Je hebt schade


Bekijk per verzekering wat je moet doen om je schade te melden

Schade melden

Begin
Aansprakelijkheid MKB

Schade melden Aansprakelijkheid MKB

 • Zorg dat de schade zoveel mogelijk wordt beperkt.
 • Meld de schade zo snel mogelijk aan ZEKUR. Gebruik hiervoor het schadeformulier.
 • Beschrijf precies wat er gebeurd is. Als je niet genoeg hebt aan de ruimte op het formulier, stuur dan een mail met aanvullende informatie.
 • Onderteken het formulier als je het hebt ingevuld. Scan het en stuur het met de eventuele bijlagen naar schadeZEKUR@ybas.nl
 • Bel met ons alarmnummer als er sprake is van een calamiteit. Het alarmnummer is: +31 (0)20 592 9152
 • Bekijk de voorwaarden voor meer informatie over je verplichtingen bij het melden van schade. 
Inventaris en Goederen MKB

Schade melden Inventaris en goederen MKB

 • Zorg dat je werknemers en je zelf veilig bent. 
 • Zorg dat de schade zoveel mogelijk wordt beperkt, maar neem geen onnodige risico's bij bijvoorbeeld brand.
 • Meld de schade zo snel mogelijk aan ZEKUR. Gebruik hiervoor het schadeformulier.
 • Beschrijf precies wat er gebeurd is. Als je niet genoeg hebt aan de ruimte op het formulier, stuur dan een mail met aanvullende informatie.
 • Doe bij inbraak aangifte bij de politie en stuur de aangifte mee.
 • Maak als het kan foto's van de schade en stuur deze mee. 
  Onderteken het formulier als je het hebt ingevuld. Scan het en stuur het met de eventuele bijlagen naar schadeZEKUR@ybas.nl
  Bel met ons alarmnummer als er sprake is van een calamiteit. Het alarmnummer is: +31 (0)20 592 9152
  Bekijk de voorwaarden voor meer informatie over je verplichtingen bij het melden van schade. 
Geld MKB

Schade melden Geld MKB

 • Meld de schade zo snel mogelijk aan ZEKUR. Gebruik hiervoor het schadeformulier.
 • Beschrijf precies wat er gebeurd is. Als je niet genoeg hebt aan de ruimte op het formulier, stuur dan een mail met aanvullende informatie.
 • Doe bij inbraak aangifte bij de politie en stuur de aangifte mee.
 • Maak als het kan foto's van de schade en stuur deze mee.
 • Onderteken het formulier als je het hebt ingevuld. Scan het en stuur het met de eventuele bijlagen naar schadeZEKUR@ybas.nl
 • Bel met ons alarmnummer als er sprake is van een calamiteit. Het alarmnummer is: +31 (0)20 592 9152

Bekijk de voorwaarden voor meer informatie over je verplichtingen bij het melden van schade. 

Bedrijfsschade MKB

Schade melden Bedrijfsschadeverzekering MKB

 • Meld de schade zo snel mogelijk aan ZEKUR. Gebruik hiervoor het schadeformulier.
 • Beschrijf precies wat er gebeurd is. Als je niet genoeg hebt aan de ruimte op het formulier, stuur dan een mail met aanvullende informatie.
 • Onderteken het formulier als je het hebt ingevuld. Scan het en stuur het met de eventuele bijlagen naar schadeZEKUR@ybas.nl
 • Bel met ons alarmnummer als er sprake is van een calamiteit. Het alarmnummer is: +31 (0)20 592 9152
  Bekijk de voorwaarden voor meer informatie over je verplichtingen bij het melden van schade. 
Rechtsbijstand

Schade melden Rechtsbijstand MKB

 • Als er sprake is van een calamiteit, bel dan op werkdagen tussen 08.30 en 17.30 uur met telefoonnummer 020 88 15 651
 • Wil je advies over een geschil of een zaak, bel dan op werkdagen tussen 08.30 en 17.30 uur met DAS op 088 32 79 800
 • Vertel dat je bij ZEKUR verzekerd bent en hou je polisnummer bij de hand. Zo kunnen we je sneller helpen. 
  Rechtsbijstand wordt verleend door DAS. Meldt het conflict zo snel mogelijk online bij DAS als je juridische hulp nodig hebt.  
 • Stuur alle documenten die over het conflict gaan mee als bijlage in de mail.

 

Incassobijstand:

 • Je krijgt bijstand bij het incasseren van onbetaalde vorderingen die niet ouder zijn dan  6 maanden,
  maar alleen als er geen juridisch conflict over de vordering is.
 • En je moet tenminste twee keer schriftelijk een aanmaning hebben verstuurd.
 • Een niet betaalde factuur kan online worden aangemeld.

Bekijk de voorwaarden voor meer informatie over verplichtingen bij het melden van schade.

Elektronica

Schade melden Elektronica MKB

 • Meld de schade zo snel mogelijk aan ZEKUR. Gebruik hiervoor het schadeformulier.
 • Beschrijf precies wat er gebeurd is. Als je niet genoeg hebt aan de ruimte op het formulier, stuur dan een mail met aanvullende informatie.
 • Onderteken het formulier als je het hebt ingevuld. Scan het en stuur het met de eventuele bijlagen naar schadeZEKUR@ybas.nl
 • Bel met ons alarmnummer als er sprake is van een calamiteit. Het alarmnummer is: +31 (0)20 592 9152.

Bekijk de voorwaarden voor meer informatie over je verplichtingen bij het melden van schade.

Ongevallen MKB

Schade melden Ongevallen MKB

We wensen je veel sterkte als de verzekerde of een medewerker is overleden of als deze letsel heeft opgelopen. 

 • Neem bij een ongeval of overlijden direct contact op met ZEKUR. Bel dan naar 088 0106 999.
 • Vul zo snel mogelijk het schadeformulier in.
 • Beschrijf precies wat er gebeurd is en de aard van de klachten.
 • Onderteken het formulier als je het hebt ingevuld. Scan het en stuur het met de eventuele bijlagen naar schadeZEKUR@ybas.nl.
 • Bel met ons alarmnummer als er sprake is van een calamiteit. Het alarmnummer is: +31 (0)20 592 9152

Bekijk de voorwaarden voor meer informatie over je verplichtingen bij het melden van schade.

Gebouwen MKB

Schade melden Gebouwen MKB

 • Zorg dat de schade zoveel mogelijk wordt beperkt
 • De schade moet zo snel mogelijk worden gemeld aan ZEKUR. Gebruik hiervoor het schadeformulier.
 • Vul het formulier in, onderteken en scan het en stuur het inclusief bijlagen via email aan schadeZEKUR@ybas.nl
 • Je kan de schade aantonen door middel van bijvoorbeeld originele rekeningen of kopieën daarvan, garantiebewijzen, geldopnamebewijzen, een proces-verbaal (bij verlies, vermissing of diefstal uit de woning) en verklaringen van deskundigen over de mogelijkheid van reparatie. Je moet ZEKUR in staat stellen om bij beschadiging de schade te beoordelen.
 • Is er sprake van een calamiteit, bel dan met onze alarmcentrale via telefoonnummer +31 (0)20 592 9152.

Bekijk de voorwaarden voor meer informatie over verplichtingen bij het melden van schade.

Huurdersbelang MKB

Schade melden Huurdersbelang MKB

 • Zorg dat de schade zoveel mogelijk wordt beperkt, maar neem geen onnodige risico's bij bijvoorbeeld brand.
 • Meld de schade zo snel mogelijk aan ZEKUR. Gebruik hiervoor het schadeformulier.
 • Beschrijf precies wat er gebeurd is. Als je niet genoeg hebt aan de ruimte op het formulier, stuur dan een mail met aanvullende informatie.
 • Doe bij inbraak aangifte bij de politie en stuur de aangifte mee.
 • Maak als het kan foto's van de schade en stuur deze mee.
 • Onderteken het formulier als je het hebt ingevuld. Scan het en stuur het met de eventuele bijlagen naar schadeZEKUR@ybas.nl
 • Bel met ons alarmnummer als er sprake is van een calamiteit. Het alarmnummer is: +31 (0)20 592 9152

Bekijk de voorwaarden voor meer informatie over je verplichtingen bij het melden van schade. 

Eigen Vervoer MKB

Schade melden Eigen Vervoer MKB

 • Meld de schade zo snel mogelijk aan ZEKUR. Gebruik hiervoor het schadeformulier
 • Beschrijf precies wat er gebeurd is. Als je niet genoeg hebt aan de ruimte op het formulier, stuur dan een mail met aanvullende informatie.
 • Onderteken het formulier als je het hebt ingevuld. Scan het en stuur het met de eventuele bijlagen naar schadeZEKUR@ybas.nl
 • Bel met ons alarmnummer als er sprake is van een calamiteit. Het alarmnummer is: +31 (0)20 592 9152


Bekijk de voorwaarden voor meer informatie over je verplichtingen bij het melden van schade.

Bouw en Montage MKB

Schade melden Bouw en Montage MKB

 • Meld de schade zo snel mogelijk aan ZEKUR. Gebruik hiervoor het schadeformulier.
 • Beschrijf precies wat er gebeurd is. Als je niet genoeg hebt aan de ruimte op het formulier, stuur dan een mail met aanvullende informatie.
 • Onderteken het formulier als je het hebt ingevuld. Scan het en stuur het met de eventuele bijlagen naar schadeZEKUR@ybas.nl
 • Bel met ons alarmnummer als er sprake is van een calamiteit. Het alarmnummer is: +31 (0)20 592 9152


Bekijk de voorwaarden voor meer informatie over je verplichtingen bij het melden van schade.

Begin
Aansprakelijkheid ZZP

Schade melden Aansprakelijkheid ZZP

 • Zorg dat de schade zoveel mogelijk wordt beperkt.
 • Meld de schade zo snel mogelijk aan ZEKUR. Gebruik hiervoor het online schadeformulier
 • Beschrijf precies wat er gebeurd is. 
 • Upload de documenten die belangrijk zijn voor de behandeling van jouw schademelding. Zoals foto's, proces verbaal, aanschafnota's e.d. 
 • Bel met ons alarmnummer als er sprake is van een calamiteit. Het alarmnummer is:
  +31 (0)20 592 9152
 • Bekijk de voorwaarden voor meer informatie over je verplichtingen bij het melden van schade. 
Beroepsaansprakelijkheid ZZP

Schade melden Beroepsaansprakelijkheid ZZP

Meld de schade zo snel mogelijk en stuur een mail aan beneluxclaims@chubb.com

Vermeld in je mail duidelijk: 
- je naam en je adresgegevens.
- dat je bij ZEKUR verzekerd bent.
- een korte omschrijving van wat er is gebeurd.
- de datum van de claim.
- de gegevens van de partij die je aansprakelijk stelt.
Stuur alle documenten die van belang zijn mee als bijlage in de mail. Zo kunnen we je sneller helpen. 
Je schade wordt behandeld door de verzekeraar Chubbs. 

Als je telefonisch contact wilt, bel dan met 010 28 93 545
Dit nummer is van maandag tot en met vrijdag tussen 09:00 uur en 17:00 uur bereikbaar.
Inventaris en Goederen ZZP

Schade melden Inventaris en Goederen ZZP

 • Zorg dat je zelf veilig bent. 
 • Zorg dat de schade zoveel mogelijk wordt beperkt, maar neem geen onnodige risico's bij bijvoorbeeld brand.
 • Meld de schade zo snel mogelijk aan ZEKUR. Gebruik hiervoor het online schadeformulier
 • Beschrijf precies wat er gebeurd is. 
 • Doe bij inbraak aangifte bij de politie en stuur de aangifte mee. Je kan deze bij jouw melding uploaden. 
 • Maak als het kan foto's van de schade en stuur deze mee. Je kan deze bij jouw melding uploaden. 
 • Bel met ons alarmnummer als er sprake is van een calamiteit. Het alarmnummer is:
  +31 (0)20 592 9152
 • Bekijk de voorwaarden voor meer informatie over je verplichtingen bij het melden van schade. 
Rechtsbijstand ZZP

Schade melden Rechtsbijstand ZZP

Heb je een conflict, wil je dit juist voorkomen of wil je juridisch advies? Schakel dan onze hulp in. Waar je terecht kan, is afhankelijk van jouw polis en vanaf het moment waarop het conflict is ontstaan. 

Is jouw polis ingegaan in 2022, dan kan je terecht bij Univé Rechtshulp. Je meldt jouw zaak gemakkelijk online bij Univé Rechtshulp.

Is jouw polis niet nog niet verlengd en heb je nog geen nieuwe polis ontvangen voor het jaar 2022, meld je zaak dan online bij DAS.
Is jouw polis wel verlengd, maar is het conflict ontstaan vóór deze verlenging, meld dan ook jouw zaak bij DAS

Ongevallen ZZP

Schade melden Ongevallen ZZP

We wensen je veel sterkte als de verzekerde is overleden of als je letsel hebt opgelopen. 

 • Neem bij een ongeval of overlijden direct contact op met ZEKUR. Bel dan naar
  088 0106 999. 
 • Vul zo snel mogelijk het online schadeformulier in. 
 • Beschrijf precies wat er gebeurd is en de aard van de klachten. 
 • Bel met ons alarmnummer als er sprake is van een calamiteit. Het alarmnummer is:
  +31 (0)20 592 9152
 • Bekijk de voorwaarden voor meer informatie over je verplichtingen bij het melden van schade.
Multimedia Buitenshuis ZZP

Schade melden Multimedia Buitenshuis ZZP

 • Meld de schade zo snel mogelijk aan ZEKUR. Gebruik hiervoor het online schadeformulier
 • Beschrijf precies wat er gebeurd is. 
 • Stuur het proces verbaal mee als je aangifte hebt gedaan.
 • Bel met ons alarmnummer als er sprake is van een calamiteit. Het alarmnummer is:
  +31 (0)20 592 9152

Bekijk de voorwaarden voor meer informatie over je verplichtingen bij het melden van schade.

Eigen Vervoer ZZP

Schade melden Eigen Vervoer ZZP

 • Meld de schade zo snel mogelijk aan ZEKUR. Gebruik hiervoor het online schadeformulier
 • Beschrijf precies wat er gebeurd is. 
 • Doe bij inbraak aangifte bij de politie en stuur de aangifte mee. Je kan deze uploaden.
 • Bel met ons alarmnummer als er sprake is van een calamiteit. Het alarmnummer is:
  +31 (0)20 592 9152

Bekijk de voorwaarden voor meer informatie over je verplichtingen bij het melden van schade.

Bouw en Montage ZZP

Schade melden Bouw en Montage ZZP

 • Meld de schade zo snel mogelijk aan ZEKUR. Gebruik hiervoor het online schadeformulier
 • Beschrijf precies wat er gebeurd is. 
 • Upload de documenten die belangrijk zijn voor de behandeling van jouw schademelding. Zoals foto's, proces verbaal, aanschafnota's e.d. 
 • Bel met ons alarmnummer als er sprake is van een calamiteit. Het alarmnummer is:
  +31 (0)20 592 9152

Bekijk de voorwaarden voor meer informatie over je verplichtingen bij het melden van schade.

Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Ziekte melden Arbeidsongeschiktheidsverzekering van Univé

Je bent ziek of hebt een ongeval gehad. Als je hierdoor helemaal niet of gedeeltelijk niet kan werken, dan is het belangrijk dat je dit zo snel mogelijk aan ons doorgeeft.

Vul de gegevens in en verstuur het formulier. 


Na ontvangst van je ziekte- of ongevalmelding neemt een van onze schadebehandelaars zo snel mogelijk contact met je op. Vanaf dat moment is deze schadebehandelaar je vaste contactpersoon. Hij of zij verzamelt alle informatie en overlegt met je over de hoogte en duur van je eventuele uitkering. Als het nodig is schakelt hij andere deskundigen in om je situatie goed te kunnen beoordelen.


Hulp bij re-integratie

Als je ziek bent of een ongeval heeft gehad, wil je zo snel mogelijk weer aan het werk. Onze arbeidsdeskundigen geven je daarvoor graag advies en helpen je bij je re-integratie. De kosten van je re-integratie worden geheel of gedeeltelijk vergoed. Denk hierbij bijvoorbeeld aan zaken als:

 • aanpassingen aan je werkplek
 • scholing waardoor je ander werk kunt doen
 • bemiddeling naar ander werk
Begin
Autoverzekering

Schade melden Autoverzekering

Alarmcentrale

Telefoon: +31 (0)20 592 91 52
24 uur per dag bereikbaar


Schade melden

Als het herstellen van de schade aan jouw auto meer dan € 1.000,- kost, dan schakelen wij een expert in. Neem dan contact met ons op.

Er geldt een eigen risico  op de dekking Beperkt Casco en Volledig Casco inclusief (extra) accessoires. Dus niet op WA, Pechhulp, Schadeverzekering Inzittenden en Rechtsbijstand. Er zijn 3 eigen risico’s:

- € 0,- bij het repareren van een ster in je ruit door 123ruit.nl of Glasgarant.
- € 125,- per schade bij ruitvervanging door 123ruit.n of Glasgarant.
- € 0,- als je de schade aan je auto laat herstellen bij een autoherstelbedrijf van Schadegarant. Je krijgt dan ook gratis vervangend vervoer tijdens de reparatieperiode.  
- € 250,-als je de schade laat herstellen door een andere reparateur. Er is geen vergoeding voor een leenauto.

Je kan op 2 manieren jouw schade bij ons melden. Doe dit zo snel mogelijk. 

Meld jouw schade met je mobiel
Dit kan gemakkelijk en snel. Je hoeft dan geen Europees schadeformulier in te vullen. Je kan dit doen als alleen jij schade aan je auto hebt. Heb je een aanrijding met een andere auto of fiets, dan kan je dat samen met de aanrijding melden. Maak foto's van de situatie, deze kan je aan je melding toevoegen. 

Je kan via je mobiel schade melden als:

 • er maximaal 2 voertuigen bij het ongeval zijn betrokken.
 • er het niet om buitenlandse voertuigen gaat.
 • bij een 2-zijdige aanrijding ook de andere partij een mobiele telefoon bij zich heeft.

Download de app Mobielschademelden.nl

Meld je schade digitaal met het Europees Schadeformulier
Het is belangrijk om je schade te beschrijven op het Europees Schademeldformulier. Na het invullen en ondertekenen, scan je het formulier en mail je het inclusief bijlagen naar schadeZEKUR@ybas.nl.

Algemene tips

 • Meld je schade zo snel mogelijk. Hoe langer je wacht, des te meer risico je loopt dat je schade niet meer kan worden behandeld.
 • Stuur alle mogelijk relevante (originele) bewijsstukken* via de mail na. Zoals een aankoopnota, reparatienota, proces-verbaal, foto's van de schade enzovoort. 
 • Vraag eventuele getuigen of zij een getekende getuigenverklaring willen maken.
 • Ben je de dupe geworden van diefstal op vakantie? Doe dan altijd meteen aangifte bij de plaatselijke politie en stuur het originele proces-verbaal met de schademelding mee.
 • Bij grote schades wordt er meestal een schade-expert ingezet. Dan is het belangrijk dat je de beschadigde zaken niet repareert, herstelt of weggooit voordat de expertise heeft plaatsgevonden. Zo kan de expert een zo goed mogelijk oordeel geven over de schade.

*Relevante bewijsstukken zijn:

 • aankoopnota's
 • reparatienota's
 • proces-verbaal of kopie van aangifte bij de politie
 • sleutels (ingeval van diefstal moeten de sleutels per post worden nagestuurd)
 • een zelfgemaakte foto van het schadegeval
 • en een getuigenverklaring

Jouw auto is WA of WA Beperkt Casco verzekerd

Dan ben je niet verzekerd voor schade aan jouw auto die door een ander is veroorzaakt. In een aantal gevallen kan je gebruik maken van Directe Schade Afhandeling. Wij behandelen dan jouw schademelding en vragen de schade terug bij de tegenpartij. 

Je kan van Directe Schade Afhandeling gebruik maken

- bij een botsing tussen jouw particuliere personenauto met een andere personenauto en
- als de bestuurder van de andere auto voor een deel of helemaal aansprakelijk is voor jouw schade en aansprakelijkheid geen discussie is en
- als de bestuurder en de verzekeraar van de andere auto bekend zijn en
- beide auto's een Nederlands kenteken hebben en
- als er geen letselschade is.

Directe Schade Afhandeling kan niet:

- als het een botsing is met meer dan 2 voertuigen of
- bij snelheidsritten of -wedstrijden of als het andere voertuig door een dief werd bestuurd of
- als je geen geldige verzekering hebt, bijvoorbeeld als je je premie niet op tijd hebt betaald en je dekking is opgeschort. 
Dan moet je de schade zelf verhalen bij de andere partij of de verzekeraar van de andere partij. 

Bestelautoverzekering

Schade melden Bestelautoverzekering

Alarmcentrale

Telefoon: +31 (0)20 592 91 52
24 uur per dag bereikbaar


Schade melden
Er geldt een eigen risico op de dekking Beperkt Casco en Volledig Casco inclusief (extra) accessoires. Dus niet op WA, Pechhulp, Schadeverzekering Inzittenden en Rechtsbijstand. Dit zijn de eigen risico’s: 
- € 0,- bij het repareren van een ster in je ruit door 123ruit.nl of Glasgarant.
- € 125,- per schade bij ruitvervanging door 123ruit.nl of Glasgarant.
- € 0,- als je de schade aan je auto laat herstellen bij Schadegarant. Je krijgt dan ook gratis vervangend vervoer tijdens de reparatieperiode.  
- € 500,- als je de schade laat herstellen door een andere reparateur. Er is geen vergoeding voor een leenauto. 

Meld je schade zo snel mogelijk bij ons. Dit kan op 2 manieren: 

Meld jouw schade met je mobiel
Dit kan gemakkelijk en snel. Je hoeft dan geen Europees schadeformulier in te vullen. Je kan dit doen als alleen jij schade aan je bestelauto hebt. Heb je een aanrijding met een andere auto of fiets, dan kan je ook samen de aanrijding melden. Maak foto's van de situatie, deze kan je aan je melding toevoegen. 

Je kan via je mobiel schade melden als:

 • er maximaal 2 voertuigen bij het ongeval zijn betrokken.
 • er het niet om buitenlandse voertuigen gaat.
 • bij een 2-zijdige aanrijding ook de andere partij een mobiele telefoon bij zich heeft.

Download de app Mobielschademelden.nl

 

Meld je schade digitaal met het Europees Schadeformulier
Gebruik hiervoor het Europees Schademeldformulier. Beschrijf goed wat er is gebeurd. Na het invullen en ondertekenen, scan je het formulier en mail je het inclusief bijlagen naar schadeZEKUR@ybas.nl.


Algemene tips

 • Meld je schade zo snel mogelijk. Hoe langer je wacht, des te meer risico je loopt dat je schade niet meer kan worden behandeld.
 • Stuur alle (originele) bewijsstukken nuttig zijn als bijlage in de mail. Zoals een aankoopnota, reparatienota, proces-verbaal, foto's van de schade enzovoort. 
 • Zijn er getuigen? Vraag deze dan of zij een getekende getuigenverklaring willen maken en mail ons de verklaring. 
 • Ben je de dupe geworden van diefstal op vakantie? Doe dan altijd meteen aangifte bij de plaatselijke politie en stuur het originele proces-verbaal met de schademelding mee.
 • Bij grote schades wordt er meestal een schade-expert ingezet. Dan is het belangrijk dat je de beschadigde zaken niet repareert, herstelt of weggooit voordat de expertise heeft plaatsgevonden. Zo kan de expert een zo goed mogelijk oordeel geven over de schade. 
Fietsverzekering

Schade melden Fietsverzekering

Alarmcentrale 

Telefoon: +31 (0)20 592 91 52
24 uur per dag bereikbaar


Schade of diefstal melden

Meld je schade zo snel mogelijk aan ZEKUR. Gebruik hiervoor het online schadeformulier. Vul het formulier in, onderteken het en verstuur het inclusief bijlagen. De bijlagen kan je tijdens het invullen uploaden. 

In onderling overleg bepalen we hoe de schade het beste hersteld kan worden. Zo maken we bij lakschade b.v. gebruik van in lak gespecialiseerde schadeherstellers en krijg je een garantie op de lak van 7 jaar. Neem voor afstemming hierover contact op met de schadeafdeling: 088 0106 999 

 

Algemene tips

 • Meld je schade zo snel mogelijk. Hoe langer je wacht, des te meer risico je loopt dat je schade niet meer kan worden behandeld.
 • Stuur alle mogelijk relevante (originele) bewijsstukken* als bijlage mee met de online melding. Stuur bij diefstal de fietssleutels via de post na.
 • Ben je de dupe geworden van diefstal? Doe dan altijd meteen aangifte bij de plaatselijke politie en stuur het originele proces-verbaal met de schademelding mee.
 • Bij grote schades kan er een schade-expert worden ingezet. Is er een schade-expert nodig, dan is het belangrijk dat je alle beschadigde zaken niet repareert, herstelt of weggooit voordat de expertise heeft plaatsgevonden. Zo kan de expert een zo goed mogelijk oordeel geven over de schade.

*Relevante bewijsstukken zijn:

 • proces-verbaal van aangifte bij de politie. Dit mag een scan zijn
 • kopie of scan van de aankoopnota
 • eventueel foto’s van de schade
 • in geval van diefstal 2 originele fietssleutels waarvan er 1 sporen van gebruik heeft
 • begroting van de reparatiekosten of gespecificeerde reparatienota
Motorverzekering

Schade melden Motorverzekering

Alarmcentrale

Telefoon: +31 (0)20 592 91 52
24 uur per dag bereikbaar

 

Schade melden

Schade moet je zo snel mogelijk aan ons melden. Je kan dit op 2 manieren doen. 

Meld jouw schade met je mobiel
Dit kan gemakkelijk en snel. Je hoeft dan geen Europees schadeformulier in te vullen. Je kan dit doen als alleen jij schade aan je motor hebt. Heb je een aanrijding met een andere motorvoertuig of fiets, dan kan je ook samen de aanrijding melden. Maak foto's van de situatie, deze kan je aan je melding toevoegen. 

Je kan via je mobiel schade melden als:

 • er maximaal 2 voertuigen bij het ongeval zijn betrokken.
 • er het niet om buitenlandse voertuigen gaat.
 • bij een 2-zijdige aanrijding ook de andere partij een mobiele telefoon bij zich heeft.


Download de app Mobielschademelden.nl

 

Meld je schade digitaal met het Europees Schadeformulier
Het belangrijk om je schade te beschrijven op het Europees Schademeldformulier. Dit schadeformulier kan je downloaden via de website of bij ons opvragen. Als je het formulier hebt ingevuld kan je het ondertekenen, scannen en vervolgens inclusief bijlagen mailen naar schadeZEKUR@ybas.nl.

 

Algemene tips

 • Meld je schade zo snel mogelijk. Hoe langer je wacht, des te meer risico je loopt dat je schade niet meer kan worden behandeld.
 • Stuur alle mogelijk relevante (originele) bewijsstukken* via de mail na.
 • Vraag eventuele getuigen of zij een getekende getuigenverklaring willen maken.
 • Ben je de dupe geworden van diefstal op vakantie? Doe dan altijd meteen aangifte bij de plaatselijke politie en stuur het originele proces-verbaal met de schademelding mee.
 • Bij grote schades wordt er meestal een schade-expert ingezet. Is er een schade-expert nodig, dan is het belangrijk dat je alle beschadigde zaken niet repareert, herstelt of weggooit voordat de expertise heeft plaatsgevonden. Zo kan de expert een zo goed mogelijk oordeel geven over de schade.

*Relevante bewijsstukken zijn:

 • aankoopnota's 
 • reparatienota's
 • proces-verbaal of kopie van aangifte bij de politie
 • sleutels (ingeval van diefstal moeten de sleutels per post worden nagestuurd)
 • een zelfgemaakte foto van het schadegeval 
 • en een getuigenverklaring

Zie ook tips voor het invullen van het Schadeformulier.

Rechtsbijstandverzekering

Aanrijding melden rechtsbijstandverzekering

ZEKUR Autoverzekering en Motorverzekering

Waar je terecht kan bij een conflict of voor juridisch advies is afhankelijk van jouw polis.

Is jouw polis ingegaan in 2022 of heb je voor 2022 een nieuwe polis ontvangen, dan kan je voor rechtshulp terecht bij Univé Rechtshulp. Je meld hiervoor je zaak online bij Univé Rechtshulp

Heb je nog geen nieuwe polis ontvangen voor 2022, dan meld je je voor rechtshulp online bij DAS

 

ZEKUR Bestelautoverzekering

Rechtsbijstand voor je bestelauto wordt verleend door DAS. Meldt het conflict zo snel mogelijk online bij DAS als je juridische hulp nodig hebt.  

 • Is er sprake van een calamiteit? Bel dan op werkdagen tussen 08.30 en 17.30 uur met telefoonnummer 020 88 15 651
 • Wil je advies over een geschil of een zaak, bel dan op werkdagen tussen 08.30 en 17.30 uur met DAS op 088 32 79 800
 • Vertel dat je bij ZEKUR verzekerd bent en hou je polisnummer bij de hand. Zo kunnen we je sneller helpen.

Stuur alle documenten die over het conflict gaan mee als bijlage in de mail.
Bekijk de voorwaarden voor meer informatie over verplichtingen bij het melden van schade.

 

ZEKUR Fietsverzekering

Heb je juridische ondersteuning nodig bij het verhalen van schade aan je verzekerde fiets tijdens het fietsen in het verkeer? Neem dan contact met het Juridisch Servicecenter van DAS: 020 65 18 815. Je kan op werkdagen bellen tussen 08.30 en 17.30 uur. 
Vertel dat je bij ZEKUR verzekerd bent met je fiets en hou je polisnummer bij de hand. 

Bekijk de voorwaarden voor meer informatie over verplichtingen bij het melden van schade.

 

 

Begin
ZEKUR Zorg Doorlopende Reis- of Annuleringsverzekering

Schade melden Doorlopende Reis- en Annuleringsverzekering

Let op: ZEKUR heeft 2 doorlopende reis- en annuleringsverzekeringen. Hieronder vind je wat je moet doen als je schade wilt melden op de reis- of annuleringsverzekering die bij jouw ZEKUR Zorgverzekering zit. Wil je een schade melden op jouw verzekering van ZEKUR Wonen, kijk dan bij ZEKUR Wonen. 

Tijdens je vakantie kan het voorkomen dat je schade lijdt door bijvoorbeeld een ongeluk of diefstal van bagage. Dit is erg vervelend, want vaak is er, buiten emotionele schade, ook sprake van financiële schade.

Heb je tijdens een vakantie/reis schade en wil je deze melden? Of moet je je vakantie annuleren of tussentijds afbreken?
Gebruik dan het schade-aangifteformulier Doorlopende Reisverzekering of Doorlopende Annuleringsverzekering. Na het invullen, kan je het formulier digitaal ondertekenen en online versturen. Jouw schademelding wordt afgewikkeld door een schadebehandelaar van Univé Verzekeringen. 

Diefstal: doe aangifte
In geval van verlies, diefstal of vermissing van je bagage en/of geld doe dan direct (of bij de eerstkomende gelegenheid) aangifte bij de plaatselijke politie. Zorg ervoor dat je daarbij een bewijs van aangifte krijgt. Meld vervolgens zo snel mogelijk de schade bij ZEKUR.

 

Univé Alarmcentrale
Bij overlijden, een ernstige ziekte, bezoek aan een ziekenhuis, pech onderweg of een ongeval in het buitenland kun je contact opnemen met de Univé Alarmcentrale. Is er sprake van ziekenhuisopname of repatriëring, dan ben je dat zelfs verplicht. De Univé Alarmcentrale is dag en nacht bereikbaar via +31 592 348 112. Zorg ervoor dat je in ieder geval je polisgegevens en de belangrijkste gegevens over je locatie bij de hand hebt als je contact opneemt.

ZEKUR Wonen
ZEKUR Rijden
ZEKUR ZZP
ZEKUR MKB
ZEKUR Zorg Ongevallenverzekering

Schade melden Zorg Ongevallen

We wensen je veel sterkte als de verzekerde is overleden of als je letsel hebt opgelopen. 

 

 • Neem bij een ongeval of overlijden direct contact op met ZEKUR. Bel dan naar 088 35 35 766. 
 • Vul zo snel mogelijk het schadeformulier in. 
 • Beschrijf precies wat er gebeurd is en de aard van de klachten. 
 • Onderteken het formulier als je het hebt ingevuld. Scan het en stuur het met de eventuele bijlagen naar schadeZEKUR@ybas.nl
 • Bel met ons alarmnummer als er sprake is van een calamiteit. Het alarmnummer is: +31 (0)20 592 9152
 • Bekijk de voorwaarden voor meer informatie over je verplichtingen bij het melden van schade.
ZEKUR Hulp na Ongeval

Schade melden Hulp na Ongeval

 • Neem bij een ongeval direct contact op met ZEKUR. Bel dan naar 088 - 0106999.
 • Beschrijf precies wat er is gebeurd en de aard van de klachten.
 • Bel met ons alarmnummer als er sprake is van een calamiteit. Het alarmnummer is: +31 (0)20 592 9152.
 • Meld je het ongeval niet bij ons? Dan betalen wij niet.
 • Bekijk de voorwaarden voor meer informatie over je verplichtingen bij het melden van schade. 
Begin
Aansprakelijkheidsverzekering

Schade melden Aansprakelijkheidsverzekering

 • Zorg dat de schade zoveel mogelijk wordt beperkt. 
 • Erken geen aansprakelijkheid, ZEKUR zoekt dit voor je uit. 
 • Meld de schade zo snel mogelijk aan ZEKUR. Gebruik hiervoor het online schadeformulier. Vul het formulier in, onderteken het digitaal en verstuur het inclusief bijlagen. De bijlagen kan je uploaden.
 • Is er sprake van een calamiteit, bel dan met onze alarmcentrale +31 (0)20 592 9152.
 • Bekijk de voorwaarden voor meer informatie over verplichtingen bij het melden van schade.
Doorlopende Annuleringsverzekering

Schade melden Doorlopende Annuleringsverzekering

 

 • Meld de schade zo snel mogelijk aan ZEKUR. Gebruik hiervoor het online schadeformulier. Vul het formulier in, onderteken en  stuur de bijlagen mee. Je kan de bijlagen uploaden. 
 • Aan de hand van de aard van de annulering moet je de juiste bewijsstukken en andere inlichtingen die nodig zijn voor een juiste schadeafhandeling, indienen. Zoals bijvoorbeeld een doktersverklaring, werkgeversverklaring of nota van de annuleringskosten. 
 • Is er sprake van een calamiteit, bel dan met onze alarmcentrale +31 (0)20 592 9152.
 • Bekijk de voorwaarden voor meer informatie over verplichtingen bij het melden van schade.
Doorlopende Reisverzekering

Schade melden Doorlopende Reisverzekering

 • Zorg dat de schade zoveel mogelijk wordt beperkt.
 • In geval van overlijden of ziekenhuisopname langer dan 24 uur moet dit zo spoedig mogelijk, zo mogelijk binnen 24 uur, bij de alarmcentrale gemeld worden.
 • In alle andere gevallen moet dit zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen één maand na terugkeer in Nederland bij ZEKUR gemeld worden.
 • In bepaalde gevallen moet vooraf aan de alarmcentrale toestemming worden gevraagd om kosten vergoed te kunnen krijgen. Het gaat hierbij om het uitvallen en/of huren van een vervoermiddel, terugroeping naar Nederland, vervangend verblijf, ziekenhuisopname, overlijden of vervoer per ambulance, taxi of ambulance-vliegtuig.
 • Gebruik het online schadeformulier voor het melden van je schade. Na het invullen, kan je dit formulier digitaal ondertekenen en vervolgens inclusief bijlagen versturen. Je kan de bijlagen uploaden. 
 • Is er sprake van diefstal of verlies van bagage en/of reisdocumenten? Dan moet je de omvang van de schade kunnen bewijzen, evenals het feit dat je deze spullen werkelijk bezat.
 • Je kan de schade aantonen door middel van bijvoorbeeld originele rekeningen of kopieën daarvan, garantiebewijzen, geldopnamebewijzen, een proces-verbaal (bij verlies, vermissing of diefstal uit de woning) en verklaringen van deskundigen over de mogelijkheid van reparatie. Je moet ZEKUR in staat stellen om bij beschadiging de schade te beoordelen.
 • Word je in het buitenland geconfronteerd met een situatie waarin je hulp nodig hebt? Neem dan direct contact op met onze alarmcentrale via telefoonnummer +31 (0)20 592 9152.
 • Bekijk de voorwaarden voor meer informatie over verplichtingen bij het melden van schade.
Inboedelverzekering

Schade melden Inboedelverzekering

 • Zorg dat de schade zoveel mogelijk wordt beperkt.
 • De schade moet zo snel mogelijk worden gemeld aan ZEKUR. Je kan hiervoor het online schadeformulier gebruiken. Vul het formulier in, onderteken het digitaal en verstuur het inclusief bijlagen. De bijlagen kan je uploaden. 
 • Je kan de schade aantonen door middel van bijvoorbeeld originele rekeningen of kopieën daarvan, garantiebewijzen, geldopnamebewijzen, een proces-verbaal (bij verlies, vermissing of diefstal uit de woning) en verklaringen van deskundigen over de mogelijkheid van reparatie. Je moet ZEKUR in staat stellen om bij beschadiging de schade te beoordelen.
 • Is er sprake van een calamiteit, bel dan met onze alarmcentrale via telefoonnummer +31 (0)20 592 9152.
 • Bekijk de voorwaarden voor meer informatie over verplichtingen bij het melden van schade.
Buitenshuisverzekering

Schade melden Buitenshuisverzekering

 • Zorg dat de schade zoveel mogelijk wordt beperkt.
 • De schade moet zo snel mogelijk worden gemeld aan ZEKUR. Je kan hiervoor het online schadeformulier gebruiken. Vul het formulier in, onderteken het digitaal en verstuur het inclusief bijlagen. Je kan de bijlagen uploaden. 
 • Je kunt de schade aantonen door middel van bijvoorbeeld originele rekeningen of kopieën daarvan, garantiebewijzen, geldopnamebewijzen, een proces-verbaal (bij verlies, vermissing of diefstal uit de woning) en verklaringen van deskundigen over de mogelijkheid van reparatie. Je moet ZEKUR in staat stellen om bij beschadiging de schade te beoordelen.
 • Is er sprake van een calamiteit, bel dan met onze alarmcentrale via telefoonnummer +31 (0)20 592 9152.
 • Bekijk de voorwaarden voor meer informatie over verplichtingen bij het melden van schade.
Ongevallenverzekering

Schade melden Ongevallen

We wensen je veel sterkte als de verzekerde is overleden of als je letsel hebt opgelopen. 

 • Bel met ons alarmnummer als er sprake is van een calamiteit. Het alarmnummer is: +31 (0)20 592 9152
 • Neem bij een ongeval of overlijden direct contact op met ZEKUR. Bel dan naar 088 01 06 999
 • Vul zo snel mogelijk online het schadeformulier in. Vul het formulier in, onderteken het digitaal en verstuur het inclusief bijlagen. Je kan de bijlagen uploaden. 
 • Beschrijf precies wat er gebeurd is en de aard van de klachten. 
 • Bekijk de voorwaarden voor meer informatie over je verplichtingen bij het melden van schade.
Rechtsbijstandverzekering

Geschil melden Rechtsbijstandverzekering Wonen

Heb je een conflict, wil je dit juist voorkomen of wil je juridisch advies, schakel dan onze hulp in. Waar je terecht kan bij een conflict of voor juridisch advies is afhankelijk van jouw polis en vanaf het moment waarop het conflict is ontstaan.

Als jouw polis per 1 januari 2022 is verlengd, maar het conflict is ontstaan vóór 1 januari, meld dan jouw zaak bij DAS

Is het conflict ontstaan na 1 januari 2022 , dan kan je terecht bij Univé Rechtshulp. Je meldt jouw zaak gemakkelijk online bij Univé Rechtshulp.

 

Woonhuisverzekering

Schade melden Woonhuisverzekering

 • Zorg dat de schade zoveel mogelijk wordt beperkt.
 • De schade moet zo snel mogelijk worden gemeld aan ZEKUR. Je kan hiervoor het online schadeformulier gebruiken. Vul het formulier in, onderteken het digitaal en verstuur het inclusief bijlagen. De bijlagen kan je uploaden. 
 • Je kunt de schade aantonen door middel van bijvoorbeeld originele rekeningen of kopieën daarvan, garantiebewijzen, geldopnamebewijzen, een proces-verbaal (bij verlies, vermissing of diefstal uit de woning) en verklaringen van deskundigen over de mogelijkheid van reparatie. Je moet ZEKUR in staat stellen om bij beschadiging de schade te beoordelen.
 • Is er sprake van een calamiteit, bel dan met onze alarmcentrale via telefoonnummer +31 (0)20 592 9152.
 • Bekijk de voorwaarden voor meer informatie over verplichtingen bij het melden van schade.