Sluit je zorgverzekering af

 • Gewoon ZEKUR Zorg Basis
  Welke basisverzekering wil je?
  Je bent in Nederland verplicht een basisverzekering af te sluiten. De overheid bepaalt welke vergoedingen in deze basisverzekering zitten. Dit is bij elke verzekeraar hetzelfde. Bij ZEKUR kies je uit 2 basisverzekeringen.
  Welk eigen risico wil je?
  Er geldt een wettelijk verplicht eigen risico van € 385,-. Je kan deze verhogen met een vrijwillig extra eigen risico. Je betaalt dan minder premie.
 • Geen aanvullende zorg verzekeringen

  Welke aanvullende verzekering wil je?

  Niet alle zorg wordt vergoed vanuit de basisverzekering. De tandarts en fysiotherapie bijvoorbeeld. Met de aanvullende zorgverzekeringen van ZEKUR krijg je meer of ruimere vergoedingen.
  Losse aanvullende verzekeringen
  Welke aanvullende verzekeringen wil je?
 • Geen ongevallenverzekeringen

  Heb je ook aan een zorg ongevallen- of hulp na een ongeval verzekering gedacht?

  De zorgverzekering vergoedt bij een ongeval de kosten van medische hulp. Er kunnen meer kosten zijn. Bijvoorbeeld doordat je na een ongeval extra kinderopvang nodig hebt of als je blijvend invalide wordt. Je kan kiezen voor de Zorg Ongevallenverzekering en/of de verzekering Hulp na een Ongeval.

 • Kinderen meeverzekeren: Nee
  Wil je kinderen meeverzekeren?
  Tot 18 jaar zijn kinderen gratis meeverzekerd voor de basisverzekering en hoeven zij geen eigen risico te betalen. Ze krijgen dezelfde basisverzekering en dezelfde aanvullende verzekeringen als die van degene die de verzekering aanvraagt. Wil je voor je kinderen een andere basisverzekering of andere aanvullende verzekeringen kiezen, schrijf dan je kinderen bij via Mijn ZEKUR Zorg. Dit kan je doen zodra je jouw verzekeringspolis hebt ontvangen. Voor de aanvullende verzekeringen betaal je voor kinderen tot 18 jaar de volgende premie:
  • ZEKUR Fysio, ZEKUR Tand en ZEKUR Buitenland en Reis: € 2,50 per verzekering per maand.
  • Extra ZEKUR: € 7,50 per maand
  Je vraagt deze verzekering voor jezelf en eventueel jouw minderjarige kind(eren) aan. Wil je jouw partner of een volwassen kind verzekeren? Dan kan hij of zij zelf een eigen verzekering kiezen en aanvragen.

  Voor ZEKUR Ongeval zijn kinderen standaard gratis meeverzekerd tot en met 31 december van het jaar dat zij 18 worden. De ZEKUR Ongeval verzekering voor het kind stopt dan automatisch. Je krijgt hiervan geen bericht. Hij of zij kan deze dan zelf aanvragen bij de ZEKUR Zorgverzekering.
  Hoeveel kinderen wil je verzekeren?
  minus
  plus
  Hoeveel kinderen wil je verzekeren? is een verplicht veld
 • Hoe heet je?
  Wat is je geslacht?
  Wat is je geboortedatum?
  Wat is je burgerservicenummer?
  Dit nummer vind je o.a. op je identiteitsbewijs, rijbewijs en verzekeringsbewijs. We gebruiken je burgerservicenummer (BSN) om te controleren of je in aanmerking komt voor een zorgverzekering.
 • Het 1e kind
  Voornaam is een verplicht veld
  Waarde mag maximaal 255 tekens lang zijn
  Geslacht
  Burgerservicenummer
  Dit nummer ontvang je bij aangifte van je kind bij de gemeente. Het burgerservicenummer staat ook op het identiteitsbewijs van je kind.
 • Waar woon je?
  Woon je in het buitenland? Gebruik dan het inschrijfformulier om je aan te melden.
  Wat is je e-mailadres?
  Je ontvangt alle correspondentie op dit mailadres. Zo help je de kosten en premie laag te houden en om papier te besparen.
  Wat is je telefoonnummer?
  Als er iets is, kunnen we je op dit nummer bereiken.
 • Wat is je rekeningnummer?
  Betaalwijze

  Met deze aanvraag machtig je ons voor automatisch incasso van de maandelijkse premie, het eigen risico en de eigen bijdrage. Je betaalt bij ons altijd per maand via een automatisch incasso. Dit helpt de kosten en de premie voor jouw zorgverzekering zo laag mogelijk te houden.

  De incassant van de ZEKUR Ongeval verzekering is een andere dan die van jouw ZEKUR Zorgverzekering. De afschrijving wordt gedaan door Your Benefits Assuradeuren B.V.
 • Wat is je huidige verzekeringssituatie?
  Huidige verzekeringssituatie
 • Wanneer wil je de verzekering in laten gaan?
 • Waar ben je nu verzekerd?
  Verzekeraar
  Heb je de Nederlandse nationaliteit?
  We vragen je binnenkort om een kopie van je verblijfsdocument of een kopie van je paspoort of je Europese identiteitskaart.
  Ontvang je inkomsten uit het buitenland?
 • Heeft een verzekeraar ooit jouw verzekering opgezegd of ben je betrokken geweest bij verzekeringsfraude?
  Is jou of je medeverzekerde(n) ooit een verzekering geweigerd, opgezegd of onder beperkende voorwaarden gesteld? Of ben jij of je medeverzekerde(n) in de afgelopen 8 jaar betrokken geweest bij verzekeringsfraude of opzettelijke misleiding van een financiële instelling?
  Geef hieronder aan waarom de verzekering is beëindigd of opgezegd.
  Heb je een strafrechtelijk verleden?
  Ben jij in de afgelopen 8 jaar als verdachte in aanraking geweest met politie en/of justitie of veroordeeld in verband met:

  • Onrechtmatig verkregen voordeel zoals diefstal, inbraak, verduistering, heling, bedrog, oplichting, valsheid in geschrifte of pogingen daartoe.
  • Onrechtmatige benadeling van anderen zoals vernieling, beschadiging, mishandeling, brandstichting, afpersing, een misdrijf gericht tegen de persoonlijke vrijheid of tegen het leven of pogingen daartoe.
  • Verkeersmisdrijven, verboden drugs- of wapenbezit of overtreding van de wet economische delicten?
  Geef een toelichting op je strafrechtelijk verleden.
  Heb je meer dan 3 keer geclaimd op je reisverzekering?
  Heb je in de afgelopen 5 jaar meer dan 3 schades geclaimd op een reisverzekering?
 • Controleer hieronder jouw gegevens
  Basisverzekering
  Aanvullende zorgverzekering
  Ongevallen­verzekering
  Geen ongevallenverzekeringen
  Kind meeverzekeren
  Jouw gegevens
  Gegevens kinderen
  Het 1e kind
  Contactgegevens
  Betaalgegevens
  Verzekeringssituatie
  Maak een keuze
  --- Maak een keuze ---
  Ingangsdatum
 • Je hebt al je gegevens ingevuld en kan nu je verzekering aanvragen. Je bent dan nog niet verzekerd. De volgende werkdag ontvang je van ons een mail of we jou kunnen verzekeren. Is jouw aanvraag geaccepteerd, dan krijg je jouw polis gelijk toegestuurd.

  Je hebt 14 dagen bedenktijd om je aanvraag te annuleren.

  Ik heb alle gegevens naar waarheid ingevuld en geen informatie achterwege gelaten.
  Ik ga akkoord met de polisvoorwaarden.
  Ik ga akkoord dat ik de polis en overige correspondentie via digitale weg ontvang.
  Ik heb kennis genomen van de verzekeringskaart en de dienstenwijzer.
 • Zo is jouw premie opgebouwd
  Basisverzekering
  Gewoon ZEKUR Zorg Basis
  € 147,30
  Korting bij eigen risico van € 385,-
  € 0,00
  Totaal
  Premie per maand
  € 147,30
  Assurantiebelasting
  € 0,00
  Provisie
  € 2,87
  Het totaal bedrag is inclusief assurantiebelasting. Dit is een belasting die je betaalt over de premie en kosten van je verzekering. ZEKUR ontvangt voor zijn dienstverlening een vergoeding vanuit aanbieders waar wij je verzekering onderbrengen. Deze vergoedingen zijn als provisie opgenomen in de totale premie die je maandelijks betaald.