Als je op een wachtlijst staat en het te lang duurt voordat je aan de beurt bent, dan kun je gebruikmaken van wachtlijstbemiddeling. Misschien kun je ergens anders eerder geholpen worden. Vraag het onze zorgmedewerkers en ze zoeken het voor je uit. In 7 van de 10 gevallen vinden zij een andere zorgverlener waar je sneller terecht kunt. 

Zo werkt wachtlijstbemiddeling

Wij zoeken een andere zorgverlener die de behandeling ook uitvoert. Eerst zoeken we in je regio, daarna in heel Nederland en vervolgens in België of Duitsland. Uiteraard zoeken we een alternatief waar je minstens dezelfde kwaliteit zorg krijgt. 

Wachtlijstbemiddeling kan voor: 

  • een consult (afspraak) bij een medisch specialist
  • diagnostiek (onderzoeken)
  • opname in een ziekenhuis of zelfstandig behandelcentrum
  • dagbehandeling
  • behandeling geestelijke gezondheidszorg (GGZ)

Met zorgverleners hebben wij afgesproken dat zij zorg verlenen binnen de wachttijden van de Treeknorm. Als je niet binnen deze norm wordt geholpen, spreken we van een te lange wachttijd. Bij spoedeisende zorg moet de noodzakelijke hulp zo spoedig mogelijk (binnen enkele uren) worden verleend. Vraag wachtlijstbemiddeling aan als je vindt dat je te lang moet wachten.

Wachtlijstbemiddeling aanvragen

Veelgestelde vragen

  • Wat is een te lange wachttijd?

  • Ik heb een vraag over wachtlijstbemiddeling, mantelzorg of een second opinion. Waar kan ik terecht?