Extra Rechtsbijstandverzekering

Uitgebreidere dekking

 Deskundige juridische hulp

 Lage premie door bundeling

 Bij consumentengeschillen, letsel, ongevallen, aanrijdingen en huurkwesties

 

Met de Extra Rechtsbijstandverzekering krijg je een uitbreiding op de Rechtsbijstandverzekering. Zo zijn ook geschillen rond aan- en verkoop van een woning verzekerd en is er dekking bij arbeidsconflicten en geschillen over studiefinanciering. Het bedrag voor externe kosten wordt verhoogd tot € 10.000,-.

Bereken mijn premie

Wel verzekerd of niet verzekerd

Je verzekert je voor schade die je niet verwacht. Zo houden we je premie laag en bieden we een eerlijke verzekering voor iedereen. 

Dit is verzekerd

Je bent onder andere verzekerd voor:

Verzekeringsrecht*
Burenrecht
Geschillen rond aan- en verkoop van een woning waar je zelf in woont of in gaat wonen
Juridisch advies bij echtscheiding
Bij geschillen over auto's, motoren, scooters, bromfietsen en pleziervaartuigen, bijvoorbeeld bij aankoop, reparatie of verzekering
• Bij geschillen over studiefinanciering
Bij arbeidsconflicten
Bij conflicten als uitkeringsgerechtigde
Bij geschillen over pensioenuitkering of pensioenaanspraak
• Natuurlijk zijn de basisdekkingen van de Rechtsbijstandverzekering hier ook bij inbegrepen.

*Bijvoorbeeld als je het niet eens bent met een uitkering op je inboedelverzekering.

Dit is niet verzekerd

We betalen niet:

als je conflict al bestond voor het afsluiten van de verzekering
als je conflict binnen 3 maanden na de ingangsdatum van de verzekering ontstaat.

Lees de polisvoorwaarden voor een volledig overzicht. 

Om het vergelijken van verzekeringen makkelijk te maken, heeft elke verzekering een verzekeringskaart. Bekijk de verzekeringskaart van de Extra Rechtsbijstandverzekering

Verzekerd bedrag

Wanneer je ons nodig hebt, vergoeden wij de kosten voor ons juridisch advies en het door ons in behandeling nemen en afhandelen van de zaak. Je krijgt dan bijstand van onze juridische specialisten. Dit noemen we de interne kosten. Aan de interne kosten zit geen maximum vergoeding. Er is al dekking als het onderwerp van geschil minimaal € 125,- bedraagt. Er geldt een eigen risico van € 125,-. Als jij jouw eigen risico hebt afgekocht, dan heb je geen eigen risico.  

Als het voor jouw zaak verplicht is een advocaat in te schakelen en je kiest voor een externe rechtshulpverlener, dan worden er externe kosten gemaakt. Voor externe kosten geldt er een maximum vergoeding van € 12.500,-. Er geldt een eigen risico van € 125,-. Als jij jouw eigen risico hebt afgekocht, dan heb je geen eigen risico.

Als het voor jouw zaak niet verplicht is een advocaat in te schakelen en jij kiest wel een externe advocaat, dan geldt er altijd een eigen risico van € 250,-. Ook als jij je eigen risico hebt afgekocht. En er geldt een maximum vergoeding van:
- € 2.500,- als het gaat om arbeidsrecht
- € 3.000,- als het gaat om bestuursrecht en sociaal verzekeringsrecht. Dit maximum geldt voor beide rechten tezamen.
- € 5.000,- voor overige zaken


Hier ben je verzekerd

Het verzekeringsgebied is Benelux en Duitsland. Voor rechtshulp in een strafzaak of een conflict als verkeersdeelnemer is er dekking in Europa en niet-Europese landen grenzend aan de Middellandse Zee. Kijk in de voorwaarden voor de volledige omschrijving.

Extra Rechtsbijstandverzekering afsluiten

De Extra Rechtsbijstandverzekering is een uitbreiding op de Rechtsbijstandverzekering. Deze zijn opgenomen in de bundel Extra ZEKUR Wonen. Je kan deze uitbreiding dus niet los afsluiten. Doordat je de verzekering samen met andere verzekeringen afsluit, kies je voor gemak en premievoordeel. 

Bereken mijn premie


Doordat je met de bundel Extra ZEKUR Wonen 6 verzekeringen tegelijkertijd afsluit, heb je een flink premievoordeel.