Eigen risico

Het verplichte eigen risico

Voor 2020 is het verplichte eigen risico € 385,-. Dit geldt alleen voor zorg vanuit de basisverzekering. De eerste € 385,- betaal je zelf. Sommige kosten vallen buiten je verplicht eigen risico. Je hoeft dan niets te betalen. Bijvoorbeeld de kosten voor huisarts (excl. laboratoriumkosten), voorkeursgeneesmiddelen, gebruik van hulpmiddelen in bruikleen of kosten die verband houden met verloskundige zorg en kraamzorg.

Voor kosten die indirect met verloskundige zorg en kraamzorg samenhangen, geldt het eigen risico wel. Bijvoorbeeld geneesmiddelen, prenatale diagnostiek en ambulancevervoer.

Voor zorg vanuit je aanvullende verzekering betaal je geen eigen risico.

Naast het eigen risico kan er ook sprake zijn van een maximale vergoeding of een eigen bijdrage.

Lees meer over het zelf betalen van zorgkosten.

Eigen risico verhogen

Als je denkt niet veel gebruik te maken van zorg, dan kun je het eigen risico verhogen. Je ontvangt dan een korting op de premie. Hoe hoger je eigen risico, hoe lager je premie.

Kies je voor € 100,- extra eigen risico, dan ontvang je een korting van € 4,- per maand. Je totale eigen risico is dan € 485,-.
Kies je voor € 500,- extra eigen risico, dan ontvang je een korting van € 15,- per maand. Je totale eigen risico is dan € 885,-.

Uitzonderingen op het eigen risico

Voor de volgende zorg betaal je geen eigen risico: 

 • Behandelingen door je huisarts. Dit geldt niet voor laboratoriumonderzoek dat een zorgverlener uitvoert op verzoek van je huisarts en dat apart in rekening wordt gebracht.
 • Voorkeursgeneesmiddelen (preferente geneesmiddelen) en drinkvoedingen die opgenomen zijn in het Reglement farmaceutische zorg. Dit zijn medicijnen waarvan alleen deze goedkopere variant wordt vergoed. Je krijgt dan een medicijn met dezelfde werkzame stof. Overige geneesmiddelen en de dienstverlening van de apotheek vallen wel onder het eigen risico.
 • de anticonceptiepil als je jonger bent dan 21 jaar en als je de anticonceptiepil bij de Pil Express bestelt. Deze vrijstelling geldt niet als je Gewoon ZEKUR Zorg Vrij hebt afgesloten. De vrijstelling geldt ook niet voor de dienstverlening van de apotheek.
 • Verloskundige zorg en kraamzorg. De kosten die hier indirect mee samenhangen, tellen wel mee voor het eigen risico. Zoals geneesmiddelen (met uitzondering van voorkeursgeneesmiddelen), bloedonderzoek, prenatale diagnostiek (onderzoeken tijdens de zwangerschap in een centrum voor klinische genetica) of ziekenvervoer.
 • ketenzorg
 • hulpmiddelen die je in bruikleen hebt
 • verpleging en verzorging
 • vervoer van een donor
 • nacontroles van een nier- of leverdonor
 • stoppen-met-roken-programma
 • eventuele eigen bijdragen en eigen betalingen

Voor kinderen tot 18 jaar geldt het eigen risico niet. Het geldt ook niet voor zorg uit je aanvullende verzekering.

Lees de volledige omschrijvingen in artikel 7.2 en 8.2 van de verzekeringsvoorwaarden van Gewoon ZEKUR Zorg en Gewoon ZEKUR Zorg Vrij.

Zo betaal je je eigen risico

Als de zorgverlener rechtsreeks bij ons declareert, betalen we het volledige bedrag van de nota aan de zorgverlener. We schieten het eigen risico dan voor. Hiervoor krijg je van ons een rekening. Als je de nota zelf ontvangt en declareert, houden we het eigen risico in op de uitbetaling. Bekijk in Mijn ZEKUR Zorg hoeveel eigen risico je nog hebt.

Je verplicht eigen risico gespreid betalen

Als je het komende jaar verwacht jouw eigen risico te gaan gebruiken en je wilt het bedrag niet in één keer betalen, dan kun je bij ons je verplicht eigen risico in 10 termijnen betalen. Je betaalt dan 10 maanden een vast bedrag per maand. Heb je aan het eind van het jaar teveel betaald, dan ontvang je dit bedrag in het eerste kwartaal van het volgende jaar automatisch terug. Deze betaalregeling geldt niet voor het vrijwillig extra eigen risico.

Lees meer over het gespreid betalen van jouw verplicht eigen risico.