Medicijnen worden voorgeschreven door een arts of medisch specialist bij een ziekte of klacht. De medicijnen koop je met het recept bij de (internet)apotheek. De basisverzekering vergoedt alle medicijnen die voorkomen in het Geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS) van het ministerie van Volksgezondheid.

Voor de meeste medicijnen op recept krijg je een vergoeding uit de basisverzekering. Dan geldt het eigen risico. Behalve als je voorkeursmedicijnen gebruikt. Daarnaast betaal je kosten voor de dienstverlening van de apotheek.

In het Wijzigingsoverzicht 2023 heb je kunnen lezen dat de minister van VWS van plan was om het Geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS) aan te passen. En dat de gevolgen toen nog niet bekend waren. Nu is duidelijk dat er niets wijzigt in de regels. En dat vergoeding hetzelfde blijft voor 2023. Voor sommige geneesmiddelen geldt wel een wettelijk eigen bijdrage. De maximale eigen bijdrage blijft € 250,- per kalenderjaar. Op medicijnkosten.nl zie je of er een eigen bijdrage geldt en hoe hoog deze is.