Goed verzekerd bij financiële schade

Bij sommige beroepen loop je een hoger risico doordat je naast aansprakelijkheid voor materiële schade ook aansprakelijk kan zijn voor financiële schade waar géén schade aan spullen of personen aan vooraf is gegaan. Dan heb je een beroepsaansprakelijkheidsverzekering nodig.

Met deze verzekering ben je verzekerd voor aansprakelijkheid voor de financiële gevolgen van het maken van een beroepsfout of het nalaten van een handeling. Bijvoorbeeld als je verkeerd advies hebt gegeven en jouw klant daardoor omzetschade heeft. Of als je als interim manager vergeet namens je klant het onderhoudscontract met het softwarebedrijf op te zeggen en je klant daardoor met twee contracten zit. Andere beroepen waarvoor de beroepsaansprakelijkheidsverzekering ook interessant is, zijn belastingadviseur, vertaler/tolk, marketing- en communicatieadviseur of boekhouder. 

Bij een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering ben je verzekerd voor schade die je veroorzaakt aan spullen van een ander of aan andere personen.


Bereken mijn premie

Zelf makkelijk afsluiten zonder adviseur

Wat is wel en niet verzekerd

Je verzekert je voor schade die je niet verwacht. Niet alles is verzekerd. Zo houden we je premie laag en bieden we een eerlijke verzekering voor elke zzp'er. 

Dit is verzekerd

Je bent o.a. verzekerd: 

  • voor de financiële schade die jouw opdrachtgever lijdt door een beroepsfout, vergissing of nalaten van een handeling waarvoor jij aansprakelijk bent
  • voor fouten van voor de ingangsdatum van de verzekering waarvoor je aansprakelijk gesteld wordt en waarvan je niets wist. Daarom is dit inlooprisico standaard meeverzekerd tot maximaal 1 jaar voor de ingangsdatum van de verzekering
  • in de hele wereld, exclusief USA en Canada 

Dit is niet verzekerd

We betalen o.a. niet:

  • bij eigen schade, kosten die je maakt om je werk opnieuw te doen
  • voor schade aan personen en spullen. Hiervoor is de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering
  • voor schade waar je al vanaf wist
  • bij schade door een boetebeding, garantiebeding, vrijwaringsbeding, schadevergoedingsbeding, aansprakelijkheid verhogende bedingen of een ander soortgelijk beding. Behalve als aansprakelijkheid ook zonder dat beding zou hebben bestaan