Een persoonsgebonden budget (pgb) is een budget waarmee je zelf zorg voor verpleging en verzorging inkoopt en regelt. Je bepaalt zelf hoeveel uren zorg je door welke zorgverlener laat uitvoeren. Dit kan ook een kennis of familielid van je zijn. Je moet zelf de zorgovereenkomsten afsluiten en zelf de administratie van jouw pgb bijhouden.

Wanneer je in aanmerking komt voor een pgb

Je komt in aanmerking als je:

 • langdurig - langer dan 1 jaar - op verpleging of verzorging bent aangewezen of
 • behoort tot de doelgroep voor intensieve kindzorg of
 • behoort tot de doelgroep voor palliatief terminale zorg. 

Intensieve kindzorg is zorg voor kinderen tot en met 18 jaar met ernstige medische problemen en/of lichamelijke beperkingen. Zij hebben een combinatie van zorg nodig. Bijvoorbeeld verpleging, persoonlijke verzorging, begeleiding of tijdelijk verblijf.

Palliatief terminale zorg is zorg waarbij de behandelend (huis)arts heeft vastgesteld dat de levensverwachting minder is dan 3 maanden. Deze persoonlijke verzorging, verpleging en begeleiding kan thuis gegeven worden. Maar ook bijvoorbeeld in een hospice in de vorm van begeleiding, persoonlijke verzorging en/of verpleging. Het is mogelijk om deze zorg zelf in te kopen met een pgb. 

Pgb aanvragen

Wil je een pgb aanvragen voor verpleging of verzorging, dan regel je dit in een paar stappen online via 'Mijn zorgverbruik' in Mijn ZEKUR Zorg.  

Wil je pgb aanvragen voor palliatief terminale zorg, vraag dan een verwijzing aan de huisarts.

Vraag een verwijzing aan de kinderarts als je pgb voor intensieve kindzorg wilt.

Lees meer over Pgb voor verpleging of verzoring aanvragen.

Lees meer over het persoonsgebonden budget in de voorwaarden en in het Reglement persoonsgebonden budget.

Pgb declareren

Je ontvangt je persoonsgebonden budget achteraf. Je kan dus alleen zorg declareren die je al hebt ontvangen.

Zo werkt het declareren:

 • Kies hieronder de juiste nota en stuur deze aan jouw hulpverlener
 • Jouw hulpverlener vult deze volledig in en print de nota uit
 • Jouw hulpverlener maakt een scan of duidelijke foto van de nota en stuurt je deze toe
 • Controleer of de nota juist is ingevuld
 • En declareer de nota online via Mijn ZEKUR Zorg

Let op:

 • Het is verplicht om op de nota van je zorgverlener een geldig Algemeen Gegevens Beheer-code, AGB-code, te vermelden. Dit is een landelijke code waarmee de zorgverlener wordt herkend. 
 • Als je online declareert, ontvang je jouw vergoeding binnen 4 werkdagen op je rekening
 • Declareer je per post, dan ontvang je jouw vergoeding binnen 10 werkdagen nadat wij je nota hebben ontvangen
 • Hou er rekening mee dat de belastingdienst nog werknemersbelasting inhoudt van de door ons uitgekeerde bedragen
 • Je krijgt aan het einde van het jaar geen jaaroverzicht. Dit moet je in je eigen administratie bij houden
 • Het deel van je budget wat je niet declareert, wordt na afloop van de toekenningsperiode niet meegenomen naar een volgende periode. Het wordt niet aan het einde van het kalenderjaar uitbetaald
 • Als je teveel zorg inkoopt waardoor het maximum van het budget verpleging en verzorging wordt overschreden, dan wordt die niet vergoed

De tarieven voor het persoonsgebonden budget verpleging en verzorging wijzigen niet in 2024. Hieronder vind je de maximumtarieven voor 2024:
Persoonlijke verzorging: € 39,63
Verpleging: € 59,08
Informele zorgverlener: € 24,12

Pgb wijzigen

Geef wijzigingen in jouw situatie die te maken met jouw pgb zo snel mogelijk aan ons door.

Geef een wijziging aan ons door als:

 • de contactgegevens van jouw wettelijk vertegenwoordiger of gemachtigde wijzigen.
 • je een andere wettelijk vertegenwoordiger of gemachtige voor jouw pgb krijgt.
 • je een pgb hebt en langer dan 2 maanden wordt opgenomen in een instelling of ziekenhuis.
 • je geen pgb meer nodig hebt. Bijvoorbeeld omdat jouw zorgvraag is veranderd, je liever verpleging en verzorging vanuit de basisverzekering wilt, je overstapt over naar de Wlz of als de budgethouder is overleden. Wij stoppen dan het pgb.
 • je voor een langere periode de zorg van een (in)formele zorgverlener wilt inkopen. Stuur in dat geval een gewijzigd budgetplan mee waarin staat hoe en welke zorgverleners je inzet.
 • je wijzigt van zorgverlener.

 

Wijziging doorgeven

Wijzig je van zorgverlener, geef dit dan door met het aanvraagformulier. Gebruik voor andere wijzigingen het wijzigingsformulier. Stuur het volledig ingevulde en ondertekende formulier naar:

ZEKUR
Postbus 445
5600 AK Eindhoven

Let op: stuur een volledig nieuwe aanvraag in als er iets wijzigt in je zorgvraag.

Pgb verlengen

De einddatum van je pgb vind je in de toestemmingsbrief. Als de toekenning voor je pgb verzorging en verpleging verloopt, vervalt je pgb. Je bent zelf verantwoordelijk om je pgb te verlengen. Hiervoor moet je een nieuw aanvraagformulier invullen. Houd rekening met een aanvraagtermijn van 6 weken.

Opnieuw PGB aanvragen
Verwacht je dat de zorg die je nodig hebt langer dan 2 jaar hetzelfde blijft? Dan kan je vanaf 15 mei 2024 een pgb aanvragen voor minimaal 1 tot maximaal 5 jaar. Op pgb.nl lees je meer hierover. 
Let op: dit geldt niet voor kindzorg. Kinderen zijn namelijk volop in ontwikkeling. Daardoor verandert hun situatie en de zorg die zij nodig hebben steeds.

Hulp en advies bij je pgb

Per Saldo is een landelijke vereniging van mensen met een pgb. Zij geven advies en hulp en komen op voor iedereen met een persoonsgebonden budget. Kijk op www.pgb.nl voor meer informatie. 

Ondersteuning door de SVB

Als pgb-houder kan je de Sociale Verzekeringsbank (SVB) vragen om je te helpen bij salarisadministratie, loonbelastingafdracht, werkgeverstaken en de uitkering van ziektegeld. Ook kan je bij de SVB terecht voor rechtsbijstand bij een geschil met een zorgverlener of voor wettelijke aansprakelijkheid. Als je een arbeidsovereenkomst hebt afgesloten met je zorgverlener, dan blijf je zelf verantwoordelijk voor je functie als werkgever. Het blijft mogelijk de hulp van SVB in te roepen. 

Meer informatie pgb

In het Reglement persoonsgebonden budget verpleging en verzorging vind je meer informatie over het pgb, de voorwaarden, hoe je dit kunt aanvragen, de toetsing en het declareren. Voor meer informatie kan je ook bellen op het speciale telefoonnummer voor vragen over het persoonsgebonden budget: 088 131 16 77. Je kan dit nummer  op werkdagen tussen 08.30 uur en 13.00 uur bellen.

Documenten pgb

Veelgestelde vragen pgb

 • Hoe stop ik mijn pgb?
  Vul het wijzigingsformulier in en stuur deze naar: 

  ZEKUR
  Postbus 445
  5600 AK Eindhoven
 • Ik ga met mijn zorg over naar de Wet Langdurige Zorg (Wlz). Stopt mijn pgb automatisch?

  Nee, je pgb stopt niet automatisch. Wilt je je pgb stopzetten? Stuur dan een ondertekende stopzettingsbrief of een wijzigingsformulier met de toekenningsbrief van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) als bijlage naar onderstaand adres:


  ZEKUR
  Postbus 445
  5600 AK Eindhoven

 • Ik kan verpleging en verzorging krijgen van een thuiszorgorganisatie waarmee ZEKUR een contract heeft. Kan ik deze organisatie uit het pgb betalen?

  Als een gecontracteerde zorgverlener de volledige zorg gaat leveren, kom je niet in aanmerking voor een pgb. In dat geval declareert de gecontracteerde thuiszorgorganisatie direct bij ons.

 • Ik stap over naar een andere zorgverzekeraar. Wordt mijn pgb dan overgenomen?
  Je nieuwe zorgverzekeraar neemt je toegekende indicatie over. Voorwaarde is wel dat de einddatum van de toegekende indicatie nog niet is verlopen. Daarnaast dien je de pgb toekenningsbrief naar je nieuwe zorgverzekeraar te sturen. Pas dan neemt je nieuwe zorgverzekeraar je pgb over. Houd er rekening mee dat je nieuwe zorgverzekering andere tarieven kan hanteren. Dit kan van invloed zijn op de hoogte van je pgb. 
 • Kan ik de indicatie laten stellen door iedere verpleegkundige?

  Nee, je hebt een indicatie nodig van een BIG-geregistreerd verpleegkundige niveau 5. 
  Je krijgt een vergoeding voor verpleging en verzorging als de zorgverlener een hbo-verpleegkundige in dienst heeft. Deze hbo-verpleegkundige moet de indicaties stellen. Zelfstandig werkende mbo-verpleegkundigen, verzorgenden niveau 3 of verzorgenden in de individuele gezondheidszorg (VIG-er) kunnen nog steeds zorg verlenen. Ze moeten dan wel samenwerken met een hbo-verpleegkundige die de indicatie stelt. De hbo-verpleegkundige moet ook bij de zorg betrokken blijven.
  Voor kinderen tot 18 jaar geldt dat de indicatie is gesteld middels het Medisch Kindzorgsysteem door een hbo-kinderverpleegkundige. Deze verpleegkundige is werkzaam bij een VGVK (Vereniging Gespecialiseerde Verpleegkundige Kindzorg) en/of BMKT (Brancheorganisatie Medische Kindzorg Thuis) aangesloten zorgverlener.

 • Kan ik een pgb aanvragen voor minder dan 1 jaar?

  Nee, een pgb aanvragen kan alleen als de verpleging en verzorging voor langer dan 1 jaar nodig is. Er is een uitzondering voor pgb voor palliatief terminale zorg.

 • Moet ik een zorgovereenkomst afsluiten met een zorgverlener?

  Ja, je moet zelf met al je zorgverleners een zorgovereenkomst afsluiten. Bijvoorbeeld met een verpleegkundige of thuiszorgorganisatie. Of met een familielid of kennis die de zorg levert. Je betaalt zelf je zorgverlener en je declareert de kosten bij ons. De zorgovereenkomst bewaar je voor jouw eigen administratie. We kunnen deze zorgovereenkomst opvragen.
  Bekijk hier voorbeeldovereenkomsten van formele zorgverleners en natuurlijke zorgverleners zoals familie, vriend of kennis.

 • Voor welke termijn kan ik mijn pgb verlengen?

  De verpleegkundige stelt afhankelijk van je situatie de looptijd van de indicatie vast af. De looptijd is maximaal 2 jaar vanaf het moment dat het pgb aan je is toegekend. Wil je na het einde van deze periode nog steeds een pgb voor verpleging en verzorging ontvangen? Dan kan je een nieuwe aanvraag bij ons indienen.

  Let op: zorg dat je op tijd een nieuwe indicatie krijgt van een BIG-geregistreerd verpleegkundige niveau 5. Wij raden aan om dit minimaal 13 weken voor het aflopen van de indicatie te doen.

 • Wat moet ik doen als mijn pgb-indicatie afloopt?

  Je houdt zélf de einddatum van je pgb vv in de gaten. Wij adviseren je om 13 weken voor het aflopen van je huidige indicatie contact op te nemen met een BIG-geregistreerde verpleegkundige niveau 5. En minimaal 6 weken voor je indicatie verloopt een nieuwe pgb-aanvraagformulier in te dienen. Je regelt dit gemakkelijk online in jouw Mijn ZEKUR Zorg. Je vindt het online aanvraagformulier PGB aanvragen onder het tabblad Mijn zorgverbruik.