Jouw gebouw goed verzekerd

check  Glas is meeverzekerd

check  Lichtreclame is meeverzekerd

check  Geen onderverzekering

Met deze verzekering is niet alleen jouw pand maar ook zaken als je zonneschermen, uithangborden en laadpalen verzekerd tegen schade door bijvoorbeeld brand, waterschade of inbraak. De MKB Gebouwenverzekering van ZEKUR biedt in deze situaties uitkomst.

 

Bereken mijn premie

Zelf makkelijk afsluiten zonder adviseur

Wel of niet verzekerd

Je kan de MKB Gebouwenverzekering afsluiten als jouw pand van steen is en een harde dakbedekking heeft. Je verzekert je voor schade die je niet verwacht. Zo houden we je premie laag en bieden we een eerlijke verzekering voor iedereen.

Dit is verzekerd

Je bent onder andere verzekerd voor: 

 • aanrijding
 • brand
 • inductie
 • omvallen van bomen of heistellingen
 • overstroming door hevige plaatselijke regenval*
 • storm
 • je lichtreclame voor alle plotselinge en onvoorziene gebeurtenissen

Dit is niet verzekerd

We betalen niet bij schade:

 • door achterstallig onderhoud of slijtage
 • door opkomend grondwater
 • door overstroming door onder andere als rivieren buiten hun overs treden, dijkdoorbraak en dergelijke
 • als er sprake is van illegale activiteiten zoals een wietplantage 
 • wind waarbij de windsnelheid minder dan 14 meter per seconde is
 • door het lek slaan van isolerend glas
 • aan glas in windschermen, balkon en terreinafscheidingen
 • aan de lampen van de lichtreclame
 • als je je bedrijfspand geheel of gedeeltelijk verhuurt

Lees de polisvoorwaarden voor een volledig overzicht. *In de voorwaarden lees je ook wat wordt bedoeld met een overstroming door hevige plaatselijke regenval. 

Om het vergelijken van verzekeringen makkelijk te maken, heeft elke verzekering een verzekeringskaart. Bekijk de verzekeringskaart van de MKB Gebouwenverzekering.

Je bent voor brand verzekerd als

je de volgend voorzorgsmaatregelen neemt:

 • Per verdieping moet minimaal 1 blusmiddel aanwezig zijn. Als de verdieping groter is dan 200m2, dan moet er minimaal 1 blusmiddel per 200m2 aanwezig zijn. 
 • De blusmiddelen moeten klaar zijn voor direct gebruik, duidelijk zichtbaar en onder handbereik zijn opgehangen
 • De installatie en het onderhoud moet door een REOB-erkend bedrijf worden uitgevoerd. Afgekeurde blusmiddelen moeten direct vervangen worden.

Lees de polisvoorwaarden voor het volledige overzicht. Als je deze maatregelen niet hebt getroffen, betalen wij de schade niet. 

Eigen risico

Het eigen risico is € 500,- per gebeurtenis. Kies je voor een hoger eigen risico, dan ontvang je korting op de premie. Hoe hoger je eigen risico, hoe lager je premie. 

 • Kies je voor € 1.000,- eigen risico, dan ontvang je 10% korting. 
 • Kies je voor € 2.000,- eigen risico, dan ontvang je 20% korting. 

Als bij een schade meerdere verzekeringen worden geraakt, dan wordt het eigen risico 1 keer in rekening gebracht.

Voorbeeld
Er is brand uitgebroken in jouw winkel. Jouw inventaris en al je verkoopartikelen zijn hierdoor verloren gegaan. En jouw pand heeft brandschade. Voor de inventaris en je verkoopartikelen geldt de MKB Inventaris en Goederenverzekering. Voor de schade aan jouw pand geldt de MKB Gebouwenverzekering. Het eigen risico wordt niet per verzekering gerekend, maar per schadegebeurtenis. Als jij hebt gekozen voor een eigen risico van € 1.000,- geldt in dit voorbeeld 1x dit eigen risico op de totale schade.

Verzekerde bedragen

Het gebouw is verzekerd voor het bedrag dat op jouw polis staat. Bij het aanvragen de MKB verzekeringsbundel kan je kiezen uit 4 verzekerde bedragen:

 • Tot € 125.000,-
 • Tot € 250.000,-
 • Tot € 500.000,-
 • Tot € 1.000.000,-

Deze keuze is afhankelijk van de waarde van jouw pand.

Het glas in jouw pand is verzekerd voor maximaal € 25.000,-.
De lichtreclame op jouw pand is verzekerd voor maximaal € 25.000,- .
Heb je door 1 schadegebeurtenis schade aan het glas en de lichtreclame. Dan wordt voor deze dekkingen samen maximaal € 25.000,- uitgekeerd.

Het verzekerd bedrag voor markiezen, zonneschermen, uithangborden, parkeerinstallaties en -automaten, laadpalen en antennes is maximaal € 5.000,-.

Lees de polisvoorwaarden voor een volledig overzicht.

Hier ben je verzekerd

Het gebouw moet in Nederland staan.

MKB Gebouwenverzekering afsluiten

Deze verzekering is een uitbreiding op de bundels Gewoon ZEKUR MKB, Extra ZEKUR MKB en Super ZEKUR MKB. Je kan deze dus niet los afsluiten. Doordat je de MKB Gebouwenverzekering samen met andere verzekeringen afsluit heb je alles in 1 keer goed geregeld. En krijg je een lage premie.

Bereken mijn premie

Zelf makkelijk afsluiten zonder adviseur