de expert een zo goed mogelijk oordeel geven over de schade.

 

Jouw auto is WA of WA Beperkt Casco verzekerd

Dan ben je niet verzekerd voor schade aan jouw auto, die door een ander is veroorzaakt. In een aantal gevallen kan je gebruik maken van Directe Schade Afhandeling. Wij behandelen dan jouw schademelding en vragen de schade terug bij de tegenpartij. 

Je kan van Directe Schade Afhandeling gebruik maken

- bij een botsing tussen jouw particuliere personenauto met een andere personenauto en
- als de bestuurder van de andere auto voor een deel of helemaal aansprakelijk is voor jouw schade en aansprakelijkheid geen discussie is en
- als de bestuurder en de verzekeraar van de andere auto bekend zijn en
- beide auto's een Nederlands kenteken hebben en
- als er geen letselschade is.

Directe Schade Afhandeling kan niet:

- als het een botsing is met meer dan 2 voertuigen of
- bij snelheidsritten of -wedstrijden of als het andere voertuig door een dief werd bestuurd of
- als je geen geldige verzekering hebt, bijvoorbeeld als je je premie niet op tijd hebt betaald en je dekking is opgeschort. 
Dan moet je de schade zelf verhalen bij de andere partij of de verzekeraar van de andere partij. 

Bromfietsverzekering

Schade melden Bromfietsverzekering

Alarmcentrale

Telefoon: +31 (0)20 592 91 52
24 uur per dag bereikbaar

 

Schade melden

Schade moet je zo snel mogelijk melden aan ZEKUR. Het belangrijk om je schade te beschrijven op het Europees Schademeldformulier. Dit schadeformulier kan je downloaden via de website of bij ons opvragen.Na het invullen kun je dit formulier ondertekenen, scannen en vervolgens inclusief bijlagen via email insturen aan schadeZEKUR@ybas.nl.

 

Algemene tips

 • Meld je schade zo snel mogelijk. Hoe langer je wacht, des te meer risico je loopt dat je schade niet meer kan worden behandeld.
 • Stuur alle mogelijk relevante (originele) bewijsstukken* via de post na.
 • Vraag eventuele getuigen of zij een getekende getuigenverklaring willen maken.
 • Ben je de dupe geworden van diefstal op vakantie? Doe dan altijd meteen aangifte bij de plaatselijke politie en stuur het originele proces-verbaal met de schademelding mee.
 • Bij grote schades wordt er meestal een schade-expert ingezet. Is er een schade-expert nodig, dan is het belangrijk dat je alle beschadigde zaken niet repareert, herstelt of weggooit voordat de expertise heeft plaatsgevonden. Zo kan de expert een zo goed mogelijk oordeel geven over de schade.

*Relevante bewijsstukken zijn:

 • aankoopnota's 
 • reparatienota's
 • proces-verbaal of kopie van aangifte bij de politie
 • sleutels (ingeval van diefstal moeten de sleutels per post worden nagestuurd)
 • een zelfgemaakte foto van het schadegeval 
 • en een getuigenverklaring

Zie ook tips voor het invullen van het Schadeformulier.

Fietsverzekering

Schade melden Fietsverzekering

Alarmcentrale 

Telefoon: +31 (0)20 592 91 52
24 uur per dag bereikbaar


Schade of diefstal melden

Meld je schade zo snel mogelijk aan ZEKUR. Gebruik hiervoor het schadeformulier. Vul het formulier in, onderteken en scan het en stuur het inclusief bijlagen aan schadeZEKUR@ybas.nl

In onderling overleg bepalen we hoe de schade het beste hersteld kan worden. Zo maken we bij lakschade b.v. gebruik van in lak gespecialiseerde schadeherstellers en krijg je een garantie op de lak van 7 jaar. Neem voor afstemming hierover contact op met de schadeafdeling: 088 0106 999 

 

Algemene tips

 • Meld je schade zo snel mogelijk. Hoe langer je wacht, des te meer risico je loopt dat je schade niet meer kan worden behandeld.
 • Stuur alle mogelijk relevante (originele) bewijsstukken* via de post na.
 • Ben je de dupe geworden van diefstal? Doe dan altijd meteen aangifte bij de plaatselijke politie en stuur het originele proces-verbaal met de schademelding mee.
 • Bij grote schades kan er een schade-expert worden ingezet. Is er een schade-expert nodig, dan is het belangrijk dat je alle beschadigde zaken niet repareert, herstelt of weggooit voordat de expertise heeft plaatsgevonden. Zo kan de expert een zo goed mogelijk oordeel geven over de schade.

*Relevante bewijsstukken zijn:

 • ingevuld schadeaangifteformulier
 • proces-verbaal van aangifte bij de politie. Dit mag een scan zijn
 • kopie of scan van de aankoopnota
 • eventueel foto’s van de schade
 • in geval van diefstal twee originele fietssleutels waarvan er één sporen van gebruik heeft
 • begroting van de reparatiekosten of gespecificeerde reparatienota

Motorverzekering

Schade melden Motorverzekering

Alarmcentrale

Telefoon: +31 (0)20 592 91 52
24 uur per dag bereikbaar

 

Schade melden

Schade moet je zo snel mogelijk melden aan ZEKUR. Het belangrijk om je schade te beschrijven op het Europees Schademeldformulier. Dit schadeformulier kan je downloaden via de website of bij ons opvragen.Na het invullen kun je dit formulier ondertekenen, scannen en vervolgens inclusief bijlagen via email insturen aan schadeZEKUR@ybas.nl.

 

Algemene tips

 • Meld je schade zo snel mogelijk. Hoe langer je wacht, des te meer risico je loopt dat je schade niet meer kan worden behandeld.
 • Stuur alle mogelijk relevante (originele) bewijsstukken* via de post na.
 • Vraag eventuele getuigen of zij een getekende getuigenverklaring willen maken.
 • Ben je de dupe geworden van diefstal op vakantie? Doe dan altijd meteen aangifte bij de plaatselijke politie en stuur het originele proces-verbaal met de schademelding mee.
 • Bij grote schades wordt er meestal een schade-expert ingezet. Is er een schade-expert nodig, dan is het belangrijk dat je alle beschadigde zaken niet repareert, herstelt of weggooit voordat de expertise heeft plaatsgevonden. Zo kan de expert een zo goed mogelijk oordeel geven over de schade.

*Relevante bewijsstukken zijn:

 • aankoopnota's 
 • reparatienota's
 • proces-verbaal of kopie van aangifte bij de politie
 • sleutels (ingeval van diefstal moeten de sleutels per post worden nagestuurd)
 • een zelfgemaakte foto van het schadegeval 
 • en een getuigenverklaring

Zie ook tips voor het invullen van het Schadeformulier.

Rechtsbijstandverzekering

Aanrijding melden rechtsbijstandverzekering

Rechtsbijstand wordt verleend door DAS. Een geschil meld je online bij DAS. Doe dit zo snel mogelijk.