Goed verzekerd bij schade aan anderen of hun spullen

Bij het installeren van een badkamer laat je de tegels van de vloer op de trap uit je handen vallen. De trap van de klant beschadigt daardoor. Of als er bij de klant tijdens een verbouwing een steiger omvalt en schade veroorzaakt aan zijn tuinmeubilair. In deze situaties ben jij aansprakelijk voor de schade die dan ontstaat. En die kosten kunnen hoog oplopen. Gelukkig is er de verzekering ZZP Bedrijfsaansprakelijkheid Bouw. Als je kapper, boekhouder of jobcoach bent of een eigen praktijk heb, dan heb je met andere risico's te maken. Bekijk dan Bedrijfsaansprakelijkheid ZZP.


Bereken mijn premie

Zelf makkelijk afsluiten zonder adviseur

_17A8835

Wel verzekerd of niet verzekerd

Je verzekert je voor schade die je niet verwacht. Zo houden we je premie laag en bieden we een eerlijke verzekering voor iedereen. 

Dit is verzekerd

Maak je per ongeluk iets kapot van een ander of veroorzaak je lichamelijk letsel bij een ander, dan vergoedt de ZZP Aansprakelijkheid Bouw de kosten als je hiervoor aansprakelijk bent. De schade moet te maken hebben met de werkzaamheden en activiteiten van je bedrijf zoals dit op de polis staat beschreven. Je bent ook verzekerd voor schade:

  • door een stagiair
  • aan de spullen van anderen die je op dat moment bewerkt of behandelt
  • van voor de ingangdatum van de verzekering en waarvan je niets afwist. Dit noemen we het inlooprisico

Dit is niet verzekerd

Ben je aansprakelijk voor schade door diefstal van goederen, dan is dit niet verzekerd. Andere kosten die niet vergoed worden, is schade:

  • door beroepsfouten zoals een verkeerd advies
  • aan software en hardware
  • met of door een motorrijtuig
  • die het gevolg is van een boete- of een garantiebeding
  • die wordt geclaimd als de verzekering is beëindigd. Dit noemen we het uitlooprisico

Lees de polisvoorwaarden voor een volledig overzicht.

Om het vergelijken van verzekeringen makkelijk te maken, heeft elke verzekering een verzekeringskaart. Bekijk de verzekeringskaart van de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering

Eigen risico

Het eigen risico is € 250,- per gebeurtenis.
Als je schade veroorzaakt aan spullen die je hebt geleend, gehuurd of bewerkt dan is je eigen risico € 500,- per schade.
Bij brand of als er een ontploffing is, dan is het eigen risico € 500,- per schade.

Als er meer dan één eigen risico geldt, dan betaal je alleen het hoogste eigen risico.  Dus als je als timmerman de kast van een klant repareert en je veroorzaakt schade aan de tafel van een klant, dan is je eigen risico € 250,-. Als de schade ontstaat aan de kast zelf én de tafel, dan is je eigen risico € 500,-.

Verzekerde bedragen

Het verzekerd bedrag is € 2,5 miljoen per gebeurtenis. Per jaar wordt er niet meer dan € 5 miljoen betaald.

Hier ben je verzekerd

Je bent over de hele wereld verzekerd. In de Verenigde Staten en Canada geldt een beperkte dekking. Je bent dan verzekerd voor schade tijdens een zakenreis die niet is veroorzaakt door de uitoefening van je beroep.

Lees de polisvoorwaarden voor een volledig overzicht.

Deze verzekering vergelijken

Om het vergelijken van verzekeringen makkelijker te maken, heeft iedere verzekering een verzekeringskaart. 

 Bekijk de verzekeringskaart

Uitbreiding ZZP Bedrijfsaansprakelijkheid

Je hebt geen personeel, maar het kan voorkomen dat je een andere zzp'er of een tijdelijke werknemer inhuurt om je mee te helpen. De schade die deze zzp'er of tijdelijke werknemer kan krijgen of de schade die hij of zij veroorzaakt aan anderen, is niet verzekerd op de ZZP Bedrijfsaansprakelijkheid. Breid je bundel uit met Bedrijfsaansprakelijkheid ZZP voor niet-ondergeschikten als je dit wil verzekeren.

ZZP Bedrijfsaansprakelijkheid Bouw afsluiten

ZZP Bedrijfsaansprakelijkheid Bouw is onderdeel van de bundels Gewoon ZEKUR ZZP en Extra ZEKUR ZZP. Je kunt deze dus niet los afsluiten. Doordat je de ZZP Bedrijfsaansprakelijkheid Bouw samen met andere verzekeringen afsluit, heb je alles in een keer goed geregeld. En krijg je een lage premie.  


Bereken mijn premie

Zelf makkelijk afsluiten zonder adviseur