MKB Bedrijfsschade­verzekering


Als je bedrijf wordt getroffen door brand, waterschade of inbraak dan heb je niet alleen schade aan je inventaris en elektronica. Waarschijnlijk komt je bedrijf deels of helemaal stil te liggen en komt er geen omzet binnen. Maar je vaste lasten lopen wel door, zoals de huur of hypotheek van je gebouw of de loonkosten van je personeel. De MKB Bedrijfsschadeverzekering van ZEKUR biedt in deze situaties uitkomst.

Bereken mijn premie

MKB Bedrijfsschade­verzekering: wat is verzekerd

Met de MKB Bedrijfsschadeverzekering ben je verzekerd voor de bedrijfsschade die ontstaat als je bedrijf deels of helemaal stil komt te liggen en dit een gevolg is van materiële schade door een gebeurtenis die verzekerd is op de Inventaris en Goederenverzekering. Bijvoorbeeld door brand, inbraak of een lange storing in de elektriciteitscentrale.

Je verzekert de brutowinst die je misloopt door omzet- of productieverlies. De brutowinst is de omzet min de variabele kosten. De hoogte van de bedrijfsschade wordt vastgesteld op basis van het verschil tussen de brutowinst die je zou hebben gehad zonder de gebeurtenis en de lagere brutowinst door een verzekerde gebeurtenis. Van dit bedrag worden de kosten afgehaald die je tijdens de uitkeringstermijn van de bedrijfsschade niet hebt.

In sommige situaties is er een gedeeltelijke vergoeding voor de bedrijfsschade die je winkel lijdt als bijvoorbeeld het winkelcentrum waarin je bent gevestigd brand heeft gehad en je winkel daardoor niet bereikbaar is.

 

Reconstructiekosten administratiedocumenten

De reconstructiekosten van de administratiedocumenten die aanwezig zijn in je gebouw zijn ook verzekerd. Hieronder vallen ook de kosten van reconstructie van gegevens opgeslagen in computers en andere elektronische informatiedragers. Het verzekerd bedrag voor reconstructiekosten is maximaal 10% van het verzekerd bedrag, met een maximum van € 125.000,-.

We betalen onder andere niet bij schade door:

  • boetes door contractbreuk
  • boetes door een vertraagde uitvoering van opdrachten
  • het niet uitvoeren van opdrachten
  • afschrijving van debiteuren

Lees de polisvoorwaarden voor een volledig overzicht.

Hier ben je verzekerd

Je bedrijf moet gevestigd zijn op een adres in Nederland.

Uitkeringstermijn

De bedrijfsschade wordt betaald over een maximale periode. Deze periode noemen we de uitkeringstermijn. Deze termijn is afhankelijk van de bundel die je hebt gekozen:

  • Gewoon ZEKUR:  13 weken
  • Extra ZEKUR:       26 weken
  • Super ZEKUR:      52 weken

In een aantal situaties is de uitkeringstermijn 10 weken. Bijvoorbeeld als je besluit te stoppen met je bedrijf of als je voor de schade al van plan was om te stoppen.

Lees de polisvoorwaarden voor een volledig overzicht van deze situaties.

Eigen risico

Het eigen risico is € 500,- per gebeurtenis. Kies je voor een hoger eigen risico, dan ontvang je korting op de premie. Hoe hoger je eigen risico, hoe lager je premie. 

  • Kies je voor € 1.000,- eigen risico, dan ontvang je 10% korting 
  • Kies je voor € 2.000,- eigen risico, dan ontvang je 20% korting

Als bij een schade meerdere verzekeringen worden geraakt, dan wordt het eigen risico 1 keer in rekening gebracht.

Voorbeeld
Er is brand uitgebroken in je winkel. Je inventaris en al je verkoopartikelen zijn hierdoor verloren gegaan. En doordat je bedrijf stil ligt, ontvang je geen omzet waardoor je bedrijfsschade lijdt. Voor de inventaris en je verkoopartikelen geldt de MKB Inventaris en Goederenverzekering. Voor de bedrijfsschade geldt de MKB Bedrijfsschadeverzekering. Het eigen risico wordt niet per verzekering gerekend, maar per schadegebeurtenis. Als jij hebt gekozen voor een eigen risico van € 1.000,- geldt in dit voorbeeld dit eigen risco maar 1 keer.

MKB Bedrijfsschade­verzekering afsluiten

De MKB Bedrijfsschadeverzekering maakt onderdeel uit van de verzekeringsbundels Gewoon ZEKUR MKB, Extra ZEKUR MKB en Super ZEKUR MKB. Je kunt deze dus niet los afsluiten. Doordat je de MKB Bedrijfsschadeverzekering samen met andere verzekeringen afsluit, heb je alles in 1 keer goed geregeld. En krijg je een lage premie.

Bereken mijn premie