Het kan zijn dat je een deel van je zorgkosten zelf moet betalen. Voor sommige kosten kan er sprake zijn van een maximale vergoeding, een eigen bijdrage en/of een eigen risico. Bij het bepalen van de vergoeding, wordt deze volgorde gebruikt:

 1. Als er een maximale vergoeding geld, wordt eerst het niet verzekerde deel van het gedeclareerde bedrag afgetrokken. 
 2. Daarna wordt bij Gewoon ZEKUR Zorg Basis gekeken of er gebruik is gemaakt van een niet-gecontracteerde zorgverlener. Als er een deel niet wordt vergoed, dan wordt dit deel afgetrokken. Bij Gewoon ZEKUR Zorg Plus wordt gekeken of het bedrag wat in rekening is gebracht marktconform is. Als het een buitensporig hoog bedrag is, wordt er een deel afgetrokken. Gaat het bij Gewoon ZEKUR Zorg Plus om kosten voor GGZ of wijkverpleging? Dan wordt er gekeken of er gebruik is gemaakt van een niet-gecontracteerde zorgverlener. Bij een niet-gecontracteerde zorgverlener wordt 90% van het gemiddeld gecontracteerd tarief vergoed. 
 3. Dan wordt een eventuele eigen bijdrage ingehouden. 
 4. Daarna wordt het eigen risico in mindering gebracht. Eerst het verplichte eigen risico en dan het vrijwillige extra eigen risico.


Bekijk de voorwaarden om te zien of je zelf zorgkosten moet betalen. Of neem contact met ons op.

Eigen bijdrage

De eigen bijdrage wordt door de overheid bepaald. Het betekent dat je een deel van de kosten zelf betaalt. Bijvoorbeeld voor bepaalde geneesmiddelen of hulpmiddelen. Dit staat los van het eigen risico. Voor een aantal eigen bijdragen is een vergoeding opgenomen in de aanvullende verzekering Extra ZEKUR. Zoals de eigen bijdrage voor kraamzorg van € 5,10 per uur en de eigen bijdragen voor bevalling in het ziekenhuis zonder medische noodzaak van € 531,07 voor moeder en kind samen. 

Bekijk de vergoedingen

Eigen risico

Vanaf 18 jaar heeft iedereen een eigen risico. Dit is wettelijk verplicht en wordt door de overheid bepaald. Het verplicht eigen risico voor 2024 is € 385,-. Als je denkt niet veel gebruik te maken van zorg, dan kan je je eigen risico verhogen. Je ontvangt dan een korting op de premie. 

Lees meer over het eigen risico.

Medische kosten of schade veroorzaakt door een ander

Je hebt medische kosten gemaakt of schade waarvoor iemand anders aansprakelijk is. Geef dit zo snel mogelijk aan ons door. Dan kunnen we jouw kosten en de kosten die we vergoeden, terugvragen bij de tegenpartij.  

Schade melden op je Reis- of Annuleringsverzekering van je ZEKUR Zorgverzekering

Gebruik het schadeformulier als je een reisschade wilt melden of de kosten van het annuleren van je reis wilt declareren op de reis- of annuleringsverzekering van je ZEKUR Zorgverzekering. Je kan dit niet in Mijn ZEKUR Zorg declareren.

Alarmcentrale
Heb je hulp nodig tijdens je vakantie dan is de Univé Alarmcentrale 24 uur per dag bereikbaar op +31 (0)592 34 81 12. Vertel dat je de Reis- of Annuleringsverzekering van ZEKUR Zorg hebt. 

Maak je ter plekke extra kosten door een ziekenhuisopname, een overlijdensgeval, pech onderweg of eerdere terugkeer naar huis, dan ben je verplicht vooraf contact op te nemen met de Alarmcentrale.

Veelgestelde vragen over zorgkosten

 • Ik heb moeite om mijn zorgkosten te betalen. Wat moet ik doen?
  Als je moeite hebt om de rekening van je zorgkosten te betalen, dan kan je in bepaalde situaties een betalingsregeling afsluiten. Je betaalt dan geen rente en administratiekosten en je krijgt geen BKR-registratie. Lees meer over het aanvragen van een betalingsregeling
 • Mijn behandeling is verspreid over 2 jaren. Wat betekent dat voor mijn eigen risico?

  Voor de meeste zorg geldt het eigen risico van het jaar waarin jouw behandeling plaatsvindt. Je betaalt per behandeling. Als je in 2023 een behandeling hebt gehad, betaal je het eigen risico van 2023.

  Ziekenhuizen rekenen nooit losse behandelingen af. Zij verzamelen meerdere behandelingen in een pakketje (DBC). Een DBC eindigt als jouw behandeling klaar is of na maximaal 120 dagen. Met het verrekenen van het eigen risico kijken we naar de startdatum van de DBC. Duurt jouw behandeling langer dan 120 dagen, dan start er een vervolg-DBC. Is de startdatum van de vervolg-DBC in een nieuw jaar, dan betaal je ook in het nieuwe jaar weer het eigen risico.

  Je kunt bij je zorgverlener navragen wanneer een vervolg-DBC wordt gestart.

  Voorbeeld 1
  In december 2023 ga je naar een medisch specialist. Op dat moment start de DBC. In januari 2024 ben je geopereerd. Deze kosten vallen onder het eigen risico van 2023 eigen risico.

  Voorbeeld 2
  In september 2023 heb je een operatie gehad. In januari 2024 moet je terug naar het ziekenhuis voor een nacontrole. Jouw specialist start een nieuwe DBC, want er zitten meer dan 120 dagen tussen. Je betaalt het eigen risico van 2023 voor jouw operatie. Voor de nacontrole betaal je het eigen risico van 2024.

 • Waarom moet ik nu mijn eigen risico betalen over een behandeling die ik vorig jaar heb gehad?

  We kijken naar het kalenderjaar waarin je behandeling is gestart. Dit betekent dat als je behandeling start in 2023, dan geldt voor deze behandeling je eigen risico van 2023. Als de behandeling eindigt in 2024, ontvang je pas in 2024 de factuur voor het eigen risico van 2023 van deze behandeling.

 • Wanneer kan ik geen betalingsregeling afsluiten?

  • Als wij je openstaande rekening aan een incassobureau hebben overgedragen. Neem in dit geval contact op met het incassobureau en vraag daar naar de mogelijkheden.

  • Als je bent aangemeld bij schuldhulpverlening. Deze kan samen met jou kijken naar een oplossing.

  • Als je 6 maanden of langer je zorgpremie niet hebt betaald en aangemeld bent bij het CAK.

  • Als je al 4 betalingsregelingen hebt. Neem dan contact met ons op. 

  • Als je een schuldsaneringsovereenkomst hebt. Je kan dan alleen een betalingsregeling afsluiten voor het eigen risico en de eigen bijdrage

 • Wat is een dbc?

  Nederlandse ziekenhuizen, GGZ zorgverleners en verzekeraars declareren en betalen via de diagnose-behandelcombinaties (dbc’s). In een dbc worden de kosten voor het hele behandeltraject die bij een diagnose horen, samengevoegd en in één keer in rekening gebracht.


  De eerste keer dat je voor een behandeling naar een zorgverlener gaat, wordt een dbc geopend. Een dbc eindigt als de behandeling klaar is of na bepaald aantal dagen dat door de NZa is bepaald. Voor de meeste ziekenhuiszorg is dit 120 dagen, voor operaties 42 dagen en voor geestelijke gezondheidszorg 365 dagen. Het ziekenhuis of de GGZ zorgverlener stuurt de rekening naar de zorgverzekeraar of direct naar de patiënt (als er geen contract is met de verzekeraar).


  Duurt de behandeling langer, dan wordt een vervolg-dbc geopend. Het jaar waarin een dbc start, bepaalt welk eigen risico van welk jaar van toepassing is op de dbc. Het kan zijn dat je door een vervolg-dbc twee keer  eigen risico moet betalen. Dit kan gebeuren als de vervolg-dbc in een ander kalenderjaar start dan de eerste behandeling en er nog eigen risico openstaat. Je zorgverlener weet of en wanneer er een vervolg-dbc geopend wordt geopend. Vraag dit bij je zorgverlener na.

Download de ZEKUR Zorg App

download appstore.png   download google play.png