Dit is het risico dat je aansprakelijk wordt gesteld waarbij de schade is veroorzaakt vóór de ingangsdatum van de verzekering. Het inlooprisico is verzekerd op je bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering als: 

  • er sprake is van aansprakelijkheid
  • de schade is ontstaan door handelen of nalaten tot maximaal één jaar voor de ingangsdatum van de verzekering              
  • je bij het afsluiten van Gewoon ZEKUR of Extra ZEKUR niet wist dat er een claim zou komen
  • de schade bekend is geworden ná de ingangsdatum van deze verzekering
  • de schade wordt gemeld tijdens de looptijd van deze verzekering