Anticonceptiemiddelen zijn middelen om een zwangerschap te voorkomen. Als je 21 jaar of ouder bent, krijg je bij ZEKUR een vergoeding voor anticonceptie uit de aanvullende verzekering Extra ZEKUR Zorg. Hieronder vallen bijvoorbeeld de anticonceptiepil, een anticonceptief staafje, spiraaltje, ring of pessarium. Er is geen vergoeding voor anticonceptie vanuit de basisverzekering behalve er sprake is van bloedarmoede en je deze middelen gebruikt voor de behandeling van endometriose of menorragie.

De vergoeding die je krijgt hangt af van de basisverzekering je hebt en de apotheek waar je je anticonceptiemiddel haalt.

De vergoeding voor het plaatsen of verwijderen van een spiraaltje of implanonstaafje hangt af van door wie je dit laat doen. De kosten van het plaatsen of verwijderen door een gynaecoloog vallen onder het eigen risico als je 18 jaar of ouder bent. Je betaalt dan een deel van de kosten zelf als je eigen risico nog niet verbruikt is. Als dit door een huisarts wordt gedaan of een verloskundige met wie wij een contract hebben, dan vallen deze kosten niet onder het eigen risico.

Let op: Met ingang van 1 januari 2023 wijzen wij het hormoonspiraal Levosert aan als voorkeursmiddel. 

In 2024 is Gewoon ZEKUR Zorg geen budgetpolis meer. Vanaf 2024 heet deze basisverzekering daarom Gewoon ZEKUR Zorg Basis. Als je voor 2023 een vergoeding bekijkt, staat er de naam Gewoon ZEKUR Zorg Basis. Dit moet natuurlijk Gewoon ZEKUR Zorg zijn. We kunnen dit helaas niet veranderen. De informatie die je dan bekijkt, gaat dus over Gewoon ZEKUR Zorg.

Meer vergoedingen speciaal voor vrouwen

Bekijk ook de andere vergoedingen.