Je wilt natuurlijk weten bij welke ziekenhuizen je terecht kan. Dit hangt af van de basisverzekering die je hebt gekozen. En je wilt liever niet bijbetalen. Bekijk daarom goed hoe je verzekerd bent en naar welk ziekenhuis je toe kan gaan bij planbare zorg. Voor spoedeisende zorg en bevalling kan je altijd naar elk ziekenhuis.


Gewoon ZEKUR Zorg Plus

Met Gewoon ZEKUR Zorg Plus mag je altijd zelf je ziekenhuis kiezen. Je krijgt maximaal het marktconforme tarief vergoed. Soms moet je je zorgkosten of een deel van je zorgkosten zelf betalen, zoals bijvoorbeeld het eigen risico.

Gewoon ZEKUR Zorg Basis

De basisverzekering Gewoon ZEKUR Zorg Basis is geen budgetpolis meer. Het is een naturapolis. Voor zorg op afspraak, planbare zorg, maken we afspraken met ziekenhuizen en zorgverleners. De zorgkosten worden dan 100% vergoed. We streven er naar om in 2024 met álle ziekenhuizen in Nederland een contract af te sluiten. Zo kan je altijd naar een ziekenhuis bij jou in de buurt. Voor spoedeisende zorg en bevalling kan je natuurlijk sowieso altijd overal terecht. 

Als je wordt doorverwezen krijg je in elk ziekenhuis in Nederland een volledige vergoeding

Word je door een medisch specialist van een gecontracteerd ziekenhuis doorverwezen, dan kan je naar elk ziekenhuis in Nederland en ontvang je volledige vergoeding. Ook als deze niet is gecontracteerd. Een verwijzing van de huisarts, is geen verwijzing van een medisch specialist. Ga dan naar een gecontracteerd ziekenhuis of gecontracteerde kliniek. We streven er naar in 2024 met alle ziekenhuizen in Nederland ook voor planbare zorg met alle ziekenhuizen afspraken te maken. 

Dit moet je zelf betalen

Soms moet je je zorgkosten of een deel van je zorgkosten zelf betalen, zoals bijvoorbeeld het eigen risico of een eigen bijdrage. 

 

Goed om te weten

Voor bepaalde aandoeningen is geen contract. Of dit zo is en voor welke aandoening dit geldt, vind je in de Zorgvinder. Hier vind je een overzicht van alle zorgverleners.

Soms is een ziekenhuis deels gecontracteerd. Dit betekent dat het ziekenhuis niet is gecontracteerd, behalve voor een afgesproken behandeling. Dit staat er dan extra bij vermeld. Raadpleeg de Zorgvinder daarom goed. 

Veelgestelde vragen ziekenhuizen

 • Bemiddelen jullie in het ziekenhuis waar ik op de wachtlijst sta?

  Wij hebben met de ziekenhuizen afgesproken dat zij zich houden aan de Treeknormen. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden. Als je de wachttijd te lang vindt, neem dan contact op met onze afdeling Zorgadvies.

 • Bij welke ziekenhuizen kan ik terecht met Gewoon ZEKUR Zorg Basis?

  Voor spoedeisende zorg en bevalling kan je overal terecht en krijg je 100% vergoeding van de zorgkosten. Ga je voor planbare zorg naar een door ons gecontracteerd ziekenhuis, dan wordt 100% vergoed. We streven er naar om in 2024 met álle ziekenhuizen in Nederland een contract af te sluiten. Zo kan je altijd naar een ziekenhuis bij jou in de buurt. 

 • Bij welke ziekenhuizen kan ik terecht met Gewoon ZEKUR Zorg Plus?

  Je kiest zelf je arts, specialist of ziekenhuis. De zorgverlener hoeft geen contract met ZEKUR te hebben. Kijk in de Zorgvinder als je niet weet welke zorgverlener je moet kiezen.

 • Kan ik ook terecht bij een ziekenhuis waar ZEKUR geen contract mee heeft gesloten?

  Dat kan. Als je Gewoon ZEKUR Zorg Basis hebt, betaal je dan wel een deel van de kosten zelf. Je krijgt voor je behandeling namelijk maximaal 80% van het gemiddelde gecontracteerde tarief vergoed. De overige kosten betaal je zelf. Houd daarnaast ook altijd rekening met je (vrijwillig) eigen risico of eigen bijdrage. We streven er naar om in 2024 met álle ziekenhuizen in Nederland een contract af te sluiten. Zo kan je altijd naar een ziekenhuis bij jou in de buurt. 


  Als je Gewoon ZEKUR Zorg Plus hebt, dan hoeft het ziekenhuis geen contract met ZEKUR te hebben en geldt er 100% vergoeding van het martkconforme tarief.  

 • Kan ik voor spoedeisende hulp of een bevalling wel terecht bij alle ziekenhuizen?

  Of je nu Gewoon ZEKUR Zorg Basis hebt of Gewoon ZEKUR Zorg Plus: voor spoedeisende hulp en bevallingen kun je altijd terecht bij elk ziekenhuis in Nederland.

 • Wat is een te lange wachttijd?

  In geval van spoedeisende zorg moet de noodzakelijke hulp zo spoedig mogelijk, meestal binnen enkele uren, worden verleend. 
  Met onze zorgverleners hebben we afgesproken hoe lang je maximaal mag wachten voor een behandeling. Deze afspraken zijn gemaakt conform de Treeknormen. Als je niet binnen deze normen wordt geholpen, spreken we van een te lange wachttijd. Als je vindt dat je te lang moet wachten, neem dan contact op met onze afdeling Zorgadvies.  

  De maximaal aanvaardbare wachttijden volgens de Treeknormen is: 

  Geneesmiddelen: 
  Binnen 1 werkdag kan je je geneesmiddelen ophalen bij je apotheek. 


  Huisarts:
  Je kan in 80% van de gevallen binnen 2 werkdagen terecht bij je huisarts. De maximale wachttijd is 3 werkdagen. Voor spoedeisende hulp kan je direct terecht.


  Paramedisch hulpverlener (bijvoorbeeld fysiotherapeut of logopedist): 
  Binnen 1 week. 


  Eerste gesprek ziekenhuis:
  Je kan in 80% van de gevallen binnen 3 weken terecht in het ziekenhuis voor een eerste gesprek. De maximale wachttijd is 4 weken. Voor spoedeisende hulp kan je direct terecht.


  Diagnose of indicatie: 
  In 80% van de gevallen heb je binnen 3 weken toegang tot zorgverlening om tot een indicatie of diagnose te komen. Denk bijvoorbeeld aan het starten van een medisch onderzoek. De maximale wachttijd is 4 weken.

  Mondzorg (bijvoorbeeld tandarts of orthodontist): 
  Binnen 3 weken voor een eerste gesprek en een behandeling. Bij spoedeisende mondzorg word je binnen 1 uur geholpen. 


  Polikliniek: 
  In 80% van de gevallen kan je binnen 4 weken terecht in het ziekenhuis voor een behandeling op de polikliniek waarvoor geen opname in het ziekenhuis nodig is. De maximale wachttijd is 6 weken. 


  Opname ziekenhuis:
  In 80% van de gevallen kan je binnen 5 weken terecht in het ziekenhuis voor een behandeling waarvoor een opname in het ziekenhuis nodig is. De maximale wachttijd is 7 weken.


  Geestelijke gezondheidszorg (GGZ):
  Maximale wachttijd bij aanmelding: 4 weken.
  Maximale wachttijd tussen aanmelding en beoordeling: 4 weken.
  Maximale wachttijd tussen beoordeling en ambulante behandeling: 6 weken.
  Maximale wachttijd tussen beoordeling en intramurale behandeling: 7 weken.


  Verpleging en verzorging
  Maximale wachttijd voor thuiszorg: 6 weken.


  Wijkverpleging:
  Heb je een indicatie voor wijkverpleegkundige zorg, dan kan je hier 7 dagen per week, 24 uur per dag een beroep op doen. Deze indicatie wordt afgegeven door een wijkverpleegkundige bij je in de buurt. Samen met de wijkverpleegkundige bespreek je welke zorg je wanneer nodig hebt. Deze afspraken worden vastgelegd in je zorgplan. De wijkverpleegkundige zorgt ervoor dat je op de afgesproken tijden zorg ontvangt. De wijkverpleegkundige is 24 uur per dag bereikbaar in het geval je onverwacht extra zorg nodig hebt.

 • Wat is spoedeisende zorg?
  Dit is direct noodzakelijke zorg, dus zorg die niet uit te stellen is.
 • Wat is topklinische zorg?
  Onder topklinische zorg vallen vormen van zorg die alleen mogelijk zijn in ziekenhuizen met een speciale vergunning. Dat hoeven niet altijd academische ziekenhuizen te zijn. Meestal gaat het om vrij dure behandelingen waarvoor geavanceerde apparatuur, bijzondere voorzieningen of specifieke deskundigheid nodig is.
 • Wat is topreferente zorg?
  Dit is zeer specialistische zorg voor patiënten die zeldzame, moeilijk te diagnosticeren en/of moeilijk te behandelen aandoeningen hebben. Deze patiënten waren al onder behandeling van een specialist in een ander ziekenhuis. Bovendien hebben ze al het nodige aan onderzoek en behandeling achter de rug zonder dat hun probleem is opgelost.

  Het komt regelmatig voor dat deze patiënten meerdere aandoeningen tegelijk hebben die al dan niet met elkaar samenhangen. Welke therapie in hun geval effectief is, is dan ook niet op voorhand te zeggen. Het academisch ziekenhuis is voor deze patiënten de laatste toevlucht.


  Topreferente zorg is volgens de wet een kerntaak van de academische ziekenhuizen. Minder dan de helft van alle patiënten in deze ziekenhuizen komt voor topreferente zorg. Omdat de diagnostiek vaak een kwestie van zoeken is, en de behandeling vaak een kwestie van proberen, leggen zij een veel groter beslag op de voorzieningen van het ziekenhuis dan andere patiënten. Omdat er voor deze patiënten buiten het academisch ziekenhuis geen mogelijkheden zijn, krijgen zij voorrang boven de basiszorgpatiënten die eventueel ook ergens anders terechtkunnen.

 • Wat kan ik doen als ik op dit moment onder behandeling ben bij een niet-gecontracteerd ziekenhuis of ik al een afspraak heb staan?

  Neem dan contact met ons op via chat of bel onze klantenservice van ZEKUR Zorg.