Voor verpleging en verzorging thuis heb je geen verwijzing van de huisarts nodig. Je kan zelf contact opnemen met een zorgaanbieder op het moment dat dit nodig is. Kies je voor een wijkverpleegkundige zonder contract, dan kan je een vergoeding krijgen als je toestemming van ons hebt. Toestemming vraag je zelf makkelijk online bij ons aan in Mijn ZEKUR Zorg. Kies voor 'Machtigen verpleging en verzorging' op het tabblad 'Mijn zorgverbruik'.

Zo vraag je een machtiging voor verpleging en verzorging aan

Controleer of jouw zorgverlener een contract met ons heeft

Een machtiging is namelijk alleen nodig als je kiest voor een wijkverpleegkundige zonder contract. In onze Zorgvinder vind je alle zorgverleners waar wij een contract mee hebben. Staat de zorgverlener van jouw keuze er niet tussen, vraag dan een machtiging aan.

Altijd een indicatie nodig

Heb je een wijkverpleegkundige niveau 5 gevonden, dan bekijkt hij of zij bij jou thuis welke zorg je nodig hebt. We noemen dit de 'indicatie'. Deze indicatie is nodig om de zorg vergoed te krijgen.

Loop stap voor stap door de online aanvraag via Mijn ZEKUR Zorg

Via Mijn ZEKUR Zorg vul je het aanvraagformulier digitaal in. Controleer goed of je alles hebt ingevuld. Anders kunnen we jouw aanvraag niet beoordelen. Vergeet ook niet om alle belangrijke documenten toe te voegen.

Let op: stuur ons nooit medische foto’s. Als het nodig is, ontvangen we de foto’s via je zorgverlener. Alleen die foto’s mogen we gebruiken.

Onze reactie

Wij nemen binnen 10 werkdagen contact met je op. Je hoort dan hoe het verder gaat of wat er nog nodig is. Je ontvangt onze reactie digitaal via jouw Mijn ZEKUR Zorg.

Documenten die je nodig hebt voor je aanvraag

Dit document is altijd nodig

Stuur bij jouw aanvraag van de machtiging voor de wijkverpleging een kopie mee van het diploma van de wijkverpleegkundige die de indicatie voor jou heeft gesteld. Dat kan een diploma HBO Bachelor Verpleegkunde of Master Verplegingswetenschappen zijn. Als je al eerder een kopie van het diploma naar ons hebt verstuurd, dan hoef je het diploma niet opnieuw toe te voegen.

Bij zorg langer dan 1 maand en gemiddeld meer dan 7 uur per week of bij een vervolgaanvraag

Voeg dan bij jouw aanvraag ook een zorgplan toe.


Bij verpleging en verzorging van kinderen tot 18 jaar

Gaat jouw aanvraag over de verpleging en verzorging van kinderen tot 18 jaar, voeg dan de volgende 2 documenten toe: 

  1. Een kopie van het diploma van de kinderverpleegkundige die de indicatie voor jou heeft gesteld of de eventuele kinderaantekening. Als de kopie van het diploma al eerder aan ons is gestuurd, hoef je dat niet opnieuw te doen.
  2. Het zorgplan voor deze verpleging en verzorging.


Bij zorg in de laatste levensfase: palliatieve terminale zorg

Voeg het zorgplan toe als de aanvraag van jouw machtiging over zorg in de laatste levensfase gaat. 

 

Belangrijk

De ingangsdatum van een machtiging is nooit eerder dan 14 dagen voor de dag dat wij je aanvraag hebben ontvangen.

Een zorgplan is pas geldig als:

het is ondertekend door een wijkverpleegkundige

het zorgplan voldoet aan de normen voor indiceren en organiseren van verpleging en verzorging: het V&VN normenkader

Aanvraag per post

Lukt het niet om digitaal de aanvraag voor de machtiging te doen, stuur dan je aanvraag per post aan ons. Print het formulier, vul dit samen met jouw wijkverpleegkundige volledig in en stuur het naar: 

ZEKUR
T.a.v. Machtigingen
Postbus 25150
5600 RS Eindhoven


Machtigingsaanvragen die per post binnenkomen, blijven langer liggen. Online aanvragen kunnen we sneller verwerken.