Verblijf in een ziekenhuis, een revalidatie-instelling, of een GGZ-instelling wanneer dit medisch noodzakelijk is.