Bij elk bouwproject kan er wel iets misgaan. Een cv-ketel die uit het woonhuis in aanbouw wordt gestolen of de steiger die je huurt, raakt beschadigd. De aanvullende dekking MKB Bouw en Montage biedt dan uitkomst. Niet alleen voor dit soort schades, maar ook voor schade aan het object dat je aan het bouwen bent. De verzekering is bedoeld voor kleinere bouwprojecten en installatiewerken in de burger- en utiliteitsbouw. De maximale bouwtermijn is 6 maanden. 


Bereken je premie

Zelf makkelijk afsluiten zonder adviseur

Wel verzekerd of niet verzekerd

Je verzekert je voor schade die je niet verwacht. Zo houden we je premie laag en bieden we een eerlijke verzekering voor iedereen. 

Dit is verzekerd

Je bent ook verzekerd:

  • tijdens werkzaamheden aan een bouwproject met een bouwsom van maximaal € 75.000,-
  • voor werken waaraan je al bent begonnen als je deze verzekering afsluit. Dit noemen we het inlooprisico
  • voor beschadiging, verlies en diefstal van spullen die van jou zijn of die je huurt
  • voor schade aan de spullen van je opdrachtgever
  • voor diefstal, verlies en beschadiging van je gereedschappen en hulpmateriaal

Dit is niet verzekerd

Buitenlandse risico’s en opdrachtgevers zijn niet verzekerd. We betalen bijvoorbeeld ook niet:

  • bij schade aan bouwprojecten met een bouwsom van meer dan € 75.000,-
  • bij werkzaamheden aan bestaande fundering en/of dragende constructie
  • bij opdrachten waar geheid moet worden of waar damwanden moeten worden ingebracht
  • als er bemaling moet plaatsvinden