ZEKUR Wonen Student

Als student op kamers is het belangrijk dat je goed verzekerd bent. Want bij schade aan of diefstal van je inboedel kunnen de kosten hoog oplopen. En dat wil je natuurlijk niet zelf betalen!

Gelukkig ben je met ZEKUR Wonen Student goed verzekerd. Speciaal voor jou als uitwonende student hebben we de belangrijkste verzekeringen samengevoegd in 3 overzichtelijke bundels. Je hebt al een inboedel- en aansprakelijkheidsverzekering vanaf € 4,74 per maand!

 

Bereken mijn premie

ZEKUR Wonen Student

Als student op kamers is het belangrijk dat je goed verzekerd bent. Want bij schade aan of diefstal van je inboedel kunnen de kosten hoog oplopen. En dat wil je natuurlijk niet zelf betalen!

Gelukkig ben je met ZEKUR Wonen Student goed verzekerd. Speciaal voor jou als uitwonende student hebben we de belangrijkste verzekeringen samengevoegd in 3 overzichtelijke bundels. Je hebt al een inboedel- en aansprakelijkheidsverzekering vanaf € 4,74 per maand!

 

Bereken mijn premie

/zekur-inboedelverzekering-voor-studenten.jpg

Gewoon ZEKUR Wonen

Extra ZEKUR Wonen

Super ZEKUR Wonen

Dit is de basisbundel met de verzekeringen die je in ieder geval nodig hebt

Deze bundel heeft meer verzekeringen, allrisk dekking en veel keuzes

Deze bundel heeft de meeste verzekeringen, hogere verzekerde bedragen en de dekkingen zijn uitgebreider

Optioneel

Optioneel

Optioneel

 

Optioneel

 

Optioneel

 

Optioneel

 

Optioneel

 

Optioneel

Eigen risico

Je bepaalt zelf welk eigen risico je op je woonverzekeringsbundel hebt. Hoe hoger je eigen risico, hoe lager je premie. Als een schade meerdere verzekeringen in je bundel raak dan telt het eigen risico maar 1 keer. 

Er zijn 2 uitzonderingen:

  • er geldt nooit een eigen risico voor de Ongevallenverzekering in Extra ZEKUR Wonen en Super ZEKUR Wonen
  • er geldt altijd een eigen risico bij de Rechtsbijstandverzekering als je een externe rechtshulpverlener inschakelt en dit niet verplicht is. Het eigen risico is € 250,- per gebeurtenis

In de factsheets van ZEKUR Wonen vind je voor elke woonsituatie een overzicht van de bundels, de verzekerde bedragen per verzekering en een korte uitleg over de verschillende verzekeringen.

Lees de polisvoorwaarden voor een volledig overzicht. 

Van uitwonende student naar single

Je kunt ZEKUR Wonen Student afsluiten tot 28 jaar. Ben je ouder dan 27? Dan wordt je verzekering automatisch overgezet naar ZEKUR Wonen Single. Ben je geen student meer? Geef dat dan aan ons door, zodat je bundel overgezet kan worden.