Bijvoorbeeld: controles, echo, kinderwensconsult, prenatale screening, vlokkentest, vruchtwaterpunctie en de verloskundige zorg van de gynaecoloog.