Het regelen van je woonverzekeringen kan lastig zijn. Wat verzeker je wel en wat niet? Als je weet wat jij belangrijk vindt, weet je beter wat je wil verzekeren. Wij kunnen jou niet vertellen welke bundel het beste is voor jouw situatie. Jij weet zelf het beste welke risico’s je wel of niet wil en kunt lopen. Maar we helpen je wel met het maken van een keuze, door een aantal punten op een rij te zetten.

Het is goed om te weten dat je bij ZEKUR geen losse woonverzekeringen kiest. Je sluit een woonverzekeringsbundel af. Door onze verzekeringen te bundelen, krijg je premievoordeel. Daarnaast sluit je daarmee altijd de verzekeringen af die je in ieder geval nodig hebt om goed verzekerd te zijn. We willen namelijk niet dat jij onbetaalbare risico’s loopt. Als je alleen de basisverzekeringen wil, dan kies je de bundel Gewoon ZEKUR Wonen.

In de bundel Super ZEKUR Wonen zitten alle woonverzekeringen met de meest uitgebreide dekking. De bundel Extra ZEKUR Wonen stel je zelf samen. Hier zit altijd een inboedel-, aansprakelijkheids- én buitenhuisverzekering in.

Voordat je jouw premie berekent, geef je eerst jouw woonsituatie door. Zo worden de verzekerde bedragen afgestemd op jouw woonsituatie en verzeker je makkelijk alle personen die in jouw huis wonen. Studenten die samen in 1 huis wonen, sluiten elk een woonverzekeringsbundel af.

 • Aansprakelijkheidsverzekering

  Een aansprakelijkheidsverzekering heb je nodig voor als je per ongeluk schade of letsel veroorzaakt bij een ander. Bijvoorbeeld doordat je iemand omver fietst of bij het voetballen in de tuin een bal door de ruit van de buurman schiet. Je kan dan aansprakelijk gesteld worden. De kosten kunnen flink oplopen, zeker als het om letselschade gaat. Daarom zit in alle woonverzekeringsbundels een aansprakelijkheidsverzekering. Je bent wereldwijd verzekerd en ook schade die jouw huisdier bij een ander veroorzaakt is verzekerd.

  Schade die je opzettelijk veroorzaakt is niet verzekerd. Ook schade die je met een motorvoertuig veroorzaakt is niet verzekerd. Daarnaast kan je jouw gezinsleden niet aansprakelijk stellen voor kapotte spullen. Lees hier meer over de Aansprakelijkheidsverzekering.

  Je kan je met de Allrisk Inboedelverzekering verzekeren voor schade die jij of een gezinslid zelf hebt veroorzaakt aan je eigen spullen.

 • Inboedelverzekering

  Als je op jezelf woont, is het belangrijk een goede inboedelverzekering af te sluiten. Zo zijn de spullen in jouw woning verzekerd tegen schade door bijvoorbeeld brand, diefstal, regen, storm en lekkage. Bij de inboedelverzekering is het verzekerd bedrag afgestemd op jouw woonsituatie. De inboedelverzekering zit standaard in de bundel Gewoon ZEKUR Wonen.

  Niet alles is verzekerd. Zo is schade door eigen schuld niet standaard verzekerd. Ook het vallen van je telefoon, schade aan elektrische apparaten door bijvoorbeeld kortsluiting, vochtschade doordat je tijdens een regenbui het raam open hebt staan en schade door normaal gebruik is niet verzekerd. Lees hier meer over de Inboedelverzekering.

  In de bundels Extra ZEKUR Wonen en Super ZEKUR Wonen, zit een Allrisk Inboedelverzekering. Hiermee zijn je spullen ook verzekerd als je zelf de schade veroorzaakt. Bijvoorbeeld doordat je per ongeluk iets laat vallen of als je kind een verftekening op de tafel maakt.

  Ook hier is niet alles verzekerd. Zo zijn krassen, deuken en schrammen door normaal gebruik niet verzekerd. Lees hier meer over de Allrisk Inboedelverzekering.

 • Opstalverzekering

  Met de Opstalverzekering is jouw eigen huis verzekerd tegen schade door bijvoorbeeld brand, storm of inbraak. Ook glas, zonnepanelen en bijgebouwen, zoals je schuur of garage zijn verzekerd. Met de ZEKUR Opstalverzekering ben je verzekerd tot een bedrag van maximaal € 700.000,- per gebeurtenis. De waarde van jouw woning halen wij extern op. Je bent nooit onderverzekerd. Je kan de Opstalverzekering bij elke woonverzekeringsbundel afsluiten. Lees hier meer over de Opstalverzekering.

  Niet alles is verzekerd. Schade die je zelf hebt veroorzaakt is niet standaard verzekerd. Ook schade door bijvoorbeeld achterstallig onderhoud, verbouwingen of graffiti is niet verzekerd.

  Als je schade die je per ongeluk zelf aan je woning toebrengt wil verzekeren, dan kan je bij de bundels Extra ZEKUR en Super ZEKUR Wonen de Allrisk Opstalverzekering afsluiten. Lees hier meer over de Allrisk Opstalverzekering.

  Als je je woning verhuurt, is schade die huurders veroorzaken verzekerd als je de bundel Super ZEKUR Wonen hebt en je aan de voorwaarden voldoet.

 • Glas huurhuis

  Huur je een woning, dan kan je hiervoor een glasverzekering afsluiten. Je sluit deze extra af bij jouw ZEKUR Woonverzekeringsbundel. Als je een koophuis hebt, zijn de ruiten van jouw woning verzekerd met de Opstalverzekering.

  Sommige verhuurders stellen het afsluiten van een glasverzekering verplicht, in andere gevallen neemt de verhuurder schade aan ruiten voor eigen rekening. Vraag daarom altijd na of het glas in jouw huurwoning verzekerd moet worden tegen ruitbreuk.

 • Buitenshuisverzekering

  Met de inboedelverzekering zijn jouw spullen verzekerd zolang ze in een afgesloten ruimte liggen, zoals jouw huis of schuur. Maar sommige spullen neem je vaak mee buiten je woning. Zoals je smartphone, laptop, gitaar, zonnebril of sportspullen. Je kan deze spullen verzekeren met de Buitenshuisverzekering. Je verzekert ze dan tegen schade die buiten ontstaat door bijvoorbeeld diefstal, regen, brand of vermissing. Lees hier meer over de Buitenshuisverzekering.

  Niet alles is verzekerd. Bijvoorbeeld diefstal van spullen die je onbeheerd achter hebt gelaten. Of krassen door normaal gebruik.

  De herstelkosten van jouw beschadigde spullen worden vergoed tot maximaal de vastgestelde waarde. In het 1e jaar na aankoop is dit de nieuwwaarde. Daarna is het de dagwaarde.

  De Buitenshuisverzekering zit standaard in de bundels Extra ZEKUR en Super ZEKUR Wonen.

 • Doorlopende Reisverzekering

  Een Doorlopende Reisverzekering is handig als je op vakantie gaat of bijvoorbeeld voor stage of vrijwilligerswerk naar het buitenland vertrekt. Je bent hiermee het hele jaar door verzekerd en je hoeft dus geen losse reisverzekering meer af te sluiten. Je bent wereldwijd verzekerd mét dekking voor winter- en onderwatersporten. Je bent zelfs voor 180 aaneengesloten dagen verzekerd!

  De Doorlopende Reisverzekering verzekert jouw bagage tegen schade door diefstal, verlies of beschadiging. Daarnaast ben je verzekerd voor kosten die je maakt als je gerepatrieerd moet worden via ambulance of vliegtuig of een zoekactie moet worden opgestart om je te vinden. Ook zit er een dekking bij voor medische kosten. Jouw basisverzekering betaalt noodzakelijke medische kosten tijdens jouw vakantie namelijk tot het Nederlandse tarief. Als medische zorg in het buitenland duurder is, moet je het verschil zelf betalen. Dat bedrag kan flink oplopen. Met de dekking medische kosten wordt dat verschil vergoed. Lees hier meer over de Doorlopende Reisverzekering.

  Niet alles wordt vergoed. Als je onzorgvuldig omgaat met jouw spullen of kostbare spullen onbeheerd achterlaat, wordt schade niet vergoed. Ook schade ontstaan tijdens zakenreizen of bij een reis naar een gebied waar een negatief reisadvies van het Ministerie van Buitenlandse zaken geldt, wordt niet vergoed.

  Je kan de Doorlopende Reisverzekering afsluiten bij Extra ZEKUR Wonen. Je kiest hierbij ook voor welk bedrag jij jouw bagage wil verzekeren. In Super ZEKUR Wonen is hij standaard opgenomen, met de hoogste bagagedekking van € 3.500,- per persoon per reis.

  Als je Super ZEKUR Wonen én een ZEKUR ZZP-verzekeringsbundel hebt, zijn zakenreizen wel verzekerd.

 • Doorlopende Annuleringsverzekering

  Het kan een keer gebeuren dat de reis waar je naar uit hebt gekeken en die je ook al hebt betaald, toch ineens niet door kan gaan. Bijvoorbeeld doordat jijzelf of een familielid ziek is geworden of overlijdt.

  Vaak heeft jouw reisorganisatie of accommodatie een annuleringsbeleid. Bij annulering neem je daarom eerst contact met de organisatie of accommodatie waar je geboekt hebt. Als je kosten maakt voor het annuleren of jouw al gemaakte kosten niet terugkrijgt, dan kan je deze verhalen op de Doorlopende Annuleringsverzekering. Je moet minstens 1 overnachting hebben geboekt en de Annuleringsverzekering binnen 7 dagen na het boeken van de reis hebben afgesloten

  Je bent met de Doorlopende Annuleringsverzekering verzekerd voor kosten die je maakt als je moet annuleren door ziekte van jou of je reisgenoten, een overlijden in de familie, onvrijwillige werkloosheid, zwangerschap en vertraging in het openbaar vervoer.. Bel dan altijd gelijk met de ZEKUR Alarmcentrale. Lees hier meer over de Doorlopende Annuleringsverzekering.

  Niet alles is verzekerd. Als de omstandigheden waardoor je moet annuleren al bekend waren bij het boeken van de reis, dan zijn de annuleringskosten niet verzekerd. Ook als de annulering het gevolg is van een epidemie of aanslag in het vakantieland is dit niet verzekerd.

  Je kan de Doorlopende Annuleringsverzekering kiezen bij de bundel Extra ZEKUR Wonen. Je kiest hier dan ook het verzekerde bedrag per persoon per reis. In Super ZEKUR Wonen is hij standaard opgenomen met de hoogste dekking van € 2.500 per persoon per reis. Als je Super ZEKUR Wonen én een ZEKUR ZZP-verzekeringsbundel hebt, zijn zakenreizen wel verzekerd.

 • Ongevallenverzekering

  Je moet er niet aan denken dat jij of een gezinslid een ernstig ongeluk krijgt en komt te overlijden of blijvend lichamelijk letsel oploopt. De financiële gevolgen van zo’n ongeluk kunnen groot zijn. Met de Ongevallenverzekering krijg je een eenmalige uitkering als je komt te overlijden of blijvend invalide raakt. Je bent wereldwijd 24 uur per dag verzekerd, ook tijdens je werk, school, thuis en op vakantie. Met de uitkering kan je bijvoorbeeld extra kosten opvangen, zoals het aanpassen van je huis, revalidatiekosten of kosten voor een uitvaart. Lees hier meer over de Ongevallenverzekering.

  Niet alles is verzekerd. Als jij het ongeluk zelf opzettelijk veroorzaakt keert de verzekering niet uit. Ook als het ongeluk plaatsvindt tijdens een gevaarlijke sport of snelheidswedstrijd of een gevolg is van drank- of drugsgebruik is het niet verzekerd.

  De Ongevallenverzekering zit standaard in de bundel Super ZEKUR Wonen. Bij Extra ZEKUR Wonen kan je deze extra afsluiten. Al jouw gezinsleden zijn verzekerd met de Ongevallenverzekering.

 • Rechtsbijstandverzekering

  Je sluit een Rechtsbijstandverzekering af om de kosten van een jurist of eventueel advocaat bij een juridisch conflict te vergoeden. Juridische conflicten bestaan in verschillende vormen. Bijvoorbeeld een ruzie met de buren over de erfafscheiding, een conflict over de aan- of verkoop van je woning of een arbeidsconflict. Ook onenigheid over de reparatie van je auto kan tot een juridisch conflict leiden. Het is soms lastig om te begrijpen waar je wel of geen recht op hebt in zo’n conflict. Juridische hulp via deze verzekering kan je dan helpen. Soms ben je voor geschillen over je auto ook via de Rechtsbijstandverzekering van jouw autoverzekering verzekerd. Als dit het geval is, kan je ervoor kiezen om de Rechtsbijstandverzekering van je auto stop te zetten. Vergelijk dan wel goed de verzekeringen, voordat je dit doet.

  Wat je verzekert, hangt af van de bundel die je kiest. De bundel Extra ZEKUR kan je uitbreiden met een Rechtsbijstandverzekering. Je kiest dan of je de dekking Basis of Extra wil. Als je Super ZEKUR Wonen kiest, dan zitten alle dekkingen standaard in je woonverzekeringsbundel.

  Met de dekking Basis ben je verzekerd voor juridische bijstand bij conflicten over bijvoorbeeld aankopen die je hebt gedaan, letselschade, huurkwesties, de aan- en verkoop van je woning, echtscheiding of conflicten met de buren. Met de Extra dekking is ook juridische bijstand bij onder andere arbeidsconflicten, uitkeringen of pensioenen verzekerd. Lees hier meer over de Rechtsbijstandverzekering.

  Niet alles is verzekerd. Bijvoorbeeld als je wist dat een conflict al bestond of een gebeurtenis die een conflict kan veroorzaken al is geweest voordat je de verzekering afsloot. Ook fiscale geschillen of conflicten over vermogensbeheer zoals beleggingen en aan- en verkoop van aandelen zijn niet verzekerd.

Bedenk bij het kiezen van jouw woonverzekeringsbundel wat voor jou belangrijk is. En kies dan de bundel die het beste bij jouw (woon)situatie past. Ben je eruit? Bereken dan snel de premie voor jouw woonsituatie.