Geneesmiddelen

Vergoeding geneesmiddelen vanuit de basisverzekering


Vanuit je basisverzekering krijg je alle medicijnen vergoed die voorkomen in het Geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS) van het ministerie van Volksgezondheid. Sommige geneesmiddelen komen niet voor vergoeding in aanmerking in verband met het preferentiebeleid

Op www.medicijnkosten.nl kan je zien of een geneesmiddel wordt vergoed en ook of je een wettelijke bijdrage moet betalen. De eigen bijdrage voor geneesmiddelen is in 2021 maximaal € 250,- per jaar. 

Preferentiebeleid - voorkeursgeneesmiddelen

ZEKUR heeft een preferentiebeleid (voorkeursbeleid) voor medicijnen. Dit betekent dat wij van bepaalde medicijnen alleen de goedkoopste variant vergoeden: het voorkeursgeneesmiddel. Hiermee kunnen we de zorgkosten beperken. Het voordeel is dat je hiervoor geen eigen risico betaalt. Het eigen risico geldt wel voor de kosten die de apotheek maakt: de zogenaamde terhandstellingskosten.

De voorkeursmiddelen kan je terugvinden in het Reglement farmaceutische zorg ZEKUR.

Apotheek

De vergoeding die je krijgt hangt af van je basisverzekering en de apotheek die je gebruikt. In de Zorgvinder zie je bij welke apotheek je terecht kan.


Apotheekbereidingen

Als bepaalde geneesmiddelen niet uit de basisverzekering vergoed worden omdat ze te duur zijn, dan heeft de minister van Medische Zorg de mogelijkheid toestemming te geven voor de vergoeding van een gelijkwaardig geneesmiddel, als apothekers dit zelf kunnen maken. Dit wordt apotheekbereiding genoemd. 

Eigen risico

De kosten voor medicijnen gaan af van je eigen risico. Als je eigen risico hebt openstaan, moet je een deel van de kosten zelf betalen.

Terhandstellingskosten

Wanneer je een geneesmiddel koopt bij de (internet)apotheek, betaal je niet alleen voor de kosten van het geneesmiddel zelf. Je betaalt ook voor de dienstverlening van de apotheek. Dit zijn de terhandstellingskosten.

Deze dienstverlening bestaat uit bijvoorbeeld:

• Je informeren over hoe je het geneesmiddel moet gebruiken

• Bewaken dat je geen verkeerde combinatie van geneesmiddelen gebruikt en

• Het samenstellen van het medicijn

 

Terhandstellingskosten vallen onder je eigen risico
De terhandstellingskosten altijd zelf. Deze kosten vallen onder je eigen risico. Als je een voorkeursgeneesmiddel krijgt, betaal je niets voor het medicijn, maar wel voor de terhandstellingskosten. ZEKUR betaalt eerst deze kosten. Later krijg je een rekening voor het betalen van deze kosten. 

Vergoeding Homeopathische geneesmiddelen uit Extra ZEKUR

Vanuit Extra ZEKUR is er een vergoeding voor Homeopathische geneesmiddelen. Je vindt meer over deze vergoeding in het vergoedingenoverzicht.

Vergoeding van de pil

Vergoeding vanuit de basisverzekering

De basisverzekering vergoedt de anticonceptiepil voor verzekerden tot 21 jaar. Het verplichte eigen risico en een eventuele eigen bijdrage voor de pil, volgens het Geneesmiddelen Vergoedingssysteem, zijn voor je eigen rekening.

Gewoon ZEKUR en jonger dan 21 jaar

Het verplichte eigen risico voor de pil geldt niet als je de pil bestelt bij de Pil Express. Je betaalt wel de eventuele eigen bijdrage. 

Gewoon ZEKUR Vrij en jonger dan 21

Dan kan je gebruik maken van de Pil Express, maar dit hoeft niet. Je betaalt wel altijd het wettelijk verplichte eigen risico en de eventuele eigen bijdrage.

21 jaar of ouder

Als er sprake is van bloedarmoede en je gebruikt de pil voor de behandeling van endometriose of menorragie, dan krijg je de pil vergoed. 

Vergoeding vanuit Extra ZEKUR

Ben je 21 jaar of ouder dan krijg je de anticonceptiepil en andere anticonceptiemiddelen vergoed als je deze haalt bij een door ons gecontracteerde apotheek of huisarts met een apotheek met wie wij een contract hebben. Deze vind je in de Zorgvinder.  De vergoeding die je krijgt is maximaal het bedrag zoals dit is vastgelegd in het Geneesmiddelenvergoedingssysteem. 

 

Kosten voor de dienstverlening van de apotheek

Houd er rekening mee dat deze kosten onder het verplicht eigen risico vallen. Dat geldt voor de terhandstellingskosten en de kosten van de eerste uitgifte. Dit kosten zijn de kosten voor de dienst die de apotheek voor jou uitvoert, zoals je informeren hoe je het geneesmiddel gebruikt. 

Op reis en medicijnen onder de Opiumwet


In veel landen is het gebruik van medicijnen die onder de Opiumwet vallen verboden. Ga je op vakantie en gebruik je dit soort medicijnen, vraag dan een Schengenverklaring aan. Doe dit ruim van tevoren bij de instantie die deze verklaring afgeeft, het CAK. Het duurt 4 weken om de verklaring te krijgen.

Vergoeding op maat gemaakte medicijnen

De zorgverzekeraars bepalen samen of zij een op maat gemaakt medicijn vergoeden. En onder welke voorwaarden. Wij hebben samen met andere zorgverzekeraars en in overleg met artsen, patiëntenorganisaties en apothekers het overzicht vergoedingen op maat gemaakte medicijnen gemaakt. Hierin staat welke op maat gemaakte medicijnen wij vergoeden. Alle zorgverzekeraars gebruiken dezelfde lijst.

Er zijn situaties waarin een op maat gemaakt gemaakt medicijn dat niet vergoed wordt wel voor vergoeding in aanmerking komt. Je hebt dan onze toestemming nodig. Vind jouw arts of apotheek dat het op maat gemaakte medicijn voor jou de enige oplossing is, dan kan je toestemming aanvragen. Vraag jouw of arts of apotheek om een toestemmingsformulier in te vullen.

Vragen over de vergoeding van geneesmiddelen

Neem contact met ons op als je vragen hebt over de vergoeding van geneesmiddelen. Zorg dat je het Z-indexnummer bij de hand hebt. Dan kunnen we je meteen helpen. Het Z-indexnummer vind je op de verpakking van het medicijn.