Fysiotherapie, oefentherapie, ergotherapie, diëtetiek of logopedie kan helpen bij jouw herstel van corona. Er is tijdelijk en onder voorwaarden recht op vergoeding voor deze zorg vanuit de basisverzekering. Dit tijdelijk recht geldt tot 1 januari 2025. De vergoeding is tijdelijk om na te gaan of deze zorg helpt bij het herstellen van ernstige COVID-19. Daarom zijn er extra voorwaarden. Een belangrijke voorwaarde is dat je meedoet aan wetenschappelijk onderzoek. Zo help je jezelf en een ander. Wil je dit niet, dan wordt de zorg niet vergoed. Meer informatie over deze voorwaarden staat op de website van Zorginstituut Nederland.

Voor wie is de vergoeding?

Als je ernstig COVID-19 hebt en je ervaart ernstige klachten of beperkingen tijdens je herstel, dan kan je van de tijdelijke regeling gebruik maken. Jouw huisarts beslist welke zorg nodig is en door wie de zorg gegeven wordt. De beslissing van de huisarts hangt af van jouw klachten. Het maakt niet uit of je wel of niet bent getest.


De zorg die je krijgt is paramedische herstelzorg

Dit is zorg door fysiotherapeuten, oefentherapeuten, logopedisten, diëtisten of ergotherapeuten. Jouw huisarts beslist welke zorg je nodig hebt.Je hebt hiervoor een verwijsbrief nodig van de huisarts of medisch specialist. De verwijsbrief moet uiterlijk 6 maanden na het acute ziektestadium van ernstige COVID-19 zijn afgegeven. Je moet binnen 1 maand nadat de verwijsbrief is afgegeven, starten met de fysiotherapie en/of oefentherapie. Je kan ook van de regeling gebruik maken als je al hiervoor in behandeling bent. 

Met de regeling kan je vanaf de start van 1 of meerdere paramedische behandelingen voor 6 maanden gebruik maken van:

  • Fysiotherapie of oefentherapie: maximaal 50 behandelingen
  • Ergotherapie: maximaal 10 uur
  • Diëtist: maximaal 7 uur
  • Logopedie: geen maximaal aantal behandelingen

De tijdsperiode tussen het einde van de 1e behandeltermijn en de start van de 2e behandeltermijn is maximaal 4 maanden. In de 2e behandeltermijn kan je gebruik maken van dezelfde paramedische behandelingen als in de 1e behandeltermijn. Als je na 6 maanden nog zorg nodig hebt, dan is een verwijzing van jouw huisarts of medisch specialist nodig. Ook dan moet je binnen 1 maand na afgifte starten met de behandeling.

Ben je opnieuw besmet geraakt met COVID-19 en heb je klachten? Dan maak je opnieuw aanspraak op de 1e periode van 6 maanden herstelzorg. Je krijgt opnieuw 50 behandelingen fysiotherapie, 10 uur ergotherapie, 7 uur bij de diëtist en onbeperkt logopedie vergoed. Ook dan heb je een verwijzing van jouw huisarts en/of behandelend arts nodig.


Dit betaal je zelf

Als je naar een door ons gecontracteerde zorgverlener gaat, betaal je zelf deze zorg niet zelf. Je betaalt wel je eigen risico als dit nog niet is verbruikt. 


Je doet mee aan wetenschappelijk onderzoek

Voor dit onderzoek worden gegevens over jouw gezondheid en herstel verzameld. Hiervoor geef je toestemming. Ook geef je toestemming voor het anoniem delen van gegevens over jouw behandeling met de onderzoekers. Je kan de vraag krijgen extra vragenlijsten in te vullen of jouw conditie te laten testen. Je geeft schriftelijk toestemming voor het verzamelen van jouw behandelgegevens en het delen van jouw gegevens met de onderzoekers. Het onderzoek duurt tot 1 jaar na jouw aanmelding. 


Dit gebeurt met jouw gegevens

De onderzoeksgroep kan jouw gegevens bekijken. Zij gaan vertrouwelijk met alle gegevens om. Je gegevens zijn anoniem en alleen bedoeld voor onderzoek naar het effect van een paramedische behandeling na ernstige COVID-19.

Kan ik deze zorg krijgen zonder mee te doen aan het onderzoek?

Dat kan. Maar dan moet je de zorg zelf betalen. Je krijgt de zorg niet vergoed uit de basisverzekering. Neem contact met ons op als je twijfelt over de vergoeding.


Ik wil stoppen met het onderzoek

Je kan stoppen met het onderzoek wanneer jij dat wilt. Je krijgt de zorg dan niet meer vergoed uit jouw basisverzekering. 


Meer vragen over deze regeling

Heb je meer vragen, stel ze dan gerust aan jouw huisarts of behandelaar. Of kijk op de website van Zorginstituut Nederland voor meer informatie en de voorwaarden.

 

Lees hier meer over vragen over het coronavirus en: