Extra Rechtsbijstandverzekering

Uitgebreidere dekking

 Deskundige juridische hulp

 Lage premie door bundeling

 Bij consumentengeschillen, letsel, ongevallen, aanrijdingen en huurkwesties

 

Met de Extra Rechtsbijstandverzekering krijg je een uitbreiding op de Rechtsbijstandverzekering. Zo zijn ook geschillen rond aan- en verkoop van een woning verzekerd en is er dekking bij arbeidsconflicten en geschillen over studiefinanciering. Het bedrag voor externe kosten wordt verhoogd tot € 10.000,-.

Bereken mijn premie

Wel verzekerd of niet verzekerd

Je verzekert je voor schade die je niet verwacht. Zo houden we je premie laag en bieden we een eerlijke verzekering voor iedereen. 

Dit is verzekerd

Je bent onder andere verzekerd voor:

Verzekeringsrecht*
Burenrecht
Geschillen rond aan- en verkoop van een woning waar je zelf in woont of in gaat wonen
Juridisch advies bij echtscheiding
Bij geschillen over auto's, motoren, scooters, bromfietsen en pleziervaartuigen, bijvoorbeeld bij aankoop, reparatie of verzekering
• Bij geschillen over studiefinanciering
Bij arbeidsconflicten
Bij conflicten als uitkeringsgerechtigde
Bij geschillen over pensioenuitkering of pensioenaanspraak
• Natuurlijk zijn de basisdekkingen van de Rechtsbijstandverzekering hier ook bij inbegrepen.

*Bijvoorbeeld als je het niet eens bent met een uitkering op je inboedelverzekering.

Dit is niet verzekerd

We betalen niet:

als je conflict al bestond voor het afsluiten van de verzekering
als je conflict binnen 3 maanden na de ingangsdatum van de verzekering ontstaat.

Lees de polisvoorwaarden voor een volledig overzicht. 

Om het vergelijken van verzekeringen makkelijk te maken, heeft elke verzekering een verzekeringskaart. Bekijk de verzekeringskaart van de Rechtsbijstandverzekering

Dekking externe kosten tot € 10.000,-

Wanneer je ons nodig hebt, nemen we de kosten voor het juridisch advies en het in behandeling nemen en afhandelen van de zaak onbeperkt voor onze rekening. Dit noemen we de interne kosten. Voor de externe kosten van bijvoorbeeld een advocaat geldt een maximum van € 10.000,- per gebeurtenis. Er is al dekking als het onderwerp van geschil minimaal € 125,- bedraagt.

Het verzekeringsgebied is Benelux en Duitsland. Voor rechtshulp in een strafzaak of een conflict als verkeersdeelnemer is er dekking in Europa en niet-Europese landen grenzend aan de Middellandse Zee. Kijk in de voorwaarden voor de volledige omschrijving.

Extra Rechtsbijstandverzekering afsluiten

De Extra Rechtsbijstandverzekering is een uitbreiding op de Rechtsbijstandverzekering. Deze zijn opgenomen in de bundel Extra ZEKUR Wonen. Je kan deze uitbreiding dus niet los afsluiten. Doordat je de verzekering samen met andere verzekeringen afsluit, kies je voor gemak en premievoordeel. 

Bereken mijn premie


Doordat je met de bundel Extra ZEKUR Wonen 6 verzekeringen tegelijkertijd afsluit, heb je een flink premievoordeel.