Intro vergoeding audiologische zorg

Audiologische hulp is het voorkomen, opsporen, onderzoeken en behandelen van allerlei problemen met het gehoor. Hieronder vallen onder andere advies over een geschikt hoorhulpmiddel en voorlichting over het gebruik hiervan, maar ook hulp aan kinderen met spraak- en taalstoornissen. 
Voor de kosten van een hoortoestel of andere hoorhulpmiddelen zijn er andere vergoedingen.