ZZP Bedrijfsaansprakelijkheid

Goed verzekerd bij schade aan anderen of hun spullen

Stel je voor: een klant struikelt over het vloerkleed in jouw kantoor. Of tijdens een bezoek aan een klant beschadig je per ongeluk zijn laptop. In deze situaties ben jij aansprakelijk voor de voor de schade die dan ontstaat. Daar zit je niet op te wachten. Gelukkig is er de verzekering ZZP Bedrijfsaansprakelijkheid. Als je timmerman, klusser bent of je hebt bijvoorbeeld een installatiebedrijf, dan heb je met andere risico's te maken. Bekijk dan ZZP Bedrijfsaansprakelijkheid Bouw.


Bereken mijn premie

Zelf makkelijk afsluiten zonder adviseur

Dit is verzekerd

Maak je per ongeluk van een ander iets kapot of veroorzaak je lichamelijk letsel bij een ander, dan vergoedt ZZP Bedrijfsaansprakelijkheid de kosten als je aansprakelijk bent. Bijvoorbeeld als je de kleren van je klant beschadigt bij het knippen van het haar. De schade moet te maken hebben met de werkzaamheden en activiteiten van je bedrijf zoals dit op de polis staat beschreven.

Je bent ook verzekerd voor schade:

  • door een stagiair
  • aan de spullen van anderen die je op dat moment bewerkt of behandelt
  • van voor de ingangsdatum van de verzekering en waarvan je niets afwist. Dit noemen we het inlooprisico

Lees de polisvoorwaarden voor een volledig overzicht.

Eigen risico

Het eigen risico is € 250,- per gebeurtenis. 
Als je schade veroorzaakt aan spullen die je hebt geleend, gehuurd of bewerkt dan is je eigen risico € 500,- per schade.
Bij brand of een ontploffing is het eigen risico € 500,- per schade.

Als er meer dan één eigen risico geldt, dan betaal je alleen het hoogste eigen risico. Dus als je als timmerman de kast van een klant repareert en je veroorzaakt schade aan de tafel van een klant, dan is je eigen risico € 250,-. Als de schade ontstaat aan de kast zelf én de tafel, dan is je eigen risico € 500,-.

Verzekerde bedragen

Het verzekerd bedrag is € 2,5 miljoen per gebeurtenis. Per jaar wordt er niet meer dan € 5 miljoen betaald.

Hier ben je verzekerd

Je bent over de hele wereld verzekerd. In de Verenigde Staten en Canada geldt een beperkte dekking. Je bent dan verzekerd voor schade tijdens een zakenreis die niet is veroorzaakt door de uitoefening van je beroep. Tijdens privé activiteiten ben je wel verzekerd.

Lees de polisvoorwaarden voor een volledig overzicht.

Dit is niet verzekerd

Je verzekert je voor schade die je niet verwacht. Niet alles is verzekerd. Ben je aansprakelijk voor schade door diefstal van goederen, dan is dit niet verzekerd. Zo houden we je premie laag en bieden we een eerlijke verzekering. Ander kosten die niet vergoed worden, is schade:

  • door beroepsfouten zoals bijvoorbeeld een verkeerd advies
  • aan software en hardware
  • met of door een motorrijtuig
  • die het gevolg is van een boete- of een garantiebeding
  • die wordt geclaimd als de verzekering is beëindigd. Dit noemen we het uitlooprisico 

Lees de polisvoorwaarden voor een volledig overzicht.

Deze verzekering vergelijken

Om het vergelijken van verzekeringen makkelijker te maken, heeft iedere verzekering een verzekeringskaart. 

Bekijk de verzekeringskaart

ZZP Bedrijfsaansprakelijkheid afsluiten

ZZP Bedrijfsaansprakelijkheid is onderdeel van de bundels Gewoon ZEKUR ZZP en Extra ZEKUR ZZP. Je kunt deze dus niet los afsluiten. Doordat je de ZZP Bedrijfsaansprakelijkheid samen met andere verzekeringen afsluit, heb je alles in een keer goed geregeld. En krijg je een lage premie. 


Bereken mijn premie

Zelf makkelijk afsluiten zonder adviseur

Uitbreiding ZZP Bedrijfsaansprakelijkheid

Je hebt geen personeel, maar het kan voorkomen dat je een andere zzp'er of een tijdelijke werknemer inhuurt om je mee te helpen. De schade die deze zzp'er of tijdelijke werknemer kan krijgen of de schade die hij of zij veroorzaakt aan anderen, is niet verzekerd op de ZZP Bedrijfsaansprakelijkheid. Breid je bundel uit met Bedrijfsaansprakelijkheid ZZP voor niet-ondergeschikten als je dit wil verzekeren.