Het verplichte eigen risico

Voor 2024 is het verplichte eigen risico € 385,-. Dit geldt alleen voor zorg vanuit de basisverzekering. De eerste € 385,- betaal je zelf. Sommige kosten vallen buiten je verplicht eigen risico. Je hoeft dan niets te betalen. Bijvoorbeeld de kosten voor huisarts (excl. laboratoriumkosten), voorkeursgeneesmiddelen, gebruik van hulpmiddelen in bruikleen of kosten die verband houden met verloskundige zorg en kraamzorg.

Voor kosten die indirect met verloskundige zorg en kraamzorg samenhangen, geldt het eigen risico wel. Bijvoorbeeld geneesmiddelen, prenatale diagnostiek en ambulancevervoer.

Voor zorg vanuit je aanvullende verzekering betaal je geen eigen risico.

Naast het eigen risico kan er ook sprake zijn van een maximale vergoeding of een eigen bijdrage.

Lees meer over het zelf betalen van zorgkosten.

Eigen risico verhogen

Als je denkt niet veel gebruik te maken van zorg, dan kan je het eigen risico verhogen. Je ontvangt dan een korting op de premie. Hoe hoger je eigen risico, hoe lager je premie.

 • Kies je voor € 100,- extra eigen risico, dan ontvang je een korting van € 4,- per maand. Je totale eigen risico is dan € 485,-
 • Kies je voor € 500,- extra eigen risico, dan ontvang je een korting van € 15,- per maand. Je totale eigen risico is dan € 885,-

Deze kortingen gelden voor Gewoon ZEKUR Zorg Basis en Gewoon ZEKUR Zorg Plus. 

Uitzonderingen op het eigen risico

Voor de volgende zorg betaal je geen eigen risico: 

 • Behandelingen door je huisarts. Dit geldt niet voor laboratoriumonderzoek dat een zorgverlener uitvoert op verzoek van je huisarts en dat apart in rekening wordt gebracht
 • Voorkeursgeneesmiddelen (preferente geneesmiddelen) en drinkvoedingen die opgenomen zijn in het Reglement farmaceutische zorg. Dit zijn medicijnen waarvan alleen deze goedkopere variant wordt vergoed. Je krijgt dan een medicijn met dezelfde werkzame stof. Overige geneesmiddelen en de dienstverlening van de apotheek vallen wel onder het eigen risico
 • Verloskundige zorg en kraamzorg. De kosten die hier indirect mee samenhangen, tellen wel mee voor het eigen risico. Zoals geneesmiddelen (met uitzondering van voorkeursgeneesmiddelen), bloedonderzoek, prenatale diagnostiek (onderzoeken tijdens de zwangerschap in een centrum voor klinische genetica) of ziekenvervoer
 • Bij een donatie bij leven betaalt de donor geen eigen risico voor de zorgkosten
 • Bij een gecombineerde leefstijlinterventie (GLI) bij een leefstijlcoach die ingeschreven staat in het register van de Beroepsvereniging Leefstijlcoaches Nederland (BLCN)
 • ketenzorg
 • hulpmiddelen die je in bruikleen hebt
 • verpleging en verzorging
 • vervoer van een donor
 • nacontroles van een nier- of leverdonor
 • stoppen-met-roken-programma
 • eventuele eigen bijdragen en eigen betalingen

Voor kinderen tot 18 jaar geldt het eigen risico niet. Het geldt ook niet voor zorg uit je aanvullende verzekering.

Lees de volledige omschrijvingen in artikel 7.2 en 8.2 van de verzekeringsvoorwaarden van Gewoon ZEKUR Zorg Basis en Gewoon ZEKUR Zorg Plus.

Zo betaal je je eigen risico

Als de zorgverlener rechtsreeks bij ons declareert, betalen we het volledige bedrag van de nota aan de zorgverlener. We schieten het eigen risico dan voor. Hiervoor krijg je van ons een rekening. Als je de nota zelf ontvangt en declareert, houden we het eigen risico in op de uitbetaling. Bekijk in Mijn ZEKUR Zorg of de ZEKUR Zorg App hoeveel eigen risico je nog hebt.

Je verplicht eigen risico gespreid betalen

Als je het komende jaar verwacht jouw eigen risico te gaan gebruiken en je wilt het bedrag niet in één keer betalen, dan kun je bij ons je verplicht eigen risico in 10 termijnen betalen. Je betaalt dan 10 maanden een vast bedrag per maand. Heb je aan het eind van het jaar teveel betaald, dan ontvang je dit bedrag in het eerste kwartaal van het volgende jaar automatisch terug. Deze betaalregeling geldt niet voor het vrijwillig extra eigen risico.

Lees meer over het gespreid betalen van jouw verplicht eigen risico.

Veelgestelde vragen over het eigen risico

 • Ik heb mijn eindafrekening ontvangen en daarna nog een zorgkostenfactuur voor het eigen risico gekregen. Hoe kan dat?

  Dit kan inderdaad gebeuren. We leggen uit hoe dit kan: een zorgverlener heeft 90 dagen om zorgkosten te declareren. Soms komen deze kosten bij ons binnen nadat je de eindafrekening hebt ontvangen. De kosten zijn dan niet meegenomen in de eindafrekening. Daarom ontvang je alsnog een zorgkostenfactuur voor jouw eigen risico.

 • Mijn behandeling is verspreid over 2 jaren. Wat betekent dat voor mijn eigen risico?

  Voor de meeste zorg geldt het eigen risico van het jaar waarin jouw behandeling plaatsvindt. Je betaalt per behandeling. Als je in 2023 een behandeling hebt gehad, betaal je het eigen risico van 2023.

  Ziekenhuizen rekenen nooit losse behandelingen af. Zij verzamelen meerdere behandelingen in een pakketje (DBC). Een DBC eindigt als jouw behandeling klaar is of na maximaal 120 dagen. Met het verrekenen van het eigen risico kijken we naar de startdatum van de DBC. Duurt jouw behandeling langer dan 120 dagen, dan start er een vervolg-DBC. Is de startdatum van de vervolg-DBC in een nieuw jaar, dan betaal je ook in het nieuwe jaar weer het eigen risico.

  Je kunt bij je zorgverlener navragen wanneer een vervolg-DBC wordt gestart.

  Voorbeeld 1
  In december 2023 ga je naar een medisch specialist. Op dat moment start de DBC. In januari 2024 ben je geopereerd. Deze kosten vallen onder het eigen risico van 2023 eigen risico.

  Voorbeeld 2
  In september 2023 heb je een operatie gehad. In januari 2024 moet je terug naar het ziekenhuis voor een nacontrole. Jouw specialist start een nieuwe DBC, want er zitten meer dan 120 dagen tussen. Je betaalt het eigen risico van 2023 voor jouw operatie. Voor de nacontrole betaal je het eigen risico van 2024.

 • Waarom moet ik nu mijn eigen risico betalen over een behandeling die ik vorig jaar heb gehad?

  We kijken naar het kalenderjaar waarin je behandeling is gestart. Dit betekent dat als je behandeling start in 2023, dan geldt voor deze behandeling je eigen risico van 2023. Als de behandeling eindigt in 2024, ontvang je pas in 2024 de factuur voor het eigen risico van 2023 van deze behandeling.

 • Wanneer krijg ik de eindafrekening van gespreid betalen eigen risico over vorig jaar?

  Je ontvangt de eindafrekening eind maart. Je krijgt een mail als je eindafrekening klaarstaat. Je vindt de eindafrekening dan bij Afgehandelde facturen in Mijn ZEKUR Zorg of in de ZEKUR Zorg app.