Jouw computerapparatuur of winkelelektronica goed verzekerd

Als jouw bedrijf wordt getroffen door brand of inbraak en je computers zijn verloren, dan staat jouw bedrijf stil. Of als jouw kassasysteem of koelapparatuur uitvalt. De MKB Elektronicaverzekering van ZEKUR biedt in deze situaties uitkomst.

 

Bereken mijn premie

Zelf makkelijk afsluiten zonder adviseur

Wel of niet verzekerd

Je verzekert je voor schade die je niet verwacht. Zo houden we je premie laag en bieden we een eerlijke verzekering voor iedereen.

Dit is verzekerd

Met de MKB Elektronicaverzekering zijn je computerapparatuur, kantoorelektronica, winkelelektronica, medische apparatuur en foto-, film- en audioapparatuur die je nodig hebt voor het uitoefenen van jouw bedrijf goed verzekerd op het adres waar je bedrijf is gevestigd. Je bent verzekerd voor schade aan elektronica door o.a. brand, inbraak of ieder ander plotselinge gebeurtenis. Schade aan je apparatuur door eigen gebrek is verzekerd zolang er een onderhoudscontract is.

Schade door eigen gebrek is verzekerd zolang er een onderhoudscontract is. Voor computerapparatuur en kopieerapparatuur jonger dan 5 jaar en met een aankoopbedrag van maximaal € 5.000,- heb je geen onderhoudscontract nodig.

De extra kosten die nodig zijn om jouw bedrijf na een verzekerde schade weer op te starten zijn ook verzekerd. Dit geldt voor kosten die je maakt voor huur of gebruik van vervangende elektronica, de transportkosten voor het vervoer van deze vervangende elektronica en extra personeelskosten die ontstaan om door te kunnen werken.

Ook de herstelkosten die nodig zijn om de software opnieuw te krijgen of het opnieuw plaatsen van data op informatiedrager zijn onder bepaalde voorwaarden verzekerd.

Dit is niet verzekerd

We betalen o.a. niet bij schade:

  • door eigen gebrek als er geen onderhoudscontract is. Dit geldt niet voor computerapparatuur en kopieerapparatuur jonger dan 5 jaar en met een aankoopbedrag van maximaal € 5.000,-
  • aan handheldcomputers, tablets, mobiele telefoons
  • aan navigatiesystemen
  • aan drones
  • aan printkoppen
  • door slijtage of oxidatie 

Lees de polisvoorwaarden voor een volledig overzicht.

Om het vergelijken van verzekeringen makkelijk te maken, heeft elke verzekering een verzekeringskaart. Bekijk de verzekeringskaart van de MKB Elektronicaverzekering.

Je bent voor inbraak en/of diefstal verzekerd als

het hang- en sluitwerk

  • een inbraakwerendheid hebben van minimaal 3 minuten volgens BRL3104 of
  • aan klasse 2 NEN5096 voldoet. 

Eigen risico

Het eigen risico is € 500,- per gebeurtenis. Kies je voor een hoger eigen risico, dan ontvang je korting op de premie. Hoe hoger je eigen risico, hoe lager je premie. 

  • Kies je voor € 1.000,- eigen risico, dan ontvang je 10% korting. 
  • Kies je voor € 2.000,- eigen risico, dan ontvang je 20% korting. 

Als bij een schade meerdere verzekeringen worden geraakt, dan wordt het eigen risico 1 keer in rekening gebracht.

Voorbeeld
Er is brand uitgebroken in jouw kantoor. Jouw kantoormeubilair en kantoorelektronica is hierdoor verloren gegaan. Het kantoormeubilair is verzekerd onder de Inventaris en Goederenverzekering. De kantoorelektronica is verzekerd onder de MKB Elektronicaverzekering. Het eigen risico wordt niet per verzekering gerekend, maar per schadegebeurtenis. Als jij hebt gekozen voor een eigen risico van € 1.000,- geldt in dit voorbeeld 1x dit eigen risico op de totale schade.

 

Verzekerd bedrag

Je elektronica is verzekerd tot maximaal € 10.000,- per gebeurtenis. Voor elektronica en de extra kosten betalen wij maximaal € 20.000,- per verzekeringsjaar. Voor herstelkosten betalen wij maximaal € 10.000,- per verzekeringsjaar.

Hier ben je verzekerd

Je elektronica is verzekerd binnen jouw bedrijfsgebouw dat op jouw polis staat. Dit is een adres in Nederland.

MKB Elektronicaverzekering afsluiten

 

Deze verzekering maakt onderdeel uit van de verzekeringsbundel Super ZEKUR MKB. Je kan deze dus niet los afsluiten. Doordat je de MKB Elektronicaverzekering samen met andere verzekeringen afsluit heb je alles in 1 keer goed geregeld. En krijg je een lage premie.

 

Bereken mijn premie

Zelf makkelijk afsluiten zonder adviseur