Flash Glucose Monitoring is een manier om je bloedwaarden te meten als je diabetes hebt. Een voorbeeld van een product waarmee dit kan, is de FreeStyle Libre.