Als zzp'er kan je te maken krijgen met conflicten rond de aan- en verkoop van goederen en diensten. Je kan Extra ZEKUR ZZP uitbreiden met ZZP Rechtsbijstand Aan- en Verkoop. Je krijgt dan juridische hulp bij conflicten als het leveren van jouw producten op een verkeerde datum of een verkeerd adres.  Of bijvoorbeeld als iemand diensten verkoopt onder jouw handelsnaam. 

Extra hulp bij zakelijke conflicten

 Deskundige juridische hulp 

 Lage premie door bundeling 

 Bij geschillen over inkoop en verkoop 

 

Bereken mijn premie

Zelf makkelijk afsluiten zonder adviseur

Wel verzekerd of niet verzekerd

Je verzekert je voor schade die je niet verwacht. Zo houden we je premie laag en bieden we een eerlijke verzekering voor iedereen. 

Dit is verzekerd

Je bent onder andere verzekerd voor rechtsbijstand bij:

  • een conflict over de inkoop van goederen of diensten die je in je bedrijf gebruikt
  • een geschil over de verkoop van jouw product of dienst aan anderen
  • over jouw handelsnaam of domeinnaam
  • een straf- of tuchtzaak

Dit is niet verzekerd

Je bent onder andere niet verzekerd voor rechtsbijstand:

  • als je aansprakelijk wordt gesteld en je geen bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering of beroepsaansprakelijkheidsverzekering hebt
  • als je aansprakelijk wordt gesteld en de aansprakelijkheidsverzekering geeft geen dekking omdat je de schade opzettelijk hebt veroorzaakt of bewust niet hebt voorkomen
  • bij een conflict over belastingen, heffingen, quota, invoerrechten, bijdragen, subsidies en accijnzen
  • bij een conflict over industrieel of intellectueel eigendom zoals auteursrecht of merkenrecht

Lees de polisvoorwaarden voor een volledig overzicht. 

Om het vergelijken van verzekeringen makkelijk te maken, heeft elke verzekering een verzekeringskaart. Bekijk de verzekeringskaart van de Rechtsbijstandverzekering . 

We betalen bij het juridisch advies bij zakelijke conflicten over aan- en verkoop

Je krijgt onbeperkt advies bij juridische vragen en juridische hulp bij zakelijke geschillen over de inkoop en verkoop van goederen en diensten. Dit noemen we de interne kosten. Als er een externe rechtshulpverlener wordt ingeschakeld, dan geldt er een maximale vergoeding van € 50.000,- per geschil voor de behandelkosten. De behandelkosten zijn het honorarium, kantoorkosten en overige kosten. 

Minimale waarde van het zakelijk geschil

Je krijgt rechtsbijstand als jouw financieel belang bij het geschil minimaal € 250,- bedraagt. Dit geldt niet voor schade in het verkeer.

Er geldt een eigen risico van € 250,- als er geen sprake is van verplichte procesvertegenwoordiging en je bij het proces voor een externe rechtshulpverlener kiest. 

Hier ben je verzekerd

Je bent voor jouw conflicten verzekerd in Nederland. 

Deze verzekering vergelijken

Om het vergelijken van verzekeringen makkelijker te maken, heeft iedere verzekering een verzekeringskaart. 

Bekijk de verzekeringskaart

ZZP Rechtsbijstand Aan- en Verkoop afsluiten

ZZP Rechtsbijstand Aan- en Verkoop is opgenomen in de bundel Extra ZEKUR ZZP. Je kan deze uitbreiding niet los afsluiten. Doordat je ZZP Rechtsbijstand samen met andere verzekeringen afsluit, kies je voor gemak en premievoordeel.


Bereken mijn premie

Zelf makkelijk afsluiten zonder adviseur