Jouw gegevens

Vanaf € 16,39

Heb je alles bij de hand om je auto te verzekeren?

 • Je kenteken: hiermee kunnen we je autogegevens opzoeken
 • Je kentekenpapieren: voor de meldcode
 • Het aantal schadevrije jaren: voor het bepalen van je korting
  Je kunt het aantal opgebouwde schadevrije jaren opvragen bij je huidige of vorige verzekeraar. Deze verzekeraar geeft dit gegeven door aan een landelijke database.

Hoe heet je?

 • Je voorletters graag invullen zonder puntjes.
  En je tussenvoegsels voluit schrijven

Geboortedatum

 • Vul je geboortedatum zo in: dd-mm-jjjj

Ben je man of vrouw?

Waar woon je?Wat is je emailadres?


 • Je ontvangt alle correspondentie op dit mailadres. Zo help je mee om kosten en papier te besparen.

Wat is je mobiele nummer?


 • Als er iets is, kunnen we je op dit nummer bereiken.

Jouw keuze

Vanaf

Welke auto wil je verzekeren? • Op basis van je (Nederlandse) kenteken halen we gegevens op die we nodig hebben om de premie te bepalen.

  Op het Kentekenbewijs deel 2 (Tenaamstellingsbewijs, voorheen deel 1B) staat de meldcode afgedrukt achter het kenteken.
  Op het Kentekenbewijs deel 1 (A) is de meldcode “verstopt” in de laatste 4 posities van het identificatienummer.

Hoeveel schadevrije jaren heb je

 • Als je voor het eerst een autoverzekering aanvraagt, vul je hier 0 in.
  Als je eerder een autoverzekering hebt gehad, kun je bij je vorige verzekeraar het aantal schadevrije jaren opvragen. Hoe meer schadevrije jaren, hoe hoger je korting.

  ZEKUR vraagt je schadevrije jaren op uit een landelijke database. Als deze niet overeenkomt met het aantal dat je opgeeft, wordt je premie achteraf gecorrigeerd. Voor nieuwe verzekerden accepteren we geen negatief aantal schadevrije jaren. Je verzekering wordt dan beëindigd.

Wanneer wil je de verzekering in laten gaan?


 • Kies een ingangsdatum die ligt tussen vandaag en drie maanden

Welke bundel kies je?

 • Wettelijke Aansprakelijkheid (WA)

 • Wettelijke Aansprakelijkheid (WA)
 • Casco vanaf   €
 • Aanschafwaarderegeling

Welke uitbreidingen kies je?

Overige gegevens

Vanaf

Wat is je IBAN rekeningnummer?


 • Je geeft met deze aanvraag toestemming voor automatische incasso van de maandelijkse premie. Je IBAN staat op je bankpas en begint met NL.

Is de auto van jou?

 • Is het volgende van toepassing?
  • Jij bent de eigenaar en de hoofdbestuurder van de auto waarvoor je deze verzekering aanvraagt en
  • je bent in het bezit van een in Nederland geldig rijbewijs en
  • het kentekenbewijs staat op jouw naam
  Als bij controle/later blijkt dat je:
  • niet de eigenaar bent of
  • niet de hoofdbestuurder bent of
  • geen in Nederland geldig rijbewijs hebt,
  dan beëindigen we de verzekering per ingangsdatum en is er geen dekking geweest. Eventuele schade en bijkomende kosten zoals expertisekosten, invorderingskosten en dergelijke worden bij jou in rekening gebracht.

Gebruik je jouw auto voor bijzondere doeleinden?

 • Verhuur je je auto of gebruik je je auto als, taxi, lesauto, bezorgdienst, koeriersdienst, deelauto, betaald vervoer of voor vervoer van gevaarlijke stoffen?

  Als bij controle blijkt dat je jouw auto verhuurt of gebruikt als taxi, lesauto, bezorgdienst, koeriersdienst, deelauto, betaald vervoer of voor vervoer van gevaarlijke stoffen, dan beëindigen we de verzekering per ingangsdatum en is er geen dekking geweest. Eventuele schade en bijkomende kosten zoals expertisekosten, invorderingskosten en dergelijke worden bij jou in rekening gebracht.

Heb je afgelopen 3 jaar schades geclaimd?

 • Heb je de afgelopen 3 jaar meer dan 2 keer door jouw schuld (materiële en of letsel)schade met een motorrijtuig aan een ander toegebracht en of aan je eigen motorrijtuig veroorzaakt? Uitzondering hierop is ruitschade, deze hoef je niet mee te tellen.

  Als bij controle/later blijkt dat je meer schades door jouw schuld hebt veroorzaakt, dan beëindigen we de verzekering per ingangsdatum en is er geen dekking geweest. Eventuele schade en bijkomende kosten zoals expertisekosten, invorderingskosten en dergelijke worden bij jou in rekening gebracht.

Is jou je rijbevoegdheid ontzegd?

 • Is je rijbevoegdheid jou in de afgelopen 8 jaar ontzegd?

  Als bij controle/later blijkt dat je rijbevoegdheid jou ontzegd is, dan beëindigen we de verzekering per ingangsdatum en is er geen dekking geweest. Eventuele schade en bijkomende kosten zoals expertisekosten, invorderingskosten en dergelijke worden bij jou in rekening gebracht.

Heeft een verzekeraar ooit jouw verzekering opgezegd of ben je betrokken geweest bij verzekeringsfraude?

 • Is jou of je medeverzekerde(n) ooit een verzekering geweigerd, opgezegd of onder beperkende voorwaarden gesteld? Of ben jij of je medeverzekerde(n) in de afgelopen 8 jaar betrokken geweest bij verzekeringsfraude of opzettelijke misleiding van een financiële instelling?

Heb je een strafrechtelijk verleden?

 • Ben jij of een samenwonend gezinslid in de afgelopen 8 jaar als verdachte in aanraking geweest met politie en/of justitie of veroordeeld in verband met:
  • Onrechtmatig verkregen voordeel zoals diefstal, inbraak, verduistering, heling, bedrog, oplichting, valsheid in geschrifte of pogingen daartoe;
  • Onrechtmatige benadeling van anderen zoals vernieling, beschadiging, mishandeling, brandstichting, afpersing, een misdrijf gericht tegen de persoonlijke vrijheid of tegen het leven, of pogingen daartoe;
  • Verkeersmisdrijven, verboden drugs- of wapenbezit of overtreding van de wet economische delicten?
  Als bij controle/later blijkt dat je een verkeerde of onware opgave hebt gedaan, dan beëindigen we de verzekering per ingangsdatum en is er geen dekking geweest. Eventuele schade en bijkomende kosten zoals expertisekosten, invorderingskosten en dergelijke worden bij jou in rekening gebracht.

Controleren

Vanaf

Door jou ingevuld

Aanvragen

Vanaf

 • Je hebt je gegevens ingevuld en kan nu je verzekering aanvragen. We nemen dan je aanvraag in behandeling. Zodra deze is geaccepteerd, krijg je online jouw polis toegestuurd.

  Na jou aanvraag heb je 14 dagen bedenktijd. Als je je binnen deze 14 dagen bedenkt, kan je de verzekering zonder kosten annuleren. Je bent dan niet verzekerd geweest.