Een persoonsgebonden budget (pgb) is een budget waarmee je zelf zorg voor verpleging en verzorging inkoopt en regelt. Je bepaalt zelf hoeveel uren zorg je door welke zorgverlener laat uitvoeren. Dit kan ook een kennis of familielid van je zijn. Je moet zelf de zorgovereenkomsten afsluiten en zelf de administratie van jouw pgb bijhouden.

Wanneer kom je in aanmerking voor een pgb

Je komt in aanmerking als je:

 • langdurig - langer dan 1 jaar - op verpleging of verzorging bent aangewezen of
 • behoort tot de doelgroep voor intensieve kindzorg of
 • behoort tot de doelgroep voor palliatief terminale zorg. 

Intensieve kindzorg is zorg voor kinderen tot en met 18 jaar met ernstige medische problemen en/of lichamelijke beperkingen. Zij hebben een combinatie van zorg nodig. Bijvoorbeeld verpleging, persoonlijke verzorging, begeleiding of tijdelijk verblijf.

Palliatief terminale zorg is zorg waarbij de behandelend (huis)arts heeft vastgesteld dat de levensverwachting minder is dan 3 maanden. Deze persoonlijke verzorging, verpleging en begeleiding kan thuis gegeven worden. Maar ook bijvoorbeeld in een hospice in de vorm van begeleiding, persoonlijke verzorging en/of verpleging. Het is mogelijk om deze zorg zelf in te kopen met een pgb. 

Pgb aanvragen

Wil je een pgb aanvragen voor verpleging of verzorging, dan regel je dit in een paar stappen online via 'Mijn zorgverbruik' in Mijn ZEKUR Zorg.  

Wil je pgb aanvragen voor palliatief terminale zorg? Vraag dan een verwijzing aan de huisarts.

Vraag een verwijzing aan de kinderarts als je pgb voor intensieve kindzorg wilt.

Lees meer over Pgb voor verpleging of verzoring aanvragen.

Lees meer over het persoonsgebonden budget in de voorwaarden en in het Reglement persoonsgebonden budget.

Let op: stuur ons nooit medische foto’s. Als het nodig is, ontvangen we de foto’s via je zorgverlener. Alleen die foto’s mogen we gebruiken.

Pgb declareren

Je ontvangt je persoonsgebonden budget achteraf. Je kunt dus alleen zorg declareren die je al hebt ontvangen.

Zo werkt het declareren:

 • Kies hieronder de juiste nota en stuur deze aan jouw hulpverlener
 • Je hulpverlener vult deze volledig in en print de nota uit
 • Je hulpverlener maakt een scan of duidelijke foto van de nota en stuurt je deze toe
 • Controleer of de nota juist is ingevuld
 • En declareer de nota online via Mijn ZEKUR Zorg

Let op:

 • Het is verplicht om op de nota van je zorgverlener een geldig Algemeen Gegevens Beheer-code (AGB-code) te vermelden. Dit is een landelijke code waarmee de zorgverlener wordt herkend
 • Als je online declareert, ontvang je jouw vergoeding binnen 4 werkdagen op je rekening
 • Declareer je per post, dan ontvang je jouw vergoeding binnen 10 werkdagen nadat wij je nota hebben ontvangen
 • Houd er rekening mee dat de Belastingdienst nog werknemersbelasting inhoudt op de door ons uitgekeerde bedragen
 • Je krijgt aan het einde van het jaar geen jaaroverzicht. Dit moet je in je eigen administratie bijhouden
 • Het deel van je budget wat je niet declareert, wordt na afloop van de toekenningsperiode niet meegenomen naar een volgende periode. Het wordt niet aan het einde van het kalenderjaar uitbetaald
 • Als je teveel zorg inkoopt waardoor het maximum van het budget verpleging en verzorging wordt overschreden, dan wordt die niet vergoed

De tarieven voor het persoonsgebonden budget verpleging en verzorging wijzigen niet in 2024. Hieronder vind je de maximumtarieven voor 2024:

Persoonlijke verzorging: € 39,63
Verpleging: € 59,08
Informele zorgverlener: € 24,12

Persoonsgebonden budget 2 salarisadministratie
Persoonsgebonden budget pgb 2

Pgb wijzigen

Geef wijzigingen die te maken met je pgb zo snel mogelijk aan ons door.

Geef een wijziging aan ons door als:

 • de contactgegevens van jouw wettelijk vertegenwoordiger of gemachtigde wijzigen
 • je een andere wettelijk vertegenwoordiger of gemachtige voor jouw pgb krijgt
 • je een pgb hebt en langer dan 2 maanden wordt opgenomen in een instelling of ziekenhuis
 • je geen pgb meer nodig hebt. Bijvoorbeeld omdat jouw zorgvraag is veranderd, je liever verpleging en verzorging vanuit de basisverzekering wilt, je overstapt over naar de Wlz of als de budgethouder is overleden. Wij stoppen dan het pgb
 • je voor een langere periode de zorg van een (in)formele zorgverlener wilt inkopen. Stuur in dat geval een gewijzigd budgetplan mee waarin staat hoe en welke zorgverleners je inzet
 • je wijzigt van zorgverlener

 

Wijziging doorgeven

Wijzig je van zorgverlener? Geef dit dan online door met het aanvraagformulier. Gebruik voor andere wijzigingen het wijzigingsformulier. Stuur het volledig ingevulde en ondertekende wijzigingsformulier naar:

ZEKUR
Postbus 445
5600 AK Eindhoven

Let op: stuur een volledig nieuwe aanvraag in als er iets wijzigt in je zorgvraag.

Pgb verlengen

De einddatum van je pgb vind je in de toestemmingsbrief. Als de toekenning voor je pgb verzorging en verpleging verloopt, vervalt je pgb. Je bent zelf verantwoordelijk om je pgb te verlengen. Hiervoor moet je een nieuw aanvraagformulier invullen. Houd rekening met een aanvraagtermijn van 6 weken.

Opnieuw PGB aanvragen
Verwacht je dat de zorg die je nodig hebt langer dan 2 jaar hetzelfde blijft? Dan kan je vanaf 15 mei 2024 een pgb aanvragen voor minimaal 1 tot maximaal 5 jaar. Op pgb.nl lees je meer hierover.

Let op: dit geldt niet voor kindzorg. Kinderen zijn namelijk volop in ontwikkeling. Daardoor verandert hun situatie en de zorg die zij nodig hebben steeds.

Ondersteuning door de SVB

Als pgb-houder kun je de Sociale Verzekeringsbank (SVB) vragen om je te helpen bij salarisadministratie, loonbelastingafdracht, werkgeverstaken en de uitkering van ziektegeld. Ook kun je bij de SVB terecht voor rechtsbijstand bij een geschil met een zorgverlener of voor wettelijke aansprakelijkheid. Als je een arbeidsovereenkomst hebt afgesloten met je zorgverlener, dan blijf je zelf verantwoordelijk voor je functie als werkgever. Het blijft mogelijk de hulp van SVB in te roepen. 

Persoonsgebonden budget salarisadministratie

Hulp en advies

Per Saldo is een landelijke vereniging van mensen met een pgb. De vereniging geeft advies en hulp, en komt op voor iedereen met een persoonsgebonden budget. Kijk op www.pgb.nl voor meer informatie. 

Meer informatie pgb

In het Reglement persoonsgebonden budget verpleging en verzorging vind je meer informatie over het pgb, de voorwaarden, hoe je dit kunt aanvragen, de toetsing en het declareren. Voor meer informatie kan je ook bellen op het speciale telefoonnummer voor vragen over het persoonsgebonden budget: 088 131 16 77. Je kan dit nummer  op werkdagen tussen 08.30 uur en 13.00 uur bellen.

Documenten pgb

Veelgestelde vragen

 • Wat moet ik doen als mijn pgb-indicatie afloopt?

 • Ik ga met mijn zorg over naar de Wet langdurige zorg (Wlz). Stopt mijn pgb automatisch?

 • Hoe stop ik mijn pgb?

 • Ik kan verpleging en verzorging krijgen van een thuiszorgorganisatie waarmee ZEKUR een contract heeft. Kan ik deze organisatie uit het pgb betalen?

 • Moet ik een zorgovereenkomst afsluiten met een zorgverlener?

 • Mag elke verpleegkundige een indicatie stellen?

 • Voor welke termijn kan ik mijn pgb verlengen?

 • Kan ik een pgb aanvragen voor minder dan 1 jaar?

 • Ik stap over naar een andere zorgverzekeraar. Wordt mijn pgb dan overgenomen?

Download de ZEKUR Zorg App

Google play store imageGoogle play store image App store imageApp store image