Dialyse is het zuiveren van je bloed omdat je nieren niet goed werken. Dit kan in het ziekenhuis, dialysecentrum of thuis.