Vergoeding verloskundige zorg en bevalling

Verloskundige zorg valt onder de basisverzekering Gewoon ZEKUR of Gewoon ZEKUR Vrij. Extra ZEKUR heeft aanvullend een vergoeding voor de kosten die voor je eigen rekening komen als je zonder medische noodzaak bevalt in een ziekenhuis of in een door ons gecontracteerd geboortecentrum.

Vergoeding vanuit de basisverzekering Gewoon ZEKUR en Gewoon ZEKUR Vrij

Dit krijg je vergoed

De huisarts, verloskundige of gynaecoloog controleert of je zwangerschap goed verloopt en begeleidt de bevalling. Of je nu Gewoon ZEKUR hebt of Gewoon ZEKUR Vrij, je kiest zelf je huisarts. Je betaalt geen Eigen Risico en geen Eigen Bijdrage

Heb je Gewoon ZEKUR en wordt je tijdens je zwangerschap begeleid door een verloskundige of gynaecoloog? Kies dan voor een door ons gecontracteerde verloskundige of een gynaecoloog in een door ons gecontracteerd ziekenhuis. De kosten worden dan 100% vergoed. Er geldt geen Eigen Bijdrage en geen Eigen Risico. Maak je geen gebruik van een gecontracteerde zorgverlener, houd er dan rekening mee dat je een deel van de kosten zelf moet betalen.

 

Bevalling

Er geldt geen eigen risico voor een bevalling. Je betaalt wel soms een eigen bijdrage. Als je in het ziekenhuis bevalt, dan zit er geen verschil in vergoeding tussen Gewoon ZEKUR en Gewoon ZEKUR Vrij. Je kan bij allebei voor je bevalling in elk ziekenhuis terecht. Beval je thuis met een verloskundige en heb je Gewoon ZEKUR, kies dan voor een door ons gecontracteerde verloskundige. 

  • Je krijgt een vergoeding voor de bevalling, inclusief voor- en nazorg.
  • Je kan voor verloskundige zorg terecht bij een verloskundige, gynaecoloog of huisarts die bijgeschoold is en zich specifiek heeft toegelegd op fysiologische verloskunde.
  • Een thuisbevalling wordt volledig vergoed.
  • Als je zonder medische noodzaak, in het ziekenhuis of geboortecentrum bevalt, betaal je een deel van de bevalling zelf. De vergoeding voor moeder en kind samen is gebaseerd op de maximale vergoeding van € 268,- per dag. Hier gaat de eigen bijdrage van € 38,- per dag nog van af. Je vergoeding is dus maximaal € 230,- per dag. Brengt het ziekenhuis of het geboortecentrum meer in rekening, dan moet je het verschil tussen de kosten en de € 230,- die je per dag krijgt zelf bijbetalen.
  • Beval je zonder medische noodzaak in een ziekenhuis of geboortecentrum als onderdeel van integrale geboortezorg door een door ons gecontracteerde Integrale Geboortezorg Organisatie, dan is de eigen bijdrage maximaal € 433,- voor moeder en kind samen. 
  • Een bevalling met medische noodzaak in een ziekenhuis of geboortecentrum wordt volledig vergoed.
  • Er is sprake van een medische indicatie als complicaties optreden tijdens de zwangerschap of bevalling of als er hiervoor verhoogd risico is. Je bevalt dan onder begeleiding van een gynaecoloog. Je verloskundige of de huisarts die de verloskundige zorg verleent, bepaalt of de bevalling in een ziekenhuis of geboortecentrum medisch noodzakelijk is.

Bekijk ook de vergoedingen voor kraamzorg.

Vergoeding vanuit de aanvullende verzekering Extra ZEKUR

Heb je Extra ZEKUR Zorg en beval je zonder medische indicatie in een ziekenhuis of een geboortecentrum in Nederland, dan wordt het verschil tussen het notabedrag en het bedrag dat je vanuit je basisverzekering krijgt, vergoed. 

Dit moet je zelf regelen

Je bent onder controle bij een verloskundige, gynaecoloog of huisarts. Die zal je bevalling met je bespreken. 
Vraag kraamzorg ten minste 5 maanden vóór de vermoedelijke bevallingsdatum aan via het digitale aanvraagformulier. Dan weet je zeker dat je aanvraag op tijd wordt verwerkt.

Bekijk ook de vergoedingen voor kraamzorg, nazorg, borstkolf en lactatiedeskundige

 

Bijschrijven van je kind

Je kan je pasgeboren baby zelf gemakkelijk online op je zorgverzekering bijschrijven via Mijn ZEKUR Zorg. Log in, ga naar 'Verzekeringen' en klik op de button 'Kind toevoegen'. Je mag natuurlijk ook chatten of bellen om de geboorte van je kind door te geven. Voor het aanmelden hebben wij het burgerservicenummer van je kind nodig. Dit krijg je van de gemeente zodra je aangifte hebt gedaan van de geboorte. Geeft de geboorte uiterlijk binnen 4 maanden aan ons door. 

Je bepaalt zelf welke ouder het kind bijschrijft. Voor kinderen tot 18 jaar betaal je geen premie voor de basisverzekering, voor de aanvullende verzekeringen betaal je kindpremie. Je kind krijgt altijd Gewoon ZEKUR Vrij, ook als je zelf Gewoon ZEKUR hebt. Je bent niet verplicht om voor je kind dezelfde aanvullende verzekering af te sluiten als die van jezelf. 

Hier kan je terecht

In de Zorgvinder vind je alle zorgverleners in Nederland. En je ziet meteen of een zorgverlener een contract met ons heeft.

Wij hebben voor geboortezorg ook Integrale Geboortezorg Organisaties gecontracteerd waarin verloskundigen, kraamverzorgenden en gynaecologen nauw samenwerken. Dit heet integrale geboortezorg. Je vindt deze zorgaanbieders in de Zorgvinder door te zoeken op 'Integrale geboortezorgorganisatie'. 

Naar de zorgvinder

Meer vergoedingen speciaal voor vrouwen

Bekijk ook de andere vergoedingen.