Goed verzekerd bij schade aan anderen of hun spullen

Bij het installeren van een badkamer laat je de tegels van de vloer op de trap uit je handen vallen. De trap van de klant beschadigt daardoor. Of als er bij de klant tijdens een verbouwing een steiger omvalt en schade veroorzaakt aan zijn tuinmeubilair. In deze situaties ben jij aansprakelijk voor de schade die dan ontstaat. En die kosten kunnen hoog oplopen. Gelukkig is er de verzekering ZZP Bedrijfsaansprakelijkheid Bouw. Als je kapper, boekhouder of jobcoach bent of een eigen praktijk hebt, dan heb je met andere risico's te maken. Bekijk dan Bedrijfsaansprakelijkheid ZZP.


Bereken mijn premie

Zelf makkelijk afsluiten zonder adviseur

Wel verzekerd of niet verzekerd

Je verzekert je voor schade die je niet verwacht. Zo houden we je premie laag en bieden we een eerlijke verzekering voor iedereen. 

Dit is verzekerd

Maak je per ongeluk iets kapot van een ander of veroorzaak je lichamelijk letsel bij een ander, dan vergoedt de ZZP Aansprakelijkheid Bouw de kosten als je hiervoor aansprakelijk bent. De schade moet te maken hebben met de werkzaamheden en activiteiten van je bedrijf zoals dit op de polis staat beschreven. Je bent ook verzekerd voor schade:

  • door een stagiair
  • aan de spullen van anderen die je op dat moment bewerkt of behandelt
  • van voor de ingangdatum van de verzekering en waarvan je niets afwist. Dit noemen we het inlooprisico

Dit is niet verzekerd

Ben je aansprakelijk voor schade door diefstal van goederen, dan is dit niet verzekerd. Andere kosten die niet vergoed worden, is schade:

  • door beroepsfouten zoals een verkeerd advies
  • aan software en hardware
  • met of door een motorrijtuig
  • die het gevolg is van een boete- of een garantiebeding
  • die wordt geclaimd als de verzekering is beëindigd. Dit noemen we het uitlooprisico