Een hoortoestel of gehoorapparaat is een hulpmiddel om het gehoor te verbeteren. Je kunt een vergoeding krijgen als je gehoorverlies minimaal 35dB is. De audicien kijkt welk gehoorapparaat je nodig hebt. 

Er geldt een eigen bijdrage voor hoortoestellen en tinnitusmaskeerders die je vergoed krijgt uit de basisverzekering. De aanvullende verzekering Extra ZEKUR heeft een budget voor hulpmiddelen. 
Je kan jouw budget voor hulpmiddelen gebruiken om deze eigen bijdrage vergoed krijgen. Ook kan je jouw budget voor hulpmiddelen ook gebruiken voor batterijen die bij jouw hoortoestel horen.