Vooraf toestemming aanvragen voor een vergoeding

Voor sommige vergoedingen moet je vooraf toestemming aanvragen. Deze toestemming noemen wij ook wel een machtiging. Pas als je toestemming hebt, krijg je de kosten vergoed. Soms regelt jouw zorgverlener dit, soms moet je dit zelf regelen. In de verzekeringsvoorwaarden vind je voor welke vergoedingen vooraf toestemming nodig is. 

Ga je naar een zorgverlener waar we geen contract mee hebben, dan moet je altijd zelf toestemming bij ons aanvragen als in de voorwaarden staat dat toestemming nodig is. Ga je naar een zorgverlener waar we wél een contract mee hebben, dan vraagt de arts of therapeut de toestemming voor je aan. Je vindt de gecontracteerde zorgverleners in de Zorgvinder

Lees hier meer over het aanvragen van toestemming voor wijkverpleging.

Let op: stuur ons nooit medische foto’s. Als het nodig is, ontvangen we de foto’s via je zorgverlener. Alleen die foto’s mogen we gebruiken.

Zelf toestemming aanvragen

Wil je zelf toestemming aanvragen, print dan het aanvraagformulier voor toestemming en vul deze samen met de zorgverlener in. Kies het toestemmingsformulier van de zorg die jij nodig hebt. Het formulier kan je gemakkelijk online insturen

Als er sprake is van langdurige GGZ en je verblijft na het 1e jaar nog steeds in een instelling, dan moet je opnieuw toestemming aanvragen voor het 2e en 3e jaar. Gebruik dan de checklist LGGZ van Zorgverzekeraars Nederland.

Stuur het ingevulde toestemmingsformulier of de checklist LGGZ met postzegel naar: 

ZEKUR
Postbus 445
5600 AK Eindhoven

Je krijgt binnen 10 werkdagen nadat wij je aanvraag hebben ontvangen een reactie van ons. Hierin staat of je toestemming krijgt en tot welk bedrag wij de zorg vergoeden. Als we meer informatie nodig hebben, vermelden we dat in de brief. Jij of je zorgverlener ontvangen een brief waarin staat of de aanvraag is goedgekeurd of afgewezen. 

Zorgzaken voor een ander regelen

Wil je je zorgzaken door een ander laten regelen? Dat kan, dan moet je daar toestemming voor geven. Wil je ons iets vragen voor een ander of wil je voor ander financiële of medische gegevens wijzigen? Dan hebben we hiervoor toestemming nodig van degene voor wie je dit wilt regelen. Dit doe je met het formulier machtiging naastenverstrekking. Zonder deze toestemming mogen wij geen gegevens van anderen delen. 

Dit regel je zo

Vul het machtigingsformulier online in en print deze uit. Degene die de toestemming moet geven, moet het formulier ondertekenen. Scan daarna het formulier of maak een foto en verstuur deze via ZEKUR.nl/document-aanleveren.

Aanvragen zittend ziekenvervoer

Je hebt vooraf toestemming van ons nodig voor de vergoeding van zittend ziekenvervoer. Hoe je dit doet, hangt af van jouw behandeling. 

Ga je voor nierdialyse of oncologische behandelingen met chemo-, immuun- of radiotherapie naar het ziekenhuis? Vul dan het digitale machtigingsformulier in. Met dit digitale formulier kunnen we je het snelst helpen.

Soms heb je snel een machtiging voor vervoer nodig. Als het gaat om vervoer van en naar 1 van de volgende behandelingen: 

  • oncologische behandelingen met chemotherapie, radiotherapie en/of immunotherapie
  • nierdialyse
  • geriatrische revalidatiezorg
  • intensieve kindzorg (een medisch kinderdagverblijf)

dan kan je het beste bellen met onze collega's van de Vervoersdesk. Zij regelen de machtiging direct telefonisch. De Vervoersdesk is bereikbaar op werkdagen van 09:00 uur tot 13:00 uur via 088 131 16 00. Dit is een gratis telefoonnummer. Voor spoedaanvragen met taxivervoer waarbij 1 van bovenstaande behandelingen binnen 2 dagen plaatsvindt kan je tussen 13.00 uur tot 15.00 uur ook bellen met onze klantenservice via 0900 - 25 93 587.

Je kan het digitale machtigingsformulier ook gebruiken voor het aanvragen van zittend ziekenvervoer voor overige behandelingen. Kijk in de Vergoedingenzoeker om te zien wat vergoed wordt. In de Zorgvinder vind je een overzicht van vervoerders.

Zittend ziekenvervoer online aanvragen

 

Logeerkosten in plaats van vervoerskosten

Moet je voor een behandeling langdurig over een grote afstand heen en weer reizen? Dan kan je ook kiezen voor een vergoeding voor logeerkosten in plaats van een vergoeding voor vervoerskosten. Dit is mogelijk als je tenminste 3 dagen achter elkaar behandeld wordt. Je hebt vooraf onze toestemming nodig. De vergoeding is maximaal € 89,00 per nacht. Je krijgt dan ook een vergoeding voor het vervoer van de heen- en terugreis naar de behandellocatie. De logeervergoeding komt dan gedeeltelijk in de plaats van de vervoersvergoeding. 

Zorg in het buitenland aanvragen

Kies je voor niet-spoedeisende zorg in het buitenland, dan heb je in de meeste gevallen vooraf een machtiging (toestemming) van ons nodig. In ieder geval als je naar een zorgverlener zonder contract gaat. Of als je 1 of meerdere nachten opgenomen wordt. 

Voordat je een machtiging buitenlandse zorg aanvraagt is het belangrijk dat je de volgende documenten bij de hand hebt.

  1. Een persoonlijk behandelplan
  2. Een verwijsbrief van jouw huisarts of medisch specialist (óf een document waarin staat waarom je geen verwijsbrief hebt)
  3. Een offerte van jouw zorgverlener

Machtiging medisch specialistische zorg buitenland aanvragen