Deze speciale soort revalidatiezorg (geriatrische revalidatie) is voor kwetsbare ouderen die een behandeling in het ziekenhuis hebben gehad. Bijvoorbeeld na een beroerte, botbreuk of voor een nieuwe knie of heup. Doel van deze revalidatiezorg is om je te helpen weer thuis te wonen en om zo goed mogelijk deel te kunnen blijven nemen aan de maatschappij.

Je wordt behandeld door een multidisciplinair team van deskundigen. Zij passen de behandeling aan op jouw eigen tempo en herstelmogelijkheden. En zij houden rekening met eventuele andere aandoeningen die je hebt. Het team staat onder leiding van een specialist ouderengeneeskunde.