Audiologische hulp is het voorkomen, opsporen, onderzoeken en behandelen van allerlei problemen met het gehoor. Hieronder vallen onder andere advies over een geschikt hoorhulpmiddel en voorlichting over het gebruik hiervan, maar ook hulp aan kinderen met spraak- en taalstoornissen. 
Voor de kosten van een hoortoestel of andere hoorhulpmiddelen zijn er andere vergoedingen.

In 2024 is Gewoon ZEKUR Zorg geen budgetpolis meer. Vanaf 2024 heet deze basisverzekering daarom Gewoon ZEKUR Zorg Basis. Als je voor 2023 een vergoeding bekijkt, staat er de naam Gewoon ZEKUR Zorg Basis. Dit moet natuurlijk Gewoon ZEKUR Zorg zijn. We kunnen dit helaas niet veranderen. De informatie die je dan bekijkt, gaat dus over Gewoon ZEKUR Zorg.

Bekijk ook

Hoortoestellen

Andere hoorhulpmiddelen

Download de ZEKUR Zorg App

Google play store imageGoogle play store image App store imageApp store image