Gespecialiseerde zorg bij Parkinson

Heb je Parkinson en heb je daardoor fysiotherapie, ergotherapie of logopedie nodig, dan kun je kiezen voor zorgverleners die zijn aangesloten bij ParkinsonNet. Je bent dan verzekerd van goede zorg.

De bij ParkinsonNet aangesloten zorgverleners zijn opgeleid om deskundige begeleiding en zorg te leveren aan mensen met de ziekte van Parkinson. Deze zorgverleners zijn aangesloten bij een landelijk netwerk waardoor:

  • Je aan huis of dichtbij huis een optimale behandeling krijgt.
  • Er samenwerking en kennisuitwisseling plaatsvindt tussen de aangesloten zorgverleners, waaronder jouw Parkinson-verpleegkundige en jouw neuroloog. Hierdoor is de zorg die je nodig hebt, beter op elkaar afgestemd. 

Hier kan je terecht

Voor fysiotherapie, ergotherapie en logopedie voor de behandeling van de ziekte van Parkinson hebben we alleen zorgverleners gecontracteerd die zijn aangesloten bij ParkinsonNet. Deze zorgverleners vind je in de Zorgvinder.

Gebruik de Zorgvinder