Dit is een overzicht van de clausules die voor jouw ZZP-verzekeringsbundel gelden

Afhankelijk van je bedrijfsactiviteiten kunnen er aanvullende clausules gelden. Selecteer het soort bedrijf dat je wilt verzekeren voor een overzicht van de clausules die op de te verzekeren bedrijfsactiviteiten van toepassing (kunnen) zijn. 

 • (para)medische (be)handeling

  Niet verzekerd is de aansprakelijkheid voor schade door (para)medische (be)handelingen of het nalaten hiervan.
 • (para)medische (be)handeling

  Niet verzekerd is de aansprakelijkheid voor schade door (para)medische (be)handelingen

 • (Voorzorgs)maatregelen bij brandgevaarlijke werkzaamheden

  Voer je brandgevaarlijke werkzaamheden uit bij derden met open vuur of met gebruik van hittepunten? Zoals (elektrisch) lassen, snijden, slijpen, (vlam)solderen, verf afbranden, dakdekken, etc? Dan ben je verplicht om de volgende (voorzorgs)maatregelen te treffen:  • Brandbare materialen plaatst u meer dan vijf meter van de werkplek. Is dat niet mogelijk? Dan dekt u deze af met branddekens.

  • In de directe omgeving van de werkzaamheden zijn altijd voldoende goedgekeurde blusmiddelen aanwezig. En deze blusmiddelen hebben een rating van minimaal 21A en 144B. Deze blusmiddelen moeten klaar zijn voor direct gebruik en duidelijk zichtbaar zijn.
   Je moet voor deze blusmiddelen een onderhoudscontract hebben met een REOB-erkend bedrijf. Dit bedrijf moet de blusmiddelen minimaal één keer in de twee jaar controleren en onderhouden.

   Voor slanghaspels geldt dat de controle en het onderhoud elk jaar moeten gebeuren.


  • Tijdens werkonderbrekingen zijn de branders gedoofd. Is er een gasfles aanwezig? Dan is de kraan op de gasfles gesloten tijdens werkonderbrekingen.


  • Na beëindiging van de werkzaamheden dient de werklocatie aantoonbaar gecontroleerd te zijn op de aanwezigheid van brandende, smeulende en rokende materialen. Deze materialen moeten worden geblust of worden verwijderd.


  • Voer je brandgevaarlijke werkzaamheden uit op het dak? Dan ben je verplicht volgens de NEN 6050 te werken. Dan moet je de benodigde informatie verzamelen over de brandbaarheid van de constructie, aansluitdetails en opgeslagen producten.

   Op basis van deze informatie stel je schriftelijk richtlijnen op. Hierin beschrijf je wat de wijze is waarop de werkzaamheden moeten worden uitgevoerd. De richtlijnen zijn bedoeld voor degene die de werkzaamheden uitvoert.


  Is het niet mogelijk om voldoende voorzorgsmaatregelen tegen brand te treffen? Dan mag je geen brandgevaarlijke werkzaamheden uitvoeren.


  Heb je je niet of niet voldoende gehouden aan deze (voorzorgs)maatregelen? Dan ben je niet verzekerd.
  Kun je aantonen dat de schade niet het gevolg is van het niet of niet voldoende nemen van de (voorzorgs)maatregelen.
  Of kun je aantonen dat de schade hierdoor niet groter is geworden? Dan ben je verzekerd.

 • Afbranden/föhnen van verf

  Verzekerd is de aansprakelijkheid voor schade bij derden door het afbranden van verf door föhnen.


  Niet verzekerd is de aansprakelijkheid voor schade door overige brandgevaarlijke werkzaamheden met gebruik van open vuur of hitte punten. Zoals, (elektrisch) lassen, snijden, slijpen, (vlam)solderen, dakdekken, etc.

 • Afvalcontainers en buitenopslag (voorzorgsmaatregelen)

  Sla je brandbare zaken zoals hout, pallets, kunststoffolie, vervuilde filters, poetslappen en afvalcontainers op? Dan moet je voor de opslag van brandbare zaken afsluitbare metalen (afval)containers gebruiken, die na werktijd afgesloten zijn met een deugdelijk slot.


  Staan de (afval) containers buiten? Dan moet je deze minimaal tien meter buiten de gevel en/of een afdak van het verzekerde gebouw plaatsen.


  Is het niet mogelijk om tien meter buiten de gevel en/of een afdak aan te houden? Dan moet je nog steeds voor de opslag van brandbare zaken afsluitbare metalen (afval)containers gebruiken, die na werktijd afgesloten zijn met een deugdelijk slot.

 • Afvalcontainers en buitenopslag (voorzorgsmaatregelen)

  Sla je brandbare zaken zoals hout, pallets, kunststoffolie, vervuilde filters, poetslappen en afvalcontainers op? Dan moet je voor de opslag van brandbare zaken afsluitbare metalen (afval)containers gebruiken, die na werktijd afgesloten zijn met een deugdelijk slot.

  Staan de (afval) containers buiten? Dan moet je deze minimaal tien meter buiten de gevel en/of een afdak van het verzekerde gebouw plaatsen.

  Is het niet mogelijk om tien meter buiten de gevel en/of een afdak aan te houden? Dan moet je nog steeds voor de opslag van brandbare zaken afsluitbare metalen (afval)containers gebruiken, die na werktijd afgesloten zijn met een deugdelijk slot.

  Heb je je niet gehouden aan deze (voorzorgs)maatregelen? Dan ben je niet verzekerd voor brandschade. Kun je aantonen dat de schade niet het gevolg is van het niet nemen van de voorzorgsmaatregelen. Dan ben je verzekerd.

 • Beperking verzekerd bedrag Inventaris en Goederen

  In tegenstelling tot het vermelde verzekerde bedrag op de polis is de maximale vergoeding EUR 2.500,- per gebeurtenis voor schade aan of diefstal van sieraden,  muzuiekinstrumenten, schilderijen, kunst, antiek, verzamelingen, audio- en computersapparatuur die bedoeld zijn voor de verkoop.
   

 • Beveiligingseisen (voorzorgsmaatregelen)

  Je bent alleen verzekerd voor diefstal en vandalisme als het gebouw is beveiligd volgens onderstaande beveiliging. Je moet voldoende organisatorische maatregelen hebben genomen.  • Je moet bouwkundige maatregelen hebben genomen met functionerend hang- en sluitwerk en goede kwaliteit van de gevelelementen met een prestatie-eis van 3 minuten inbraakwerendheid.

  • Het gebouw moet beveiligd zijn met een inbraak alarminstallatie beveiligingklasse EL1 grade 2 met akoestische en optische alarmering met doormelding naar een (mobiele) telefoon die bereikbaar is.


  Je moet ook de volgende voorzorgsmaatregelen treffen:  • Je hebt een onderhoudscontract voor de betreffende beveiliging afgesloten bij een gecertificeerd beveiligingsbedrijf. Dit beveiligingsbedrijf moet voldoen aan de normen van het CCV. Het onderhoudscontract is afgesloten toen de beveiliging geplaatst werd. Zolang je bezittingen verzekerd zijn op de ZEKUR MKB Bundel moet je dit onderhoudscontract in stand houden.

  • Je moet ervoor zorgen dat de beveiliging naar behoren kan functioneren en in een werkvaardige toestand houden. Werkt de beveiliging niet? Dan neem je direct contact op met het beveiligingsbedrijf om ervoor te zorgen dat de beveiliging zo snel mogelijk weer naar behoren functioneert. Ook moet je dan maatregelen nemen om schade door diefstal en vandalisme te voorkomen. Kan de beveiliging niet binnen drie dagen hersteld worden? Dan neem je direct contact met ons op.

  • Je moet de beveiliging altijd in werking stellen en gebruiken, zolang jij of je personeel niet aanwezig is in het gebouw.

  • Ga je verbouwen en is daardoor de beveiliging minder? Dan Neem je direct contact op met het beveiligingsbedrijf en met ons om dit te melden. Je moet onze voorschriften en aanwijzingen opvolgen

 • Beveiligingseisen (voorzorgsmaatregelen)

  Je bent alleen verzekerd voor diefstal en vandalisme als het gebouw is beveiligd volgens onderstaande beveiliging;  • Je moet voldoende organisatorische maatregelen hebben genomen en een omschrijving hebben vastgelegd van de specifieke organisatorische maatregelen die zijn toegespitst op het risico.

  • Je moet bouwkundige maatregelen hebben genomen met functionerend hang- en sluitwerk en goede kwaliteit van de gevelelementen met een prestatie-eis van 5 minuten inbraakwerendheid.

  • Het gebouw moet beveiligd zijn met een inbraak alarminstallatie met ruimtelijk werkende anti-masking detectoren grade 3. De alarminstallatie moet een akoestische en optische alarmering hebben en een schildetectie voor bereikbare vaste en beweegbare gevelelementen van ruimtes waar de attractieve goederen zich bevinden. (door glasbreukdetectie of trillingsdetectie) Het alarmsignaal moet worden doorgemeld naar een erkende Particuliere Alarmcentrale (PAC) met transmissie ATS categorie: DP4, security grade 3 en ontvangst PAC: T5. De alarmopvolging door PAC moet gebeuren naar een erkende particuliere beveiligingsorganisatie, of naar de sleutelhouder(s) plus een technische alarmverificatie waarbij opvolging gebeurt door de sleutelhouder(s) en een prioriteit 1 politie heeft.


  Je moet ook de volgende voorzorgsmaatregelen treffen:  • Je hebt een onderhoudscontract voor de betreffende beveiliging afgesloten bij een gecertificeerd beveiligingsbedrijf. Dit beveiligingsbedrijf moet voldoen aan de normen van het CCV. Het onderhoudscontract is afgesloten toen de beveiliging geplaatst werd. Zolang je bezittingen verzekerd zijn op de ZEKUR MKB Bundel moet je dit onderhoudscontract in  stand houden.

  • Je moet ervoor zorgen dat de beveiliging naar behoren kan functioneren en in een werkvaardige toestand houden. Werkt de beveiliging niet? Dan neem je direct contact op met het beveiligingsbedrijf om ervoor te zorgen dat de beveiliging zo snel mogelijk weer naar behoren functioneert. Ook moet je dan maatregelen nemen om schade door diefstal en vandalisme te voorkomen. Kan de beveiliging niet binnen drie dagen hersteld worden? Dan neem je direct contact met ons op.

  • Je moet de beveiliging altijd in werking stellen en gebruiken, zolang jij of je personeel niet aanwezig is in het gebouw.

  • Ga je verbouwen en is daardoor de beveiliging minder? Dan Neem je direct contact op met het beveiligingsbedrijf en met ons om dit te melden. Je moet onze voorschriften en aanwijzingen opvolgen.

 • Beveiligingseisen (voorzorgsmaatregelen)

  Je bent alleen verzekerd voor diefstal en vandalisme als het gebouw is beveiligd volgens onderstaande beveiliging;  • Je moet voldoende organisatorische maatregelen hebben genomen.

  • Je moet bouwkundige maatregelen hebben genomen met functionerend hang- en sluitwerk en goede kwaliteit van de gevelelementen met een prestatie-eis van 3 minuten inbraakwerendheid.

  • Het gebouw moet beveiligd zijn met een inbraak alarminstallatie beveiligingklasse EL2 grade 2 met akoestische en optische alarmering. Het alarmsignaal moet worden doorgemeld naar een erkende Particuliere Alarmcentrale (PAC) met transmissie ATS categorie: SP2/DP1; security grade 2; ontvangst PAC: T2. De alarmopvolging door PAC moet gebeuren naar de sleutelhouder(s).


  Je moet ook de volgende voorzorgsmaatregelen treffen:  • Je hebt een onderhoudscontract voor de betreffende beveiliging afgesloten bij een gecertificeerd beveiligingsbedrijf. Dit beveiligingsbedrijf moet voldoen aan de normen van het CCV. Het onderhoudscontract is afgesloten toen de beveiliging geplaatst werd. Zolang je bezittingen verzekerd zijn op de ZEKUR MKB Bundel moet je dit onderhoudscontract in stand houden.

  • Je moet ervoor zorgen dat de beveiliging naar behoren kan functioneren en in een werkvaardige toestand houden. Werkt de beveiliging niet? Dan neem je direct contact op met het beveiligingsbedrijf om ervoor te zorgen dat de beveiliging zo snel mogelijk weer naar behoren functioneert. Ook moet je dan maatregelen nemen om schade door diefstal en vandalisme te voorkomen. Kan de beveiliging niet binnen drie dagen hersteld worden? Dan neem je direct contact met ons op.

  • Je moet de beveiliging altijd in werking stellen en gebruiken, zolang jij of je personeel niet aanwezig is in het gebouw.

  • Ga je verbouwen en is daardoor de beveiliging minder? Dan Neem je direct contact op met het beveiligingsbedrijf en met ons om dit te melden. Je moet onze voorschriften en aanwijzingen opvolgen

 • BIG registratie en/of kwaliteitsregister V&V

  Je bent alleen verzekerd als je een geldige BIG registratie heeft en/of staat ingeschreven in het kwaliteitsregister V&V.

 • BIG registratie en/of kwaliteitsregister V&V

  Je bent alleen verzekerd als je een geldige BIG registratie hebt en/of staat ingeschreven in het kwaliteitsregister V&V.
 • Bomen rooien, kappen, snoeien, vellen of vergelijkbare boomverzorging

  Ga je bomen rooien, kappen, snoeien, vellen of vergelijkbare boomverzorging uitvoeren? Dan moet je voorzorgsmaatregelen nemen om schade te voorkomen. Ook moet je handelen volgens de (gemeentelijke) richtlijnen. Heb jegeen of niet voldoende voorzorgsmaatregelen genomen of de (gemeentelijke) richtlijnen niet of onvoldoende gevolgd en ontstaat er schade? Dan ben je niet verzekerd voor de aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door en/of in verband met rooien, kappen of vergelijkbare boomverzorging.
  Kun je aantonen dat de schade niet het gevolg is van het niet of onvoldoende nemen van voorzorgsmaatregelen? En/of kun je aantonen dat de schade niet het gevolg is van het niet of onvoldoende volgen van de (gemeentelijke) richtlijnen? Of kunt je aantonen dat de schade hierdoor niet groter is geworden? Dan ben je verzekerd.
 • Brandgevaarlijke werkzaamheden

  Niet verzekerd is de aansprakelijkheid voor schade bij derden die verband houdt met brandgevaarlijke werkzaamheden. Denk daarbij aan werkzaamheden met open vuur of met gebruik van hitte punten. Zoals (elektrisch) lassen, snijden, slijpen, (vlam)solderen, verfafbranden, dakdekken, etc.

 • Burgerlijke- en utiliteitsbouw

  Je bent alleen verzekerd tijdens werkzaamheden in de burgerlijke- en utiliteitsbouw.
 • Burgerlijke- en utiliteitsbouw

  Niet verzekerd is de aansprakelijkheid voor schade die verband houdt met werkzaamheden aan de bestaande fundering en/of dragende constructie. Behalve als je kunt aantonen dat je op dit gebied over vakmanschap en kwaliteit beschikt. Bijvoorbeeld door middel van diploma's, certificaten, keurmerken etc.

 • Diefstal

  Je bent alleen verzekerd voor (een poging tot) diefstal als:
  - het (winkel)pand is voorzien van sloten die minimaal 3 minuten inbraakwerend zijn
  volgens BRL3104 of klasse 2 NEN5096 en
  - de dader (het deel van) het gebouw dat bij jou in gebruik is, is binnengekomen door braak van buitenaf.
 • Eigen Risico van € 500,-

  Er geldt een afwijkend eigen risico van € 500,-

 • Elektrische installaties (voorzorgsmaatregelen)

  De elektrische installatie moet altijd voldoen aan de toepasselijke veiligheids- en installatievoorschriften.


  De elektrische installatie moet periodiek gekeurd zijn volgens SCIOS Scope 10 op basis van de NTA 8220 of SCIOS scope 8 op basis van de laatst geldende versie NEN 3140. Van deze keuring moet een schriftelijke rapportage worden gemaakt, waarin melding wordt gemaakt van de aard en de omvang van de gekeurde installatie.


  Zijn er afwijkingen geconstateerd? Dan moeten deze gebreken zijn verholpen binnen de termijnen, genoemd in de rapportage. De afgegeven en ondertekende herstelverklaring moet als bewijs worden overgelegd in het geval er een schade ontstaat waarbij de elektrische installatie als oorzaak wordt aangewezen. Met periodiek gekeurd bedoelen wij de genoemde termijnen in de NTA 8220 of de NEN 3140, waarbij de termijn voor een periodieke keuring maximaal 1 keer per 5 jaar is.

 • Elektrische installaties (voorzorgsmaatregelen)

  De elektrische installatie moet altijd voldoen aan de toepasselijke veiligheids- en installatievoorschriften. De elektrische installatie moet periodiek gekeurd zijn volgens SCIOS Scope 10 op basis van de NTA 8220 of SCIOS scope 8 op basis van de laatst geldende versie NEN 3140.

  Van deze keuring moet een schriftelijke rapportage worden gemaakt, waarin melding wordt gemaakt van de aard en de omvang van de gekeurde installatie. Zijn er afwijkingen geconstateerd? Dan moeten deze gebreken zijn verholpen binnen de termijnen, genoemd in de rapportage. De afgegeven en ondertekende herstelverklaring moet als bewijs worden overgelegd in het geval er een schade ontstaat waarbij de elektrische installatie als oorzaak wordt aangewezen.

  Met periodiek gekeurd bedoelen wij de genoemde termijnen in de NTA 8220 of de NEN 3140, waarbij de termijn voor een periodieke keuring maximaal 1 keer per 5 jaar is. Heb je je niet gehouden aan deze (voorzorgs)maatregelen? Dan ben je niet verzekerd voor schade aan en door de elektrische installatie. Kun je aantonen dat de schade niet het gevolg is van het niet nemen van de voorzorgsmaatregelen. Dan ben je verzekerd.

 • Erkend diploma

  Je bent alleen verzekerd als:  • je in het bezit bent van een erkend diploma dat nodig is om het betreffende beroep en/of bedrijf uit te oefenen of,

  • je studerend bent voor het erkende diploma. Dit geldt alleen als je het betreffende beroep en/of bedrijf uitoefent onder begeleiding van een verzekerde die in het bezit is van een erkend diploma.

 • Erkend diploma

  Je bent alleen verzekerd als:  • je in het bezit bent van een erkend diploma dat nodig is om het betreffende beroep en/of bedrijf uit te oefenen of,

  • je studerend bent voor het erkende diploma. Dit geldt alleen als je het betreffende beroep en/of bedrijf uitoefent onder begeleiding van een verzekerde die in het bezit is van een erkend diploma.

 • Fouten, onvolkomenheden en/of gebreken

  Je bent niet verzekerd voor de aansprakelijkheid voor zuivere vermogensschade door jouw fouten, onvolkomenheden en/of gebreken in:  • adviezen

  • begrotingen

  • berekeningen

  • certificaten

  • directievoering

  • gebruiksaanwijzingen

  • het houden van toezicht

  • metingen

  • onderzoeks- keurings- en/of inspectierapporten

  • ontwerpen

  • tekeningen


  Met zuivere vermogensschade bedoelen wij financieel nadeel of verlies van de benadeelde zonder dat er sprake is van schade aan zaken of personen.  


  De aansprakelijkheid voor schade aan zaken en personen door jouw fouten,onvolkomenheden en/of gebreken is wel verzekerd.

 • Fouten, onvolkomenheden en/of gebreken

  Je bent niet verzekerd voor de aansprakelijkheid voor zuivere vermogensschade door jouw fouten, onvolkomenheden en/of gebreken in:   • adviezen

  • begrotingen

  • berekeningen

  • certificaten

  • directievoering

  • gebruiksaanwijzingen

  • het houden van toezicht

  • metingen

  • onderzoeks-, keurings- en/of inspectierapporten

  • ontwerpen

  • tekeningen


  Met zuivere vermogensschade bedoelen wij financieel nadeel of verlies van de benadeelde zonder dat er sprake is van schade aan zaken of personen.
   
  De aansprakelijkheid voor schade aan zaken en personen door jouw fouten, onvolkomenheden en/of gebreken is wel verzekerd.

 • Fundering

  Niet verzekerd is de aansprakelijkheid voor schade die verband houdt met werkzaamheden aan de bestaande fundering en/of dragende constructie. Behalve als je kunt aantonen dat je op dit gebied over vakmanschap en kwaliteit beschikt. Bijvoorbeeld door middel van diploma's, certificaten, keurmerken etc.

 • Fundering

  Niet verzekerd is de aansprakelijkheid voor schade die verband houdt met werkzaamheden aan de bestaande fundering en/of dragende constructie. Behalve als je kunt aantonen dat je op dit gebied over vakmanschap en kwaliteit beschikt. Bijvoorbeeld door middel van diploma's, certificaten, keurmerken etc.

 • Gastouderschap

  Je bent alleen verzekerd als je voldoet aan de wettelijke regels en voorschriften voor het gastouderschap.
 • Gastouderschap

  Je bent alleen verzekerd als je voldoet aan de wettelijke regels en voorschriften voor het gastouderschap.
   

 • Grond- en graafwerkzaamheden

  Wil je grond-, graaf- en/of soortgelijke werkzaamheden doen? Dan moet je voorafgaand aan deze werkzaamheden de ligging opvragen van kabels en/of leidingen in en rondom het werkterrein. Je moet dat doen bij het Kadaster / KLIC. Zie www.klic.nl.


  Zijn er kabels en/of leidingen in en rondom het werkterrein aanwezig? Dan moeten deze helemaal bloot worden gelegd. Of er moeten proefsleuven worden gegraven om de exacte ligging en het verloop van de kabels en/of leidingen te kunnen volgen. De kabels en/of leidingen in en rondom het werkterrein moeten duidelijk zichtbaar zijn gemarkeerd.

 • Grond- en graafwerkzaamheden

  Wil je grond-, graaf- en/of soortgelijke werkzaamheden doen? Dan moet je voorafgaand aan deze werkzaamheden de liggingopvragen van kabels en/of leidingen in of nabij het werkterrein. Je moet dat doen bij het Kadaster / KLIC. Zie www.KLIC.nl.
  Zijn er kabels en/of leidingen in of nabij het werkterrein aanwezig? Dan moeten deze helemaal bloot worden gelegd. Of er moeten proefsleuven worden gegraven om de exacte ligging en het verloop van de kabels en/of leidingen te kunnen volgen. De kabels en/of leidingen in of nabij het werkterrein moeten duidelijk zichtbaar zijn gemarkeerd.


  Heb je je niet of niet voldoende gehouden aan deze voorzorgsmaatregelen? Dan ben je niet verzekerd voor prakelijkheid voor schade veroorzaakt door en/of in verband met deze werkzaamheden.

  Kun je aantonen dat de schade niet het gevolg is van het niet of niet voldoende nemen van de voorzorgsmaatregelen? Of kun je aantonen dat de schade hierdoor niet groter is geworden? Dan ben je verzekerd.

 • Hard- en softwareschade

  Niet verzekerd is aansprakelijkheid voor schade door of in verband met:  • Geleverde of opgeleverde programmatuur.

  • Het adviseren, ontwerpen, analyseren, ontwikkelen en (op) leveren van programmatuur.

  • Het aanbrengen van wijzigingen in programmatuur en bestanden.

  • Beschadiging, vernietiging of verdwijning van informatiedragers en/of de programmatuur en informatie die daarop aanwezig is.

 • Hard- en softwareschade

  Niet verzekerd is aansprakelijkheid voor schade door of in verband met:  • geleverde of opgeleverde programmatuur.

  • het adviseren, ontwerpen, analyseren, ontwikkelen en (op)leveren van programmatuur.

  • het aanbrengen van wijzigingen in programmatuur en bestanden.

  • beschadiging, vernietiging of verdwijning van informatiedragers en/of de programmatuur en informatie die daarop aanwezig is.

 • Horeca (voorzorgsmaatregelen)

  Je bent alleen verzekerd voor schade door brand, ontploffing en blussen van brand als je de volgende voorzorgsmaatregelen hebt getroffen:  • De elektrische installatie moet altijd voldoen aan de toepasselijke veiligheids- en installatievoorschriften. De elektrische installatie moet periodiek gekeurd zijn volgens SCIOS Scope 10 op basis van de NTA 8220 of SCIOS scope 8 op basis van de laatst geldende versie NEN 3140.


  Van deze keuring moet een schriftelijke rapportage worden gemaakt, waarin melding wordt gemaakt van de aard en de omvang van de gekeurde installatie. Zijn er afwijkingen geconstateerd? Dan moeten deze gebreken zijn verholpen binnen de termijnen, genoemd in de rapportage. De afgegeven en ondertekende herstelverklaring moet als bewijs worden overgelegd in het geval er een schade ontstaat waarbij de elektrische installatie als oorzaak wordt aangewezen.
   
  Met periodiek gekeurd bedoelen wij de genoemde termijnen in de NTA 8220 of de NEN 3140, waarbij de termijn voor een periodieke keuring maximaal 1 keer per 5 jaar is. 
   
  §  Gebruik je rubberen gasslangen? Dan moet de gasslang voldoen aan het QA gastec keurmerk. Ook moet je deze vervangen volgens de voorschriften. De vervangingsdatum staat op de gasslang. 
   
  §  In de keuken moeten een vetbrandblusser met een minimale inhoud van 6 liter en een rating van 45F en een blusdeken aanwezig zijn. Alle blusmiddelen moeten 1 keer per 2 jaar door een REOB (regeling erkenning onderhoud blusmiddelen) erkend bedrijf worden gecontroleerd. Afgekeurde blusmiddelen moeten binnen 1 maand na afkeuring vervangen worden door goedgekeurde blusmiddelen.
   
  §  Wordt er gefrituurd, gewokt of wordt er vet gesmolten? 


  - Dan moeten er bij het opstarten, gebruiken en afkoelen van de (gasverwarmde) frituurovens duidelijk zichtbaar en bij brand eenvoudig te bereiken zijn:  • voldoende passende metalen deksels én

  • een goedgekeurd blusapparaat klasse F-vetschuimblusser, afgestemd op de inhoud van de vetbak van de (gasverwarmde) frituurovens én

  • een blusdeken. 


  - Dan moet er in de ruimte waar de apparaten staan steeds iemand aanwezig zijn als de apparaten in gebruik zijn. Als continu toezicht niet gegarandeerd kan worden, moet de keuken voorzien zijn van automatische brandmelders waarbij het alarm wordt doorgemeld naar een erkende particuliere meldkamer.
  - Dan mag je alleen apparaten gebruiken die voorzien zijn van een maximaalthermostaat. Daarnaast geldt bij gebruik van gasverwarmde frituurovens dat deze ook voorzien moeten zijn van een waakvlambeveiliging. 
  - Dan moeten bij de frituurbak sluitende metalen deksels aanwezig zijn die binnen handbereik zijn. 
  - Dan moet er boven de frituurovens een afzuiginstallatie aanwezig zijn. Deze afzuiginstallatie moet wekelijks worden gereinigd.
  - Dan moeten de vetfilters van de afzuiginstallatie minimaal 1 keer per week worden gereinigd.
  - Dan moet je de (gasverwarmde) frituurovens en de afzuiginstallatie minimaal 1 keer per jaar door een erkend servicebedrijf op goed functioneren en vetvervuiling in de kanalen laten controleren. Je bent verplicht om geconstateerde gebreken en vervuiling groter dan 0,5 mm binnen 2 maanden na constatering te verhelpen of weg te halen.


  Bij het gebruik van alternatieven voor een (gasverwarmde) frituuroven, waaronder een wok of (fondue)pan, gelden de volgende vereisten:  • boven de verhittingsbron moet een afzuiginstallatie met metalen filters en metalen afzuigleidingen aanwezig zijn.

  • je bent verplicht de afzuiginstallatie minimaal 1 keer per jaar door een erkend service bedrijf  te laten controleren op goed functioneren en vetvervuiling in de kanalen. Je bent verplicht om geconstateerde gebreken en vetvervuiling groter dan 0,5 mm binnen 2 maanden na constatering te verhelpen of weg te halen.

  • dan moet er in de ruimte waar de wok of (fondue)pan staan steeds iemand aanwezig zijn als de apparaten in gebruik zijn.

  • in alle gevallen moet er in de directe nabijheid van de verhittingsbron(nen) naast de voorgeschreven brandblusser ook 1 blusdeken aanwezig zijn.
    
    

 • Legionella

  Niet verzekerd is de aansprakelijkheid voor schade door besmetting met of verontreiniging door de legionellabacterie.

 • Motorrijtuigen meeverzekerd*

  *Alleen van toepassing op de rechtsbijstandverzekering in de bundels Extra ZEKUR MKB en Super ZEKUR MKB


  Op deze verzekering zijn ook de bijzondere voorwaarden DAS voor Motorrijtuigen van toepassing, ook als op het polisblad geen melding is gemaakt van verzekerde bedrijfsmotorrijtuigen.

 • Onbemande cameradrones

  Niet verzekerd is de aansprakelijkheid voor schade door of met onbemande cameradrones, camcopters of soortgelijk onbemand vliegend materieel.
 • Onbemande cameradrones

  Niet verzekerd is de aansprakelijkheid voor schade door of met onbemande cameradrones, camcopters of soortgelijk onbemand vliegend materieel.

 • Rechtsbijstand voor Onderwijsinstellingen*

  *Alleen van toepassing op de rechtsbijstandverzekering in de bundels Extra ZEKUR MKB en Super ZEKUR MKB


   


  Voor deze verzekering geldt dat je ook juridische hulp krijgt bij:


  een tegen een werknemer of bestuurders ingediende klacht op grond van het voor hen geldende klachtrecht of tuchtrecht;


  een tegen een ex-werknemer ingestelde strafvervolging of een ingediende klacht op grond van het voor hem geldende klachtenrecht of tuchtzaak.


  Mits het conflict gemeld wordt tijdens de looptijd van de verzekering en niet later wordt gemeld dan uiterlijk drie jaar na beëindigingsdatum van het dienstverband.


  Voor zowel de werknemers, de ex-werknemers, als de bestuurders geldt dat deze aanspraak op juridische hulp alleen geldt als het voorval in direct verband staat met de uitvoering van de werkzaamheden voor verzekerde.

 • Schoonheidsspecialist/visagist

  1. Wat is verzekerd?


  Je bent alleen verzekerd als je in het bezit bent van een erkend vakdiploma schoonheidsverzorging.


  Je bent verzekerd voor de aansprakelijkheid voor schade van cliënten die verband houdt met de behandelingen in overeenstemming met het erkende vakdiploma schoonheidsverzorging. Voer je een specialistische behandeling uit, dan is de aansprakelijkheid voor schade van cliënten die is veroorzaakt door die behandeling alleen verzekerd als je voor dat specialisme een ANBOS registratie hebt. Je bent ook verzekerd als je waarneemt in een andere praktijk


  2. Wie is ook verzekerd?


  De waarnemer in de praktijk van verzekeringnemer is ook verzekerd. Met ‘je’ bedoelen wij in deze clausule ook deze waarnemer.


  3. Wat is niet verzekerd?


  Je bent niet verzekerd als de aansprakelijkheid voor schade verband houdt met:  1. Bijzondere behandelingen, anders dan bovengenoemde specialistische behandelingen, die niet tot de basiswerkzaamheden van een schoonheidsspecialist/visagist behoren.

  2. Bij de klant aangebrachte verdovingen.

  3. Het gebruik van producten waarin menselijk biologisch materiaal is verwerkt zoals bloed, cellen, weefsels en dergelijke. Ook is niet verzekerd de aansprakelijkheid voor schade ontstaan:

  4. als de door ANBOS opgestelde richtlijnen voor hygiëne, arbeidsomstandigheden en milieu niet worden nageleefd;

  5. als het Intakeformulier voor een specialistische behandeling niet is ingevuld;

  6. als de nazorginstructie voor het aanbrengen van permanente make-up niet aan de cliënt is gegeven, behalve als je aantoont dat de schade niet is ontstaan of verergerd door het niet of niet volledig nakomen van de nazorginstructie.


  De nazorginstructie voor de cliënt moet in ieder geval bestaan uit:

   • Het verwachtingsresultaat van de behandeling,

   • wat te doen en wat niet te doen na de behandeling en

   • met wie contact kan worden opgenomen bij een vermoeden dat er iets niet goed is of de huid anders reageert dan in de nazorginstructie wordt genoemd.
  4. Einde lidmaatschap ANBOS


  Ben je geen lid meer van ANBOS?  • Dan ben je 2 maanden na beëindiging van het lidmaatschap niet meer verzekerd voor de aansprakelijkheid voor schade van cliënten veroorzaakt door een specialistische behandeling.

  • Als je de specialistische behandelingen weer wilt meeverzekeren, dan beoordelen wij opnieuw of wij dit risico willen accepteren.


   


  BEGRIPPENLIJST


  Cliënt(en):De persoon die door of onder verantwoordelijkheid van verzekeringnemer een schoonheidsbehandeling ondergaat.


  Intakeformulier: Voorafgaand aan de specialistische behandeling dient een intakeformulier te zijn ingevuld. De volgende zaken moet je bespreken met uje cliënt en vastleggen in dit intakeformulier:  • De gezondheidstoestand en het medicijngebruik van de cliënt met de voor de behandeling relevante voorgeschiedenis

  • De soort specialistische behandeling en de mogelijke risico’s en complicaties

  • Eventuele nazorginstructie

  • Schriftelijk akkoord van de cliënt voor het ondergaan van de specialistische behandeling en dat hij/zij goed geïnformeerd is over de hierboven vermelde zaken


  Specialistische behandeling(en): Met specialistische behandeling(en) bedoelen wij:  1. Elektrisch ontharen (blend en diathermie)

  2. Acnébehandeling

  3. Pincementmassage

  4. Voetreflexzonemassage

  5. Oosterse massage volgens de Shiatsu methode

  6. Camouflagebehandeling

  7. Manuele lymfedrainage

  8. Het aanbrengen van permanente make-up

  9. Bindweefselmassage


  Waarnemer: Een waarnemer is een schoonheidsspecialist met een erkend vakdiploma schoonheidsverzorging die als waarnemer in de praktijk van verzekeringnemer werkzaam is.

 • Schoonheidsspecialist/visagist basis

  Je bent verzekerd voor de aansprakelijkheid voor schade die verband houdt met de behandelingen in overeenstemming met een erkend vakdiploma schoonheidsverzorging als:  • je in het bezit bent van het erkende vakdiploma of,

  • je studerend bent voor het erkende diploma. Dit geldt alleen als je het beroep en/of bedrijf uitoefent onder begeleiding van een verzekerde die in het bezit is van het erkend diploma.


  Aansprakelijkheid voor schade die verband houdt met specialistische behandelingen is niet verzekerd.

 • Schoonheidsspecialist/visagist uitgebreid

  Wat is verzekerd?
  Je bent verzekerd voor de aansprakelijkheid voor schade van cliënten die verband houdt met de behandelingen in overeenstemming met een erkend vakdiploma schoonheidsverzorging (basisdekking).

  Voer je een specialistische behandeling uit en heb je voor dat specialisme een ANBOS registratie? Dan is de aansprakelijkheid voor schade van cliënten die is veroorzaakt door die behandeling ook verzekerd. Je bent ook verzekerd als je waarneemt in een andere praktijk.


  Wie is ook verzekerd?
  De waarnemer in de praktijk van verzekeringnemer is ook verzekerd. Met ‘je’ bedoelen wij in deze clausule ook deze waarnemer.


  Wat is niet verzekerd?
  Je bent niet verzekerd als de aansprakelijkheid voor schade verband houdt met:

  a) Bijzondere behandelingen, anders dan bovengenoemde specialistische behandelingen, die niet tot de basiswerkzaamheden van een schoonheidsspecialist/visagist behoren;
  b) Bij de klant aangebrachte verdovingen;
  c) Het gebruik van producten waarin menselijk biologisch materiaal is verwerkt zoals bloed, cellen, weefsels en dergelijke. Ook is niet verzekerd de aansprakelijkheid voor schade ontstaan:
  d) Als de door ANBOS opgestelde richtlijnen voor hygiëne, arbeidsomstandigheden en milieu niet worden nageleefd;
  e) Als het Intakeformulier voor een specialistische behandeling niet is ingevuld;
  f) Als de nazorginstructie voor het aanbrengen van permanente make-up niet aan de cliënt is gegeven, behalve als je aantoont dat de schade niet is ontstaan of verergerd door het niet of niet volledig nakomen van de nazorginstructie.
  De nazorginstructie voor de cliënt moet in ieder geval bestaan uit:


  - Het verwachtingsresultaat van de behandeling;


  - Wat te doen en wat niet te doen na de behandeling en


  - Met wie contact kan worden opgenomen bij een vermoeden dat er iets niet goed is of de huid anders reageert dan in de nazorginstructie wordt genoemd.  Einde lidmaatschap ANBOS
  Ben je geen lid meer van ANBOS? . Dan ben je twee maanden na beëindiging van het lidmaatschap niet meer verzekerd voor de aansprakelijkheid voor schade van cliënten veroorzaakt door een specialistische behandeling.

  Wil je de specialistische behandelingen weer meeverzekeren? Dan beoordelen wij opnieuw of wij dit risico willen accepteren.

  BEGRIPPENLIJST
  In deze clausule hebben wij sommige woorden in vette letters geschreven. Hieronder lees je wat wij met deze woorden bedoelen.

  Cliënt(en)
  De persoon die door of onder verantwoordelijkheid van verzekeringnemer een schoonheidsbehandeling ondergaat.

  Intakeformulier
  Voorafgaand aan de specialistische behandeling dient een intakeformulier te zijn ingevuld. De volgende zaken moet je bespreken met uw cliënt en vastleggen in dit intakeformulier:
  * De gezondheidstoestand en het medicijngebruik van de cliënt met de voor de behandeling relevante voorgeschiedenis
  * De soort specialistische behandeling en de mogelijke risico’s en complicaties * Eventuele nazorginstructie
  * Schriftelijk akkoord van de cliënt voor het ondergaan van de specialistische behandeling en dat hij/zij goed geïnformeerd is over de hierboven vermelde zaken


  Specialistische behandeling(en)
  Met specialistische behandeling(en) bedoelen wij:

  a) Elektrisch ontharen (blend en diathermie)
  b) Acnébehandeling
  c) Pincementmassage
  d) Voetreflexzonemassage
  e) Oosterse massage volgens de Shiatsu methode
  f) Camouflagebehandeling
  g) Manuele lymfedrainage
  h) Het aanbrengen van permanente make-up
  i) Bindweefselmassage


  Waarnemer
  Een waarnemer is een schoonheidsspecialist met een erkend vakdiploma schoonheidsverzorging die als waarnemer in de praktijk van verzekeringnemer werkzaam is.

 • SKJ of NIP registratie

  Je bent alleen verzekerd als je een geldige SKJ of NIP registratie hebt.

 • Sleutelclausule

  Je bent verzekerd voor de aansprakelijkheid voor schade door verlies, vermissing en verduistering van sleutels en/of toegangspassen die je zijn toevertrouwd om je beroep uit te oefenen. Met schade in deze clausule bedoelen wij de kosten om sleutels, toegangspassen, sloten en/of deurbeslag te vervangen.


  Je hebt een eigen risico van 10% van de schade met een minimum van € 250 per schadeclaim. Het verzekerd bedrag is € 2.500 per schadeclaim en maximaal € 5.000 per verzekeringsjaar. En maakt onderdeel uit van het totale verzekerde bedrag voor Algemene Bedrijfsaansprakelijkheid.

 • Sloopwerkzaamheden

  Verricht je sloopwerkzaamheden? Dan ben je alleen verzekerd voor de aansprakelijkheid voor schade door het slopen van kleine bouwwerken. Hiermee bedoelen wij bijvoorbeeld tuinhuisjes, schuren of muren in huizen, zolang er maar geen sprake is van een dragende constructie.


  Niet verzekerd is:  • de aansprakelijkheid voor schade die verband houdt met sloopwerkzaamheden met een kraan met bal of explosieven; 

  • schade aan te slopen zaken.


  Je hebt een eigen risico van Eur 1.000,- per schadeclaim voor schade door sloopwerkzaamheden.

 • Sloopwerkzaamheden

  Verricht je sloopwerkzaamheden? Dan ben je alleen verzekerd voor de aansprakelijkheid voor schade door het slopen van kleine bouwwerken.
  Hiermee bedoelen wij bijvoorbeeld tuinhuisjes, schuren of muren in huizen, zolang er maar geen sprake is van een dragende constructie.


  Niet verzekerd is:  • de aansprakelijkheid voor schade die verband houdt met sloopwerkzaamheden met een kraan met bal of explosieven;

  • schade aan te slopen zaken.


  Je hebt een eigen risico van € 1.000 per schadeclaim voor schade door sloopwerkzaamheden.

 • Steigerbouw

  Je bent verzekerd voor de aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door en/of in verband met het zelf bouwen of afbreken van steigers tot een maximale hoogte van 10 meter. De bouw van deze steigers moet direct te maken hebben met de eigen werkzaamheden.


  Je bent verplicht een korte risico-inventarisatie te maken op de locatie waar de steigers worden gebouwd/afgebroken en de directe omgeving. Als daaruit blijkt dat het nodig is, moet je extra voorzorgs/veiligheidsmaatregelen treffen. Deze risico-inventarisatie moet je maken voordat je begint met het bouwen/afbreken van de steigers.


  Bij schade ben je verplicht deze ingevulde risico-inventarisatie mee te sturen. Ook moet je aantonen dat je zo nodig de extra maatregelen hebt getroffen.


  Heb je geen risico-inventarisatie gemaakt of de risico’s onvoldoende in kaart gebracht? Of kun je niet bewijzen dat de maatregelen zijn genomen zoals deze zijn beschreven in de risico-inventarisatie? Dan ben je niet verzekerd voor de aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door en/of in verband met het bouwen of afbreken van steigers.


  Kun je aantonen dat de schade niet het gevolg is van het niet maken van een risico-inventarisatie, het onvoldoende in kaart brengen van de risico’s of het niet/onvoldoende nemen van maatregelen zoals beschreven in de risico-inventarisatie? Of kun je aantonen dat de schade hierdoor niet groter is geworden? Dan ben je verzekerd.


  Voor schade die verband houdt met deze werkzaamheden geldt een eigen risico van € 1.000,- per schadeclaim.

 • Steigerbouw

  Je bent verzekerd voor de aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door en/of in verband met het zelf bouwen of afbreken van steigers tot een maximale hoogte van 10 meter. De bouw van deze steigers moet direct te maken hebben met de eigen werkzaamheden.

  Je bent verplicht een korte risico-inventarisatie te maken op de locatie waar de steigers worden gebouwd/afgebroken en de directe omgeving. Als daaruit blijkt dat nodig is, moet je extra voorzorgs/veiligheidsmaatregelen treffen. Deze risico-inventarisatie moet je maken voordat je begint met het bouwen/afbreken van de steigers.

  Bij schade ben je verplicht deze ingevulde risico-inventarisatie mee te sturen. Ook dien je aan te tonen dat je zo nodig de extra maatregelen hebt getroffen.

  Heb je geen risico-inventarisatie gemaakt of de risico’s onvoldoende in kaart gebracht? Of kun je niet bewijzen dat de maatregelen zijn genomen zoals deze zijn beschreven in de risico-inventarisatie? Dan ben je niet verzekerd voor de aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door en/of in verband met het bouwen of afbreken van steigers.

  Kun je aantonen dat de schade niet het gevolg is van het niet maken van een risico-inventarisatie, het onvoldoende in kaart brengen van de risico’s of het niet/onvoldoende nemen van maatregelen zoals beschreven in de risico-inventarisatie? Of kun je aantonen dat de schade hierdoor niet groter is geworden? Dan ben je verzekerd. Voor schade die verband houdt met deze werkzaamheden geldt een eigen risico van € 1.000 per schadeclaim.

 • Stralingssterkte zonneapparatuur

  Je bent alleen verzekerd voor aansprakelijkheid voor schade door de stralingssterkte van zonneapparatuur, als de stralingssterkte op de Europese norm van 0,3W/m2 is begrensd.

 • Tril-, hei- en bemalingswerkzaamheden

  Niet verzekerd is de aansprakelijkheid voor schade die verband houdt met:  • werkzaamheden aan het hoofdriool.

  • grondboor-, tril- en heiwerkzaamheden.

  • bemalingswerkzaamheden, waaronder open-, diepte- en bronbemaling.

  • het gebruik van explosieven en persraketten.

 • Tril-, hei- en bemalingswerkzaamheden

  Niet verzekerd is de aansprakelijkheid voor schade die verband houdt met:  • Werkzaamheden aan het hoofdriool.

  • Grondboor-, tril- en heiwerkzaamheden.

  • Bemalingswerkzaamheden, waaronder open-, diepte- en bronbemaling.

  • Het gebruik van explosieven en persraketten.

 • Uitsluiting belangenbehartiging*

  *Alleen van toepassing op de rechtsbijstandverzekering in de bundels Extra ZEKUR MKB en Super ZEKUR MKB


   


  Verzekerde houdt zich (onder meer) bezig met het behartigen van belangen van de aangesloten leden, zoals particulieren, ondernemers, organisaties of franchisenemers.


  Voor deze verzekering geldt dat je geen juridische hulp krijgt van DAS, waaronder ook juridisch advies, bij conflicten die te maken hebben met belangenbehartiging, zoals in verweer tegen wet- of regelgeving die van belang is voor leden, of het verlenen van juridische hulp aan een aangesloten ondernemer bij een conflict met een klant van die ondernemer.

 • Uitsluiting diefstal alcoholische dranken

  Diefstal van alcoholische dranken is uitgesloten van de dekking. 

 • Uitsluiting diefstal alcoholische dranken

  Diefstal van alcoholische dranken is uitgesloten van de dekking.

 • Uitsluiting diefstal rookwaren

  Diefstal van rookwaren is niet verzekerd.
 • Uitsluiting diefstal rookwaren

  Diefstal van rookwaren is uitgesloten van de dekking.
 • Uitsluiting diverse bedrijfstakken

  Niet verzekerd is de aansprakelijkheid voor schade door en/of inverband met fabricage, bewerking, onderhoud, reparatie of levering van producten of diensten voor de  • auto-industrie

  • bio-industrie

  • farmaceutische industrie

  • kassenbouw

  • kernreactoren

  • luchtvaartindustrie

  • offshore-industrie

  • (petro)chemische industrie

  • ruimtevaartindustrie

  • scheepvaart

  • spoorwegen

  • vliegvelden

  • waterbouw.

 • Uitsluiting diverse bedrijfstakken

  Niet verzekerd is de aansprakelijkheid voor schade door en/of inverband met fabricage, bewerking, onderhoud, reparatie of levering van producten of diensten voor de;  • auto-industrie

  • bio-industrie

  • farmaceutische industrie

  • kassenbouw

  • kernreactoren

  • luchtvaartindustrie

  • offshore-industrie

  • (petro)chemische industrie

  • ruimtevaartindustrie

  • scheepvaart

  • spoorwegen

  • vliegvelden

  • waterbouw.

 • Uitsluiting inkoop en levering van goederen en diensten

  Voor deze verzekering geldt dat je ook geen juridische hulp krijgt van DAS bij conflicten, die te maken hebben met:  1. de inkoop van (handels)goederen of diensten door jou, voor zover die bestemd zijn voor (door)levering aan afnemers en/of die verwerkt worden in een door joute leveren dienst of goed;

  2. de verkoop van (handels)goederen of de levering van diensten door jou.

 • Uitsluiting motorrijtuigen

  Niet verzekerd is de aansprakelijkheid voor schade door fabricage, bewerking, onderhoud, reparatie of levering van motorrijtuigen waaronder bromfietsen, scooters en/of high-speed e-bikes.
 • Uitsluiting motorrijtuigen (fietsenwinkel/reparatie)

  Niet verzekerd is de aansprakelijkheid voor schade door fabricage, bewerking, onderhoud, reparatie of levering van motorrijtuigen waaronder bromfietsen, scooters en/of high-speed e-bikes.

 • Uitsluiting pakketreizen

  Niet verzekerd is de aansprakelijkheid voor schade gebaseerd op de artikelen 7:500 t/m 7:513 BW Reisovereenkomst als het gaat om pakketreizen.
 • Uitsluiting pakketreizen

  Niet verzekerd is de aansprakelijkheid voor schade gebaseerd op de artikelen 7:500 t/m 7:513 BW betreffende pakketreizen.

 • Uitsluiting slachten

  Schade als gevolg van het zelf slachten van dieren is uitgesloten.
 • Uitsluiting slachten

  Schade als gevolg van het zelf slachten van dieren is uitgesloten.

 • Uitsluiting slachten

  Schade als gevolg van het zelf slachten van dieren is niet verzekerd.
 • Uitsluiting werkzaamheden op of aan daken

  Neem je een opdracht aan die alleen betrekking heeft op werkzaamheden op of aan daken? Dan is de aansprakelijkheid voor schade door of in verband met deze werkzaamheden niet verzekerd.
 • Uitsluiting werkzaamheden zonnepaneleninstallaties

  Niet verzekerd is de aansprakelijkheid voor schade die verband houdt met installatie, montage, onderhoud en reparatie van zonnepaneleninstallaties.
 • Vakdiploma voetverzorging

  Je bent alleen verzekerd voor schade van cliënten als je in bezit bent van het vakdiploma voetverzorging.
 • Verhuur van- en handel in onroerende zaken*

  *Alleen van toepassing op de rechtsbijstandverzekering in de bundels Extra ZEKUR MKB en Super ZEKUR MKB


   


  Je bedrijfshoedanigheid is verhuur van, bemiddeling bij en/of aankoop of verkoop van onroerende zaken.


  Voor deze verzekering geldt dat je geen juridische hulp krijgt van DAS, waaronder ook juridisch advies, bij conflicten die te maken hebben met de verhuur van, de bemiddeling bij of de aankoop of verkoop van onroerende zaken. Zoals een conflict met de koper van een onroerende zaak of met een overheid over een vergunning.

 • Voorzorgsmaatregelen (elektrische) oven

  Bak je ook zelf brood en/of banket, dan moet de oven altijd voldoen aan de toepasselijke veiligheids- en installatievoorschriften.


  De oven moet 1 keer per 5 jaar gekeurd worden. Van deze keuring moet een schriftelijke rapportage worden gemaakt, waarin melding wordt gemaakt van de aard en de omvang van de keuring.


  Zijn er afwijkingen geconstateerd? Dan moeten deze gebreken zijn verholpen binnen de termijnen, genoemd in de rapportage. De afgegeven en ondertekende herstelverklaring moet als bewijs worden overlegd in het geval er een schade ontstaat waarbij de oven als oorzaak wordt aangewezen.


  Naast de in de polisvoorwaarden voorgeschreven aanwezigheid van blusmiddelen, moeten er in de ruimte waar de oven zich bevindt automatische brandmelders aanwezig zijn waarbij het alarm wordt doorgemeld naar een erkende particuliere meldkamer.

 • Voorzorgsmaatregelen (elektrische) oven

  Bak je ook zelf brood en/of banket, dan moet de oven altijd voldoen aan de toepasselijke veiligheids- en installatievoorschriften.


  De oven moet 1 keer per 5 jaar gekeurd worden. Van deze keuring moet een schriftelijke rapportage worden gemaakt, waarin melding wordt gemaakt van de aard en de omvang van de keuring. Zijn er afwijkingen geconstateerd? Dan moeten deze gebreken zijn verholpen binnen de termijnen, genoemd in de rapportage. De afgegeven en ondertekende herstelverklaring moet als bewijs worden overlegd in het geval er een schade ontstaat waarbij de oven als oorzaak wordt aangewezen.


  Naast de in de polisvoorwaarden voorgeschreven aanwezigheid van blusmiddelen, moeten er in de ruimte waar de oven zich bevindt automatische brandmelders aanwezig zijn waarbij het alarm wordt doorgemeld naar een erkende particuliere meldkamer.


  Heb je je niet gehouden aan deze (voorzorgs)maatregelen? Dan ben je niet verzekerd voor schade aan en door de (elektrische) oven. Kun je aantonen dat de schade niet het gevolg is van het niet nemen van de voorzorgsmaatregelen. Dan ben je verzekerd.

 • Voorzorgsmaatregelen bij brandgevaarlijke werkzaamheden

  Voer je brandgevaarlijke werkzaamheden uit bij derden? Zoals föhnen, lassen, snijden, slijpen, vlamsolderen etc? Dan ben


                         je verplicht om de volgende voorzorgsmaatregelen te treffen:


                         a. Brandbare materialen plaats je meer dan vijf meter van de


                            werkplek.


                            Is dat niet mogelijk? Dan dek je deze af met branddekens.


                         b. Zijn er gasslangen aanwezig? Dan:


                            - Voldoen deze aan NEN 5654.


                            - Zijn deze niet ouder dan twee jaar.


                            - Zijn deze voorzien van goede slangklemmen.


                         c. Op de werkplek zijn altijd:


                            - Twee verzegelde, draagbare blustoestellen aanwezig. Elk


                              met een inhoud van zes kilogram blusmiddel (ABC). Deze


                              toestellen worden tweejaarlijks onderhouden door een


                              erkend onderhoudsbedrijf.


                            - Ten minste twee branddekens aanwezig.


                         d. Tijdens werkonderbrekingen zijn de branders gedoofd. Is


                            er een gasfles aanwezig? Dan is de kraan op de gasfles


                            gesloten tijdens werkonderbrekingen.


                         e. Tot één uur na het beëindigen van de werkzaamheden met


                            open vuur wordt controle uitgeoefend.


                         f. Voer je brandgevaarlijke werkzaamheden uit op het dak?


                            Dan moet je de volgende maatregelen nemen: 


                            - Je verspreidt het brandbare materiaal over het dak (de


                              materialen worden minstens vijf meter van elkaar


                              verwijderd). 


                            - Je plaatst het brandbare materiaal op minstens drie


                              meter afstand van de dakranden en op minstens vijf


                              meter van muren.


                            - Je stapelt brandbare isolatiematerialen niet hoger op


                              dan twee meter. 


                         g. De bitumenketel(s) is/zijn:


                            - Op een afstand van minimaal vijf meter van de gasfles


                              geplaatst; 


                            - Uitgevoerd met een temperatuurbegrenzer die de


                              gastoevoer kan blokkeren.


                            - In een metalen bak geplaatst met een inhoud van


                              minimaal de netto inhoud van de ketel.


                            - Bij plaatsing op het dak vrij van dakbedekking, door 


                              de ketel(s) te plaatsen op onbrandbaar isolatie-


                              materiaal of betontegels.


                         h. Wil je renovatie-, reparatie- of onderhoudswerkzaamheden


                            uitvoeren? Dan moet je de benodigde informatie verzamelen


                            over de brandbaarheid van de constructie, aansluitdetails


                            en opgeslagen producten. Op basis van deze informatie


                            stel je schriftelijk richtlijnen op. Hierin beschrijf je


                            wat de wijze is waarop de werkzaamheden moeten


                            uitgevoerd. De richtlijnen zijn bedoeld voor degene die


                            werkzaamheden uitvoert. Is het niet mogelijk om voldoende


                            voorzorgsmaatregelen tegen brand te treffen? Dan mag je


                            geen gebruik maken van open vuur.


                         i. Zijn er op het dak ventilatoren, koelinstallaties etc.


                            aanwezig? Dan moeten deze tijdens de hierboven beschreven


                            werkzaamheden zijn uitgeschakeld. En ook tot ten minste


                            één uur na het einde van de werkzaamheden.

 • Voorzorgsmaatregelen bij brandgevaarlijke werkzaamheden

  Voer je brandgevaarlijke werkzaamheden uit bij derden met open vuur of met gebruik van hittepunten? Zoals (elektrisch) lassen, snijden, slijpen, (vlam)solderen, verfafbranden, dakdekken, etc? Dan ben je verplicht om de volgende voorzorgsmaatregelen te treffen:


  a)    Brandbare materialen plaats je meer dan 5 meter van de werkplek. Is dat niet mogelijk? Dan dek je deze af met branddekens.


  b)    Zijn er gasslangen aanwezig? Dan:

   • voldoen deze aan NEN 5654.

   • zijn deze niet ouder dan 2 jaar.

   • zijn deze voorzien van goede slangklemmen.
  c)    Op de werkplek zijn altijd voldoende blusmiddelen aanwezig. En deze blusmiddelen moeten ook werken. Je moet voor deze blusmiddelen een onderhoudscontract hebben met een erkend bedrijf. Dit bedrijf moet de blusmiddelen minimaal 1 keer in de 2 jaar controleren en onderhouden. Voor slanghaspels geldt dat de controle en het onderhoud elk jaar moet gebeuren.


  d)    Tijdens werkonderbrekingen zijn de branders gedoofd. Is er een gasfles aanwezig? Dan is de kraan op de gasfles gesloten tijdens werkonderbrekingen.


  e)    Na beëindiging van de werkzaamheden dient de werklocatie aantoonbaar gecontroleerd te zijn op de aanwezigheid van brandende, smeulende en rokende materialen. Deze materialen moeten worden geblust of worden verwijderd. Voer je brandgevaarlijke werkzaamheden uit op het dak?


  f)     Dan moet je de volgende maatregelen nemen:

   • Je verspreidt het brandbare materiaal over het dak (de materialen worden minstens 5 meter van elkaar verwijderd).

   • Je plaatst het brandbare materiaal op minstens 3 meter afstand van de dakranden en op minstens 5 meter van muren.

   • Je stapelt brandbare isolatiematerialen niet hoger op dan 2 meter.
  g)    De bitumenketel(s) is/zijn:

   • op een afstand van minimaal 5 meter van de gasfles geplaatst;

   • uitgevoerd met een temperatuurbegrenzer die de gastoevoer kan blokkeren.

   • in een metalen bak geplaatst met een inhoud van minimaal de netto inhoud van de ketel.

   • bij plaatsing op het dak vrij van dakbedekking, door de ketel(s) te plaatsen op onbrandbaar isolatiemateriaal of betontegels.
  h)    Wil je renovatie-, reparatie- of onderhoudswerkzaamheden uitvoeren? Dan moet je de benodigde informatie verzamelen over de brandbaarheid van de constructie, aansluitdetails en opgeslagen producten. Op basis van deze informatie stel je schriftelijk richtlijnen op. Hierin beschrijf je wat de wijze is waarop de werkzaamheden moeten worden uitgevoerd. De richtlijnen zijn bedoeld voor degene die werkzaamheden uitvoert. Is het niet mogelijk om voldoende voorzorgsmaatregelen tegen brand te treffen? Dan mag je geen brandgevaarlijke werkzaamheden uitvoeren.


  i)      Zijn er op het dak ventilatoren, koelinstallaties etc. aanwezig? Dan moeten deze tijdens de renovatie-, reparatie- of onderhoudswerkzaamheden zijn uitgeschakeld. En ook tot ten minste 1 uur na het einde van de werkzaamheden.


  Heb je je niet of niet voldoende gehouden aan deze voorzorgsmaatregelen? Dan ben je niet verzekerd.


  Kun je aantonen dat de schade niet het gevolg is van het niet of niet voldoende nemen van de voorzorgsmaatregelen. Of kun je aantonen dat de schade hierdoor niet groter is geworden? Dan ben je verzekerd.

 • Werkgeversaansprakelijkheid en Wegam ondergeschikten zonder arbeidsovereenkomst (7:658 lid 4 BW) niet verzekerd*

  * Alleen van toepassing als Bedrijfsaansprakelijkheid voor­ (niet-)ondergeschikten niet is meeverzekerd.

  Anders dan in de voorwaarden ZZP Aansprakelijkheidsverzekering staat, is Werkgeversaansprakelijkheid en Wegam ondergeschikten zonder arbeidsovereenkomst (7:658 lid 4 BW) niet verzekerd.
 • Werkzaamheden

  Ga je de volgende werkzaamheden doen?  • grondwerkzaamheden

  • graafwerkzaamheden

  • heiwerkzaamheden

  • trilwerkzaamheden

  • pulswerkzaamheden of - soortgelijke werkzaamheden


  Dan moet je voorafgaand aan deze werkzaamheden de ligging opvragen van kabels en/of leidingen in en rondom het werkterrein. Je moet dat doen bij het Kadaster / KLIC. Zie www.klic.nl.


  Zijn er kabels en/of leidingen in en rondom het werkterrein aanwezig? Dan moet je deze blootleggen. Je kan ook proefsleuven graven om de precieze ligging en het verloop van de kabels of leidingen te volgen. Je moet de kabels en leidingen duidelijk zichtbaar markeren in en om het werkterrein.


  Als je deze voorzorgsmaatregelen hebt genomen, dan is het eigen risico voor schade aan zaken ondergronds € 500,- per schadeclaim.


  Heb je de voorzorgsmaatregelen niet genomen? Dan is het eigen risico € 2.500,- per schadeclaim voor schade aan zaken ondergronds.


  Niet verzekerd is de aansprakelijkheid:  • door onkruid- en ongediertebestrijding met chemische middelen.

  • voor schade als gevolg van het rooien, kappen of vellen van bomen.

 • Werkzaamheden hoveniers

  Ga je de volgende werkzaamheden doen?  • grondwerkzaamheden

  • graafwerkzaamheden

  • heiwerkzaamheden

  • trilwerkzaamhede

  • pulswerkzaamheden of

  • soortgelijke werkzaamheden


  Dan moet je voorafgaand aan deze werkzaamheden de ligging opvragen van kabels en/of leidingen in en rondom het werkterrein. Je moet dat doen bij het Kadaster / KLIC. Zie www.klic.nl.


  Zijn er kabels en/of leidingen in en rondom het werkterrein aanwezig? Dan moet je deze blootleggen. Je kan ook proefsleuven graven om de precieze ligging en het verloop van de kabels of leidingen te volgen. Je moet de kabels en leidingen duidelijk zichtbaar markeren in en om het werkterrein.


  Als je deze voorzorgsmaatregelen hebt genomen, dan is het eigen risico voor schade aan zaken ondergronds € 500,- per schadeclaim.


  Heb je de voorzorgsmaatregelen niet genomen? Dan is het eigen risico € 2.500,- per schadeclaim voor schade aan zaken ondergronds.


  Niet verzekerd is de aansprakelijkheid:  • door onkruid- en ongediertebestrijding met chemische middelen.

  • voor schade als gevolg van het rooien of kappen van bomen.

 • Werkzaamheden hoveniers

  Ga je de volgende werkzaamheden doen?  • grond-

  • graaf-

  • hei-

  • tril-

  • pulswerkzaamheden of

  • soortgelijke werkzaamheden


  Dan moet je voorafgaand aan deze werkzaamheden de liggingopvragen van kabels en/of leidingen in of nabij het werkterrein. Je moet dat doen bij het Kadaster / KLIC. Zie www.KLIC.nl.

  Zijn er kabels en/of leidingen in of nabij het werkterrein aanwezig? Dan moet je deze blootleggen. Je kunt ook proefsleuven graven om de precieze ligging en het verloop van de kabels of leidingen te volgen. Je moet de kabels en leidingen duidelijk zichtbaar markeren in en om het werkterrein.

  Als je deze voorzorgsmaatregelen hebt genomen dan is het eigen risico voor ondergrondse zaakschade € 500,- per aanspraak.

  Heb je de voorzorgsmaatregelen niet genomen, dan is het eigen risico € 2.500,- voor ondergrondse zaakschade. Niet verzekerd is de aansprakelijkheid door onkruid- en ongediertebestrijding met chemische middelen.

 • Werkzaamheden onroerend goed

  Onder verzekerde werkzaamheden verstaan wij ook:  • licht bouwkundig onderhoud

  • schoonmaakwerkzaamheden

  • huismeesterwerkzaamheden en

  • administratieve werkzaamheden.


  Niet verzekerd is aansprakelijkheid voor schade door en/of in verband met werkzaamheden aan de bestaande fundering, dragende constructies en het dak.


  Ook is aansprakelijkheid voor schade door en/of in verband met brandgevaarlijke werkzaamheden niet verzekerd. Met brandgevaarlijke werkzaamheden bedoelen wij bijvoorbeeld (elektrisch) lassen, snijden, slijpen, (vlam)solderen, verfafbranden, dakdekken, etc.

 • Werkzaamheden onroerend goed

  Onder verzekerde werkzaamheden verstaan wij ook:  • licht bouwkundig onderhoud

  • schoonmaakwerkzaamheden

  • huismeesterwerkzaamheden en - administratieve werkzaamheden.


  Niet verzekerd is aansprakelijkheid voor schade door en/of in verband met werkzaamheden aan de bestaande fundering, dragende constructies en het dak.
  Ook is aansprakelijkheid voor schade door en/of in verband met brandgevaarlijke werkzaamheden niet verzekerd. Met brandgevaarlijke werkzaamheden bedoelen wij bijvoorbeeld (elektrisch) lassen, snijden, slijpen, (vlam)solderen, verfafbranden, dakdekken, etc.

 • Werkzaamheden op of aan daken

  Niet verzekerd is de aansprakelijkheid voor schade door en/of in verband met werkzaamheden op of aan daken, waarbij een dak wordt vervangen of gerepareerd. Het gaat hierbij om aangenomen opdrachten die alleen betrekking hebben op werkzaamheden op of aan daken.