Als je meer dan 3 of meer achtereenvolgende dagen naar een zorgverlener moet reizen voor een behandeling ver van huis, is het prettig om in de buurt van de behandellocatie te kunnen overnachten zodat je niet hoeft te reizen. Voor de logeerkosten kun je een vergoeding krijgen vanuit de basisverzekering.

Verblijf in een logeerhuis of familiehuis wordt vergoed vanuit de aanvullende verzekering Extra ZEKUR. Je kunt overnachten in een logeerhuis als jouw partner of kind is opgenomen in een ziekenhuis of als je zelf 2 dagen aaneengesloten een behandeling moet ondergaan in een ziekenhuis dat meer dan 40 kilometer van je woonadres ligt en waarvoor je niet in het ziekenhuis hoeft te blijven.
Het ziekenhuis bepaalt meestal of je in aanmerking komt voor verblijf in een familiehuis of logeerhuis.