Zorg in het buitenland

Het kan gebeuren dat je tijdens je vakantie met spoed medische hulp nodig hebt. Of je wilt een ingreep of behandeling liever in het buitenland laten doen.

Spoedeisende zorg in het buitenland

Dit is onverwachte medische zorg tijdens je tijdelijke verblijf in het buitenland. De behandeling kan niet wachten totdat je terug bent in Nederland. Een tijdelijk verblijf in het buitenland betekent dat je korter dan één jaar in het buitenland verblijft. Bel altijd onze ZEKUR Alarmcentrale. De Alarmcentrale beoordeelt of de zorg spoedeisend is of niet. Als er een medische noodzaak is om vanuit het buitenland gerepatrieerd te worden, dan regelt de Alarmcentrale dit voor jou. 

 

Vergoeding van de kosten

Kosten voor medisch noodzakelijke zorg worden vanuit de basisverzekering volgens de verzekeringsvoorwaarden. Je krijgt het bedrag vergoed dat je in Nederland vergoed zou krijgen.

Met Extra ZEKUR Zorg of ZEKUR Buitenland heb je een werelddekking voor spoedeisende medische zorg tijdens je vakantie. Je krijgt de medische kosten voor spoedeisende hulp volledig vergoed. Neem wel altijd contact op met de ZEKUR Alarmcentrale

Let op: heb je alleen een basisverzekering dan zijn de zorgkosten die je in het buitenland maakt en die het Nederlandse tarief overstijgen voor eigen rekening. Neem altijd telefonisch contact op met de ZEKUR Alarmcentrale. Je krijgt dan advies over de keuze van de zorgverlener en eventueel kan de betaling van de zorgkosten van je worden overgenomen. Als de kosten via EHIC met ZEKUR worden verrekend, komen deze niet ten laste van je eigen risico. In alle andere gevallen worden de kosten vanwege spoedeisende hulp - die niet zijn vrijgesteld van het eigen risico - verrekend met je verplicht en eventueel je vrijwillig eigen risico.

Niet-spoedeisende zorg in het buitenland

Dit is zorg waarvan je al langer weet dat je die moet ondergaan. Of zorg die je wel nodig hebt, maar geen spoed heeft. Denk aan een bezoek aan een huisarts of apotheek. Maar ook een bezoek aan een polikliniek of een ingreep. De kosten voor niet-spoedeisende zorg betaal je eerst zelf. De buitenlandse nota declareer je daarna bij ZEKUR. De nota’s moeten zijn geschreven in het Nederlands, Duits, Engels, Frans of Spaans. Twijfel je of de kosten worden vergoed, bel dan van tevoren met onze zorgmedewerkers.

Vergoeding van de kosten

De kosten van niet-spoedeisende zorg in het buitenland worden vergoed volgens de verzekeringsvoorwaarden en op basis van de in Nederland vastgestelde tarieven. 

Let op: de kosten van een behandeling in het buitenland kunnen hoger zijn dan de kosten hiervan in Nederland. Vanuit de basisverzekering vergoeden wij de kosten tot maximaal het bedrag dat je zou krijgen als je in Nederland behandeld zou worden. Hou er daarom rekening mee dat je voor behandelingen in het buitenland een (groot) gedeelte van de kosten zelf moet betalen.

Toestemming

Voor een behandeling waarvoor je één of meerdere nachten moet blijven, heb je vooraf onze toestemming nodig. Neem hiervoor eerst contact op met onze zorgmedewerkers.

Voor de meeste behandelingen zonder overnachting binnen EU- of EER-landen heb je vooraf geen toestemming van ons nodig. We vergoeden dan de kosten volgens de verzekeringsvoorwaarden. Als je vanuit je verzekering recht hebt op een vergoeding voor bepaalde bijzondere poliklinische behandelingen, zoals bijvoorbeeld plastische chirurgie of IVF, kun je je in het buitenland laten behandelen. Hiervoor heb je wel vooraf toestemming van ons nodig.

Neem vooraf contact met op met onze zorgadviseurs als je twijfelt of je behandeling vergoedt wordt en of je toestemming nodig hebt voor je behandeling in het buitenland.

 

Geen spoed in het buitenland: zorgadviseur bellen

Als je voor niet-spoedeisende zorg naar het buitenland wilt, bel dan vooraf met onze zorgmedewerkers.  Zij kunnen je adviseren en je vertellen of en in hoeverre de kosten vergoed worden.

Je zorgpas in het buitenland

Je zorgpas van ZEKUR is meteen je European Health Insurance Card (EHIC). Dat is handig als je tijdelijk naar het buitenland gaat voor vakantie, voor je werk of studie. Jouw zorgpas vind je in de ZEKUR Zorgapp. 

De EHIC geeft je recht op dezelfde medische zorg als waar de inwoners van het desbetreffende land recht op hebben. Als je jouw EHIC-pas laat zien, hoef je de kosten hiervan niet voor te schieten. De rekening gaat dan direct naar ons. Ziekenhuizen zijn bekend met EHIC, maar niet alle huisartsen, apothekers en andere zorgverleners accepteren de digitale EHIC. Bel dan met de ZEKUR Zorg Alarmcentrale +31 40 297 57 60. Wij sturen dan een bewijs van verzekering naar de zorgverlener. Of vraag voor vertrek zelf een fysieke pas aan via de ZEKUR Zorgapp of Mijn ZEKUR Zorg.

Vakantiedokter

Als je een medische vraag hebt, bel je tijdens je vakantie met de Vakantiedokter. Een Nederlands sprekende, ervaren verpleegkundige helpt je verder en overlegt als dat nodig is met de arts.

Het nummer van de Vakantiedokter is +31 (0)72 527 72 52.

Alarmcentrale bellen

Spoedeisende zorg bij ZEKUR Zorg

Heb je ZEKUR Zorg en moet je naar het ziekenhuis of de dokter in het buitenland, dan moet je (laten) bellen met onze alarmcentrale.

+31(0) 40 297 57 60  (Het telefoonnummer vind je ook op je zorgpas)

Dag en nacht bereikbaar


Spoedeisende hulp Doorlopende Reisverzekering en Annuleringsverzekering bij ZEKUR Zorg

Voor hulp tijdens je vakantie bij pech onderweg, het afbreken van de reis, ziekenhuisopname of overlijden van één van de verzekerden

+31 (0)592 348 112

Dag en nacht bereikbaar


Spoedeisende hulp Doorlopende Reisverzekering bij ZEKUR Wonen

Voor hulp tijdens je vakantie bij pech onderweg, het afbreken van de reis, ziekenhuisopname of overlijden van één van de verzekerden.

+31 20 651 51 11

Dag en nacht bereikbaar