Als je gebruik maakt van langdurige zorg of als je verwacht dit binnenkort nodig te hebben, dan kan je dit regelen via een zorgkantoor. 

De Wet langdurige zorg

De Wet langdurige zorg, de Wlz, regelt zware intensieve zorg voor kwetsbare ouderen, mensen met een handicap en mensen met landurige psychische problemen. De zorg die deze wet regelt is:

 • het verblijf in een instelling.
 • de begeleiding, verpleging, dagbesteding en verzorging. Dit is inclusief het vervoer er naar toe. 
 • de geneeskundige zorg en behandeling die te maken heeft met de aandoening.
 • hulpmiddelen.
Het zorgkantoor voert de Wlz uit en helpt je als je langdurige zorg nodig hebt. 

Dit doet een zorgkantoor

Een zorgkantoor koopt zorg in bij bijvoorbeeld instellingen en verpleeghuizen. Daarnaast helpen ze mensen die langdurige zorg nodig hebben. Het zorgkantoor kijkt samen met jou welke langdurige zorg het beste past bij jouw wensen en behoeften. Dit kan zorg thuis zijn of ergens anders. Als de zorg niet naar wens is, dan bespreekt het zorgkantoor dit met de zorgverlener.

Kies uit:

 • Zorg in natura: het zorgkantoor regelt samen met de zorgverlener jouw zorgwensen. De kosten worden door het zorgkantoor rechtstreeks aan de zorgverlenerer betaald.
 • Persoonsgebonden budget: met een persoonsgebonden budget bepaal je zelf door wie, wanneer, waar en hoe je de zorg wilt krijgen. Dit vertel je in een zorgplan en je sluit een contract af met de zorgverlener. De Sociale Verzekeringsbank checkt het contract en het zorgkantoor geeft akkoord op het zorgplan. De Sociale Verzekeringsbank beheert het budget en betaalt degene die de zorg verleent.

Vind jouw zorgkantoor

In Nederland zijn er 31 zorgkantoren. Heb je intensieve, blijvende zorg nodig, vind dan een zorgkantoor bij jou in de buurt. 

Betaal niet te veel

Sommige zorg die onder de aanvullende verzekering valt, krijg je ook vergoed vanuit de Wlz. Als je in een instelling verblijft waar je ook wordt behandeld, geldt dit ook voor tandzorg. Dan kan het zijn dat je geen aanvullende tandverzekering nodig hebt. 

Zo controleer je dit: 

 1. Vraag jouw instelling welke zorg je krijgt en of dit valt onder de Wlz. 
 2. Kijk in het vergoedingenoverzicht welke zorg je vergoed krijgt vanuit de aanvullende verzekering
 3. Als je de zorg vanuit de aanvullende verzekering en de Wlz vergoed, beëindig dan je aanvullende tandverzekering.
 4. Opzeggen kan voor 31 december in Mijn ZEKUR Zorg. Je verzekering stopt dan per 1 januari van het volgende jaar.

Handige links

 • Een indicatie voor langdurige zorg vraag je aan via het CIZ
 • Kijk op de website van Zorgverzekeraars Nederland voor meer informatie over het zorgkantoor
 • Op CIZ.nl vind je meer informatie over de Wlz en welke soorten langdurige zorg er zijn