Schade melden

Je hebt schade opgelopen


Bekijk per verzekering wat je moet doen om je schade te melden

Schade melden ZEKUR Zorg - Doorlopende Reis- of Annuleringsverzekering

Schade melden Doorlopende Reis- en Annuleringsverzekering

Tijdens je vakantie kan het voorkomen dat je schade lijdt of veroorzaakt door bijvoorbeeld een ongeluk of diefstal van bagage. Dit is erg vervelend, want vaak is er, buiten emotionele schade, ook sprake van financiële schade.


Wil je een schade melden die tijdens een vakantie/reis gemaakt hebt? Of moet je je vakantie annuleren of tussentijds afbreken?
Gebruik dan het schade-aangifteformulier Doorlopende Reisverzekering of Doorlopende AnnuleringsverzekeringNa het invullen, kun je het formulier ondertekenen, scannen en vervolgens inclusief bijlagen via email insturen aan scschade@unive.nl.

Diefstal: doe aangifte
In geval van verlies, diefstal of vermissing van je bagage en/of geld doe direct (of bij de eerstkomende gelegenheid) aangifte bij de plaatselijke politie. Zorg ervoor dat je daarbij een bewijs van aangifte krijgt. Meld vervolgens zo snel mogelijk de schade bij ZEKUR. 


Univé Alarmcentrale
Bij overlijden, een ernstige ziekte, bezoek aan een ziekenhuis, pech onderweg of een ongeval in het buitenland kun je contact opnemen met de Univé Alarmcentrale. Is er sprake van ziekenhuisopname of repatriëring, dan ben je dat zelfs verplicht. De Univé Alarmcentrale is dag en nacht bereikbaar via +31 592 348 112. Zorg ervoor dat je in ieder geval je polisgegevens en de belangrijkste gegevens over je locatie bij de hand hebt als je contact opneemt.

Schade melden ZEKUR Wonen

Schade melden Aansprakelijkheidsverzekering

  • Zorg dat de schade zoveel mogelijk wordt beperkt.

 • Erken geen aansprakelijkheid, ZEKUR zoekt dit voor je uit.

 • Meld de schade zo snel mogelijk aan ZEKUR. Je kunt hiervoor het schadeformulier gebruiken. Na het invullen, kun je dit formulier ondertekenen, scannen en vervolgens inclusief bijlagen via email insturen aan schadezekur@aevitae.nl

 • Is er sprake van een calamiteit, bel dan met onze alarmcentrale via telefoonnummer +31 (0)20 592 9152.

 • Bekijk de voorwaarden voor meer informatie over verplichtingen bij het melden van schade.


 

Schade melden Annulering Reisverzekering

  • Meld de annulering zo snel mogelijk aan ZEKUR. Je kunt hiervoor het schadeformulier gebruiken. Na het invullen, kun je dit formulier ondertekenen, scannen en vervolgens inclusief bijlagen via email insturen aan schadezekur@aevitae.nl

 • Aan de hand van de aard van de annulering moet je de juiste bewijsstukken en andere inlichtingen die nodig zijn voor een juiste schadeafhandeling, indien bij ZEKUR. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een doktersverklaring, werkgeversverklaring of nota van de annuleringskosten.

 • Is er sprake van een calamiteit, bel dan met onze alarmcentrale via telefoonnummer +31 (0)20 592 9152.

 • Bekijk de voorwaarden voor meer informatie over verplichtingen bij het melden van schade.


 

Schade melden Doorlopende Reisverzekering

 • Zorg dat de schade zoveel mogelijk wordt beperkt.
 • In geval van overlijden of ziekenhuisopname langer dan 24 uur moet dit zo spoedig mogelijk, zo mogelijk binnen 24 uur, bij de alarmcentrale gemeld worden.
 • In alle andere gevallen moet dit zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen één maand na terugkeer in Nederland bij ZEKUR gemeld worden.
 • In bepaalde gevallen moet vooraf aan de alarmcentrale toestemming worden gevraagd om kosten vergoed te kunnen krijgen. Het gaat hierbij om het uitvallen en/of huren van een vervoermiddel, terugroeping naar Nederland, vervangend verblijf, ziekenhuisopname, overlijden of vervoer per ambulance, taxi of ambulance-vliegtuig.
 • Voor melding van de schade kun je het schadeformulier gebruiken. Na het invullen, kun je dit formulier ondertekenen, scannen en vervolgens inclusief bijlagen via email insturen aan schadezekur@aevitae.nl
 • Is er sprake van diefstal of verlies van bagage en/of reisdocumenten? Dan moet je de omvang van de schade kunnen bewijzen, evenals het feit dat je deze spullen werkelijk bezat.
 • Je kunt de schade aantonen door middel van bijvoorbeeld originele rekeningen of kopieën daarvan, garantiebewijzen, geldopnamebewijzen, een proces-verbaal (bij verlies, vermissing of diefstal uit de woning) en verklaringen van deskundigen over de mogelijkheid van reparatie. Je moet ZEKUR in staat stellen om bij beschadiging de schade te beoordelen.
 • Word je in het buitenland geconfronteerd met een situatie waarin je hulp nodig hebt? Neem dan direct contact op met onze alarmcentrale via telefoonnummer +31 (0)20 592 9152.
 • Bekijk de voorwaarden voor meer informatie over verplichtingen bij het melden van schade.

Schade melden Inboedelverzekering

  • Zorg dat de schade zoveel mogelijk wordt beperkt.

 • De schade moet zo snel mogelijk worden gemeld aan ZEKUR. Je kunt hiervoor het schadeformulier gebruiken. Na het invullen, kun je dit formulier ondertekenen, scannen en vervolgens inclusief bijlagen via email insturen aan schadezekur@aevitae.nl

 • Je kunt de schade aantonen door middel van bijvoorbeeld originele rekeningen of kopieën daarvan, garantiebewijzen, geldopnamebewijzen, een proces-verbaal (bij verlies, vermissing of diefstal uit de woning) en verklaringen van deskundigen over de mogelijkheid van reparatie. Je moet ZEKUR in staat stellen om bij beschadiging de schade te beoordelen.

 • Is er sprake van een calamiteit, bel dan met onze alarmcentrale via telefoonnummer +31 (0)20 592 9152.

 • Bekijk de voorwaarden voor meer informatie over verplichtingen bij het melden van schade.


 

Schade melden Multimedia Buitenshuisverzekering

  • Zorg dat de schade zoveel mogelijk wordt beperkt.

 • De schade moet zo snel mogelijk worden gemeld aan ZEKUR. Je kunt hiervoor het schadeformulier gebruiken. Na het invullen, kun je dit formulier ondertekenen, scannen en vervolgens inclusief bijlagen via email insturen aan schadezekur@aevitae.nl

 • Je kunt de schade aantonen door middel van bijvoorbeeld originele rekeningen of kopieën daarvan, garantiebewijzen, geldopnamebewijzen, een proces-verbaal (bij verlies, vermissing of diefstal uit de woning) en verklaringen van deskundigen over de mogelijkheid van reparatie. Je moet ZEKUR in staat stellen om bij beschadiging de schade te beoordelen.

 • Is er sprake van een calamiteit, bel dan met onze alarmcentrale via telefoonnummer +31 (0)20 592 9152.

 • Bekijk de voorwaarden voor meer informatie over verplichtingen bij het melden van schade.


 

Schade melden Ongevallenverzekering

  • Je nabestaande moet na je overlijden als gevolg van een ongeval binnen 48 uur en in ieder geval vóór de begrafenis of crematie contact opnemen met ZEKUR. Dit kan per telefoon: 0900 369 66 66 (€ 0,50 per gesprek plus je gebruikelijke belkosten)

 • Neem in het geval van blijvende invaliditeit binnen drie maanden contact op met ZEKUR. Je kunt hiervoor het schadeformulier gebruiken. Na het invullen, kun je dit formulier ondertekenen, scannen en vervolgens inclusief bijlagen via email insturen aan schadezekur@aevitae.nl

 • Is er sprake van een calamiteit, bel dan met onze alarmcentrale via telefoonnummer +31 (0)20 592 9152.

 • Bekijk de voorwaarden voor meer informatie over verplichtingen bij het melden van schade.


 

Schade melden Rechtsbijstandverzekering

 
Rechtsbijstand wordt verleend door SRM. Een geschil meld je online bij SRM. Doe dit zo snel mogelijk.

Schade melden Woonhuisverzekering

  • Zorg dat de schade zoveel mogelijk wordt beperkt.

 • De schade moet zo snel mogelijk worden gemeld aan ZEKUR. Je kunt hiervoor het schadeformulier gebruiken. Na het invullen, kun je dit formulier ondertekenen, scannen en vervolgens inclusief bijlagen via email insturen aan schadezekur@aevitae.nl

 • Je kunt de schade aantonen door middel van bijvoorbeeld originele rekeningen of kopieën daarvan, garantiebewijzen, geldopnamebewijzen, een proces-verbaal (bij verlies, vermissing of diefstal uit de woning) en verklaringen van deskundigen over de mogelijkheid van reparatie. Je moet ZEKUR in staat stellen om bij beschadiging de schade te beoordelen.

 • Is er sprake van een calamiteit, bel dan met onze alarmcentrale via telefoonnummer +31 (0)20 592 9152.

 • Bekijk de voorwaarden voor meer informatie over verplichtingen bij het melden van schade.


 

Schade melden ZEKUR Rijden

Schade melden Autoverzekering

Alarmcentrale
Als je een ongeval hebt gehad waardoor je auto niet verder kan rijden en moet worden weggesleept, bel dan de Alarmcentrale ZEKUR Auto: 020 592 9152. De alarmcentrale staat 7 dagen per week, 24 uur per dag voor je klaar.


Schade melden
Meld schade zo snel mogelijk aan ZEKUR. Het belangrijk om je schade te beschrijven op het Europees Schademeldformulier. Dit schadeformulier kan je downloaden via de website of bij ons opvragen.Na het invullen kun je dit formulier ondertekenen, scannen en vervolgens inclusief bijlagen via email insturen aan schadezekur@aevitae.nl.


Algemene tips


  • Meld je schade zo snel mogelijk. Hoe langer je wacht, des te meer risico je loopt dat je schade niet meer kan worden behandeld.

 • Stuur alle mogelijk relevante (originele) bewijsstukken* via de post na.

 • Vraag eventuele getuigen of zij een getekende getuigenverklaring willen maken.

 • Ben je de dupe geworden van diefstal op vakantie? Doe dan altijd meteen aangifte bij de plaatselijke politie en stuur het originele proces-verbaal met de schademelding mee.

 • Bij grote schades wordt er meestal een schade-expert ingezet. Is er een schade-expert nodig, dan is het belangrijk dat je alle beschadigde zaken niet repareert, herstelt of weggooit voordat de expertise heeft plaatsgevonden. Zo kan de expert een zo goed mogelijk oordeel geven over de schade.


 


*Relevante bewijsstukken zijn: Aankoopnota's, reparatienota's, proces-verbaal of kopie van aangifte bij de politie, sleutels (ingeval van diefstal moeten de sleutels per post worden nagestuurd), een zelfgemaakte foto van het schadegeval en een getuigenverklaring.


Zie ook tips voor het invullen van het Schadeformulier.

Schade melden Bromfietsverzekering

Alarmcentrale
Telefoon: +31 (0)20 592 91 52
24 uur per dag bereikbaar


Schade melden
Meld je schade zo snel mogelijk aan ZEKUR. Het belangrijk om je schade te beschrijven op het Europees Schademeldformulier. Dit schadeformulier kan je downloaden via de website of bij ons opvragen.Na het invullen kun je dit formulier ondertekenen, scannen en vervolgens inclusief bijlagen via email insturen aan schadezekur@aevitae.nl.


Algemene tips • Meld je schade zo snel mogelijk. Hoe langer je wacht, des te meer risico je loopt dat je schade niet meer kan worden behandeld.

 • Stuur alle mogelijk relevante (originele) bewijsstukken* via de post na

 • Vraag eventuele getuigen of zij een getekende getuigenverklaring willen maken.

 • Ben je de dupe geworden van diefstal op vakantie? Doe dan altijd meteen aangifte bij de plaatselijke politie en stuur het originele proces-verbaal met de schademelding mee.

 • Bij grote schades wordt er meestal een schade-expert ingezet. Is er een schade-expert nodig, dan is het belangrijk dat je alle beschadigde zaken niet repareert, herstelt of weggooit voordat de expertise heeft plaatsgevonden. Zo kan de expert een zo goed mogelijk oordeel geven over de schade.*Relevante bewijsstukken zijn: • Aankoopnota's

 • Reparatienota's

 • Proces-verbaal of kopie van aangifte bij de politie

 • Sleutels (ingeval van diefstal moeten de sleutels per post worden nagestuurd)

 • Een zelfgemaakte foto van het schadegeval

 • en een getuigenverklaring.


Zie ook tips voor het invullen van het Schadeformulier.

Schade melden Fietsverzekering

Alarmcentrale


Telefoon: +31 (0)20 592 91 52


24 uur per dag bereikbaar


 


Schade of diefstal melden


Meld je schade zo snel mogelijk aan ZEKUR. In onderling overleg bepalen we hoe de schade het beste hersteld kan worden.


Zo maken we bij lakschade b.v. gebruik van in lak gespecialiseerde schadeherstellers en krijg je een garantie op de lak van 7 jaar. Neem voor afstemming hierover contact op met de schadeafdeling: 0900 369 66 66 (€ 0,50 per gesprek plus je gebruikelijke belkosten)


 


Algemene tips • Meld je schade zo snel mogelijk. Hoe langer je wacht, des te meer risico je loopt dat je schade niet meer kan worden behandeld.

 • Stuur alle mogelijk relevante (originele) bewijsstukken* via de post na.

 • Ben je de dupe geworden van diefstal? Doe dan altijd meteen aangifte bij de plaatselijke politie en stuur het originele proces-verbaal met de schademelding mee.

 • Bij grote schades kan er een schade-expert worden ingezet. Is er een schade-expert nodig, dan is het belangrijk dat je alle beschadigde zaken niet repareert, herstelt of weggooit voordat de expertise heeft plaatsgevonden. Zo kan de expert een zo goed mogelijk oordeel geven over de schade.


*Relevante bewijsstukken zijn: • ingevuld schadeaangifteformulier

 • proces-verbaal van aangifte bij de politie (mag een scan zijn)

 • kopie of scan van de aankoopnota

 • eventueel foto’s van de schade

 • i.g.v. diefstal twee originele fietssleutels waarvan er één sporen van gebruik heeft

 • begroting van de reparatiekosten of gespecificeerde reparatienota

Schade melden Motorverzekering

Alarmcentrale


Telefoon: +31 (0)20 592 91 52


24 uur per dag bereikbaarSchade melden
Schade moet je zo snel mogelijk melden aan ZEKUR. Het belangrijk om je schade te beschrijven op het Europees Schademeldformulier. Dit schadeformulier kan je downloaden via de website of bij ons opvragen.Na het invullen kun je dit formulier ondertekenen, scannen en vervolgens inclusief bijlagen via email insturen aan schadezekur@aevitae.nl.Algemene tips • Meld je schade zo snel mogelijk. Hoe langer je wacht, des te meer risico je loopt dat je schade niet meer kan worden behandeld.

 • Stuur alle mogelijk relevante (originele) bewijsstukken* via de post na.

 • Vraag eventuele getuigen of zij een getekende getuigenverklaring willen maken.

 • Ben je de dupe geworden van diefstal op vakantie? Doe dan altijd meteen aangifte bij de plaatselijke politie en stuur het originele proces-verbaal met de schademelding mee.

 • Bij grote schades wordt er meestal een schade-expert ingezet. Is er een schade-expert nodig, dan is het belangrijk dat je alle beschadigde zaken niet repareert, herstelt of weggooit voordat de expertise heeft plaatsgevonden. Zo kan de expert een zo goed mogelijk oordeel geven over de schade.


*Relevante bewijsstukken zijn: Aankoopnota's, reparatienota's, proces-verbaal of kopie van aangifte bij de politie, sleutels (ingeval van diefstal moeten de sleutels per post worden nagestuurd), een zelfgemaakte foto van het schadegeval en een getuigenverklaring.


Zie ook tips voor het invullen van het Schadeformulier.