Machtiging aanvragen

Vooraf toestemming aanvragen


Voor sommige vergoedingen moet je vooraf toestemming aanvragen. Deze toestemming noemen wij ook wel een machtiging. Pas als je toestemming hebt, krijg je de kosten vergoed. In de verzekeringsvoorwaarden vind je voor welke vergoedingen vooraf toestemming nodig is. 

Ga je naar een zorgaanbieder waar we geen contract mee hebben, dan moet je zelf toestemming bij ons aanvragen. Ga je naar een zorgaanbieder waar we wél een contract mee hebben, dan vraagt de arts of therapeut de toestemming voor je aan. Je vind de gecontracteerde zorgaanbieders in de Zorgvinder

Zelf toestemming aanvragen


Wil je zelf toestemming aanvragen, print dan het toestemmingsformulier en vul deze samen met de zorgaanbieder in. Stuur het ingevulde formulier met postzegel naar: 

ZEKUR
Postbus 445
5600 AK Eindhoven

Je krijgt binnen 10 werkdagen nadat wij je aanvraag hebben ontvangen een reactie van ons. Hierin staat of je toestemming krijgt en tot welk bedrag wij de zorg vergoeden. Als we meer informatie nodig hebben, vermelden we dat in de brief. Jij of je zorgaanbieder ontvangen een brief waarin staat of de aanvraag is goedgekeurd of afgewezen. 

Aanvragen zittend ziekenvervoer


Je hebt vooraf toestemming van ons nodig voor de vergoeding van zittend ziekenvervoer. Hoe je dit doet, hangt af van jouw behandeling.

Ga je voor nierdialyse of oncologische behandelingen met chemo- of radiotherapie naar het ziekenhuis? Dan kun je telefonisch toestemming aanvragen. Je aanvraag wordt tijdens het gesprek beoordeeld en krijgt bij akkoord direct een machtigingsnummer. Met dit machtigingsnummer kun je vervoer regelen bij de vervoerder. Je behandelend arts mag ook de telefonische aanvraag doen.

Je kunt het machtigingsnummer op werkdagen van 08:30 uur tot 17:00 uur aanvragen via 088-1311600. Dit is een gratis telefoonnummer.

Heb je voor andere aandoeningen zittend vervoer nodig? Vul dan samen met je huisarts of specialist het formulier medische verklaring zittend ziekenvervoer in en stuur het op naar ZEKUR. Het adres staat op het formulier. Bekijk het vergoedingenoverzicht om te zien wat vergoed wordt. In de zorgvinder vind je een overzicht van vervoerders.