Aansprakelijkheid inhoud


Univé streeft ernaar dat alle informatie op deze site actueel en correct is. Aan de verstrekte informatie kunnen echter geen rechten worden ontleend. Univé en (eventuele) overige leveranciers van informatie aan deze site(s) aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze site(s) en de daarop/daardoor verstrekte informatie.

Op onze website kun je op verschillende plaatsen berekeningen maken. Deze berekeningshulpmiddelen zijn niet altijd van ons, maar van de financiële dienstverleners die de producten leveren. De berekeningen worden uitgevoerd op basis van een aantal algemene uitgangspunten en de door jouw ingevoerde gegevens. De uitkomsten zijn uitsluitend een indicatie en er kunnen geen rechten aan worden ontleend. Univé aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de werking van de berekeningen of voor de uitkomst.

Univé aanvaardt evenmin enige aansprakelijkheid voor de inhoud van sites die niet door Univé worden onderhouden en waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar de site (of sites) van Univé.

Wetgeving


De wetgeving op het gebied van e-commerce is nog in volle gang. Aan deze ontwerpen wordt o.a. meegewerkt door de Europese koepelorganisatie van verzekeraars, het CEA, waarvan ook het Nederlandse Verbond van Verzekeraars lid is. Het internetadres van het Verbond is: http://www.verzekeraars.org. Univé is lid van het Verbond van Verzekeraars. Informatie over de Nederlandse wetgeving en overheidsactiviteiten op het gebied van elektronisch zakendoen kun je lezen op de website van het ministerie van Economische Zaken. Univé volgt de ontwikkelingen op de voet en stemt haar beleid en activiteiten af op de geldende Europese en Nederlandse wetgeving.

Auteursrechten


Het is niet toegestaan de op deze Website gepubliceerde informatie verder te verspreiden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Coöperatie Univé U.A. Niets uit deze site mag worden vermenigvuldigd, met uitzondering van door de bezoeker van de Website af te drukken brochures, mits voor eigen gebruik en uitsluitend voor het doel waarvoor de informatie ter beschikking is gesteld.