Vergoeding verloskundige zorg

Bijvoorbeeld: controles, echo, kinderwensconsult, prenatale screening, combinatietest, vlokkentest, vruchtwaterpunctie, verloskundige zorg van de gynaecoloog en de NIPT.