Persoonsgebonden budget

Een persoonsgebonden budget (pgb) is een budget waarmee je zelf zorg voor verpleging en verzorging inkoopt en regelt. Je bepaalt zelf hoeveel uren zorg je door welke zorgaanbieder laat uitvoeren. Dit kan ook een kennis of familielid van je zijn. Je moet zelf de zorgovereenkomsten afsluiten, en zelf de administratie van jouw pgb bijhouden.

Wanneer je in aanmerking komt voor een pgb


Je komt in aanmerking als je:

 • langdurig - langer dan één jaar - op verpleging of verzorging bent aangewezen, of
 • behoort tot de doelgroep voor intensieve kindzorg, of
 • behoort tot de doelgroep voor palliatief terminale zorg (zorg voor mensen waarbij genezing niet (meer) mogelijk is)

Intensieve kindzorg is zorg voor kinderen tot en met 18 jaar met ernstige medische problemen en/of lichamelijke beperkingen. Zij hebben een combinatie van zorg nodig. Bijvoorbeeld verpleging, persoonlijke verzorging, begeleiding of tijdelijk verblijf.

Palliatief terminale zorg is zorg voor mensen waarbij genezing niet (meer) mogelijk is met een levensverwachting van minder dan drie maanden. Deze persoonlijke verzorging, verpleging en begeleiding kan thuis gegeven worden. Maar ook bijvoorbeeld in een hospice in de vorm van begeleiding, persoonlijke verzorging en/of verpleging. Het is mogelijk om deze zorg zelf in te kopen met een pgb. 

Pgb aanvragen


Wil je pgb aanvragen voor verpleging of verzorging, doe dit dan samen met de verpleegkundige (niveau 5) van de thuiszorgorganisatie in je gemeente.

Wil je pgb aanvragen voor palliatief terminale zorg, vraag dan een verwijzing aan de huisarts.
Vraag een verwijzing aan de kinderarts voor pgb voor intensieve kindzorg. Gebruik hiervoor het aanvraagformulier pgb verpleging en verzorging.

Stuur het aanvraagformulier naar:

ZEKUR
Postbus 445
5600 AK Eindhoven

Wij beoordelen je aanvraag. Je ontvangt schriftelijk bericht van ons. Als je voldoet aan de voorwaarden in het pgb reglement, krijg je een toestemmingsbrief. Hierin staat de geldigheidsduur en hoe hoog je jaarbudget is.

Pgb declareren


Je ontvangt je persoonsgebonden budget achteraf. Je kunt dus alleen zorg declareren die je al hebt ontvangen.

Zo werkt het declareren:

 • Kies hieronder de juiste nota en stuur deze aan jouw hulpverlener
 • Jouw hulpverlener vult deze volledig in en print de nota uit
 • Jouw hulpverlener maakt een scan of duidelijke foto van de nota en stuurt je deze toe
 • Controleer of de nota juist is ingevuld
 • En declareer de nota online of per post

Bekijk een voorbeeld van een ingevulde nota voor zorg door een natuurlijk persoon (familie, kennis, vriend) »

Pgb wijzigen


Geef wijzigingen in jouw situatie die te maken met jouw pgb zo snel mogelijk aan ons door.

Wanneer je een wijziging aan ons doorgeeft:

 • Als de contactgegevens van jouw wettelijk vertegenwoordiger of gemachtigde wijzigen
 • Als je een andere wettelijk vertegenwoordiger of gemachtige voor jouw pgb krijgt.
 • Als je een pgb hebt en langer dan 2 maanden wordt opgenomen in een instelling of ziekenhuis.
 • Als je geen pgb meer nodig hebt. Bijvoorbeeld omdat jouw zorgvraag is veranderd, je liever verpleging en verzorging vanuit de basisverzekering wilt, je overstapt over naar de Wlz of als de budgethouder is overleden. Wij stoppen dan het pgb.
 • Als je voor een langere periode de zorg van een (in)formele zorgaanbieder wilt inkopen. Stuur in dat geval een gewijzigd budgetplan mee waarin staat hoe en welke zorgaanbieders je inzet.

Wijziging doorgeven

Gebruik hiervoor het wijzigingsformulier. Stuur het volledig ingevulde en ondertekende formulier naar:

ZEKUR
Postbus 445
5600 AK Eindhoven

Pgb verlengen


De einddatum van je pgb vind je in de toestemmingsbrief. Als de toekenning voor je pgb verzorging en verpleging verloopt, vervalt je pgb. Je bent zelf verantwoordelijk om je pgb te verlengen. Hiervoor moet je een nieuw aanvraagformulier invullen. Houd rekening met een aanvraagtermijn van 6 weken.

Ondersteuning door de SVB


Als pgb-houder kun je de Sociale Verzekeringsbank (SVB) vragen om je te helpen bij salarisadministratie, loonbelastingafdracht, werkgeverstaken en de uitkering van ziektegeld. Ook kun je bij de SVB terecht voor rechtsbijstand bij een geschil met een zorgaanbieder of voor wettelijke aansprakelijkheid. Als je een arbeidsovereenkomst hebt afgesloten met je zorgaanbieder, dan blijf je zelf verantwoordelijk voor je functie als werkgever. Het blijft mogelijk de hulp van SVB in te roepen. 

Meer informatie pgb


In het Reglement persoonsgebonden budget verpleging en verzorging vind je meer informatie over het pgb, de voorwaarden, hoe je dit kunt aanvragen, de toetsing en het declareren. Voor meer informatie kun je ook bellen op het speciale telefoonnummer voor vragen over het persoonsgebonden budget: 088 131 16 77.

Veelgestelde vragen pgb

Moet ik een zorgovereenkomst afsluiten met een zorgaanbieder?

Ja, je sluit de zorgovereenkomst zelf af met je zorgverlener, bijvoorbeeld met een verpleegkundige of thuiszorgorganisatie, of met een familielid of kennis die de zorg levert. Je betaalt zelf de zorgaanbieder je declareert de kosten bij ons. De zorgovereenkomst bewaar je voor jouw eigen administratie.