Vergoeding kraamzorg

Na je bevalling heb je vanuit de basisverzekering Gewoon ZEKUR of Gewoon ZEKUR Vrij recht op kraamzorg. Een kraamverzorgende komt bij je thuis om jou en de baby te verzorgen en advies te geven. Bijvoorbeeld over het geven van borst- en/of flesvoeding, het verschonen en het in bad doen. Ook helpt de kraamverzorgende bij het huishouden. Bij een thuisbevalling assisteert hij of zij de verloskundige of huisarts bij de geboorte.
 
Kraamzorg wordt vergoed vanuit de basisverzekering. Hiervoor betaal je een eigen bijdrage. In de aanvullende verzekering Extra ZEKUR zit een vergoeding voor deze eigen bijdrage.

Vergoeding vanuit de basisverzekering Gewoon ZEKUR en Gewoon ZEKUR Vrij


Dit krijg je vergoed 

 • Heb je Gewoon ZEKUR, kies dan voor een door ons gecontracteerde kraamverzorgende. De kosten worden volledig vergoed. Je betaalt geen eigen risico, wel een eigen bijdrage. Maak je gebruik van een niet-gecontracteerde zorgverlener, hou er dan rekening mee dat je een deel van de kosten zelf moet betalen.
 • Heb je Gewoon ZEKUR Vrij, kies dan voor een gediplomeerd kraamverzorgende of verpleegkundige. Je krijgt de kosten vergoed tot 100% van het wettelijk vastgestelde tarief. Je betaalt geen eigen risico, wel een eigen bijdrage. 
 • De wettelijke eigen bijdrage die je voor kraamzorg betaalt, is:  
  • € 4,40 (in 2020 € 4,50) per uur als je thuis of in een geboortecentrum bevalt
  • € 35,- (in 2020 € 36,-) per dag voor moeder en kind samen bij een bevalling in het ziekenhuis of geboortecentrum zonder medische noodzaak
 • Bij een bevalling in het ziekenhuis of geboortecentrum met medische noodzaak geldt geen eigen bijdrage.
 • De verloskundige of de huisarts die de verloskundige zorg verleent, bepaalt het aantal aan de hand van het Landelijk Indicatie Protocol Kraamzorg (LIP). Je hebt recht op ten minste 24 uur tot maximaal 80 uur, verdeeld over maximaal 10 dagen.
 • Als je in het ziekenhuis bevalt, dan vindt er kraamzorg in het ziekenhuis plaats. Voor elke opnamedag worden er 8 uren kraamzorg per opnamedag van het totaal aantal te krijgen uren afgetrokken.
 • Je betaalt geen eigen risico voor kraamzorg.
In de ZEKUR Zorgvinder vind je een overzicht van alle kraamzorgbureaus en Integrale Geboortezorg Organisaties. In een IGO werken verloskundigen, kraamverzorgenden en gynaecologen werken nauw samen.

Vergoeding vanuit de aanvullende verzekering Extra ZEKUR

Heb je Extra ZEKUR Zorg en maak je gebruik van een door ons gecontracteerde zorgverlener, dan wordt de eigen bijdrage die je moet betalen voor de kraamzorg uren vanuit de basisverzekering, vergoed. De eigen bijdrage wordt alleen vergoedt als je gebruik van een door ons gecontracteerde zorgaanbieder.

Regel je kraamzorg op tijd

Vraag kraamzorg ten minste 5 maanden vóór de vermoedelijke bevallingsdatum aan via het digitale aanvraagformulier. Dan weet je zeker dat je aanvraag op tijd wordt verwerkt.

Hier kan je terecht

In de zorgvinder vind je alle zorgverleners in Nederland. En je ziet meteen of een zorgverlener een contract met ons heeft.

Ga je naar een niet-gecontracteerde kraamverzorgende of verpleegkundige, dan moet je bij het declareren van de nota voor kraamzorg een kopie meesturen van de indicatiestelling volgens het Landelijk Indicatie Protocol Kraamzorg (LIP) en het diploma van de kraamverzorgende. Deze kopieën kan je opvragen bij de betreffende kraamzorgorganisatie of bij de zelfstandig werkende kraamverzorgende.


Naar de zorgvinder

Kraampakket

In het kraampakket zitten artikelen die je nodig hebt tijdens en na je bevalling thuis en in het ziekenhuis. Een kraampakket is daarom onmisbaar. Met je ZEKUR Zorgverzekering bestel je het pakket eenvoudig online en met korting.

Meer vergoedingen speciaal voor vrouwen

Bekijk ook de andere vergoedingen.