Het kan zijn dat je een deel van je zorgkosten zelf moet betalen. Voor sommige kosten kan er sprake zijn van een maximale vergoeding, een eigen bijdrage en/of een eigen risico. Bij het bepalen van de vergoeding wordt deze volgorde gebruikt:

 1. Als er een maximale vergoeding geldt, wordt eerst het niet verzekerde deel van het gedeclareerde bedrag afgetrokken. 

 2. Daarna wordt bij Gewoon ZEKUR Zorg Basis gekeken of er gebruik is gemaakt van een niet-gecontracteerde zorgverlener. Als er een deel niet wordt vergoed, dan wordt dit deel afgetrokken.

  Bij Gewoon ZEKUR Zorg Plus wordt gekeken of het bedrag wat in rekening is gebracht marktconform is. Als het een buitensporig hoog bedrag is, wordt er een deel afgetrokken. Gaat het bij Gewoon ZEKUR Zorg Plus om kosten voor GGZ of wijkverpleging? Dan wordt er gekeken of er gebruik is gemaakt van een niet-gecontracteerde zorgverlener. Bij een niet-gecontracteerde zorgverlener wordt 90% van het gemiddeld gecontracteerd tarief vergoed. 

 3. Dan wordt een eventuele eigen bijdrage ingehouden. 

 4. Daarna wordt het eigen risico in mindering gebracht. Eerst het verplichte eigen risico en dan het vrijwillige extra eigen risico.


Bekijk de voorwaarden om te zien of je zelf zorgkosten moet betalen. Of neem contact met ons op.

Eigen bijdrage

De eigen bijdrage wordt door de overheid bepaald. Het betekent dat je een deel van de kosten zelf betaalt. Bijvoorbeeld voor bepaalde geneesmiddelen of hulpmiddelen. Dit staat los van het eigen risico.

Voor een aantal eigen bijdragen is een vergoeding opgenomen in de aanvullende verzekering Extra ZEKUR. Zoals de eigen bijdrage voor kraamzorg van € 5,10 per uur en de eigen bijdrage voor bevalling in het ziekenhuis zonder medische noodzaak van € 531,07 voor moeder en kind samen. 

Bekijk de vergoedingen.

Eigen risico

Vanaf 18 jaar heeft iedereen een eigen risico. Dit is wettelijk verplicht en wordt door de overheid bepaald. Het verplicht eigen risico voor 2024 is € 385,-. Als je denkt niet veel gebruik te maken van zorg, dan kun je je eigen risico verhogen. Je ontvangt dan een korting op de premie. 

Lees meer over het eigen risico.

Medische kosten of schade veroorzaakt door een ander

Je hebt medische kosten gemaakt of schade waarvoor iemand anders aansprakelijk is. Geef dit zo snel mogelijk aan ons door. Dan kunnen we jouw kosten en de kosten die we vergoeden terugvragen bij de tegenpartij.  

Schade melden op je Reis- of Annuleringsverzekering van je ZEKUR Zorgverzekering

Gebruik het schadeformulier als je een reisschade wilt melden of de kosten van het annuleren van je reis wilt declareren op de reis- of annuleringsverzekering van je ZEKUR Zorgverzekering. Je kunt dit niet in Mijn ZEKUR Zorg declareren.

Alarmcentrale
Heb je hulp nodig tijdens je vakantie, dan is de Univé Alarmcentrale 24 uur per dag bereikbaar op +31 (0)592 34 81 12. Vertel dat je de Reis- of Annuleringsverzekering van ZEKUR Zorg hebt. 

Maak je ter plekke extra kosten door een ziekenhuisopname, een overlijdensgeval, pech onderweg of eerdere terugkeer naar huis, dan ben je verplicht vooraf contact op te nemen met de Alarmcentrale.

Veelgestelde vragen

 • Waarom moet ik nu mijn eigen risico betalen over een behandeling die ik vorig jaar heb gehad?

 • Wat is een DBC?

 • Ik heb moeite om mijn zorgkosten te betalen. Wat moet ik doen?

 • Mijn behandeling is verspreid over 2 jaren. Wat betekent dat voor mijn eigen risico?

 • Wanneer kan ik geen betalingsregeling afsluiten?

Download de ZEKUR Zorg App

Google play store imageGoogle play store image App store imageApp store image